Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
De ce… DACIA ?

Ottobre 31st, 2011 3 Comments   Posted in Politica romena

Deoarece :

– DACIA este ultima formă de organizare statală din Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic, RESPECTATĂ şi (de ce nu?) … TEMUTĂ. Au fost vremuri când Imperiul Roman plătea tribut geto-dacilor, pentru a putea sta în teritoriile lor strămoşeşti.

– DACII erau „cei mai cinstiţi şi viteji dintre toţi TRACII, care traci, erau poporul cel mai numeros după inzi” (Herodot)

– DACIA a fost o formă de organizare „de răspuns” la agresivitatea Imperiului Roman, dar şi a altor migratori.

– DACII puneau SPIRITUL mai presus de MATERIAL… de aceea erau… NEMURITORI.

– DACII nu aveau ca toţi ceilalţi… SCLAVI.

– DACII trăiau în ARMONIE CU NATURA, respectând-o pentru dărnicia sa.

– DACII erau nişte „sălbatici” care nu aveau un Colosseum, unde se servea „pâine şi circ sângeros”.

– DACII aveau aur şi-l prelucrau cu măiestrie, în pofida celor ce „ignoră” Cloşca cu Puii de Aur şi Coiful de la Coţofeneşti.

– DACII nu erau chiar aşa de sălbatici,… cine a văzut sutele de statui ale dacilor împrăştiate în toate muzeele Lumii, mai puţin în cele autohtone, a observat (poate) că mantiile lor erau… brodate.

– DACIA a fost şi visul lui Mihai Viteazul, numit în cancelariile occidentale… MALUS DACUS.

– DACIA a fost şi visul lui… EMINESCU.

– DACIA deoarece Forul Roman aminteşte la tot pasul de un brav popor.

– DACIA deoarece aurul său a îmbogăţit toate capitalele Imperiilor şi tot nu i-am săturat… aşa de bogaţi suntem.

– DACIA este şi dincolo de Prut, ba chiar şi dincolo de Nistru.

– DACIA deoarece numai aşa vom pricepe de ce România este înconjurată de toate părţile de… români.

– DACIA „a stat în gât” tuturor IMPERIILOR RĂULUI care s-au succedat de-a lungul Istoriei, care au făcut tot posibilul să împiedice UNIREA urmaşilor „celui mai numeros popor european”, conform principiului lor de bază : „DEZBINĂ ŞI STĂPÂNEŞTE !”

– DACIA deoarece maghiarii sunt mai daci decât yazighi, huni sau alţi fino-ugrici.

– DACIA deoarece bulgarii sunt mai daci decât turcicii bulgari… o recunosc chiar ei !?!?

– DACIA deoarece sârbii nu devin toţi sârbi, odată cu schimbarea numelui de vlas sau aromân

– DACIA o vrem în primul rând, deoarece NU TOŢI DACII AU PIERIT, aşa cum se străduie unii să ne convingă, ci continuă să existe în genele noastre. Eu îndrăznesc să afirm, că până şi cei de alte etnii ce conlocuiesc cu noi în acest Spaţiu, după numeroşii ani de când „respiră şi se hrănesc din DACI”… au devenit „suficient” de daci , ca să-i tratăm frăţeşte !

CONTINUITATEA ne-a fost garantată de : PĂDURILE ÎNTUNECOASE, MUNŢII SEMEŢI, MAREA CEA MARE, DUNĂREA CEA ÎNVOLBURATĂ, NISTRUL, TISA , OLTUL, MUREŞUL, PRUTUL,etc. adevărate fortificaţii greu de trecut, dar mai ales de… STATORNICIE !

– DACIA, chiar dacă Neamurile sale se chemau :albocensi, appulli, biesi, buri, carpi, costoboci, harpi, ordissi, piageţi, potulatensi, ratacensi, saci, sargeţi, tirageţi, şamd., iar azi se cheamă :vlasi, aromâni, istroromâni, meglenoromâni, bănăţeni, ardeleni, maramureşeni, moldoveni, olteni, bucovineni, valahi, volohi, olahi, dobrogeni, basarabeni, etc.

Cine citeşte cu atenţie Principiile şi Obiectivele „Mişcării Dacia” şi e… „prevenit”, pricepe imediat de ce ne chemăm… DACIA !

Deoarece azi suntem din nou în situaţia de a ne apăra IDENTITATEA NAŢIONALĂ şi trebuie ca de data asta, să „ne întoarcem” la vechile VALORI ale înaintaşilor noştri … azi răsturnate ! Aceste VALORI le regăsim cu uşurinţă în PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE „Mişcării Dacia” !

