Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
SUNTEM DIN CE ÎN CE MAI PROŞTI! MERGEM NEPĂSĂTORI SPRE IDIOCRACY!

febbraio 17th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
 
Studii finlandeze şi norvegiene (mai sunt şi altele), efectuate pe bază de cercetări pe Numere Mari de populaţie, arată că începând din 1995, COEFICIENTUL DE INTELIGENŢĂ al oamenilor a scăzut cu 12 unităţi. Explicaţia Oamenilor de Ştiinţă Materialişti care nu ţin cont de MINTEA ce determină MATERIA, este că ALIMENTAŢIA, POLUAREA şi STRESUL stau la baza fenomenului. Iluminiştii, ŞTIU că asta se datorează însă AFECŢIUNILOR MINŢILOR OMENIRII, care sunt responsabile de EFECTELE menţionate. Numai MINŢI BOLNAVE pot concepe acţiuni ce duc la ALIMENTAŢIE NECORESPUNZĂTOARE, POLUARE, STRES şamd.
Deci, OMENIREA suferă de grave AFECŢIUNI MENTALE care sunt CAUZA MENTALĂ a acestor EFECTE FIZICE.
Nu în mod surprinzător pentru noi Iluminiştii, si SUPRAPOPULAŢIA determină o „NIVELARE ÎN JOS A MINŢII COLECTIVE A OMENIRII”. Conform conceptului REÎNCARNĂRII promovat de ILLUMINATI, tot mai multe MINŢI INFERIOARE se reîncarnează, cu efectele statistice de rigoare, confirmate de cercetările în cauză. Printre altele, Illuminati susţin că MINŢILE SUPERIOARE „îşi pot alege” CORPUL în care se vor reîncarna, iar MINŢILE INFERIOARE o fac „la întâmplare”.
Toate aceste sumare aspecte (căci dezbaterea se poate lărgi şi la elemente necontemplate aici: TRIUNE BRAIN, BICAMERALISM, „OMUL CIMPANZEU” şamd. ce pot fi cunoscute din materialele noastre), se regăsesc în IDEILE MERITOCRAŢIEI ILUMINISTE conform cărora omenirea trebuie să se concentreze pe CALITATE, mai mult decât pe CANTITATE, pe LOGICĂ şi RAŢIUNE, decât pe EMOŢII şi SIMŢURI.
În contextul ACTUALEI PARADIGME, Omenirea „face un pas înapoi” spre stadiul ANIMALIC, deşi ar putea să devină O COMUNITATE DE ZEI!?
Voi ce preferaţi?

ILLUMINATI despre cele 3 ELITE

febbraio 11th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
“Istoria a implicat o mare luptă pentru Putere între trei grupuri: Elita Religioasă (casta preoţilor), Elita Bogată și Elita Intelectuală. Înițial, în Elita Bogată erau regii, nobilii, războinicii și dictatorii – esenţial o Elită Militară care s-a îmbogăţit prin cuceriri brutale şi jaf.
De-a lungul Istoriei Elita Intelectuală s-a alaturat Elitei Religioase, sau a servit Elita Bogata ca şi consilieri. In timp, Elita Bogată Militară a fost inlocuita de Elita Bogata Financiară (Bancară şi Afaristică) , iar cei mai multi intelectuali au inceput sa serveasca această nouă Elită Bogată Financiară. Întotdeauna fie Casta Preoţilor (papi sau teocrați), fie Elita Bogată au condus (inițial ca Regi și Împărați, iar acum ca Directori Generali). Elita Intelectuală nu a condus niciodată.
„REPUBLICA” lui PLATON a încercat să remedieze situaţia, dar nu a fost niciodată pusă în aplicare. Elita Religioasă și Elita Bogată s-au îngrijit împreună să asigure ca asta să nu se întâmple niciodată “. Mie Hockney – ”God Series”

