QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
„Mişcarea Dacia” şi… CREŞTEREA NESUSTENABILĂ

Settembre 3rd, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

În documentele Mişcării Dacia se pomeneşte despre NECESITATEA UNEI DEZVOLTĂRI SUSTENABILE, ca parte esenţială a NOII PARADIGME SOCIO-ECONOMICE.

Iată un documentar avându-l ca protagonist pe Dr. Albert Bartlett (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bartlett ), despre anacronismul TEORIEI CREŞTERII pe care se bazează Sistemul.

Datoriile imense acumulate de state, nu pot fi onorate, fără o CREŞTERE CONTINUĂ, care se demonstrează NESUSTENABILĂ, conducând la concluzia logică : SISTEMUL ESTE MORT !!!

Vizionând aceste episoade, poate mai pricepe cineva ce zicem noi !?… că om fi noi consideraţi UTOPIŞTI, dar nu suntem… PROŞTI !!!

Despre Fracţionarea Hidraulică (Gazul de Şist)

Giugno 6th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

După cum se ştie, Emilia-Romagna (unde locuiesc şi eu în prezent) este zguduită în aceste zile de o serie de cutremure, având diverse epicentre la adâmcimi cuprinse între 6 şi 8 Km. Astăi a avut loc un alt cutremur de 4.6 grade pe scara Richter, de data asta cu epicentrul la 25 Km, în largul Adriaticii, la câţiva kilometrii de Ravenna. Această migrare a epicentrelor, este deja anormală, dar se petrec şi alte fenomene ciudate, cum ar fi ofilirea bruscă a vegetaţiei în anumite zone, fracturi ale solului foarte importante şi chiar  ejecţii de nisip umed ce ating grosimi şi de 1m. şi chiar în casele oamenilor !?!?

Aceste cutremure ce au făcut deja 26 de victime şi mii de răniţi, urmează la scurt timp celor din L’Aquila-Abruzzo, mai puternice şi soldate cu peste 300 de victime şi 1200 de răniţi. Daunele materiale au fost foarte mari şi au privit în special Patrimoniul Monumental-Artistic.

Imediat s-a presupus că „e ceva ciudat” cu aceste cutremure „migratorii de suprafaţă” ! Acum două zile am auzit la un telejurnal mai mulţi emiliano-romagnoli, care bănuiau că ar fi o legătură între cutremure şi activităţile intense de foraj ce au loc în zonă. Imediat mi-a zburat gândul la Fracţionarea hidraulică pentru extragerea gazului de şist, pe care californiana Chevron vrea s-o implementeze în Câmpia Dunării, în ciuda tuturor protestelor românilor şi bulgarilor şi în ciuda faptului că acest procedeu de extracţie a fost interzis în Canada, unele state americane şi Anglia, unde s-ar fi constatat printre altele şi… „serii de cutremure de suprafaţă”, ca să nu mai vorbim de compromiterea pânzei freatice  !?!?

„Mişcarea Dacia” s-a opus de la început acestui proiect, am fost printre primii care au semnat Petiţia adresată Guvernului României, aşa cum au făcut-o mulţi dintre aderenţii noştri şi am publicat la grupul Facebook mai multe mărturii video despre „apa de robinet care arde”, despre moartea unor animale domestice şi sălbatice, despre copii şi adulţi cu grave probleme de sănătate, etc.

 

Suspiciunea mea s-a demonstrat întemeiată, azi apărând ştirea că Procuratura din Modena a deschis o anchetă pe această temă !!! http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/06/05/terremoto-la-procura-apre-unindagine-su-possibili-trivellazioni-abusive/253463/

Tot azi a fost publicat pe blogul lui Beppe Grillo,fondatorul „Mişcării 5 Stele” (Movimento Cinque  Stelle), cu care „Mişcarea Dacia” are multe Principii şi Obiective identice, următoarea mărturie a unei specialiste în Geologie :

 

Iată că din nou se demonstrează că „economia de piaţă” interesată numai de Profit, poate pune în practică proiecte caracteristice unei DEZVOLTĂRI NESUSTENABILE şi NERESPECTOASE PENTRU AMBIENTUL NATURAL !!!

Iată cum se demonstrează necesitatea REDUCERII DEPENDENŢEI DE COMBUSTIBILII FOSILI, pe care noi o avem printre principalele Obiective !!!

Din păcate, „Mişcarea Dacia” este singura care are astfel de Principii şi Obiective !!!

Să nu ziceţi că nu vi s-a spus !!!

„Mişcarea Dacia” – Principii şi Obiective

Aprile 1st, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

„Mişcarea Dacia” are ca obiectiv încă de la apariţia sa în „lumea virtuală”, CONVERGENŢA reprezentanţilor tuturor FORŢELOR RESPONSABILE ale Naţiei, într-un grup care să aibă ca misiune DEFINIREA UNEI NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, fiind evidentă profunda CRIZA SISTEMICĂ actuală !

„Mişcarea Dacia” respinge cu putere IPOCRIZIA PARTIDICĂ, manifestată prin vehicularea obsesivă a unor „concepturi azi golite de conţinut”, precum Democraţia şi Libertatea şi militează pentru ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII de către o elită naţională selecţionată pe principiul COMPETENŢEI şi MORALITĂŢII, capabilă să asigure BINELE COMUN.

În acest scop, este URGENTĂ o REDEFINIRE A VALORILOR CARDINALE şi implementarea lor în societate.

Noi am chemat acest proces : DICTATURA BUNULUI SIMŢ !

S-a încercat agregarea grupurilor prezente pe Internet, dar rezultatul a fost egal cu zero ! Şi aceste grupuri suferă de tarele societăţii din ziua de azi, puţini fiind capabili să priceapă ESENŢA, URGENŢA şi NECESITATEA unui astfel de demers !

În această situaţie, Mişcarea Dacia va extinde APELUL către toate formele organizate, inclusiv către actualele partide, unde există desigur mulţi oameni conştienţi de necesitatea unei MARI SCHIMBĂRI !!!

