Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
DEMITIZAREA IUDEO-CREŞTINISMULUI

Novembre 24th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Repet că „Mişcarea Dacia” îşi propune o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ!!!
Cine a citit cu atenţie DOCUMENTELE noastre (puţini!?), şi cei şi mai puţini care au priceput ce scrie acolo, şi-au dat poate seama CE ÎNSEAMNĂ asta !? Este foarte adevărat că eu nu sunt un scriitor şi poate nu reuşesc întotdeauna să fiu „convingător” !?
În postarea anterioară am tratat DEMITIZAREA ISTORIEI în contextul general al DEMITIZĂRII ACTUALEI PARADIGME, VECHE DE MII DE ANI.
Este evident că din aceasta, noi nu vom păstra ABSOLUT NIMIC „in toto”!
Când vorbim de VECHEA PARADIGMĂ, este evident că ne referim şi la RELIGII, CLER şi LĂCAŞURI DE CULT, toate fiind ORGANIC INCLUSE ÎN ACTUALUL SISTEM.
Nu există partid actual care să nu se afişeze ca mari CREŞTINI, MUSULMANI, INDUIŞTI, MOZAICI, etc. !?
„Mişcarea Dacia” spune din capul locului, că nu tratează chestiuni religioase, conform zicerii : „Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu, ce-i al lui Dumnezeu !”.
Asta nu înseamnă că nu respectăm CREDINŢELE tuturor, în conformitate cu RESPECTUL PENTRU FIINŢA UMANĂ care ne caracterizează !!!… dar noi ne ocupăm de ALTCEVA !
Nu suntem ca „turma” trecutelor şi prezentelor formaţiuni politice, care încearcă să facă CAPITAL POLITIC din RELIGIE , sau care şi mai grav, adoptă FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS ca principiu de bază !
Noi nu facem aşa ceva din mai multe motive fundamentale, care pot fi extrase din PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE noastre :

1. În „Mişcarea Dacia” avem şi vom accepta şi în viitor, pe oricine, indiferent de CREDUL RELIGIOS şi asta deoarece noi avem la bază un principiu de UNITATE, ci nu de DEZBINARE/GHETIZARE.
„UNIREA FACE PUTEREA !” se zice tot mai des, deci trebuie să sperăm şi într-o UNITATE SPIRITUALĂ.

2. RELIGIILE au fost , sunt şi vor fi (dacă nu se intervine radical pe această temă), SURSĂ DE RĂZBOAIE, CUCERIRI, CONVERTIRI FORŢATE,  MANIPULĂRI, şamd., ceea ce orice om „cu capul pe umeri” nu poate să nu fi priceput !? Aceasta este prima PROBĂ că ceva „e putred în Danemarca” !

3. Toate RELIGIILE sunt divizate fiecare în CURENTE INTERNE, ceea ce demonstrează INCOERENŢĂ şi crează impresia că NIMIC din ceea ce ne este prezentat pe toate latitudinile şi longitudinile ca fiind ADEVĂR ABSOLUT, nu răspunde cerinţelor elementare ale acestui concept.

4. Anumite concepturi religioase, cum ar fi „Crede şi nu cerceta”, sau „Dumnezeu a făcut omul STĂPÂN pe tot ce ne înconjoară”, sunt ABSURDE în contextul LEGILOR NATURII care ne încadrează ca PARTE A NATURII, ci nu în POZIŢIE DOMINANTĂ. Dumnezeu nu putea emite conceptul de STĂPÂN, care presupune conceptul de STĂPÂNIT/SCLAV ! Despre CERCETARE nu mai vorbesc, deoarece aşa cum frunzele caută soarele şi omul trebuie să caute LUMINA ! Această afirmaţie se potriveşte bine numai FORŢELOR OCULTE, care vor să ne ţină în ÎNTUNERIC !

5. Actuala paradigmă, ne situează forţat în epoca IUDEO-CREŞTINISMULUI, chiar dacă RĂDĂCINILE NOASTRE SPIRITUALE nu sunt în Palestina. Putem afirma cu tărie că omul nu a fost creat acum 7000 de ani, după cum putem afirma că IUDEO-CREŞTINISMUL a derivat din RELIGIILE ANTERIOARE (vezi postări apropos de MITRAISM).

