QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
„Mişcarea Dacia” şi… problemele actuale (1)

Settembre 16th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

În cele ce urmează, o să încerc să sintetizez problemele care sunt la ordinea zilei şi soluţiile pe care le imaginez :

1. UNIREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI ŞI CHESTIUNEA ROMÂNILOR DIN AFARA ROMÂNIEI

Aşa cum se ştie, unul dintre Obiectivele Mişcării Dacia este realizarea cel puţin a unei FEDERAŢII cu celălalt stat românesc, sub denumirea de DACIA.

Mulţi se vor întreba de ce FEDERAŢIE şi nu direct … UNIRE !?

În primul rând, deoarece „s-a pierdut un tren” în 1990, când FSN-ul iliescian s-a plecat în faţa unei Rusii, ce era „în genunchi” şi care nu ar fi zis nici „pâs” la o „reparaţie istorică” !!! Între timp „marele urs” s-a repus pe picioare, şi-a înteţit „activitatea de manipulare” şi trebuie „încolţit pe îndelete” !!!

O cunoaştere profundă „la zi” a stării de spirit a românilor de peste Prut, mă determină să cred că FEDERAŢIA este pasul cel mai fezabil în acest moment, din următoarele motive :

După 200 de ani de rusificare forţată, cu întreruperea dintre 1918- 1939, s-a reuşit să se „spele creierii” multor consangvini, convingându-i că sunt „altceva decât români”. Astfel, mulţi se consideră MOLDOVANI, variantă sprijinită şi de toţi neromânii din preajma României, deoarece le aduce spuză pe propriile turte. Este aceeaşi politică ce s-a aplicat VLASILOR/VALAHILOR din Bulgaria şi Serbia, deci avem de-a face cu o adevărată „concertare slavă”.

Mult mai puţin „refractari” sunt ruşii, la ORIGINEA TRACO-GETO-DACICĂ a „moldovanilor”, separându-i astfel de ROMANITATEA VATICANULUI, motiv pentru care DACIA ar fi mai puţin „bătătoare la ochi” în caz de uniune a celor două state.

Acest lucru se observă şi la mulţi MOLDOVANI, care se consideră „urmaşi ai dacilor liberi” şi nicidecum „urmaşi ai Romei”, iar aici nu avem dificultăţi să le dăm „suport”. fiind şi părerea noastră !!!

FEDERAŢIA le-ar da posibilitatea autogestiunii şi nu ar implica o „revoluţie” în organizarea statală.

FEDERAŢIA le-ar deschide larg porţile UE, cu toate avantajele ce decurg din această „aderare pe ocolitelea”.

FEDERAŢIA ar garanta DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE MINORITĂŢILOR la nivelul cerinţelor europene, ceea ce ar constitui pentru ei, un „pas înainte” faţă de ceea ce le ofereau sovieticii… explicat bine GĂGĂUZILOR, BULGARILOR, RUŞILOR, UCRAINIENILOR, etc. acest „detaliu”, se poate spera într-o „opoziţie mai atenuată” a acestora la Reîntregire. Efortul de a explica apoi acestora ADEVĂRATA ISTORIE a Moldovei, necesită INTELIGENŢĂ şi PERSEVERENŢĂ.

Acestea sunt câteva dintre argumentele noastre, la care, dacă adăugăm Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia ca „forţă de guvernare”, putem obţine chiar şi sprijinul unor forţe ce azi sunt potrivnice.Pe baza acestora, România poate face un „salt calitativ”, care să determine pe basarabeni să ceară ei UNIREA … chiar şi pe nostalgicii lui Voronin !!!

Respingerea globalizării, a capitalismului sălbatic, implementarea unor ADEVĂRATE VALORI, etc. vor înlesni apropieri, care azi sunt inexistente la majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova.

Actualele manifestări unioniste, sunt foarte importante pentru „deşteptarea spiritului naţional”, dar pentru UNIRE trebuie să intre în joc alte forţe decât cele de azi !!!… eu sunt convins că actuala clasă politică basarabeană este de acord cu ceea ce am scris eu !!!

Realizarea FEDERAŢIEI nu trebuie să fie TRAUMATICĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL şi de aceea trebuiesc deschise „dialoguri”, eventual „date asigurări”, tuturor celor interesaţi de chestiune şi trebuie acţionat în cadrul UE şi NATO pentru a avea sprijin pentru această „chestiune fundamentală” pentru noi. Motivaţia principală, nu poate fi alta, decât RESPINGEREA PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV !!!