O să facem în aşa fel ca mesajul nostru să ajungă LA TOŢI, aici un rol important revenind şi TUTUROR ADERENŢILOR la Mişcarea Dacia, care au obligaţia morală de a da „o mână de ajutor” !

„Mişcarea Dacia” nu-şi rezervă niciun rol special în cadrul (să zicem) CONSILIULUI ANALIZEI PARADIGMALE (CAP), în afară de acela de promotoare a iniţiativei !!!

Astfel, invităm toate partidele şi grupurile politice organizate, să-şi desemneze reprezentanţii, dintre acele cadre DISPUSE , dar mai ales COMPETENTE, să se aşeze la masa DEZBATERILOR DIALECTICE.

Se subînţelege că DIALECTICA este o „luptă constructivă” şi este radical diferită de CONFRUNTAREA ce caracterizează ambientul politic actual şi care este o „luptă distructivă”, ce are ca efect SLĂBIREA UNITĂŢII NAŢIONALE, tocmai într-un moment de EXACERBARE A GLOBALIZĂRII şi deci a … DEZNAŢIONALIZĂRII !

„Divide et impera” trebuie să dispară din mentalitatea noastră, urmând să punem bazele UNITĂŢII NAŢIONALE, chiar şi „în diversitate”.

Cine va răspunde APELULUI nostru, va demonstra simţ de RESPONSABILITATE în faţa GRAVELOR PROBLEME ale României şi ale întregii Lumi !

Cine NU, este liber să caute „să dreagă busuiocul Sistemului”, fiind destinaţi după părerea noastră să „plătească oalele sparte” !

Acest APEL este ULTIMA ÎNCERCARE de a canaliza eforturile tuturor, fără niciun fel de discriminare, pentru a ieşi din „mocirla” actuală !!!

Alternativa este perpetuarea unui SISTEM MURIBUND, destinat nu numai „arhivierii”, ci şi oprobriului generaţiilor viitoare !

„REFRACTARII” la această iniţiativă, vor continua să folosească „limbajul de lemn” al Democraţiei, Libertăţii, Creşterii, Globalizării, Profitului, etc. ignorând concepturi ca Dezvoltarea Sustenabilă şi Economia Etică.

„Fiecare pasăre pre limba ei piere !” zice o zicătoare românească !

În acest context, „Mişcarea Dacia” propune propriile Principii şi Obiective, pentru a fi DEZBĂTUTE :

În primul rând să vedem : DE CE DACIA ?

A. DACIA este vechiul nume al organizării statale din Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic, pe vremea când eram TEMUŢI şi RESPECTAŢI, şi cum nu permitem nimănui să se îndoiască de CONTINUITATEA NOASTRĂ în acest spaţiu, milităm pentru revenirea la această denumire, mai ales că o concepem şi ca pe un „stimulent” pentru REÎNTREGIREA celor două state româneşti, într-o FEDERAŢIE cu acest nume !!!

Noi nu milităm pentru „puritatea dacică”, deoarece etnogeneza şi-a făcut cursul său de-a lungul secolelor, dar fără a contamina „fondul nostru multimilenar” ! Eu am mai spus cu alte ocazii, că până şi populaţiile de alte etnii, azi conlocuitoare, ar trebui să se mândrească cu apartenenţa la acest SPAŢIU PRIMORDIAL, ei „mâncând şi respirând daci” de sute de ani !!!

B. DACIA, deoarece Principiile şi Obiectivele noastre au ca un fir roşu, elemente consacrate ca având origine DACICĂ :

a. Ne inspirăm din LEGILE BELAGINE, sau Legile Frumoase, sau Legea Pământului, care au ca principiu de bază faptul că SUNTEM PARTE INTEGRANTĂ A NATURII, deci ne supunem legilor sale, ci nu STÂPĂNI ai acesteia cum se vehiculează în actuala paradigmă.

Cineva m-a întrebat despre provenienţa acestor Legi, iar eu răspund că circulă în limba română şi nu mă interesează altceva, aşa cum nu mă interesează cine a scris (?) Mioriţa, convins fiind că „esenţa” este aia, chiar dacă are … variante !!! Important pentru noi trebuie să fie MESAJUL , ci nu CINE l-a transmis !!!

b. SUNTEM STABILI ŞI CONTINUATIVI în acest Spaţiu şi ca atare : – zicem un NU hotărât cuceririi şi asupririi altora, corespunzător principiilor vechilor DACI care nu cunoşteau SCLAVIA !

nu suntem SLABI cum susţin alţii, deoarece altfel nu am fi „o insulă latină într-o mare slavă” !

În apărarea IDENTITĂŢII NAŢIONALE şi a CONTINUITĂŢII, un rol hotărâtor l-a avut NATURA ÎNCONJURĂTOARE (munţi păduri nesfârşite, câmpii mănoase, ape tumultoase, etc… o adevărată CETATE DE APĂRARE !!!). În acest context, MIGRATORII VREMELNICI, nu puteau rezista, decât în măsura în care s-au lăsat asimilaţi. A vorbi despre „dispariţia traco-geto-dacilor”, este ridicol, deoarece se vorbeşte despre „poporul cel mai numeros după inzi” şi despre „cei mai viteji şi cinstiţi dintre traci” !!!

– avem o puternică IDENTITATE NAŢIONALĂ, formată pe durata mai multor milenii, elemente ale acesteia regăsindu-se până şi în Creştinism, o formă derivată a Zalmoxianismului, prima religie monoteistă a lumii cunoscute.

De aceea respingem cu tărie GLOBALIZAREA, ca formă mascată a … DEZNAŢIONALIZĂRII !

C. „NE MULŢUMIM CU PUŢIN” este o dovadă a „bunului simţ”, motiv pentru care milităm pentru DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ, care să ne asigure confortul necesar, fără a neglija : EPUIZABILITATEA RESURSELOR, COMBATEREA FUTILULUI, RESPECTAREA NATURII ÎNCONJURĂTOARE. Spunem un NU hotărât CONCURENŢEI, şi DA SOLIDARITĂŢII SOCIALE, deoarece nimeni nu poate fi fericit, pe seama fericirii altora !!!

