Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Depăşiţi MATERIALISMUL!!!

novembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Cimmeria
19 Noiembrie 2017 ·
END MATERIALISM

Deși cuvântul „materialist“ are două sensuri (unul economic, cealălalt filosofic), ambele reprezintă același tip de mentalitate a oamenilor. Acesta este motivul pentru care Scientismul, ca și Capitalismul, este o instituție de dreapta. Toate tipurile de Senzoriali sunt de fapt „de dreapta” prin însăși natura lor.

Materialiștii economici se îngrijesc puțin pentru valorile spirituale sau metafizice. Cât de mulți bani fac, cât de multe proprietăți dețin, ce fel de mașină conduc – toate acestea definesc Materialistul Economic. Ei își măsoară succesul prin cât de mult au în contul lor bancar.

De asemenea, Filosofilor Materialişti nu le pasă de Spirit sau de Metafizică, deoarece le resping existenta in intregime. Știința are aplicații practice (în tehnologie și medicină), dar refuză să recunoască faptul că Matematica (un subiect Metafizic) are statut Ontologic. Oamenii de știință o văd doar ca un instrument util (!?). Acest lucru are semnificații uriașe, iar unul dintre acestea este ca Filosofii Materialiști (oameni de știință) și Materialistii Economici (elita bogată) au intrat într-o alianță laică.

Ambele tipuri de materialisti sunt, in general, tipuri de Senzoriali. De fapt, se spune că NICI UN SINGUR tip de Senzorial nu a fost vreodată atras de lucrările Illuminati. Fiind atât de înrădăcinați în percepțiile lor senzoriale, materialiştii nu pot imagina nimic în afara limitelor lor senzoriale. Aceştia sunt mai mult sau mai puțin Autişti și erau cu siguranță animale în viața lor trecută. Ei au o lipsă de Imaginație și o lipsă de Intuiție, ceea ce îi blochează literalmente atunci când vine vorba de marile întrebări ale Existenței.

Știința este o întreprindere de dreapta. Oamenii de știință (filosofi materialiști) sunt „câinii de gardă” ai elitei bogate (materialiști economici), deoarece aceasta din urmă umple burțile celor dintâi și îi recompensează atunci când se comportă corespunzător (de exemplu, cum ar fi atunci când oamenii de știință inventează gadget-uri inutile, care sunt doar o ușoară îmbunătățire a modelului de anul trecut pentru a-și îmbogăți bogății stăpâni). Filosofii Materialiști se mulţumesc. Ei sunt hrăniţi de Materialistii Economici și nu au niciodată un motiv să se plângă sau să schimbe ceva. În ceea ce îi privește, totul este bine şi cum trebuie să fie.

Filosofii Materialisti (oamenii de stiinta) vor argumenta până la moarte că sistemul capitalist este atât drept cât şi bun, pentru ca incurajeaza Inovatia si Inventia. În mod natural, ele îl compară cu antiteza (comunismul) și subliniază cât de mult stagnează majoritatea țărilor comuniste în istorie. Desigur, ceea ce ei nu cred în veci faptul că o societate bazată pe inovație și invenție (adică o Sinteză Meritocratică) este o societate care este orientată spre îmbunătățirea „Întregului” în mod constant – nu doar iPhone. Ambele tipuri de materialisti pierd din vedere ceea ce este cu adevarat important – OAMENII. Materialistii de orice crez sunt anti-viată. Sunt Strigoi / Zombies.

Există un motiv pentru care tipurile de Senzoriali resping Meritocrația și asta se datorează faptului că nu-şi pot imagina nimic în afara Materiei. Întreaga lor existență este materială. Îți poți imagina ceva mai deprimant? Un Intuitiv-Raţional înțelege de ce este necesară o Meritocrație, deoarece ei văd imaginea de ansamblu a universului. Când acceptați Nemurirea Sufletului, respingeți orice „drepturi date de Dumnezeu,“ și chiar „dreptul de proprietate“ al părinţilor de orice fel asupra copiilor lor.

