QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
ILLUMINATI despre POLITICĂ

Febbraio 10th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

ILLUMINATI despre POLITICĂ:

„Unii oameni se descriu ca „iubind politica” și fiind interesați în mod obsesiv de ea. Cu toate acestea, la o inspecție mai atentă, ceea ce descoperiți este că acești oameni iubesc bârfele politice, scandalurile politice și personalitățile politice și au mai mult sau mai puțin zero interes și cunoștințe de filosofia politică, adică ideile la care se referă politica, de fapt, majoritatea politicienilor nu știu nimic despre filosofia politică și nici nu o menționează niciodată. Majoritatea comentatorilor politici nu știu nimic despre filosofia politică și nici nu o menționează vreodată. VOTANŢII nu ştiu nimic despre filozofia politică și nu o menționează niciodată, cu alte cuvinte, ceea ce trece ca politică nu este deloc politică, ci doar zădărnicie, bârfă, bâlbâială, posesiune, postură, relații publice, cultul personalității și NONSENS GENERAL.
Cea mai corectă descriere a politicii de astăzi este “IDIOCRAŢIA” – Domnia Idioților “.
MIKE HOCKNEY

“Some people describe themselves as “loving” politics and being obsessively interested in it. However, on closer inspection, what you discover is that these people love political gossip, political scandals and political personalities and have more or less zero interest in, and knowledge of, political philosophy, i.e. the ideas that politics is actually all about. In fact, most politicians know nothing about political philosophy and never mention it. Most political commentators know nothing about political philosophy and never mention it. The average voter knows nothing about political philosophy and never mentions it. In other words, what passes as politics is not politics at all but tittle tattle, gossip, soundbites, posing, posturing, public relations, the cult of personality, and general nonsense. The closest description of the political dispensation of today is “idiocracy” – rule by idiots.”
Mike Hockney

ISLAM

Gennaio 10th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Jake Martin

“Mohamed a fost un geniu Pavlovian cu 1.300 de ani înaintea lui Pavlov, el știa exact ce să facă pentru a controla oamenii.”
Dacă ai înființat un Sistem care implică Rugăciuni la fiecare patru sau cinci ore, în fiecare zi – pentru totdeauna – te asiguri că Urmăritorii nu vor scăpa niciodată. Rugăciunea le este mereu în Minte deoarece nu lipsesc decât câteva ore până la următoarea Rugăciune, ceea ce le fortifică Obişnuinţa. Cu cât te Rogi mai mult, cu atât eşti mai prins în Sistem. Dacă te-ai rugat de cinci ori pe zi pentru treizeci de ani, nimic nu te mai poate opri. Este acum parte din Identitatea ta, îţi modelează Existenţa, este cheia Comportamentului care te defineşte.
Ai fost Conditionat in intregime si controlat la Minte şi niciun moment nu ţi-ai dat seama că ai fost victima unui Sistem ingenios de Spălare A Creierului, cel mai eficient proiectat vreodată.
“Mulți creștini abandonează creștinismul, aproape niciun musulman nu abandonează islamul, un motiv pentru care este că spălarea creierului islamic este mult uperior.“ – Mike Hockney

Jake Martin
5 hrs · 
“Mohammed was a Pavlovian genius 1,300 years before Pavlov. He knew exactly what to do to control people. If you set up a system that involves prayers every four or five hours, every day – forever – you ensure that your followers never escape from your system. It’s literally always on their minds because they are never more than a few hours away from the next reinforcing behavior (the next prayer). The more you pray, the more you are locked into the system. If you have prayed five times a day for thirty years, there’s nothing that’s going to make you stop. It’s now part of your core identity, the fabric of your being, the key behavior that defines who you are. You have been wholly conditioned and mind controlled, and not for one moment did you realize that you were the victim of an ingenious brainwashing system, the most effective ever devised. Many Christians abandon Christianity. Almost no Muslims abandon Islam. One reason for that is that Islamic brainwashing is vastly superior.” MH

ILLUMINATI despre MULTICULTURALISM

Dicembre 23rd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
ILLUMINATI despre MULTICULTURALISM
 