D. „AVEM RĂDĂCINI SPIRITUALE PUTERNICE”, cunoscută fiind „credinţa în Nemurire” a dacilor, de unde rezultă PRIMORDIALITATEA SPIRITULUI ASUPRA MATERIALULUI, reflectată inclusiv de RELIGIOZITATEA poporului român.

E. „OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT” este un vechi proverb românesc, ce a determinat opţiunea noastră de a promova exclusiv … COMPETENŢA în deciderea soartei Naţiei !

Pe baza acestor 5 argumente, Mişcarea Dacia a elaborat o STRATEGIE pentru GUVERNARE, de implementat pe parcursul a câtorva zeci de ani, paşnic, treptat, netraumatic, în strânsă corelare cu CONTEXTUL INTERN ŞI EXTERN. Astfel noi propunem o serie de măsuri de implementat, după cum urmează :

I. OBIECTIVE ALE POLITICII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Pe plan extern, promovăm realizarea unei NOI POLITICI REGIONALE, de agregare a statelor mici şi mijlocii din zona centro-est europeană, într-o formă de PARTENERIAT STRATEGIC, care să anuleze „presiunile politice est-vest”. Motivaţia principală a acestei iniţiative, o constituie locaţia comună în spaţiul originar traco-geto-dacic, toate aceste popoare având o astfel de descendenţă (mai mare sau mai mică).

În ceea ce priveşte Basarabia, al doilea stat românesc, propunem realizarea unei FEDERAŢII, cu toate consecinţele ce rezultă de aici, implicând în acest proces TOATE FORŢELE POLITICE LOCALE, precum şi ţările vecine, cărora trebuie să li se dea garanţii, dar care trebuie să şi priceapă DETERMINAREA NOASTRĂ DE A NE REÎNTREGI !!!

În ceea ce priveşte ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR, vom promova o politică de SUSŢINERE A IDENTITĂŢII LOR NAŢIONALE, cu respectarea suveranităţii tuturor statelor în cauză.

Un alt salt calitativ se va realiza în domeniul TACTICII şi STRATEGIEI de APĂRARE şi PROTECŢIE A TERITORIULUI, CETĂŢENILOR ŞI BUNURILOR în cadrul căreia se va insista pe APĂRAREA CIVILĂ a cetăţenilor şi bunurilor în CAZURI DE NECESITATE.

Tot în acest domeniu se va reaşeza „doctrina militară”, ce va exclude folosirea forţelor armate în afara teritoriului naţional, deoarece aşa impun Principiile noastre.

Pe plan intern, milităm pentru realizarea unei largi UNITĂŢI NAŢIONALE, deci pentru reducerea zâzaniei produsă de partidele politice, animate numai de INTERESE PERSONALE ale liderilor, IDEOLOGII demonstrate ineficiente dacă nu dăunătoare şi chiar de INTERESE STRĂINE, opuse celor naţionale.

În acest sens, propunem SCHIMBAREA MODELULUI ELECTORAL, pe baza principiului că „fiecare trebuie să-şi dea cu părerea în propriul teritoriu şi domeniu de competenţă”, pentru a se ajunge la o REPREZENTANŢĂ, în care să primeze TERITORIALITATEA şi COMPETENŢA.

În acest fel, trebuie să se ajungă la desemnarea pentru un interval de 10 ani a organului legislativ unicameral cu numele de SFATUL ŢĂRII (max. 50 de personalităţi), care să numească un DOMNITOR din rândurile sale pentru un unic mandat de 10 ani şi să numească DREGĂTORII pentru administrarea treburilor statului.

În ceea ce priveşte TERITORIALITATEA, milităm pentru LARGI AUTONOMII LOCALE în toate domeniile vieţii socio-economice.

Tot pentru o mai bună administrare a teritoriului, concepem o REGIONALIZARE care să se realizeze pe baza INTERESELOR COMUNE TERITORIALE (ape, munţi, resurse, ramuri economice, etc.).

Cum unul din principiile fundamentale ale STRATEGIEI noastre este DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ce implică o PROGRAMARE ŞTIINŢIFICĂ CENTRALIZATĂ, milităm pentru un STAT PUTERNIC.

În acest scop, conceptul de PROPRIETATE PRIVATĂ va fi redefinit, fiind subordonat INTERESULUI NAŢIONAL.

Toate aceste REFORME vor fi propuse unui REFERENDUM NAŢIONAL, după o corectă informare a populaţiei.

II. OBIECTIVE SOCIALE

A. SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIE GRATUITE, EGALE ŞI STATALE, deoarece a avea un popor educat şi sănătos este un OBIECTIV STRATEGIC AL NAŢIEI.

B. IMPOZITARE PROGRESIVĂ şi GRILĂ DE SALARIZARE

C. ELIMINAREA BANILOR DE HÂRTIE şi înlocuirea lor cu BANI ELECTRONICI, pentru evitarea oricăror forme de câştig fără muncă, sau a celor disproporţionate.

D. MUNCĂ PENTRU TOŢI ŞI… MAI PUŢINĂ, fiecare angajator urmând să facă noi încadrări raportate la Rata Şomajului, cu diminuarea corespunzătoare a salariilor.

Această MĂSURĂ DE SOLIDARITATE SOCIALĂ, nu va afecta eficienţa economică a intreprinderilor şi va elimina AJUTORUL DE STAT acordat azi cu multă uşurinţă, de cele mai multe ori unor persoane neîndreptăţite. Ajutorul de Stat va rămâne, dar va fi acordat pe baza unor alte criterii şi numai celor ce au motive serioase (copii, bătrâni, handicap, cataclisme).