Atenţionez că RUSIA poate să ne fie de mare ajutor (reciproc) în chestiunea „teritoriilor făcute cadou Ucrainei” !?

În acest context, noi am proiectat şi o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, cu implicarea Poloniei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Finlandei, Turciei, Greciei, Bulgariei, Serbiei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Croaţiei, Sloveniei, Albaniei, Muntenegrului, Macedoniei şi Bosniei, ca FORŢĂ DE ECHILIBRU ÎNTRE EST ŞI VEST.

Ştiu că se vor ridica „obiecţii”, dar GEOPOLITICA este ca un joc de Pocker, iar noi sperăm să fim câştigători !!!

Atenţionez totodată, de importanta denumirii … DACIA, în această chestiune !!!

NOUA POLITICĂ REGIONALĂ este destinată să „normalizeze” şi SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN AFARA ROMÂNIEI.

Pornindu-se de la aderările la UE, deci şi la PRINCIPIILE acesteia în materie de MINORITĂŢI, trebuiesc făcute „presiuni” la acel nivel, pentru a se respecta drepturile fundamentale, pe care România le acordă propriilor minorităţi, şi românilor din jurul României !!!

În aplicarea acestei POLITICI, „Mişcarea Dacia” aplică aceleaşi Principii pentru care militează pe plan intern şi anume o POLITICĂ DE PACE, PRIETENIE şi COLABORARE, fără PRETENŢII TERITORIALE, în spiritului RESPECTULUI RECIPROC şi al împărtăşirii unor REGULI CLARE DE CONVIEŢUIRE ÎN ACELAŞI SPAŢIU GEOGRAFIC.

Să nu se facă confuzii în legătură cu Basarabia, deoarece acolo se tratează de un stat românesc, smuls samavolnic din trupul ţării, fără TRATATE RECUNOSCUTE ŞI ACTIVE PE PLAN INTERNAŢIONAL !!!

În acest context, se impune o „intervenţie decisă a istoriografilor noştri”, pentru restabilirea ADEVĂRULUI ISTORIC în legătură cu SĂMÂNŢA NOASTRĂ TRACO-GETO-DACICĂ !!!

Astfel, avem din nou un puternic ARGUMENT pentru denumirea ţării românilor … DACIA !!!

16 Mai 1812 – Raptul otomano-muscal al Basarabiei

Maggio 13th, 2012 No Comments   Posted in Attualità

Astăzi încep comemorările Raptului Basarabiei din 1812, când turcii dăruiesc Rusiei ţariste ţinutul dacilor liberi dintre Prut şi Nistru. În Republica Moldova şi în Patria Mamă se vor desfăşura diverse acţiuni de protest.

În acest context, un analfabet de peste Prut pe nume Veaceslav Burlac, a publicat pe Facebook la grupul „Moldoveni în Italia” , o poezie (???) plină de greşeli de tot felul, dar mai ales de o „interpretare istorică rusofono-comunistă”, care m-a enervat aşa de tare că am devenit… poet (?)

Iată ce debitează „maldavanu’” :

Veaceslav Burlac
Pentru trădători de neam şi ţară…

Plînge Nistru,
Plînge Prutul,
Şi Siretul lăcrămează,
Că o mînă de dihanii
Soarta ţării au furat-o.

Au trădat întreg poporul
Şi l-au pus ei sub poclon,
La alt neam şi altă ţară,
Drept romani puşi etalon.

De am şti noi toţi vre-o dată,
Stefan, Domnul ce-a dorit,
Să se-nchine moldoveanul,
Sau săi bată pe păgîni?

Este mare voia Ta,
Şi la toţi vei da putere,
Să păstrăm pentru urmaşi
A Moldovei nostră-avere…

 

Nu am putut  „rezista” şi l-am parafrazat :

 Pentru trădători de neam şi ţară…

Plînge Nistrul, plînge Prutul
Şi Siretul lăcrimează,
Că ucràinul şi muscalul
Soarta ţării sabotează.

Au robit întreg poporul,
L-au prostit şi l-au minţit
Că-i alt neam şi altă ţară
Şi de fraţi l-a despărţit.

 Ca să ştim cu toţi deodată
Stefan Domnul ce-a dorit,
O Istorie adevărată
Trebuia să fi citit.

Două secole-au trecut
De când turcii i-au vândut,
Au dat glia strămoşească
Datoria să-şi plătească.

Şi’au cedat muscalilor,
Ctitorii Sovietelor,
 Ce-au trecut la acţiune
Sfâşiind o Naţiune.

Veneticii se-mbulziră
La averea din Cetate,
Iar poporul îl prostiră
Cu Istorii inventate.