Un Senzorial care aude de Impozitul de Moștenire de 100% îl respinge automat deoarece întreaga sa existență este în întregime înrădăcinată în Materie. Dacă nu poate să transmită nimic copiilor, se simte ca și cum viața lui ar fi în zadar. La urma urmei, el a lucrat și s-a sacrificat pentru a putea da ceva la moarte. Este “moștenirea” lui, deoarece crede că materialismul (atât filosofic cât și material) este corect. Dacă el nu poate lăsa nimic în urmă în lumea materială, este ca și cum nu ar fi existat niciodată. El și-a irosit viața. NICIUNUL – nici măcar ateul cel mai înverşunat – nu vrea să conceapă să-şi irosească viaţa.

Un tip de Senzorial luând cunoştinţă de Meritocrație și Iluminism le-ar respinge pentru că Meritocrația nu este un punct de vedere economic materialist și Iluminismul nu este filozofie materialistă.

Chiar și credințele abrahamice sunt materialiste. Circumcizia este un semn al legământului cu Dumnezeu. Material. Toți cred că trupul este sacru (să nu fie marcat sau “desecralizat” în nici un fel)… Material. Înviere… Material. Comuniune… Material. Biserici, covoare și pereți… Material, Material, Material.

Materialistii sunt peste tot. Sunt atât de înrădăcinaţi încât chiar și cei care cred că nu sunt materialisti, sunt aproape sigur.

Intuitivii (care își petrec o mare parte din viața lor „în capul lor”) trebuie să înceapă să iasă mai mult la vedere. Tipurile de Senzoriali au dominat această lume deoarece pot Manipula Materia cu succes. Întreaga lor viață este Materie.

Trebuie să luăm această lume înapoi. De fapt, nu am deținut-o niciodată. A fost întotdeauna condusă de Materialisti. Ceea ce trebuie să facem este să punem capăt Blestemului Materialist, Senzorial, o dată pentru totdeauna. Acești oameni trebuie să fie exorcizați de mentalitățile lor Primitive și Idioate.

Poate că cel mai rău lucru este că sub Materialism, viața nu contează. Din moment ce văd totul în termeni materialişti, totul este lipsit de sens, fără scop și fără rost. Aceasta este concluzia inevitabilă a tuturor materialiștilor, indiferent de crezul lor.

Această lume poate fi transformată într-un loc mai bun odată ce începem să recunoaștem că Viața contează, pentru că NU E MATERIE.

~ Zurvan

Deşteaptă-te Române din Somnul cel de Moarte!!!

novembre 18th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


Tags:

TOTUL despre CONSUMERISM:

novembre 18th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Pe larg despre CONSUMERISM aici:
http://illuminati.site/consumerism/?fbclid=IwAR3_eGwD8WELcTA2TvBvxU7EDDk28FjKQThHmwkCuP7-552DMszIege0olE

Videoconferinţa Mişcării Dacia din 14.11.2018

novembre 14th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Sfintele” Scripturi

novembre 13th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
Pentru cei care citează PARŢIAL Sfintele Scripturi:
 