Munca „mai puţină” se va realiza mai ales prin ELIMINAREA ACTIVITĂŢILOR FUTILE, care în momentul actual reprezintă 70% din total (bunuri de lux, bunuri supradimensionate, ambalaje nerefolosibile, bunuri cu durată redusă de exerciţiu, sport pe bani, jocuri de noroc, asigurări private, bănci private, comerţul „la scară mică”, producţia de mijloace de transport ce folosesc combustibili fosili, ediliţie supradimensionată şi nerespectoasă pentru Ambient, infrastructuri supradimensionate determinate de o dezvoltare nesustenabilă, organe media „multe dar proaste”, servicii futile pentru populaţie, etc.).

Noi detestăm lozinci precum „ora et labora”, deoarece munca trebuie să fie numai o modalitate de SATISFACERE A NECESITĂŢILOR VITALE, ci nu o SURSĂ DE CÂŞTIG PENTRU ALŢII DECÂT CEI CE O PRACTICĂ.

MUNCA este „un rău necesar” şi de aceea trebuie să fie PUŢINĂ, EGAL DISTRIBUITĂ, ETIC RETRIBUITĂ ŞI … PENTRU TOŢI !

MUNCA trebuie să fie singura modalitate de asigurare a celor necesare traiului şi cu cât va fi „mai puţină”, cu atât vom avea mai mult timp la dispoziţie pentru educaţie, cultură, familie, spirit, natură, divertisment, etc.

În acest sens, robotizarea, internetizarea, noile tehnologii avansate şi eco-compatibile, etc., au un mare rol în diminuarea ulterioară a timpului dedicat muncii.

E. ADMINISTRAREA TERITORIULUI trebuie delegată la nivel local, punându-se bazele unei LARGI AUTONOMII LOCALE în toate domeniile de activitate (economie, educaţie, sănătate, justiţie, apărare şi protecţie civilă, etc.), reglementate sub o COORDONARE CENTRALIZATĂ practicată de un STAT PUTERNIC. Este ceea ce noi numim TRIBALISM.

Se vor constitui adevărate GUVERNE LOCALE, coordonate de GUVERNE REGIONALE, care la rândul lor sunt coordonate de GUVERNUL NAŢIONAL.

F. JUSTIŢIA va fi reformată fundamental prin SIMPLIFICAREA şi ADAPTAREA CODURILOR la legile străbune (LEGILE BELAGINE), precum şi prin delegarea ACŢIUNII JUDECĂTOREŞTI şi a GESTIONĂRII EXECUTĂRII PEDEPSELOR… AUTORITĂŢILOR LOCALE (cu excepţia cazurilor de interes naţional).

G. ORGANELE MEDIA vor fi organizate pe DOMENII (informaţie, cultură, educaţie, ştiinţă, divertisment, etc.) şi reduse la un număr cât mai mic cu putinţă, punându-se accentul pe CALITATE, MORALITATE şi OBIECTIVITATE.

H. HABITAT este un concept ce trebuie adaptat unei DEZVOLTĂRI SUSTENABILE şi trebuie să aibă ca prim obiectiv IMPACTUL ZERO ASUPRA AMBIENTULUI şi INDEPENDENŢA ENERGETICĂ.

I. APĂRAREA TERITORIULUI, CETĂŢENILOR ŞI BUNURILOR, în orice CAZ DE NECESITATE (militar, geologic, climatologic, tectonic, nuclear, chimic, biologic, etc.), se va delega AUTORITĂŢILOR LOCALE, sub coordonarea forului imediat superior (regional-naţional), asigurându-se însă AUTOSUFICIENŢA şi posibilitatea unor ACŢIUNI INDEPENDENTE. Pregătirea specifică necesară acestor activităţi, va fi asigurată de FORŢELE ARMATE ŞI DE PROTECŢIE CIVILĂ NAŢIONALE, care vor asigura şi LOGISTICA şi MATERIALELE necesare, neidentificate în teritoriu.

J. VERIFICAREA AVERILOR, pentru a se confisca cele ILICITE.

K. O NOUĂ LEGE A FAMILIEI, care să cosfinţească DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI şi să asigure ECHILIBRUL DEMOGRAFIC.

L. Stimularea revenirii din Diaspora a COMPETENŢELOR emigrate.

III. OBIECTIVE ÎN PLAN ECONOMICO-FINANCIAR

În plan ECONOMIC, milităm pentru o DEZVOLTARE SUSTENABILĂ, care să ţină cont de :

– epuizabilitatea resurselor materiale

– protejarea AMBIENTULUI NATURAL

– redobândirea RESURSELOR NAŢIONALE MATERIALE ŞI UMANE.

– redistribuirea forţei de muncă în teritoriu în funcţie de CERINŢE şi OPORTUNITĂŢI.

– promovarea COMERŢULUI ELECTRONIC şi a MARILOR CENTRE DE DISTRIBUŢIE.

– reducerea TRAFICULUI RUTIER şi dezvoltarea în paralel a TRANSPORTULUI ECOLOGIC ÎN COMUN.

– promovarea EDILIŢIEI ECO-COMPATIBILE conform unui nou concept de HABITAT.

– stimularea INDUSTRIEI ECO-COMPATIBILE, pentru producerea de BUNURI DE ÎNDELUNGATĂ FOLOSINŢĂ.

– stimularea AGRICULTURII BIOLOGICE cu respingerea categorică a ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC.

– reducerea drastică a dependenţei de RESURSE EXTERNE.

– promovarea SURSELOR ENERGETICE ALTERNATIVE ŞI CURATE. Un NU hotărât nuclearului şi combustibilului fosil.

– reducerea cheltuielilor militare şi alocarea de fonduri suplimentare PROTECŢIEI CIVILE a persoanelor şi bunurilor.

– asumarea CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE de către Stat.

– comerţ internaţional MARFĂ CONTRA MARFĂ (troc).

– un NU hotărât MULTINAŢIONALELOR şi GLOBALIZĂRII promovate de acestea.

