Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Despre… „DEMOCRAŢIA AVANSATĂ”

Febbraio 28th, 2011 No Comments   Posted in Politica italiana

Această postare , se vrea o DEMITIZARE a credinţei comune că „DEMOCRAŢIILE OCCIDENTALE SUNT UN EXEMPLU DE URMAT PENTRU ROMÂNIA”.

Iată pe scurt, un exemplu din „cea de-a cincea putere democratică a Lumii”, care este (mai bine zis era) … ITALIA.

În această ţară, este Prim Ministru SILVIO BERLUSCONI, membru obscur al organizaţiei masonice „Loggia Propaganda 2”, plecat de pe poziţia de cabaretist şi ajuns în scurt timp, cel mai bogat om din Italia. Se spune că acest „salt” s-a făcut cu ajutorul banilor murdari ai Mafiei, dar nu asta ne interesează.

Fapt este, că are la activ zeci de procese, multe dintre care, PRESCRISE  pentru „depăşirea timpului procesual”.

Azi poţi să faci orice delict, deoarece, cu buni avocaţi şi un Sistem Judiciar Labirintic, aflat în slujba PUTERII, ai toate şansele să nu ajungi la Sentinţă.

Acuzaţiile la adresa sa „se ţin lanţ”, ultima fiind aceea de „favozizare a prostituţiei minorile”. Tot zilele acestea urmează a fi judecat pentru FRAUDĂ FISCALĂ şi CORUPŢIE. Din multe procese a reuşit să „iasă”, confecţionând „legi pe măsură”, cum a fost aceea referitoare la „depenalizarea FALSULUI ÎN BILANŢ”. De asemenea a încercat aprobarea unei legi (LEGITTIMO IMPEDIMENTO), care l-ar pune la adăpost de ORICE acuzaţie pe durata mandatului. Această lege nu a „trecut” de Preşedintele Republicii, dar se mai fac încă… „săpături”.

Ei bine, conform zicalei „HOŢUL STRIGĂ – HOŢIIII !”, acesta a adoptat o atitudine de denigrare a Magistraturii, punând bazele unui „conflict instituţional”, în care o putere în Stat, delegitimează o altă Putere autonomă. Pentru Berlusconi, acei magistraţi care îl acuză, sunt COMUNIŞTI ce nu urmăresc altceva, decât RĂSTURNAREA VOINŢEI POPULARE EXPRIMATĂ PRIN VOT.

Italia are 60 de milioane de locuitori, dintre care 12 milioane au votat alianţa de Centru-Dreapta, din care fac parte diverse partide (Lega Nord, Socialiştii lui Craxi, Creştin democraţii, etc., dar şi Popolo della Liberta (deşi eu l-aş numi … DELLE LIBERTA), rezultat din confluenţa : Alleanza Nazionale (ex-fascist) şi Forza Italia (a lui Berlusconi). În toată Coaliţia, Berlusconi ca exponent al fostei Forza Italia, poate conta pe circa 50 % din sufragii, deci rezultă că a fost DIRECT votat de circa 6 milioane de votanţi. Dar ceilalţi 38 de milioane de italieni cu drept de vot, NU L-AU VOTAT !!!! Cu toate astea REFUZĂ JUDECATA, deşi probele sunt zdrobitoare, pe motiv de PERSECUŢIE POLITICĂ !?

Ei bine, eu cred că cei ce-l votează sunt : IGNORANŢII, MAFIOŢII şi… PROFITORII, însumaţi cu RASIŞTII din LEGA NORD şi „nostalgicii fascismului”, toţi sprijiniţi „subtil” de Vatican. Dacă mai adăugăm şi „impotenţa cronică” a opoziţiei de Centru-Stânga, de a propune SOLUŢII ADECVATE, ajungem la concluzia logică la care am ajuns şi anume că SISTEMUL PARTIDIC nu favorizează PROGRESUL SOCIETĂŢII OMENEŞTI PE PRINCIPII SĂNĂTOASE !

Iată cum se prezintă „DEMOCRAŢIA AVANSATĂ” tolerată, deci propusă de COMUNITATEA EUROPEANĂ !

Acesta este SISTEMUL care ni se propune, şi asta nu de azi de ieri ! De 2000 de ani, nu se face altceva !

