Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Beppe Grillo „vorbeşte” ca noi !

Gennaio 27th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

 

Iată un citat din Beppe Grillo care se mulează perfect cu ideile noastre despre … MUNCĂ :

„Ci sarà un motivo se i boscimani e gli irochesi lavoravano per nutrirsi un’ora al giorno e oggi dobbiamo lavorare per 8/10 ore al giorno per 40 anni, fino alla soglia della morte, per sopravvivere. Il lavoro ci divora. Cos’è cambiato in peggio da allora? Qual è il significato della parola “lavoro”? A cosa serve l’aumento del lavoro? A consumare la propria esistenza in una miniera o in un ufficio 2×2 fino alla consunzione, spegnendosi come delle candele? All’acquisto di beni inutili per far crescere il Pil? Ad accumulare ricchezze materiali che non ci seguiranno nell’aldilà? A pagare le tasse a uno Stato ipertrofico? Quando è iniziata questa follia che ormai non riusciamo più a vedere, che ci ha trasportati in un “altrove” cognitivo che scambiamo per l’unico mondo possibile? Il tempo, la felicità, la crescita interiore sembrano scomparsi. Al loro posto ci sono solo il lavoro e il suo opposto: “la mancanza di lavoro”, la disoccupazione, temibile come e più della schiavitù quotidiana a cui siamo soggetti.
…………………………………..
Liberi dalle restrizioni di despoti e di poveri, gli imprenditori capitalisti debbono comunque fare i conti con le restrizioni imposte dalla natura. La redditività della produzione non può estendersi indefinitamente.”

TRADUCERE :

„Care este motivul pentru care boşimanii şi irochezii lucrau o oră pe zi pentru a se hrăni, pe când noi trebuie să muncim 8/10 ore pe zi, 40 din anii cei mai frumoşi, până la moarte, pentru… A SUPRAVIEŢUI ???
MUNCA ne devorează ! Ce s-a schimbat în rău de atunci ? Ce este de fapt MUNCA ? La ce serveşte CREŞTEREA ORELOR DE MUNCĂ ? Pentru CREŞTEREA CONSUMULUI DE CHESTII INUTILE care fac să crească PIB-ul ? Ca să acumulăm BUNURI care nu ne vor urma pe lumea cealaltă ? Să plătim TAXELE unui STAT IPERTROFIC ? Când a început această NEBUNIE care ne-a adus într-o LUME AIUREA pe care o luăm drept SINGURA LUME POSIBILĂ ? Timpul, Fericirea, Creşterea Spirituală, par să fi dispărut dintre preocupările noastre !? În locul lor, au apărut MUNCA şi opusul acesteia … ŞOMAJUL, temut şi mai mult decât SCLAVIA COTIDIANĂ căreia îi suntem supuşi !!!
………………….
Capitalismul este un SISTEM care tinde la CREŞTEREA NELIMITATĂ A PRODUCŢIEI în vederea CREŞTERII NELIMITATE A PROFITULUI. Dar PRODUCŢIA nu poate creşte la infinit. Independent de diverse alte condiţionări, ÎNTREPRINZĂTORII trebuie să facă socotelile cu RESTRICŢIILE IMPUSE DE … NATURĂ !”

sursa :http://www.beppegrillo.it/2013/01/il_lavoro_cannibale

Această „meditaţie” a lui Beppe Grillo, liderul carismatic al „Mişcării 5 Stele” (MoVimento Cinque Stelle”) despre MUNCĂ, se regăseşte contemplată în NOUA PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ proiectată de MIŞCAREA DACIA, care a elaborat principiul MUNCĂ PENTRU TOŢI ŞI MAI PUŢINĂ !!!

Despre EXTREMIŞTI şi SINDICATE

Gennaio 26th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

În zilele astea de campanie electorală italiană, Beppe Grillo a făcut vâlvă în Italia pe două teme :

Primul motiv de ATAC MEDIATIC AL SISTEMULUI PARTIDIC, a fost afirmaţia lui Grillo că ar accepta în rândurile „Mişcării 5 Stele”, reprezentanţi ai mişcării „Casa Pound”, de orientare fascistă. Realitatea, este că Grillo a specificat că este posibil aşa ceva , în condiţiile acceptării Programului şi Statutului M5S, care sunt cu totul diferite de cele al poundiştilor !
Este evident că s-a încercat „intoxicarea” opiniei publice, sugerându-se alăturarea M5S, unor mişcări politice extremiste !!!