În plan FINANCIAR, milităm pentru :

– anularea DATORIILOR tuturor ţărilor şi punerea bazelor unui nou sistem de colaborare internaţională, bazat pe AUTODETERMINAREA STATELOR, pornind de la zero, din situaţia actuală.

– desfiinţarea BĂNCILOR PRIVATE şi naşterea unei UNICE BĂNCI NAŢIONALE.

– eliminarea circulaţiei „banilor de hârtie” şi înlocuirea lor cu BANI ELECTRONICI.

– eliminarea CONVERTIBILITĂŢII FLUCTUANTE a monedelor naţionale

Desigur că această NOUĂ PARADIGMĂ nu va fi implementată de pe o zi pe alta, ci vor trebui să treacă zeci de ani, pentru o schimbare radicală, ţinând cont de conjuncturi şi aspecte noi care vor apărea pe parcurs. De aceea noi spunem că este un PROCES ELASTIC.

Această MARE SCHIMBARE comportă o EVOLUŢIE în primul rând… SPIRITUALĂ, care ne poate pune în situaţia de a ne recupera… DEMNITATEA pierdută de aproape 2000 de ani !!!

„Mişcarea Dacia” şi… Societatea Civilă

Febbraio 25th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

După cum anunţasem cu timp în urmă, Mişcarea Dacia, prin mijlocirea mea, a încercat pe diverse canale să dea naştere la o CONVERGENŢĂ A TUTUROR FORŢELOR ANTI-SISTEM. Iată câteva acţiuni :
1. Am luat iniţiativa formării „grupului grupurilor” UDRR (Uniunea Democratică a Românilor din România ca şi o „sfidă” la UDMR), acordând poziţia de administrator tuturor liderilor grupurilor mai active pe Net şi d-lui C.Cojocaru (PP-LC), fără a-mi rezerva vreun rol special, şi dând acestora posibilitatea de a numi alţi administratori din grupurile lor. Nu a intervenit nimeni, în afară de d-l Imreh (Green), care s-a retras cu toată „compania” (ştergându-i pe cei ce-i „adusese”, fără niciun drept !), deoarece eu introdusesem în grup un profesor de limba română, mare iubitor de ţară, dar care avea „păcatul” de a fi membru PNL. Menţionez că respectivul dorea să facă ceva pentru ţară, intrase în PNL, dar nu era mulţumit de ceea ce găsise ! De altfel, şi d-l Imreh a recunoscut că a fost …în aceeaşi situaţie cândva !?
2. Am întâlnit de două ori pe d-l Constantin Cojocaru, preşedintele noului Partid al Poporului, la care am sesizat câteva principii şi obiective comune alor noastre. De curând pe blogul domniei sale se vehiculează „atragerea” d-lui Geoană, fără ca d-l Cojocaru să dezmintă această eventualitate. De asemenea, d-l C.C. nu a făcut niciun pas de apropiere, sau adeziune la UDRR. Consider orice fel de înţelegere cu PP-LC suspendată.
3. Am fost invitat şi am acceptat să particip la o iniţiativă de CONVERGENŢĂ identică în fond UDRR, şi anume în AER (Acţiunea pentru Eliberarea României), ideată de d-l Ioan Roşca, fost grevist al foamei în Piaţa Universităţii 1990, doar-doar satisfăcând orgoliile altora, „se va mişca ceva” ! În două trei zile, au fost cooptate în AER diverse „figuri” pe care eu le eliminasem din Mişcarea Dacia pe diverse motive : lipsă de bun simţ, lipsă de principii şi obiective consonante alor noastre, veleitari, grandomani, ţigani ce voiau să organizeze rumâni, etc. La un moment dat, d-l Ioan Roşca a cerut să fie exclus de pe lista administratorilor UDRR (deşi o putea face şi singur !?), pentru ca apoi să se plângă că nu poate posta la UDRR, apelul său pentru AER !?!? … pe lângă faptul că dorea „aceeaşi Mărie cu altă pălărie”, eu nu m-am ofensat şi l-am repus în drepturi, fără ca această clarificare să fie urmată de nişte scuze de rigoare, mai ales că fusese „ofensiv” faţă de persoana mea fără justificare. „Picătura chinezească” a fost acceptarea în AER a unui oarecare rroman, care de pe poziţii evident anti-româneşti pentru motive lesne de înţeles, a trecut la „atac la persoana mea şi a continuităţii traco-geto-dacice”, motive pentru care fusese eliminat de mine de pe unde putusem. La cererea mea expresă de înlăturare a acestuia, mai ales că nu a prezentat nişte principii şi obiective politice, aşa cum se cerea „din start”, am fost refuzat. Consider colaborarea cu AER încheiată !
4. Am fost invitat să prezint IDEILE Mişcării Dacia în vederea CONVERGENŢEI, pe diverse portaluri şi forumuri, printre care : Universul Românesc şi Vocea Poporului, iar eu m-am conformat, dedicând timp preţios, dar fără a depăşi „vizibilitatea” pe care mi-o asigură modestul meu blog personal.
5. Am fost invitat în diverse grupuri de „ireducibili”, unde se bătea apa în piuă şi unde găseam întotdeauna o „revoluţionară” care nu avea altceva de spus decât „lozinci”, ba mai era şi prost-crescută (o pot dovedi). Am ieşit !
6. Am participat activ în diverse grupuri majore de pe Facebook, încercând să prezint spre dezbatere ceea ce eu numeasc NOUA PARADIGMĂ, dar care de fapt ar trebui numită PARADIGMA PRIMORDIALĂ. … nu am „cules” nimic, în afară de jignirile unor ciumpalaci ( admin-ul Imreh de la Green mi-a cerut chiar să privesc şi … atât !? )

Am ajuns acum la momentul de a trage CONCLUZII de pe urma acestor eforturi şi o s-o fac în rândurile ce urmează, sub posibilele titluri :

„Ai avut dreptate Duţule !”
sau, cum spunea marele Brâncuşi :
„V-am lăsat proşti şi vă găsesc şi mai proşti !”