6. IUDEO-CREŞTINISMUL  a fost IMPUS în spaţiul carpato-dunăreano-pontic de MIGRATORII din vest şi din sud-est, care s-au convertit la ROMA şi la CONSTANTINOPOL, pentru a subjuga POPULAŢIA AUTOHTONĂ. Părerea mea personală, este că aceşti autohtoni nu au fost creştini până acum vreo mie de ani (în actualul sens al cuvântului), ci doar la nivel de PRINCIPII.
Aceste PRINCIPII sunt ANTERIOARE însă apariţiei creştinismului, iar „însuşirea” lor de către CLERURI justifică opinia că „eram creştini înainte de Cristos”. În vremuri străvechi, pe vremea când ocupaţia noastră de bază era OIERITUL şi TRANSHUMANŢA, e greu de imaginat o BISERICĂ. Aceasta a apărut odată cu CIVILIZAŢIA ORĂŞENEASCĂ. Noi rumânii suntem ULTIMII care am ieşit din CIVILIZAŢIA SĂTEASCĂ-TRIBALĂ, după ce ROMANII au distrus MATERIAL ŞI SPIRITUAL CIVILIZAŢIA DACICĂ. În vremurile dinaintea CUCERIRII  ROMANE, religia strămoşilor noştri era „instituţionalizată” (Deceneu) şi avea la bază LEGILE BELAGINE, care au fost preluate CU MARI DENATURĂRI de către religiile ulterioare. Acestea „au adăugat şi au ignorat în funcţie de propiile convingeri religioase”, ALTERÂND SPIRITUL ORIGINAL, pe care mai ales BOR, are obligaţia morală de a-l DESTĂINUI !

Aş putea continua cu ARGUMENTELE, dar cred că e suficient.

Precizez totodată, că un principiu de bază al Mişcării Dacia este acela de A LUA CE-I BUN DE ORIUNDE şi de a IGNORA ceea ce nu merită preluat ! În acest sens, eu personal mă consider „creştin prin tradiţia înaintaşilor mei direcţi”, deci respect această tradiţie.
„Mişcarea Dacia” nu se defineşte deci din punctul meu de vedere „anti-religioasă”, ci „în afara sferei de COMPETENŢĂ” şi ca atare ne exprimăm doar PĂRERI şi LĂSĂM LIBERTATE DE CREZ !
Lumea va evolua curând şi multe CONCEPTURI şi REGULI se vor adapta timpurilor, inclusiv în domeniul religiilor.
Există chiar în sânul CLERULUI dezbateri aprinse, iar evoluţiile de la Vatican sunt un exemplu. Nu cred că vor avea capacitatea de a ieşi din „matcă”, dar asta e o părere personală în acest moment.
Să nu uităm că toţi rumânii se raportează la EMINESCU, iar „Mişcarea Dacia” are Principii şi Obiective care ar place GENIULUI NAŢIONAL !
Arătaţi-mi o forţă politică trecută sau prezentă, care să afirme aşa ceva, fără a putea fi acuzată de IPOCRIZIE !?
Unii vor sări în sus că e COMUNISM, dar ăştia nu au priceput încă faptul că COMUNISMUL înlocuieşte o religie cu alta, fiind de fapt O ALTĂ FAŢĂ A ACELUIAŞI SISTEM DE OPRESIUNE !!!
Recomand citirea integrală a poeziei şi extrapolarea cu PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE Mişcării Dacia !

ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR

de Mihai Eminescu

…………………………………………………………………..
Ah! – zise unul – spuneţi că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.

Spuneţi-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
Trec zilele voioase şi orele surâd.
În cupe vin de ambră – iarna grădini, verdeaţă,
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă –
Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi…
Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea –
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân’.

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.
…………………………………………………………………..