“- Singurele națiuni și popoare care vor reuși în viitor sunt cele capabile să susțină o mono-cultură. Orice societate multiculturală, cum ar fi Marea Britanie, este sortită a fi obiectul dezordinei şi conflictelor. Nicio speranţă pentru a realiza lucruri minunate în vreo direcţie. Multiculturalismul reprezintă moartea unei națiuni, moartea identității naționale, moartea unui popor, moartea culturii, moartea ambiției, moartea progresului, moartea viitorului în sine
…………………………………
– Sufletul Culturii
O cultură are un „Suflet”. Desigur, acel suflet poate fi sănătos sau nesănătos. O nouă cultură apare ori de câte ori un popor dintr-o anumită regiune dezvoltă un „Suflet”, pe care l-am putea defini ca un mod nou, proaspăt și distinctiv de a privi lumea care de obicei încapsulează noțiunile lor despre Dumnezeu și viața de apoi. Această nouă cultură poate fi oribilă – ca în cazul Islamului – sau minunată, ca în cazul Iluminismului European. Fiecare cultură se străduiește pe cât posibil să se exprime pe deplin, să descopere „logica” completă a poziției sale. Islamul a reușit să facă acest lucru – peste un miliard de oameni din lumea noastră se află sub vraja ei de spălare a creierului. Fanaticii musulmani doresc și mai mult Islam. Ei visează la o lume musulmană 100% sub Legea Sharia. Aceasta este logica inevitabilă a tuturor Culturilor. Toate caută dominația mondială – pentru ca toți să fie ca ei. Iluminarea Europeană a eșuat, pentru că, pentru a se califica drept o nouă Cultură, a fi trebuit să înlăture Abrahamismul și nu a făcut-o niciodată. A devenit astfel o pseudo-formă. Vestul cuprinde un amestec absurd de Mythos și Logos. Avem oameni, cum ar fi Papa și Richard Dawkins (paladin al ateismului), care există în aceeași sferă culturală, ceea ce este în mod evident imposibil să existe. În timp ce oamenii de știință caută Bosonii Higgs și altele de aceeaşi factură, milioane de americani cred în Adam și Eva, Arca lui Noe şi Potop. Într-un fel sau altul, Raţionalii Logos trebuie să se detașeze de abrahamici. Logosul trebuie să se afirme într-un mod care să fie complet lipsit de rădăcini Mythos. Numai atunci își poate atinge potențialul
………………………………………..
– Multiculturalismul reprezintă moartea unei națiuni, moartea identității naționale, moartea unui popor, moartea culturii, moartea ambiției, moartea progresului, moartea viitorului în sine. Multiculturalismul este zoologic. Nu poate genera niciodată nimic minunat.”
 
Mike Hockney – ”HyperHumanity” – (book 11 – ”God Series”)

HyperHumanity (The God Series Book 11) by [Hockney, Mike]

NEMESIS

Novembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

I am Mike Hockney

„NEMESIS era zeița greacă a răzbunării divine. A pedepsit pe cei care au cedat mândriei excesive și narcisismului. În mitul lui Narcissus, ea pedepsește un tânăr egoist, făcându-l să cadă într-o dragoste disperată și necondiționată cu propria sa imagine. Ea este, de asemenea, pedepsitorul tuturor celor îndrăgostiți de natura iluzorie și tranzitorie a lumii materiale. Ea este cunoscută ca distribuitorul destinului, dând tuturor ceea ce merită în măsura potrivită. Orice perturbare a proporției corecte a evocat mânia dreaptă a zeiței.

Ce-ar fi dacă Nemesis ar fi o entitate reală? Ce ar face ea cu porcinele care se hrănesc cu bani pe WALL STREET? Cum ar trata lăcomia excesivă, piețele falsificate și sistemul nostru social bazat pe a face pe câțiva indivizi mai bogați în detrimentul tuturor celorlalți.

Nu avem nevoie de Nemesis astăzi, pentru a restabili echilibrul natural și a ne asigura că toată lumea primește ceea ce Merită???”

I am Mike Hockney:

Nemesis was the Greek goddess of divine retribution. She punished those who succumbed to excessive pride and narcissism. In the myth of Narcissus, she punishes a self-centered young man, making him fall in a desperate and unrequited love with his own image. She is thus also the punisher of all those in love with the illusory and transitory nature of the material world. She is known as the distributor of fate, giving everybody what they deserved in the appropriate measure. Any disturbance of the right proportion evoked the just anger of the goddess.

What if Nemesis were a real entity? What would she do to the money-hoarding pigs on the W. str.? How would she treat excessive greed, rigged markets and our social system based on making a few individuals richer at the expense of everybody else.

Aren’t we in dire need of a Nemesis today, to restore natural balance and ensure that everybody gets what they have worked for?

https://www.amazon.com/God-32-Book/dp/B0771LCTVQ

 

Religii

Novembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia