Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
BIBLIOGRAFIE ILLUMINATI

ottobre 22nd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Cufundarea lui MIDAS în PACTOLUS

ottobre 13th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Noi suntem gnostici și căutăm să obținem mântuirea
Noi am planificat atât de mult… acum începem
Noi încântăm lumea cu inspirația noastră
Noi suntem Eretici – Adevărul nostru este cunoscut ca Păcat

Suntem Liga pentru Libertatea Nimenilor (LLN)
Suntem aici ca să ucidem pe John Galt și să vă eliberăm
Aduceți în fața justiției oamenii bogați care au făcut asta
Suntem destinul

Illuminati
Illuminati

Ne-am croit drumul până la palatul lui
Gardienii lui nu ne vor deranja pentru că sunt deja morți
Ne uităm de pe terasă în interiorul dormitorului său pompos,
Vedem împăratul gol – va regreta

Suntem Ucigașii lui Midas, oameni drepți – vocile noastre sunt:
Vocile bărbaților și femeilor care nu au fost auzite
Vocile copiilor înfometați pe care nu le-au considerat
Suntem Conștiența Lumii

Illuminati
Illuminati

Acum se târăște în colț, ca un șobolan – şi noi îi dăm otravă
Stăm în fața lui cu frânghii în mâinile noastre
Îi spunem, este mai ușor să înghiți decât să fii forțat
Nu te mai lamenta și mori – meriţi ceea ce primești

Suntem Frăția Rațiunii, noi Iluminăm
Noi topim toate sceptrele și coroanele
Revoluția va fi curând contra ta – deci nu te mai ascunde
Ardeți această Ordine Veche a Lumii (OWO)!

Illuminati
Illuminati …”

by Frederik Berndal

………………………………

We are gnostics and we seek to gain salvation
We‘ve been planning for so long – now we begin
We delight the world with our inspiration
We are heretics – our truth is known as sin

We‘re the League of Liberation of Nobodies
We are here to kill John Galt and set you free
Bring to justice filthy rich men who have done this
We are the destiny

Illuminati
Illuminati

We played our way through hordes of odds up to his palace
His guards won‘t bother us because they’re dead
We watch inside his pompous bedroom, from the terrace
We see the naked king – he shall regret

We’re the Midas-Killers, righteous men – our voice is:
The voices of men and women who haven’t been heard
The voices of starving children you haven’t noticed
We are the conscience of the world

Illuminati
Illuminati

Now he’s crawling in the corner, like a rat – and we give him poison
We stand in front of him with ropes in our hands
We tell him, it is easier to swallow than being forced to
Stop weeping sucker and die – you deserve what you get

We’re the brotherhood of reason, we’re enlightening
We are melting all the scepters and the crowns
Revolution will be yours soon – so stop hiding
Burn this old world order down!

Illuminati
Illuminati…

by Frederik Berndal

Meritocraţia Iluministă (1)

agosto 11th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Illuminati

luglio 8th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


Tags:

Revolution is here!

luglio 8th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


Tags:

QR Code Business Card