1874, 1 decembrie

DEMITIZAREA ISTORIEI

Novembre 24th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Puţină lume mă citeşte şi şi mai puţină mă înţelege când vorbesc de o PARADIGMĂ VECHE DE MILENII !?
Azi o să clarific viziunea mea asupra ISTORIEI, prin prisma PRINCIPIILOR ŞI OBIECTIVELOR MIŞCĂRII DACIA.
Astăzi, tuturor li se umple gura cu Burebista, Decebal, Ştefan, Mihai, Mircea, Vlad, şamd., cărora le-au fost lipite uneori diverse epitete, cu evidentul scop de a cultiva ORGOLIUL NAŢIONAL, ceea ce la o primă privire, este demn de respect.
În viziunea Mişcării Dacia, aceşti lideri au rămas în Istorie pentru anumite fapte de arme, reforme, sau acţiuni, demne de tot respectul şi recunoştinţă posterioară, dar rămân totuşi EXPRESII ALE VECHII PARADIGME SOCIO-ECONOMICE pe care noi o sintetizăm într-un singur cuvânt, chiar dacă cu „nuanţe” diferite în timp: SCLAVAGISM.
Aceştia au ADMINISTRAT PUTEREA supunându-se REGULILOR SISTEMULUI MULTIMILENAR , aşa cum s-a procedat în toată lumea, cu BUNE şi cu RELE. Şi Ceauşescu a făcut lucruri bune, şi este foarte adevărat !… dar a făcut şi RELE şi dacă nu reuşim să DISTINGEM BINELE DE RĂU, şi să le evidenţiem ca atare, nu pornim pe o „cale sănătoasă” pentru MAREA SCHIMBARE!
Iată cum devine IMPERIOS NECESAR să DEMITIZĂM ISTORIA… s-o rescriem! Oricum va avea un caracter subiectiv, dar sigur va fi ca o apă tulbure care se limpezeşte în timp !
Iată cum NOUA PARADIGMĂ nu permite MINCIUNA, chiar şi când ar avea un „aparent efect benefic” !… „aparent”, deoarece ILUZIILE nu trebuiesc cultivate, fiind… ILUZII !
Asta nu înseamnă însă nici să ne dedăm  la AUTOLEZIONISMUL NAŢIONAL, deoarece Istoria altor naţii e plină cu MINCIUNI şi mai sfruntate. Bineînţeles că o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ nu va putea fi impelmentată exclusiv în România, ci LA NIVEL GLOBAL, deci MINCIUNII ar urma să-i fie tăiate picioarele prea scurte ÎN TOATĂ LUMEA!
Cineva ar putea să se îndoiască de ŞANSELE DE SUCCES ale unui asemenea curs promovat de „Mişcarea Dacia”, dar asta deoarece NU CUNOAŞTE EVOLUŢIILE LA NIVEL GLOBAL, care indică tot mai puternic apropierea MARII SCHIMBĂRI .
Nu o să intru în DETALII apropos de acest argument al DEMITIZĂRII ISTORIEI, dar în paralel cu afirmaţia NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI, vă asigur că sunt mii de alte afirmaţii ce-şi aşteaptă DESTĂINUIREA, fără ca rumânii să aibă motive să se simtă mai prejos decât alte naţii !
Noi ne numim Mişcarea Dacia, deoarece se ştie că pe vremea aia, eram „cei mai cinstiţi şi viteji dintre toţi tracii” şi deja am avea motive să ne stimăm, deşi Dacia lui Burebista, sau cea a lui Decebal, deja se supunea, chiar dacă într-o măsură mai mică decât alte state, REGULILOR SISTEMULUI care sunt şi azi în vigoare. Ar fi fost poate mai nimerit să ne numim MIŞCAREA GENTILICĂ, deoarece la acele RĂDĂCINI am vrea noi să ne întoarcem. Chiar dacă nu am făcut-o, prin PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE noastre, „acolo mergem”, DACIA fiind mai mult un „reper palpabil”… un simbol al REÎNTOARCERII DIN DRUMUL ÎNFUNDAT PE CARE NE GĂSIM  !