Voi, cei ce acuzaţi „Mişcarea DACIA” de UTOPISM, „luaţi-vă de pe ochi vălul” ! Daţi la o parte PRISMA DEFORMANTĂ ce vă condiţionează „vederea” !

SISTEMUL nu mai are „SOLUŢII” la problemele Omenirii ! Acesta ne propune SĂ CONSUMĂM, când … NU MAI AVEM CE !!!

SISTEMUL se bazează pe REPRESIUNE, deci… VIOLENŢĂ, iar „cine seamănă vânt, culege FURTUNĂ!”.  şi nimeni nu este „la adăpost”, cum mai cred încă unii ce „nu fac politică” !

Istoria … falsificată !

Febbraio 28th, 2011 No Comments   Posted in Senza categoria

În timp ce istorici români (nu toţi) se ocupă cu redactarea de proteste împotriva „dacomaniei”, alţii se pun în posesia … strămoşilor  noştri !?!?


Pileus = Burduf ?

Febbraio 28th, 2011 No Comments   Posted in Attualità

Adversarii Protocronismului şi Dacismului, consideră dacii (tracii) veniţi din pustietatea asiatică şi deci purtători ai „bonetei frigiene”, spre deosebire de „dacomani”, ce cred… contrariul. Ipoteza PILEUSULUI provenind din stomac de oaie (capră), demonstrează încă o dată, „originea munteană” a strămoşilor noştri… şi nu numai !

„Mişcarea DACIA” – Forţă de Guvernare

Febbraio 26th, 2011 2 Comments   Posted in Politica romena

Mulţi se întreabă deja, cum şi când vom reuşi să punem în practică Principiile şi Obiectivele noastre.

O să încerc să imaginez un „scenariu” posibil, specificând că poate suferi schimbări „conjuncturale” şi că sunteţi toţi invitaţi să REFLECTAŢI şi să… CONTRIBUIŢI.

Vă rog să nu vă „enervaţi” şi să pricepeţi că un astfel de Proiect, poate fi actuat IMEDIAT în cazul unor condiţii interne şi internaţionale favorabile, sau… „pe îndelete”, prin „îndulcire” şi „estetizare”.

Esenţa acestor măsuri, este minimizarea MATERIALULUI şi stimularea SPIRITUALULUI, linie directoare a „Mişcării DACIA”.

Pornesc de la faza în care avem deja PUTEREA de GUVERNARE, rezultată în urma ALEGERILOR.

Prima acţiune de guvern, va fi organizarea unui REFERENDUM pentru schimbarea CONSTITUŢIEI, cu scopul de a introduce prevederi noi şi de a aboli unele vechi. De stabilirea obiectului Referendumului, se va ocupa ADUNAREA CONSTITUANTĂ, alcătuită în special de JURIŞTI, dar şi de reprezentanţi ai CATEGORIILOR SOCIALE.

De asemenea , o parte din măsurile de mai jos vor fi introduse cu efect imediat, neavând nevoie de un parcurs constituţional.

1. REFORMAREA STATULUI DACIA astfel:

– PUTEREA LEGISLATIVĂ în mâna unui SFAT, alcătuit din cca. 50 de SFETNICI, aleşi  „de jos în sus” în cca. 50 de JUDEŢE, condus de un DOMN, toţi aleşi pentru UN UNIC MANDAT, cu durata de 10 ani. Odată terminat acest mandat, Domnul şi cei mai vrednici Sfetnici, vor fi cooptaţi în SFATUL BĂTRÂNESC, cu rol de CONSULTANŢĂ.

Acelaşi „calapod” se va aplica şi la nivelurile inferioare (Judeţ, Plasă)

– PUTEREA  EXECUTIVĂ în mâna unui CABINET, alcătuit din 12 DREGĂTORI şi un ÎMPUTERNICIT, numiţi pe baza COMPETENŢEI, de către SFAT.

Acelaşi „calapod” pentru Judeţe şi Plase.

– PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ dispusă pe treptele : Judecătorie Supremă, Judeţeană, de Plasă şi Locală, fiecare cu ROL PRECIS DESEMNAT.