Al doilea MOTIV DE ATAC a fost afirmaţia potrivit căreia SINDICATELE TREBUIE SĂ DISPARĂ în forma în care se prezintă azi, deoarece nu sunt altceva, decât „intermediari” inutili, birocraţi şi „prelungiri ale partidelor” în rândurile lucrătorilor. Cu acelaşi prilej, a demarcat de sindicatele „tradiţionale” pe cei din COBAS, adică din „sindicatele locale de categorie”, singurele care reprezintă efectiv lucrătorii.
Imediat a fost „acoperit” de protestele „sindicatelor clientelare”, cum că ar fi … anti-democratic !?!?

Se ştie că „Mişcarea Dacia” are multe în comun cu M5S şi se demonstrează că şi de această dată „suntem în aceeaşi barcă” !
Şi noi „suntem deschişi tuturor” cu condiţia acceptării Principiilor, Obiectivelor şi obligaţiilor statutare ale MD ! Este evident că trebuie să oferim oamenilor CADRUL IDEOLOGIC ŞI ORGANIZATORIC, de care „nu au avut parte” până la apariţia noastră !
Bineînţeles că asta nu înseamnă „deschidere” către ideologiile altora, sau formele lor de organizare … noi ne adresăm exclusiv OAMENILOR… şi nu le propunem „alţi oameni”, ci … ALTE IDEI !!!
În această ordine de idei, şi noi invităm OAMENII din toate partidele actuale, să deschidă în propriile structuri organizative, dacă a noastră nu le e pe plac, DEZBATERI pentru PROIECTAREA UNEI NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, ţinând cont că actuala este definitiv COMPROMISĂ .
Noi vom fi disponibili să contribuim la aceste dezbateri.

La fel ne asemănăm cu M5S în ceea ce priveşte SINDICATELE, în forma sub care se prezintă azi.
În condiţiile NOII PARADIGME, nu se mai justifică existenţa sindicatelor, deoarece proiectăm diverse măsuri, cum ar fi : bani electronici, grilă de salarizare, muncă pentru toţi şi mai puţină, distribuţie etică a resurselor, largi autonomii locale, educaţie şi sănătate gratis pentru toţi fără discriminări, eliminarea FUTILULUI, etc.
În aceste condiţii, nu numai sindicatele ar fi inutile, ci şi ajutoarele sociale aşa cum sunt acordate azi !
În condiţiile prevăzute de noi ale unui STAT ETIC PUTERNIC, totul va fi reformat : domeniul financiar, bancar, asigurativ, educaţional, igienico-sanitar, agricol, industrial, etc. aşa că numai cine priveşte prin „prisma sistemului”, cine priveşte impasibil umbrele panourilor Mitului Cavernei, cine este afectat de Sindromul Stockholm, nu e capabil să înţeleagă NOUA PARADIGMĂ pe care o proiectăm noi !!!

PARADIGMA în care trăim – preluare de la Silviu Pricope

Gennaio 22nd, 2013 No Comments   Posted in Politica romena, Senza categoria

Pentru că tot vorbim de NOUA PARADIGMĂ, consider că toţi ar trebui să citească următorul text al d-lui Pricope, pentru a pricepe despre ce vorbim, în cazul că mai este nevoie de aşa ceva ! Un exemplu de VECHE PARADIGMĂ este şi ORIGINEA (şi) ROMANĂ A ROMÂNILOR, ce nu mai poate fi susţinută azi, din motive ce se regăsesc din belşug la FIŞIERELE grupului nostru Mişcarea Virtuală Dacia şi din ce în ce mai mult, în tot mai multe „locuri” pe care noi le publicizăm cu ardoare !!!