PROFILUL ADERENTULUI LA „MIŞCAREA DACIA”

Novembre 23rd, 2013 No Comments   Posted in Senza categoria

„Mişcarea Dacia” este purtătoarea unor IDEI INEDITE în spectrul politic românesc, deci nu o să stăm să despicăm firul în patru apropos de convingerile anterioare ale membrilor şi mai ales, ale liderilor, din motive lesne de înţeles!… dar asta pentru un TIMP REZONABIL, deoarece odată cu CUNOAŞTEREA ŞI ACCEPTAREA PRINCIPIILOR ŞI OBIECTIVELOR MIŞCĂRII DACIA, solicităm IMPLICARE EXCLUSIVĂ, pentru a nu da prilej pentru AMBIGUITĂŢI de tot felul. Din momentul intrării în structurile prezente şi viitoare ale Mişcării Dacia, un MEMBRU şi cu atât mai mult un LIDER, nu mai poate „pierde timp” prin alte părţi, fără ca EFICIENŢA sa în mişcare să nu aibă de suferit! Desigur că este chiar recomandată o „prezenţă simbolică” prin alte grupuri de socializare, dar STRICT cu scopul de a INFORMA asupra PRINCIPIILOR ŞI OBIECTIVELOR noastre ! Este recomandabil ca aceste grupuri să nu fie „heirupiste” şi să conţină un minim de „material uman de calitate”, deoarece noi căutăm COMPETENŢE. Nu se concepe prezenţa unui membru, sau cu atât mai mult, a unui lider, în zeci şi sute de grupuri !!!… noi avem nevoie de ei ACUM ŞI AICI !!! Suntem la început de drum şi avem multe chestiuni de rezolvat!
Împreună cu alţi colegi, voi vigila la acestă chestiune ! Nu se tratează de „securism”, profilurile publice ale aderenţilor fiind mai mult decât exhaustive, ci doar de VIGILENŢĂ ! Nu ne vom lăsa manipulaţi, sau deturnaţi, iar asta presupune PERSOANE DE ÎNCREDERE !
Nu evit a clarifica totodată, că în linii mari, acest PORTAL are un dublu rol : acela de a INFORMA (pentru cei mulţi) şi acela de a promova DEZBATEREA (pentru cei COMPETENŢI).
PORTALUL va fi o adevărată „şcoală de partid” !
Specific totodată că LIDERII MIŞCĂRII, vor fi cei care vor avea un APORT CANTITATIV şi aceia care vor avea un APORT CALITATIV, după cum am exemplificat în mai multe materiale cu sintagma „soldat-general”. Nu se tratează de MILITARISM aici, ci de DISCIPLINĂ, care este cu totul şi cu totul altceva.
În paralel cu ACŢIUNILE DE MANIPULARE ŞI DETURNARE la care suntem expuşi în viitor, există deja şi „pericolul” ACAPARĂRII IDEILOR NOASTRE. Este adevărat că suntem adepţii SPIRITULUI OPEN SOURCE, dar din respect pentru activitatea trecută, prezentă şi viitoare a zeci de aderenţi, nu vom accepta „necitarea sursei”. Există mulţi PLAGIATORI, o grămadă de „daci” mai mult şi mai puţin politizaţi/partitizaţi, ca să nu îi pomenim pe diverşii „analfabeţi în ale Istoriei şi Socio-Economicului”… noi nu avem nimic în comun cu aceştia! Noi suntem activi de peste 4 ani şi „nu o să ne pună nimeni picioarele în cap” !
Nu scriu toate astea din „interes personal”, deoarece intenţia mea declarată este de a nu mă integra în nicio „formă organizatorică viitoare”, deci nu pot fi bănuit de urmărirea „osului de ros”!… dar ca fondator al acestui „curent de gândire” printre rumâni, nici nu voi admite CĂLCAREA ÎN PICIOARE A PRINCIPIILOR ŞI OBIECTIVELOR MD!… desigur că vor fi schimbări conjuncturale în viitor, dar nu FUNDAMENTALE, ci doar de DETALIU!
„Mişcarea Dacia” şi „oglinda” sa pe Facebook „Mişcarea Virtuală Dacia”, sunt fundamental diferite de tot ce e pe „piaţă” la ora actuală!
Noi nu ne pierdem timpul în ANALIZE FUTILE, sau în CONSEMNĂRI JURNALISTICE, ci avem intenţii clare de IMPLICARE ÎN VIAŢA POLITICĂ. Dacă cineva nu a priceput, PREOCUPĂRILE NOASTRE PE LINIA PROIECTĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII UNEI NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, se vor răsfrânge în POLITIC în cazul unei CREŞTERI CANTITATIVE ŞI CALITATIVE SUBSTANŢIALE.