Jake Martin
16 ore;
“De ce gnosticii credeau că Yahweh era un dumnezeu fals și rău?
Spre deosebire de poporul medieval supus teocrației Bisericii Catolice și care nu au reușit să citească singuri Biblia, intelectualii gnostici din primele secole ale erei creștine au avut acces la toate scripturile biblice și au fost capabili să le studieze liber. Ei știau că Biblia ebraică este plină de acte crude, genocide nemiloase, cereri de jertfe îngrozitoare, fapte barbare și comportamente tiranice atribuite lui Yahveh. Cu alte cuvinte, gnosticii știau că zeul biblic era un adevărat diavol și că religia lui era brutală, sângeroasă, misantropică și obscură. Adevărul este că Biblia în sine este mărturia amplă că presupusul tată iubitor al evreilor și creștinilor are o natură sadică și rea și numeroasele sale fapte documentate în așa-numitele Sacre Scripturi sunt atât de abominabile încât majoritatea oamenilor de astăzi ar putea pricepe că erau tipice unei entităţi demonice. După citirea obiectivă a Bibliei, este evident că zeul evreu Yahweh este un personaj războinic, ucigaș și depravat și este clar că are un mare resentiment pentru omenire. Textele biblice însele pun la îndoială moralitatea și bunăvoința zeității iudeo-creștine și nu fac altceva decât să confirme că Yahweh este adevăratul adversar al omenirii “.
……………………………
Susținătorii iudaismului cred că Domnul este drept, iar adepții creștinismului pretind că zeul lor este o ființă perfectă și infinit de binevoitoare și tatăl iubitor al omului. Pe pereții bisericilor creștine, este obișnuit să găsim semne de propagandă care spun “Dumnezeu este dragoste” sau “Domnul este milostiv”. Creștinii citează de obicei versete biblice, cum ar fi Ioan 3:16, care pretinde că Domnul iubește lumea atât de mult încât a jertfit pe singurul său fiu pentru mântuirea sa, sau ca în Ioan 4: 7-12, al cărui mesaj este că DOMNUL este sursa iubirii. Cu toate acestea, este evident că ei nu cunosc Biblia în totalitate, nu o citesc într-o manieră sinceră și obiectivă și cred doar orbește în afirmațiile înșelătoare ale preoților și pastorilor lor, bazate pe versuri selective. Biblia citită în totalitatea ei nu învață că DOMNUL este iubire! Aceasta este doar o minciună pioasă a teologiei creștine ortodoxe. Biblia expune în mod clar că Yahweh este un zeu mânios și intolerant (Psalmul 78), războinic și militarist (Exod 13: 3, Psalmul 2: 1-12, Deuteronom 7: 23-24), ucigaș (2 Împărați 2: 23-24 ), genocid (Exodul 32: 27-28; Deuteronom 20: 11-17), nemilos și crud (1 Samuel 15: 2-3), înșelător (Ezechiel 20: 25-26), infanticid (Psalms 135: 8; : 9; Exodul 12:29) și îmbătat de pofta sa pentru sacrificiu groaznic (Levitic 1: 5-9). “
 
Jake Martin
16 hrs ·
“Why did the Gnostics believe that Yahweh was a false and malevolent god? Unlike the medieval people who were subjected to the theocracy of the Catholic Church and were unable to read the Bible by themselves, the Gnostic intellectuals of the first centuries of the Christian Era did have access to all the biblical scriptures and were able to study them freely. They knew that the Hebrew Bible is chock-full of cruel acts of evil, ruthless genocides, demands of gruesome sacrifices, barbaric deeds and behaviors of tyranny attributed to Yahweh. In other words, the Gnostics knew that the biblical god was a real devil and his religions were brutal, bloodthirsty, misanthropic and obscurantist. The truth is that the Bible itself bears ample testimony that the supposed loving father of the Jews and Christians has a sadistic and evil nature and his numerous deeds documented in the so-called Sacred Scriptures are so abhorrent that most people today would believe that they were typical of a demonic entity. Upon reading the Bible objectively, it is evident that the Hebrew god Yahweh is a warlike, murderous and depraved character and it is clear that he has a great resentment for mankind. The biblical texts themselves put in doubt the morality and benevolence of the Judeo-Christian deity and do nothing more than confirm that Yahweh is the true adversary of humanity.”
………

The upholders of Judaism believe that Yahweh is righteous and the followers of Christianity typically claim that their god is a perfect and infinitely benevolent being and the loving father of man. On the walls of Christian churches, it is commonplace to find propaganda signs that say ‘God is love’ or ‘the Lord is merciful’. Christians typically quote biblical verses such as John 3:16 which claims that Yahweh loves the world so much that he sacrificed his only begotten son for its salvation and 1 John 4:7-12 whose message is that Yahweh is the source of love. However, it is evident that they don’t know the Bible in its totality, don’t read it in an honest and objective manner and only blindly believe in the deceptive claims of their priests and pastors based on selective verses. The Bible read in its totality doesn’t teach that Yahweh is love! That is just a pious lie of orthodox Christian theology. The Bible exposes clearly that Yahweh is a wrathful and intolerant god (Psalm 78), warlike and militaristic (Exodus 13:3; Psalm 2:1-12; Deuteronomy 7:23-24), murderous (2 Kings 2:23-24), genocidal (Exodus 32:27-28; Deuteronomy 20:11-17), unmerciful and cruel (1 Samuel 15:2-3), treacherous(Ezekiel 20:25-26), infanticidal (Psalms 135:8; 137:9; Exodus 12:29) and drunken with his lust for gruesome sacrifice (Leviticus 1:5-9).”


QR Code Business Card