Duţu e unul de pe aici, care-mi spunea „la începuturi” că „nu ai cu cine şi pentru cine !”, iar Brâncuşi sper să fie cât de cât cunoscut.
Voi enunţa pentru început părerea mea despre 3 concepturi ce se găsesc pe buzele tuturor politicienilor, dar şi pe ale tuturor celor cu care am avut de-a face pe Net : DEMOCRAŢIE, LIBERTATE şi SOCIETATE CIVILĂ :

a. DEMOCRAŢIE înseamnă „a da voce” majorităţii, fiind un principiu „super-folosit” în mod IPOCRIT de către clasa politică, dar şi de „fazanii” care cad în capcana acestora ! Păi dacă românii sunt în majoritate „MANELIŞTI” (adică „sub-culturaţi”), înseamnă că DEJA trăim într-o DEMOCRAŢIE !?!?
Această afirmaţie, nu este „anti-românească”, deoarece toată Lumea suferă de „boala” asta… e drept că unii mai mult, iar alţii mai puţin !
Este ridicol să vezi cum diverşi cioflingari prezintă „soluţii pentru România”, de parcă ACTUL GUVERNĂRII ar fi la îndemâna oricui !?!?
Unii or să spună : „păi şi tu faci acelaşi lucru !”… nimic mai NEADEVĂRAT !!!

Eu „am pus mâinile înainte” de la începuturi şi am argumentat că „nimic din ce zic eu nu-mi aparţine”, fiind deja scris de alţii mai deştepţi ca mine, eu încercând doar „să pun cap la cap” diverse analize şi concepturi, neexcluzând că pot şi greşi şi deci aşteptând „ajutoare competente” pentru … PERFECŢIONARE !
Îi pot număra pe degete, pe cei ce au contribuit la elaborarea actualei STĂRI DE LUCRURI !… cam puţin pentru 2300 de aderenţi !?
Iată de ce a apărut conceptul de DICTATURĂ A BUNULUI SIMŢ exclusiv la Mişcarea Dacia … ca un „răspuns” la felul cum este trâmbiţată… DEMOCRAŢIA !… pentru că noi punem pe primul loc : COMPETENŢA şi RESPONSABILITATEA !
Ceea ce vrem noi, este să „se întindă fiecare cât îi e plapuma” !
Naţia, ca orice Oştire, trebuie să fie formată din „generali” şi „oşteni”, deoarece una formată numai din „generali” nu are nicio şansă, ca şi una formată numai din „oşteni” !!!

b. LIBERTATEA este în opinia nostră bazată pe principiul „libertatea unuia se termină unde începe libertatea altuia”.
Era un admin pe undeva, care punea problema „dreptului de port-armă” ca expresie a Libertăţii !? … asta ar mai lipsi într-o Lume Nebună !!!
Alţii „scandează” acest principiu, pentru a-şi asigura impunitatea, iar „fazanii” pică „ca musca în ciorbă” !
Alţii se îmbată cu apă rece că manifestând aiurea şi „strigând unul hăis şi altul cea” în pieţe, se poate schimba Lumea, fără să priceapă că sunt numai o „masă de manevră” pentru „interese oculte” !

c. SOCIETATEA CIVILĂ este o altă „invenţie a Sistemului”, ca să păcălească fraierii !
Ea se manifestă prin GRUPURI DE SOCIALIZARE pe diverse teme, unele dintre ele de tot respectul.
Cele mai „comice” sunt cele cu tematică socio-politică, unde toţi îşi dau cu părerea în mod „democratic”, expunând propriile materiale şi idei, dezinteresându-se de ceea ce propun toţi ceilalţi. Unii îşi fac reclamă la propria activitate, alţii la propriile jurnale online, alţii la propriile bloguri sau portaluri, alţii ne fac educaţie religioasă, alţii patriotică, unii îşi manifestă nostalgia pentru regi, fascişti, comunişti, etc., alţii „descoperă apa caldă”, adică teorii socio-economice de pe vremea lui Pazvante Chiorul, mulţi se ascund sub pseudomine, sau „nume răsunătoare de împrumut” pentru a nu fi identificaţi vreodată (frică ?), la adăpostul cărora se joacă de-a Gigi Contra, sau (mai ales) practică atacul la persoane şi idei concrete, pe care de cele mai multe ori nu sunt capabili să le priceapă. Printre administratorii acestor grupuri am întâlnit „hazlii” care-şi propun desfiinţarea serviciilor secrete şi eliminarea din viaţa politică a TUTUROR cetăţenilor ce aparţin fostelor şi actualelor partide !?!? Dacă şi-ar fi propus SELECŢIA personalului serviciilor secrete şi îndepărtarea nomenclaturii acestora, aş fi priceput, dar îndepărtarea tuturor naşte întrebarea : „cu cine îi înlocuim, că doar nu o să rămânem fără COMPETENŢE în acest domeniu strategic !?!?”
Acelaşi raţionament este valabil şi pentru membrii actualelor partide, deoarece nu toţi sunt părtaşi la Tragedia României !!! … şi asta o zic eu, care nu am fost membru niciunui partid în toată viaţa mea !!!
Tot din categoria SOCIETATE CIVILĂ fac parte ONG-urile, care de fapt sunt „descărcări de responsabilitate ale Statelor” şi deşi prin definiţie APOLITICE şi DE INTERES NAŢIONAL, sunt toate (cu mici excepţii ce întăresc Regula), „sateliţi” ai diverselor partide, sau şi mai grav, ale unor INTERESE STRĂINE. Mişcarea Dacia militează pentru eliminarea „N”-ului din siglă şi transformarea lor ,acolo unde este cazul, în Organizaţii Guvernamentale, fiind noi adepţii unui STAT PUTERNIC, ci nu a unui STAT SLAB-MARIONETĂ, proiectat de LIBERALIŞTII-GLOBALIZATORI.