sursa : PORTALUL „Mişcarea Dacia”
http://www.miscareadacia.ro/index.php/10-profilul-aderentului-la-miscarea-dacia

BUCKMINSTER FULLER

Novembre 13th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Nu o să schimbi nimic, luptând împotriva realităţii prezentului, crează un alt MODEL (PARADIGMĂ), care să facă ACTUALUL MODEL (PARADIGMĂ)… caduc (caducă)!” = Buckminster Fuller

fuller

Numai MIŞCAREA DACIA a priceput chestia asta !?!?… ăia puţini care se informează şi mai sunt încă pe aici…
Că e aşa, o demonstrează faptul că MIŞCAREA DACIA face input de la oameni precum BUCKMINSTER FULLER

( CADÚC, -Ă adj. 1. lipsit de trăinicie, șubred; (p. ext.) învechit, depășit, perimat. )

Richard Buckminster (“Bucky”) Fuller (n. 12 iulie 1895 – d. 1 iulie 1983)[1] a fost un vizionar, designer, arhitect, poet, autor și inventator american. Fuller este cel mai bine cunoscut pentru inventarea domului geodezic, iar pe plan social ca fiind cel de-al doilea președinte al organizației Mensa. [2]

De-a lungul întregii sale vieți, Fuller a fost intens preocupat de întrebarea “Are umanitatea vreo șansă de a supraviețui suficient de mult și de plin de succes pe planeta Pământ și dacă “da” cum o va face?” Considerându-se el însuși un individ obișnuit, fără modalități financiare deosebite și fără titluri academice [3], Fuller a ales deliberat devotarea vieții sale acestei cauze. A căutat mereu să descopere ceea ce ar putea face un individ obișnuit, așa cum se considera, pentru a îmbunătății condițiile de trai a majorității omenirii acolo unde organizații mari și puternice precum guverne sau companii private nu erau capabile de a o face.

Urmărind cu tenacitate de-a lungul întregii sale vieți ideile sale majore, Fuller a scris și publicat peste 30 de cărți, fiind și cel care a propus și popularizat termeni așa cum sunt “Spaceship Earth” (“Nava spațială Pamânt”), ephemeralization (“efemeralizare”)și synergetics (“sinergetică”). De asemenea, a lucrat și realizat numeroase invenții, sau a perfecționat altele, mai ales în domeniul arhitecturii și al designului industrial, dintre care cea mai cunoscută este domul geodezic. Uneori, substanțele din clasa specială de compuși ai carbonului cunoscute ca fulerene mai sunt numite și buckyballs, întrucât structura acestora este foarte similară cu suprafața domurilor geodezice.

Mai târziu în viața sa, după ce a lucrat pe conceptele sale de mai multe decenii, Fuller a realizat o vizibilitate publică considerabilă. El a călătorit în lume pentru prezentarea de prelegeri, și a primit numeroase titluri Doctor Honoris Causa. Cele mai multe din inventiile sale, cu toate acestea, nu au fost niciodată aplicate în producție, iar el a fost puternic criticat; în cele mai multe domenii el a încercat să influențeze, cum ar fi arhitectura, sau pur și simplu a fost respins ca un utopist fără speranță. Susținătorii Fuller, pe de altă parte, susțin că munca lui nu a primit încă atenția pe care le merită. Conform filosofului N.J.Slabbert, Fuller a avut un stil obscur scris, care a împiedicat de circulație a ideilor sale.[4]