2. REFORMA JUSTIŢIEI pentru reducerea timpilor procesuali, a gradelor de judecată, a personalului, a simplificării Codului Penal şi Civil, a autogestiunii penitenciarelor, a eliminării tuturor cauzelor ce conduc la întârzierea emiterii Hotărârilor Judecătoreşti, a atribuirii de puteri judecătoreşti COMUNITĂŢII, sub coordonare COMPETENTĂ, etc. (aici „sunt aşteptaţi” cu propuneri juriştii !!!)

3. MĂSURI PENTRU RESPONSABILIZARE a reprezentanţilor Puterii, prin încheierea unui CONTRACT, cu clauze ce ajung până la DESTITUIRE în determinate condiţii. Introducerea CRITERIILOR DE COMPETENŢĂ în toate domeniile de activitate.

4. TRECEREA ÎN RESPONSABILITATEA STATULUI A EDUCAŢIEI ŞI SĂNĂTĂŢII

Toate structurile sanitare şi educative, vor trece în AMINISTRAŢIE STATALĂ.

5. GRATUITATEA ASISTENŢEI SANITARE şi a EDUCAŢIEI ŞCOLARE afirmată de CONSTITUŢIE, pentru toţi cetăţenii exclusiv români.

6. PROPRIETATEA PRIVATĂ trebuie să răspundă exigenţelor INTERESULUI NAŢIONAL.

7. AGRICULTURA şi ZOOTEHNIA BIOLOGICĂ, ŞTIINŢIFICĂ,INTENSIVĂ, trebuiesc implementate URGENT la nivel naţional.

8. INDUSTRIA va fi reorientată pentru asigurarea bunurilor de consum, pe noile baze ale DEZVOLTĂRII SUSTENABILE.

9. TRANSPORTURILE vor fi reconcepute, pentru reducerea impactului ambiental.

10. POLITICĂ ENERGETICĂ nouă, de sprijinire a producţiei de energie renovabilă.

11. Interzicerea prin Constituţie, a participării cu oaste în afara teritoriului naţional. Singurele ajutoare admise sunt cele umanitare.

12. Eliminarea dublei cetăţenii.

13. Răscumpărarea RESURSELOR NATURALE de către Stat, prin lichidarea contractelor de cumpărare şi concesionare. Analizarea respectării clauzelor acestor contracte, a impactului asupra Avuţiei Naţionale şi a eventualei ieşiri fără pierderi a actualilor deţinători.

14. Etatizarea tuturor Băncilor şi înfiinţarea unei singure BĂNCI NAŢIONALE.

15. Dreptul la muncă asigurat cel puţin capului familiei.

16. Interzicera câştigului fără muncă şi a nomadismului.

17. O nouă politică a Familiei, cu responsabilităţi mărite pentru părinţi, ce trebuie să asigure condiţii decente de trai, precum şi sănătatea şi educaţia copiilor. Problema suprapopulaţiei există şi nu trebuie neglijată !

18. Reducerea până la eliminare a circulaţiei banilor lichizi, înlocuiţi de „bani electronici”.

19. Protecţia Ambientului devine obiectiv strategic al Naţiei.

20. Sprijinirea de către Stat a formării de cooperative auto-gestionate pe criterii teritoriale şi profesionale.

21. Măsuri pentru REDUCEREA IMPACTULUI AMBIENTAL, prin Recuperare, Refolosire şi Reciclare a materialelor.

22. Impulsionarea COMERŢULUI ELECTRONIC.

23. O nouă politică internaţională regională, de dialog şi integrare pe Principii şi Obiective comune cu toate ţările din centrul Europei, pentru crearea unui front comun în cadrul Comunităţii Europene. Sunt EI, cei ce vor o Europă „cu două viteze” !

24. Balansarea comerţului exterior, ATRIBUŢIE EXCLUSIVĂ A STATULUI, prin egalizarea import-export.

25. Campanie pentru asigurarea auto-suficienţei fiecărei gospodării, cu respectarea Ambientului şi implementarea la acest nivel, de măsuri pentru RESPECTAREA NORMELOR IGIENICE.

26. Constituirea unui OBSERVATOR ETIC  al audio-vizualului, menit să încurajeze EDUCAŢIA, CULTURA , CULTIVAREA TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR STRĂMOŞEŞTI ŞI CORECTA INFORMARE A OPINIEI PUBLICE.