Faţă de cele scrise mai sus, „Mişcarea Dacia” se retrage temporar din orice încercare de AGREGARE cu alte grupuri, menţinându-şi ţinta de a deveni mişcare politică de sine stătătoare, cu Principiile, Obiectivele, Tactica şi Strategia deja conturate şi demonstrate INCOMPATIBILE cu tot ceea ce există pe „piaţă” la ora actuală.

Deci nu ne vom mai duce noi la alţii, ci îi aşteptăm să vină ei la noi, convinşi fiind că „asta este strada” !!! Urmează ca Viitorul să confirme sau nu justeţea şi fezabilitatea NOII PARADIGME.
Noi suntem încă în „faza de pornire”, adică de MIŞCARE IDEOLOGICĂ/SPIRITUALĂ, dar numai participând cândva la viaţa politică, vom putea implementa NON-VIOLENT ceea ce este ţinta noastră finală : NOUA PARADIGMĂ.
Noi suntem singurii care „vorbim” CONCOMITENT de : REUNIFICAREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI, DREPTURI PENTRU ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR, SOLIDARITATE NAŢIONALĂ, MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI, ELIMINAREA FUTILULUI DIN VIAŢA SOCIO-ECONOMICĂ, „NU” CONSUMERISMULUI, „NU” CREŞTERII NESUSTENABILE ŞI „DA” DEZVOLTĂRII SUSTENABILE, DELEGITIMAREA PARTIDISMULUI cu implementarea unui Sistem bazat strict pe COMPETENŢĂ şi RESPONSABILITATE, ÎNTOARCEREA LA LEGILE FRUMOASE (LEGILE BELAGINE) şi renunţarea la „modelele juridice specifice actualei paradigme”, LARGI AUTONOMII LOCALE (TRIBALISM), STAT PUTERNIC acolo unde trebuie, SĂNĂTATE şi EDUCAŢIE DE STAT şi GRATIS, ELIMINAREA CIRCULAŢIEI BANILOR „DE HÂRTIE”, EXISTENŢA UNEI UNICE BĂNCI NAŢIONALE, IMPUNEREA BUNULUI SIMŢ PRIN REGULI CLARE ŞI NATURALE (DICTATURA BUNULUI SIMŢ), IMPUNEREA RESPECTULUI PENTRU NATURĂ ŞI LEGILE SALE, ELIMINAREA PARAZITISMULUI SOCIO-ECONOMIC, REIMPOSESAREA DE RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE ALE ŢĂRII, O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, O NOUĂ POLITICĂ DE PACE ŞI PRIETENIE CU TOATE POPOARELE LUMII (dar fiecare acasă la el !), RESPINGEREA GLOBALIZĂRII, O NOUĂ REVOLUŢIE SPIRITUALĂ, NEAMESTECUL SFERELOR DE PREOCUPĂRI POLITICĂ/ECONOMIE/ADMINISTRAŢIE/RELIGIE/BISERICĂ, SUBORDONAREA CONCEPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ INTERESULUI NAŢIONAL, şi tot ce se mai poate regăsi în documentele „Mişcării Dacia” !
Aceste „chestii” sunt… INTRATABILE !
Noi nu ne axăm atenţia pe cazuri particulare, limitate exclusiv la problema nomenclaturii comuniste şi actuale, a confiscării Revoluţiei (care Revoluţie ?), a înstrăinării resurselor umane şi materiale, a proliferării sub-culturii, a rasismului, fascismului, liberalismului, social-democraţiei, etc, ci pe CADRUL GLOBAL AL NOII PARADIGME, ce are răspunsuri pentru toate aceste probleme !
Este clar în acest moment că… „vorbim singuri” !
Este clar că NOUA PARADIGMĂ va necesita ani buni de implementare, iar noi nu propunem deci „soluţii de pe o zi pe alta”, cum IPOCRIT promit reprezentanţii Sistemului actual.
Nu lipsită de interes este şi suprapunerea perfectă între… Dacia pe care o proiectăm noi şi profeţiile despre ţara noastră.
Eu nu cred în aceste profeţii, despre care am aflat după fondarea Mişcării Dacia… dar dacă …!?!?
Cert este că DACIA este ultima formă statală respectată din spaţiul carpato-dunăreano-pontic, iar noi dorim întoarcerea la acel STATUS !!!… cine neagă originile noastre, nu are ce căuta printre noi şi să se ferească de „blestemul lui Decebal”, care e capabil să distrugă imperii, darămite indivizi !!!
Cine doreşte să „meargă cu noi”, trebuie să ia act de aceste rânduri şi să decidă „de care parte stă” !!!
Cert este că Actuala Paradigmă impusă de „Imperiile Lumii”, nu ne-a fost benefică şi nici nu se putea altfel, atâta timp cât se bazează pe concepturi necunoscute nouă : PROFIT şi SCLAVAGISM !
Dacii nu aveau sclavi şi sunt convins că PROFITUL era un cuvânt urât, deoarece presupune şi noţiunea de „CEL DE CARE SE PROFITĂ” ! … cine mai doreşte şi alte motive pentru care ne numim DACIA, poate să se informeze din multele materiale ale „Mişcării Dacia”… bineînţeles că cei pentru care DACIA este doar un automobil, e bine să nu-şi obosească neuronul !
Sigur este că Sistemul actual este în dezagregare şi depinde de noi să pricepem în timp util, că trebuie să „întoarcem foaia” !
A milita încă pentru CREŞTEREA CONSUMURILOR, pentru EXPORTUL DE DEMOCRAŢIE, pentru MAXIMIZAREA PROFITURILOR, pentru DEZVOLTAREA NESUSTENABILĂ, este ABERANT !
Rolul meu va fi acelaşi pe care l-am declarat şi anume acela de ADMINISTRATOR/PAZNIC DE IDEI, până în momentul când NOUA PARADIGMĂ va fi împărtăşită de suficienţi cetăţeni, care „să depună semnăturile în Tribunal” !
Aşa să ne ajute Dumnezeu, Zalmoxe, Natura, sau cum vreţi să o/îl numiţi fiecare, conform preceptelor ce vă ghidează !