Unde eşti Ştefane Sfinte ?
Burebista unde eşti ?
Ca de-acolo din morminte,
Veneticii să-i goneşti !?

Munteni şi basarabeni,
Moldoveni şi ardeleni
Să se pună împreună
În Dacia cea străbună !

 

Ţin să remarc faptul că nu este un caz izolat, până şi „Gazeta Românească” de aici din Italia, „dând voce” şi altor „nostalgici ai Sovietelor” (or avea printre sponsori pe kaghebistul ilievici ???) şi ai „maldavenismului” (vezi Victor Druţă) !?!?

Este evident că susţinătorii ReUnirii din Basarabia şi chiar şi din Patria Mamă sunt puţini azi, dar trendul este în continuă ascensiune. La noi prevale „dezinteresul pentru chestiune”, iar „dincolo” încă trebuie dezrădăcinată o propagandă intensivă pe durata a două sute de ani (cu o pauză între cele două Războaie Mondiale).

Aceste două secole nu au putut însă dezrădăcina un Popor şi-o Limbă, aşa cum nimeni nu a reuşit în acest areal, începând cu romanii, continuând cu migratorii, turcii şi austro-ungarii. În cel mai bun caz, am oferit „spaţiu vital” şi ne-am restrâns pe ici pe colea… dar nu am dispărut !!! Aceasta înseamnă că suntem mai „tari” ca ei şi deci Unitatea Naţională este numai o chestiune de … răbdare şi … implicare constantă pe ambele maluri de Prut, pentru a demola propaganda ostilă, prin dezvăluirea ADEVĂRATEI ISTORII A NEAMULUI !!!

Moldova

Novembre 7th, 2010 No Comments   Posted in Politica romena


Punctul 9 din Programul “Mişcării Virtuale DACIA”

Marzo 12th, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

„Mişcarea Virtuală DACIA”  –   Punctul 9 din Program

,,,,,,,,9.  Deschiderea dezbaterilor şi consultărilor cu toţi cei interesaţi, pe plan intern şi extern, în vederea realizării FEDERAŢIEI celor două state româneşti, cu denumirea … DACIA,,,,,,,

Marea afluenţă de români din Republica Moldova în mişcarea noastră, demonstrează ataşamentul fraţilor noştri, pentru acest punct programatic.

Ei ştiu mai bine ca mulţi dintre noi, că nu este uşor să se ceară o Unire în acest moment, datorită opoziţiei puternice a Rusiei, Uniunii Europene şi a … tuturor vecinilor noştri, ca să nu mai vorbim de minorităţile prezente în teritoriu.

Federaţia poate fi mai uşor acceptată, deoarece:

–          Cu greu Rusia şi Uniunea Europeană ar putea să nege existenţa aceluiaşi popor pe ambele maluri ale Prutului şi justificarea istorică a denumirii DACIA ( că doar … nu suntem urmaşii Romei !).

–          Minorităţile din Moldova ar fi interesate într-o intrare, chiar şi mascată în UE ( libertate de mişcare, piaţă, investiţii, modernizare,  etc.).

–          Perspectiva unei relansări a economiei moldoveneşti este uşor de prognozat.

–          Avantajele strategice ale UE-NATO sunt clare.

–          Contradicţiile ruso-ucrainiene sunt … un avantaj în momentul de faţă.

–          Polonia ar privi cu … interes.

–          Cu Rusia şi Ucraina se pot încheia Tratate de Prietenie, care să le ofere garanţii şi sprijin.  Cum nu suntem urmaşii Romei, poate ar trebui să reconsiderăm relaţia cu lumea slavă. Aceste ţări, ca şi Serbia, trebuiesc susţinute pentru aderarea la UE. Avem tot interesul !

–          Federaţie înseamnă două state, două guverne şi două parlamente, ceea ce sună … liniştitor.

Nu trebuie să uităm parcursul Unirii Tării Româneşti cu Moldova, făcută tot … în doi paşi !

Ca în orice problemă, o soluţie există, trebuind căutată cu ştiinţă şi perseverenţă.

Restul este o chestiune de … timp !

Propunere pentru al 8-lea punct în Programul “Mişcării Virtuale DACIA”

Gennaio 31st, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Propunere pentru al 8-lea punct programatic al

Mişcării Virtuale DACIA

 

Deschiderea dezbaterilor şi consultărilor tuturor celor interesaţi, pe plan intern şi extern, în vederea realizării  Federaţiei  celor două state româneşti, cu denumirea  de … DACIA”.