27. Statul devine SUSŢINĂTOR AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI CREAŢIEI ARTISTICE. La nivel local, de agent economic, formă de organizare teritorială, etc., aceste activităţi sunt auto-finanţate, cu sustragere de la DĂRILE  către Stat.

28. Se introduce MONOPOLUL STATAL asupra alcoolului şi tutunului, singurul monopol admis.

29.  Se va trece la verificarea averilor, pentru a se determina dacă au fost realizate prin activităţi ilicite, fără a se prevedea alte sancţiuni, decât cele de confiscare.

30. Se va ordona o Amnistie Generală pentru toţi deţinuţii, cu excepţia celor acuzaţi de crime grave, cu rezerva ispăşirii majorate a restului de detenţie, în cazul recidivei.

31. Constituirea  AICI ( Agenţia pentru Integrarea Cetăţenilor Imigranţi ), pentru înlesnirea REPATRIERII cetăţenilor români doritori.

32. TRANSPARENŢĂ CONTABILĂ în administrarea tuturor agenţilor economici.

33. Stabilirea unei grile de salarizare ETICE, cu destinarea beneficiilor optimizărilor, retehnologizărilor, lărgirii activităţii, etc. şi în final REDUCERII TIMPULUI DE LUCRU.

Lista rămâne deschisă şi … criticabilă !

Este evident că ceea ce ne propunem noi, necesită ani buni de implementare, în funcţie de conjunctură, oportunităţi, priorităţi şi … fezabilitate.

Aceste măsuri, sunt dictate de Principiile şi Obiectivele noastre.

Vă invit să MEDITAŢI şi să DEZBATEŢI.

Ceea ce am prezentat, este doar o bază de pornire.

Cineva ar putea să spună că suntem prea „îndrăzneţi”, dar eu sunt de părerea că numai o astfel de Revoluţie, ar putea constitui baza de pornire pentru REDEŞTEPTAREA NAŢIONALĂ, bazată pe IUBIRE, ci nu pe URĂ !

Bineînţeles că pentru a se ajunge la realizarea Proiectului nostru, trebuie să căpătăm forţă numerică, trebuie să ne prezentăm în Media, etc., iar aceasta se poate întâmpla, doar când vom avea „ideile clare”. Eu „până aici am ajuns”, iar acum … vă aştept !

Grădina Maicii Domnului

Febbraio 22nd, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Orice asemănare … NU este întâmplătoare !

Să ne imaginăm Grădina noastră şi să vedem cum trebuie îngrijită.

În primul rând, pământul trebuie să fie „negru” şi din acest punct de vedere, suntem binecuvântaţi. Se ştie că „din pământ venim şi în pământ ne întoarcem” şi că există „atestări” conform cărora, primii ocupanţi ai Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic, pelasgii, erau „făcuţi” de Gaea şi Uranus din pământ negru. De asemenea, am văzut că NEGRU este prezent inclusiv pe sigiliile Valahiei şi Moldovei, ca să nu mai pomenim de Descălecători de Ţară. Mai ştim că „suntem ceea ce mâncăm”, deci oricine se naşte, creşte şi moare într-un loc, este „materialiceşte” alcătuit din elementele locului, aflate într-un „etern circuit închis”.

Mult timp, această Grădină a fost îngrijită respectându-se LEGILE PĂMÂNTULUI.

Apoi, vânturi potrivnice au adus fel de fel de seminţe, dintre care unele erau dăunătoare, altele nu. Primele au fost „plivite”, iar celelalte … „asimilate”, cu răbdare şi vrednicie. În ultimul timp însă, au proliferat „semănătorii de vânt”, mânaţi de setea de a acoperi spaţiul global. Aşa se face că, s-au implantat în Grădină seminţe de Aiurea şi s-a ridicat un praf ce a orbit gospodarul. Fapt este că, Grădina a căzut în paragină !

Numai că „cine seamănă vânt, culege furtună”, iar „după furtună vine Liniştea” şi atunci Gospodarul poate să se ocupe din nou de Grădină.

Trebuie să plivească buruienile, ba chiar să „rărească” rândurile printr-o selecţie atentă, pentru a creea spaţiul vital, necesar obţinerii unor roade şi seminţe bune.