Buckminster Fuller a fost un activist timpuriu pentru mediul înconjurător. Fiind constient de resursele finite pe care natura le putea oferi, a promovat un principiu pe care l-a numit “efemeralizare”— prin care, in esenta, conform futuristului si discipolului sau Stewart Brand, Fuller se referea la “a face mai mult cu mai putin.”[5] Resursele ca si materialul care se arunca din produsele brute puteau fi reciclate pentru a face produse mai valoroase, crescand astfel eficienta intregului proces. Fuller a mai introdus si sinergetica, un limbaj metaforic pentru comunicarea experientelor folosind concepte geometrice, cu mult inainte ca termenul sinergie sa devina popular.” (wiki)

NOUA MEDICINĂ GERMANĂ

Novembre 8th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Am primt de curând spre aprobare o postare şi aş fi putut s-o fac, deoarece este pe linia IDEILOR MIŞCĂRII DACIA, fiind vorba despre SĂNĂTATE, care are o IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ NAŢIONALĂ.
Mulţumesc d-lui Florin Festila pentru că a înţeles CE VREM NOI, propunându-ne blogul personal şi-l sfătuim să-şi finalizeze interesul, cu o DIPLOMĂ UNIVERSITARĂ DE PROFIL ! Dânsul nu este medic şi nicidecum nu sponsorizăm practicarea acestei ocupaţii deosebit de importante, de persoane NECOMPETENTE şi NECALIFICATE, dar din cele declarate, şi dânsul „pune mâinile înainte” cu bun simţ, recomandând PRUDENŢĂ în abordarea acestor subiecte.
Să nu uităm că sunt şi excepţii precum VALERIU POPA, care nu trebuiesc totuşi marginalizaţi, pe motiv CĂ NU AU PATALAMA !?
Îmi vine în minte o situaţie analogă creată de ISTORICII CU PATALAMA, care exclud „practicarea” acestei discipline de către NEPROFESIONIŞTI, mai ales când se tratează de PROTOCRONISM şi DACISM !?
Este din ce în ce mai evident, mai ales după afirmarea dr. HAMER cu a sa NOUĂ MEDICINĂ GERMANĂ, că există întotdeauna posibilitatea LĂRGIRII ORIZONTULUI CERCETĂRII MEDICALE, uneori redescoperind de fapt, ADEVĂRURI ANCESTRALE !?
Aşa cum şi noi la MIŞCAREA DACIA, căutăm să rezolvăm grava situaţie socio-economică ATACÂND CAUZELE, tot aşa şi MEDICINA GERMANĂ (un fel de a zice, deoarece de fapt e UNIVERSALĂ) abordează BOALA !
Abordarea binomului CAUZĂ-EFECT este deosebirea fundamentală între vechea şi NOUA PARADIGMĂ !
Atenţionez că nu intrăm în DISPUTE IDEOLOGICE apropos de dr. HAMER, fiind noi interesaţi exclusiv de LATURA MEDICALĂ.
Cine vrea „amănunte picante” poate consulta wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Ryke_Geerd_Hamer
MIŞCAREA DACIA sprijină această MEDICINĂ ALTERNATIVĂ, numită şi MEDICINĂ NATURISTĂ, care de fapt a fost ÎNGROPATĂ de reprezentanţii MULTINAŢIONALELOR FARMACEUTICE, fără a nega însă MEDICINA OFICIALĂ !
Acestea trebuiesc INTEGRATE şi scoase de sub tutela ECONOMIEI DE PIAŢĂ !
MEDICINA NATURISTĂ trebuie să-şi găsească locul cuvenit în AULELE UNIVERSITARE, pentru a se evita apariţia unor „FALŞI PROFEŢI”, mânaţi de un singur gând : PROFITUL ! Aceştia se bazează pe CREDULITATEA şi IGNORANŢA unora !?
Bineînţeles că suntem LA ÎNCEPUT DE DRUM şi noi şi dr. HAMER şi că trebuie să punem BAZE ŞTIINŢIFICE demersului nostru !… dar ÎNCEPUTUL s-a produs !… se deliniază tot mai frecvent şi în toate domeniile de activitate o NOUĂ PARADIGMĂ, în special redescoperind ceea ce noi chemăm LEGILE NATURALE, care sunt uneori total discordante cu LEGILE OAMENILOR !