„Mişcarea Dacia” şi… MUNCA

Dicembre 16th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Ţin să mă autodefinesc un simplu ţărănoi (de altfel mi-a şi fost aplicat uneori acest „alint”), căruia viaţa i-a dat prilejul să studieze un pic, să umble prin lume, să „se uite în gura multora” şi să trăiască şi în Capitalism şi în Comunism.
Încă din tinereţe, am fost un nonconformist… am citit ALTCEVA decât îmi sugera Sistemul… şi ca să fac asta, am citit mai ales în limba altora… poate de aceea nu scriu bine rumâneşte !?
Toată „lumea bună” caută ieşire din actuala CRIZĂ, fără să priceapă că este o CRIZĂ SISTEMICĂ !!!
Unii, caută să învie Social-Democraţia, alţii Liberalismul, alţii sunt nostalgicii Fascismului, unii ai Comunismului, alţii „fac săpături” în concepturi socio-economice STRĂINE SPIRITULUI RUMÂNESC, deci … moarte din start.
Toţi aceştia, sunt în general „oameni de valoare”, unii cu studii de prestigiu, ba chiar şi … bine intenţionaţi (… puţini, deoarece majoritatea vor „un os de ros” şi se manifestă ca atare).
Ceea ce vreau eu în aceste rânduri, este să „clarificăm” CARACTERULUI RUMÂNULUI şi să vedem ce-i OFERĂ SISTEMUL acestuia, bineînţeles din punctul de vedere al unui ţărănoi, pentru a pricepe CINE GREŞEŞTE şi mai ales CE-I DE FĂCUT, pentru a ieşi din „drumul fără întoarcere” pe care suntem „purtaţi”. Vreau să atenţionez că „ţărănoii” sunt majoritatea pe aceste plaiuri, numai că „nimeni nu vorbeşte după sufletul lor” şi atunci ADEVĂRATUL SPIRIT ŢĂRĂNESC rămâne „ascuns”, nefiind compatibil cu ceea ce i se „oferă”.
Urmăresc zilnic dizertaţii despre „lipsa poftei de muncă la rumâni”, identificată de mai toţi „analiştii”, ca fiind cauza „eşecului naţional” în toate timpurile.
Se cunoaşte zicătoarea : „ei se fac că ne plătesc, iar noi ne facem că muncim”, vehiculat pe vremea comuniştilor, dar valabil şi astăzi.
La prima vedere, s-ar părea că suntem în prezenţa unui CARACTER REPROBABIL al rumânului, care „nu vrea să trăiască bine”!?
După părerea mea însă, ne comportăm exact aşa cum ne dictează genele strămoşilor noştri traco-geto-daci şi … bine facem !
Astăzi „se bate monedă” pe COMPETIŢIE-CONCURENŢĂ, CREŞTERE, PROFIT, CONSUMERISM, HIPERTEHNOLOGIZARE, DEZVOLTARE NESUSTENIBILĂ ce nu ţine cont de epuizabilitatea RESURSELOR şi de DISTRIBUIREA INECHITABILĂ a acestora, etc., toate chestii ce sunt incompatibile cu un mod de viaţă RESPECTUOS faţă de NATURĂ şi respingerea FUTILULUI, pe care noi le avem … în gene. Mulţi susţin că „să moară şi capra vecinului” este o zicătoare rumânească… nu-i adevărat ! … această zicătoare este „importată” de la cei ce propăvăduiesc COMPETIŢIA-CONCURENŢA, concept străin Spiritului Rumânesc !
ANCESTRALA noastră FILOZOFIE DE VIAŢĂ, îşi găseşte „materializarea” în Principiile şi Obiectivele „Mişcării Dacia”.
MUNCA pentru oameni, nu poate fi „impusă de Sistem” ca o SURSĂ DE ACUMULARE, ci ca o NECESITATE VITALĂ şi trebuie circumscrisă NEVOILOR FUNDAMENTALE.
„Mişcarea Dacia” propune o PARADIGMĂ potrivit căreia oamenii trebuie să muncească TOŢI, să muncească cât mai PUŢIN posibil, fără a renunţa însă la CONFORT, eliminând FUTILUL din viaţa de zi cu zi şi ţinând cont de LEGILE NATURALE ce guvernează întreaga noastră existenţă terenă.
Nu este adevărat că „cine nu munceşte nu face dragoste”… ba din contră !
După cum nu sunt de acord cu „ora et labora” (pray and work)!
A munci mai puţin şi cât mai neinvaziv faţă de Ambient, ne-ar oferi tuturor posibilitatea de a petrece mai mult timp cu fiii noştri, de a petrece mai mult timp în Natură, de a ne informa şi culturaliza mai bine, etc.
Sunt mulţi economişti ce vorbesc azi despre DESCREŞTERE, dar eu zic altfel … să creştem, dar unde şi cum trebuie, nu aiurea, pentru ca ar însemna… METASTAZĂ !
Sunt alţii care au trecut la DOWNSHIFTING, chiar … extrem, dar au făcut-o deoarece sunt „neînţeleşi”… şi atunci „s-au izolat” !?
… şi suntem noi… „Mişcarea Dacia”, care se străduie să deschidă minţi, să zmulgă „panourile Mitului Cavernei” şi să „scoată lumea la lumină” !
Vom reuşi oare ???
„Mişcarea Dacia” este singura forţă politică ce nu cere rumânilor să muncească mai mult, ci din contră, proiectează modalităţile de a face… contrariul !!!
Acesta este „punctul nostru forte” care ne va face „acceptabili” Neamului nostru !!!
România nu va deveni în veci o PUTERE ECONOMICĂ în accepţiunea actuală a cuvântului !… are însă, toate „cărţile” în regulă pentru a deveni o … PUTERE SPIRITUALĂ !!!
Vrem „prea mult” ? … numai cine ştie cât de departe se poate „merge”… ajunge acolo !