Paradigma în care trăim

Pentru întemniţat, celula în care îşi ispăşeşte pedeapsa reprezintă un adevărat univers. El recrează acolo o lume similară peşterii, din mitul cu acelaşi nume al lui Platon. Această lume dă naştere pentru întemniţat unei paradigme, care îi explică anumite probleme, care mai apoi produce teorii, standarde, reţete şi un mod de gândire specific vieţii de închisoare. Cu ajutorul acestora deţinutul îşi explică şi încearcă să controleze realitatea care îl înconjoară. Mai mult, paradigma se impune şi noilor veniţi care o acceptă mai devreme sau mai târziu sub presiunea “veteranilor”. Aderarea la această paradigmă a “vieţii de închisoare” presupune şi aprobarea tacită a regulilor ei specifice. Similar, deţinutului, noi înţelegem viaţa în modul în care o facem astazi datorită paradigmei la care am aderat în mod inconştient sau care ne-a fost impusă prin educaţie. Ea reprezintă acel miez ascuns care transformă orice perceptie pură în ceva ce noi numim experienţă. Ne oferă uneltele mentale (reprezentări şi desemnări) pentru a “traduce” experienţa în ceva “cunoscut” la care să ne raportăm.

Cuvântul “paradigmă” are o istorie aparte. El provine din limba greacă (paradeigma) unde desemna un arhetip sau ideal. Mai târziu, cuvântul a dobândit un cu totul alt înţeles, care este folosit şi astăzi – acela de model, teorie explicativă atotcuprpinzătoare sau principiu care distinge legăturile si opoziţiile fundamentale între câteva noţiuni dominante cu funcţie de comandă şi control al gândirii.

Thomas Kuhn, în cartea sa “Structura revoluţiilor ştiinţifice”, arată că ştiinţa nu progresează într-un mod pe care-l considerăm obişnuit, acela de a trece de la un adevăr restrâns, la un adevăr mai larg, mai cuprinzător, ci rămâne fixată, dependentă de o anumită dogmă sau reprezentare – o paradigmă – la care se renunţă cu mare dificultate, iar atunci când se renunţă, ea este imediat înlocuită cu o altă paradigmă. Ca paranteză, cel mai bine se vede acest lucru în teoria economică, care şi astăzi are la bază principiile folosite în fizica mecanicistă, cu toate că la această teorie mecanicistă s-a renunţat de multă vreme, pentru că nu explica cum se cuvine realitatea fizică care ne înconjoară. Aderarea la o astfel de paradigmă incompletă şi nesustenabilă, are concinţele dezastruoase pe care le vedem astăzi în economie.

Ca exemple de astfel de răsturnări de paradigmă în ştiinţă opernic, Ptolemeu, avem următoarele: sistemul lui Copernic (în care soarele era considerat a fi centrul universului) a detronat sistemul lui Ptolemeu (în care Pământul era în centru), iar fizica clasică a lui Newton a fost înlocuită cu fizica cuantică şi relativistă.

Ştiinţa trece prin perioade de conservatorism (numite “normale”) care alternează cu perioade de revoluţie, atunci când numărul erorilor teoriei sau a lucrurilor care nu mai pot fi explicate în interiorul paradigmei creşte foarte mult. Atunci când apar anomalii şi fapte inexplicabile pe care o paradigmă nu le poate cuprinde în mod consistent (nu mai poate oferi explicaţii plauzibile la acestea), atunci când problemele prezente nu le putem rezolva folosind paradigma curentă, viziunea oamenilor asupra realităţii ar trebui să se schimbe, la fel ca şi modul lor de a percepe realitatea, modul de a gândi şi, mai ales, valorile la care aderă aceştia. Însă aceste lucruri se fac foarte greu, deoarece majoritatea oamenilor – similar maimuţelor din experiment – spun că anomaliile apărute reprezintă de fapt, percepţii subiective înşelătoare ale unor oameni anormali (“normali” fiind aceia care acceptă paradigma), luptând împotriva acestora pentru a-i intimida pe ei sau pe eventualii aderenţi, şi încercând prin toate mijloacele să-i facă să rămână în acest program de control şi autoapărare a paradigmei.
Aceşti apărători înverşunaţi ai paradigmei consideră că propria lor supravieţuire individuală este dependentă de supravieţuirea paradigmei. Ei nu îşi pot imagina altceva şi nici nu au curajul să o facă, şi atunci – pentru a apăra paradigma – vor manipula, vor controla societatea, îi vor imprima direcţiile de acţiune, totul pentru a împiedica derapajul culturii, al gândirii umane şi al cadrului social din limitele paradigmei de care ei depind. În numele apărării acesteia, vor ignora, vor ameninţa, vor bagateliza orice tentativă de a face publică vreuna din anomaliile paradigmei.