“History has involved a great power struggle between three groups: the religious elite (priest caste), the rich elite and the intellectual elite. Originally, the rich elite were kings, nobles, warlords and dictators – an essentially military elite who made themselves rich through brutal conquest and looting. Historically, the intellectuals joined the priest caste or served as advisers to the rich elite. As time went by, the military-rich elite were replaced by the business and banking rich elite, and most intellectuals then began to serve this new financial elite. At all times, either the priest caste (popes or theocrats) or the rich elite have ruled (originally as kings and emperors but now as CEOs). The intellectual elite have never ruled. Plato’s Republic was intended to rectify this, but was never implemented. The religious and rich elite both made sure it never happened.” MH

ILLUMINATI PITAGOREICI apropos de MULTICULTURALISM

febbraio 10th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Pentru ca o națiune să aibă o Identitate – a fi un Popor mai degrabă decât o simplă Populație – trebuie să aibă o Monocultură. În societățile multiculturale, fiecare cultură separată conferă o identitate, deci nu există identitate națională, ci multe identități disparate, dezbinate; avem o Populație mai degrabă decât un Popor Unificat care lucrează împreună pentru BINELE COMUN Toate societățile multiculturale sunt sortite să eșueze. Numai un popor unic (aparținând unei monoculturi) poate Progresa. Societățile multiculturale se opun Voinței Generale în favoarea Voinței Particulare, și merg împreună cu Libertatea Negativă, Extremismul Religios și Ghetoismul. Toți adepţii Libertăţii Pozitive trebuie să se opună Multiculturalismului “.
Mike Hockney – autor sub pseudonim al ”GOD SERIES”

“For a nation to have an identity – to be a people rather than a mere population – it must have a monoculture. In multicultural societies, each separate culture confers an identity, so there is no national identity but many disparate, disunited identities, and you have a population rather than a united people all working together for the common good. All multicultural societies are doomed to fail. Only a united people (belonging to a monoculture) can progress. Multicultural societies oppose the General Will in favour of particular wills, and go hand-in-hand with negative liberty and religious extremism and ghettoism. All positive libertarians must oppose multiculturalism.” MH

Este posibil ca imaginea să conţină: text

ILLUMINATI despre POLITICĂ

febbraio 10th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

ILLUMINATI despre POLITICĂ:

„Unii oameni se descriu ca „iubind politica” și fiind interesați în mod obsesiv de ea. Cu toate acestea, la o inspecție mai atentă, ceea ce descoperiți este că acești oameni iubesc bârfele politice, scandalurile politice și personalitățile politice și au mai mult sau mai puțin zero interes și cunoștințe de filosofia politică, adică ideile la care se referă politica, de fapt, majoritatea politicienilor nu știu nimic despre filosofia politică și nici nu o menționează niciodată. Majoritatea comentatorilor politici nu știu nimic despre filosofia politică și nici nu o menționează vreodată. VOTANŢII nu ştiu nimic despre filozofia politică și nu o menționează niciodată, cu alte cuvinte, ceea ce trece ca politică nu este deloc politică, ci doar zădărnicie, bârfă, bâlbâială, posesiune, postură, relații publice, cultul personalității și NONSENS GENERAL.
Cea mai corectă descriere a politicii de astăzi este “IDIOCRAŢIA” – Domnia Idioților “.
MIKE HOCKNEY

“Some people describe themselves as “loving” politics and being obsessively interested in it. However, on closer inspection, what you discover is that these people love political gossip, political scandals and political personalities and have more or less zero interest in, and knowledge of, political philosophy, i.e. the ideas that politics is actually all about. In fact, most politicians know nothing about political philosophy and never mention it. Most political commentators know nothing about political philosophy and never mention it. The average voter knows nothing about political philosophy and never mentions it. In other words, what passes as politics is not politics at all but tittle tattle, gossip, soundbites, posing, posturing, public relations, the cult of personality, and general nonsense. The closest description of the political dispensation of today is “idiocracy” – rule by idiots.”
Mike Hockney

Videoconferinţa Mişcării Dacia din 06.02.2019

febbraio 7th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


QR Code Business Card