Acesta este prezentul al cărui martori suntem cu toţii.”


 Sursa : http://silviupricope.wordpress.com/2012/07/27/paradigma-in-care-traim/ ”

Pentru aprofundare, recomand, scris de acelaşi autor pe aceeaşi temă :

http://silviupricope.wordpress.com/2013/01/22/de-ce-luptam-de-fapt-contra-noastra/

Mişcarea Dacia şi… argumentele „sensibile” – SUPRAPOPULAŢIA

Gennaio 20th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

În vreme ce majoritatea partidelor, mişcărilor şi grupurilor cu preocupări politice, precum şi a analiştilor, se ocupă cu despicarea firului capitalismului în patru, noi continuăm să fim „în afara corului” şi să analizăm ADEVĂRATE PROBLEME DE AZI ALE OMENIRII. În vreme ce „analiştii” se pierd în detalii, căutând să schimbe lumea prin schimbarea POLITICIENILOR, noi ne preocupăm de schimbarea POLITICILOR !
O să continui a DEMITIZA ŞABLOANELE SISTEMULUI ACTUAL.
O să expun în ordine aleatorie, câteva dintre PROBLEME :

SUPRAPOPULAŢIA

Premisa de la care trebuie pornit în analizarea acestei PROBLEME este : EPUIZABILITATEA/INSUFICIENŢA RESURSELOR pentru a asigura întregii omeniri a unui mod de viaţă confortabil, îndestulat şi sănătos.
Dacă în etapele trecute ale Istoriei Omenirii, CHESTIUNEA SUPRAVIEŢUIRII era strâns corelată factorului NUMERIC, astăzi s-a ajuns la un stadiu în care „speranţa de viaţă” a crescut exponenţial, ceea ce a produs un DEZECHILIBRU DEMOGRAFIC cu grave repercursiuni asupra CONSUMULUI DE RESURSE, care sunt totuşi EPUIZABILE şi deja INSUFICIENTE. Omenirea consumă mai mult decât „mama Natură” poate regenera şi suntem puşi în situaţia de a priva urmaşii noştri de RESURSE FUNDAMENTALE PENTRU SUPRAVIEŢUIRE ! Oamenii sunt pe cale să devină tot mai AGRESIVI pentru a-şi asigura aceste resurse (apă, hrană, energie, materii prime esenţiale, etc.), nefiind departe vremurile când von deveni adevăraţi „Gremlins”, sau să avem „soarta iepurilor din Australia” !?
La ora actuală, mulţi analişti bat monedă pe „intenţia guvernării OCULTE mondiale” de a micşora numeric populaţia globală, prin : războaie (superficial numite religioase, de export de „democraţie”, împotriva terorismului, etc. – de fapt pentru RESURSE ŞI PUTERE), otrăvire în masă cu diverşi agenţi patogeni şi chimici, slăbirea sistemelor de sănătate, slăbirea sistemelor de educaţie, stimularea conflictelor „între săraci”, etc. şi trebuie să recunosc faptul că au ceva „succese”, ţinând cont de frânarea creşterii populaţiei la nivel mondial !? Problema este că aceste „măsuri” sunt … INUMANE !!!
Cert este că în condiţiile ACTUALEI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, toate aceste „manevre” ale Ocultei Mondiale, par singurele capabile să asigure această NECESITATE OBIECTIVĂ.
Problema cere însă noi abordări, în cazul unei NOI PARADIGME, unde aceste „metode” sunt excluse prin definiţie.
MIŞCAREA DACIA are în vedere o serie de Principii şi Obiective, legate de acest fenomen :

1. Redobândirea RESURSELOR de către populaţia autohtonă.
2. Schimbarea MODULUI DE VIAŢĂ şi a ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE, conform principiilor DEZVOLTĂRII SUSTENABILE (să ne întindem cât ne e plapuma), având ca fundament GRIJA SUPREMĂ PENTRU AMBIENT. Principalele acţiuni pe acestă direcţie sunt ELIMINAREA FUTILULUI şi DISTRIBUŢIA ETICĂ A RESURSELOR, precum şi implementarea PRINCIPIUL AUTARHIC (asigurarea din surse interne a NECESARULUI).
3. O NOUĂ POLITICĂ A FAMILIEI care să salvgardeze SĂNĂTATEA ŞI EDUCAŢIA populaţiei, un OBIECTIV STRATEGIC DE PRIMĂ IMPORTANŢĂ.
4. Implementarea în societate a unor NOI VALORI, care să ţină cont de primele trei puncte.


Detalii asupra acestor patru obiective, se regăsesc în FIŞIERE/DOCS la Mişcarea Virtuală Dacia (MVD este „braţul virtual” al MD).
Reprezentanţii cu voie sau fără voie ai Sistemului, se vor „revolta” aflând că noi vrem să introducem un CONTROL AL POPULAŢIEI !?
Astfel, noi vrem să implementăm un sistem de stiumulare a naşterilor, până la al treilea copil astfel : se va acorda sprijin de 100% pentru creşterea primului copil, 75% pentru al doilea şi 0% pentru următorii.
Pentru „asigurarea sănătăţii şi educaţiei” copiilor, părinţii vor fi RESPONSABILIZAŢI CHIAR ŞI PENAL… cei ce nu vor asigura aceste NECESITĂŢI propriilor copii, vor suferi rigorile Legii, mai ales că noi avem şi alte obiective de sprijin pentru familie, cum ar fi MUNCA PENTRU TOŢI ŞI MAI PUŢINĂ, ca să nu mai amintesc pe celelalte !!!
La capitolul NOI VALORI, putem să corelăm în acest context: eliminarea câştigurilor fără muncă, eliminarea nomadismului, eliminarea banilor de hârtie, eliminarea FUTILULUI, Educaţie şi Sănătate gratis pentru toţi, „Legea Valahă” de taxare cu 10% a tuturor PRODUSELOR, etc.

PROBLEMA SUPRAPOPULAŢIEI se extinde automat, în concepţia noastră, şi asupra ANIMALELOR, care sunt mari consumatoare de RESURSE şi aparţin de cele mai multe ori segmentului FUTILITĂŢILOR şi aceluia ale unei ALIMENTAŢII NERAŢIONALE şi DĂUNĂTOARE. Trebuie să renunţăm la „locuri comune” precum „grija pentru animale” şi să ne preocupăm de „grija pentru oameni”, deoarece PROBLEMA RESURSELOR a devenit STRINGENTĂ !!! Mulţi „animalişti” se vor revolta, dar aceştia nu pricep că e mai importantă grija pentru viitorul copiilor noştri, decât orice altceva !!!

Corelând toate aceste aspecte, considerăm că există RESURSE pentru menţinerea NUMERICĂ a actualei populaţii, deci nu se tratează de „terapii şoc”, în condiţiile în care vom reuşi să elaborăm un „sistem pur contabil” pentru gestionarea binomului RESURSE-NECESITĂŢI.
Principii şi Obiective ca ale noastre, necesită ANI MULŢI pentru implementare şi CONJUNCTURI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE FAVORABILE, dar de undeva trebuie început, atâta timp cât suntem încă în… TIMP UTIL !!!
MIŞCAREA DACIA este din păcate singura mişcare politică ce priveşte adevăratele probleme „în faţă” şi ar putea asigura o ADEVĂRATĂ REVOLUŢIE nu numai pe plan naţional, dar şi global !
Aşa cum am mai spus, românii nu au intrat deplin „în Sistem”, aşa cum se petrece cu occidentalii, ba mai au şi „experienţe suplimentare” în domeniile sociale şi economice, care le asigură „orizonturi mai largi” în abordarea unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE !

Mesaj de Anul Nou pentru aderenţii la Mişcarea Dacia – 2013

Gennaio 1st, 2013 No Comments   Posted in Politica romena