Pleac-ai noştri, vin ai noştri !

Ottobre 22nd, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

preluare de la mraconia.wordpress.com a unei „ziceri” de-a lui Tănase din 1945 :

Pleac-ai noştri, vin … ai noştri !

Ne-am trezit din hibernare
Şi-am strigat cât am putut:
Sus Cutare! Jos Cutare!
Şi cu asta ce-am făcut?

Am dorit, cu mic, cu mare,
Şi-am luptat, cum am ştiut,
S-avem nouă guvernare,
Şi cu asta ce-am făcut?

Ca mai bine să ne fie,
Ne-a crescut salariul brut,
Dar trăim în săracie,
Şi cu asta ce-am făcut?

Ia corupţia amploare,
Cum nicicând nu s-a văzut,
Scoatem totul la vânzare,
Şi cu asta ce-am făcut?

Pentru-a câştiga o pâine,
Mulţi o iau de la-nceput,
Rătăcesc prin ţări străine,
Şi cu asta ce-am făcut?

Traversăm ani grei cu crize,
Leul iar a decăzut,
Cresc întruna taxe-accize,
Şi cu asta ce-am făcut?

Totul este ca-nainte,
De belele n-am trecut,
Se trag sforile, se minte,
Şi cu asta ce-am făcut?

Se urzesc pe-ascuns vendete,
Cum nicicând nu s-a văzut,
Ţara-i plină de vedete,
Şi cu asta ce-am făcut?

Pleacă-ai noştri, vin ai noştri!
E sloganul cunoscut;
Iarăşi am votat ca proştii,
Şi cu asta ce-am făcut?

Măsuri URGENTE şi FEZABILE de guvernare propuse de „Mişcarea Dacia”

Ottobre 20th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Se vorbeşte azi din ce în ce mai mult despre SOMAJ şi despre ASISTENŢIALISM.

„Mişcarea Dacia” propune o soluţie pentru… amândouă :

Să zicem că avem un ŞOMAJ de 10% din forţa de muncă. Mare parte dintre şomeri, beneficiază azi de ASISTENŢIALISM STATAL ( chiar dacă mizerabil). „Balanţa contabilă” se echilibrează prin plata acestei ASISTENŢE, de către cei ce muncesc. Deci aceştia muncesc mai mult şi primesc mai puţin, pentru a forma FONDUL DE ASISTENŢĂ, pe când şomerii nu muncesc de loc şi totuşi… „primesc” din acest fond !?!?

Cum unul din PRINCIPIILE DE BAZĂ ale „Mişcării Dacia” este… SOLIDARITATEA SOCIALĂ, noi propunem :

„„„ Fiecare angajator să fie obligat să reducă programul de lucru cu 10% şi să compenseze această pierdere de producţie, prin multiplicarea cu 10% a forţei de muncă”””

Desigur se vor creea diverse probleme legate de : calificare, teritoriu, orarii de lucru, etc., dar toate sunt rezolvabile, inclusiv cu ajutorul statului.

Urmarile acestei LEGI ar fi : eliminarea AJUTORULUI DE STAT pentru oameni care azi NU muncesc şi bineînţeles, o scădere cu 10% a salariilor celor ce munceau, în numele SOLIDARITĂŢII, care este o ADEVĂRATĂ VALOARE OMENEASCĂ … şi nu numai !… ba chiar putem spune că ANIMALELE sunt mai solidare ca oamenii de azi !!!

Această măsură, coroborată cu RESTRÂNGEREA TREPTATĂ până la ELIMINAREA CIRCULAŢIEI BANILOR „LICHIZI”, ar asigura premizele unui SISTEM SOCIO-ECONOMIC SĂNĂTOS, în care să nu mai fie posibile : CÂŞTIGUL FĂRĂ MUNCĂ, EVAZIUNEA FISCALĂ, CORUPŢIA, MUNCA LA „NEGRU”, etc.

Dacă mai adăugăm şi o GRILĂ DE SALARIZARE ŞI TAXAREA PROGRESIVĂ, introducem două elemente importante pentru asigurarea ETICII SOCIALE.

Cu o LEGE PENTRU CONTROLUL AVERILOR ILICITE, putem „întoarce” multe „averi” la legitimii proprietari !

O altă LEGE ce se poate implementa imediat, este aceea referitoare la REFOLOSIREA, RECUPERAREA ŞI RECICLAREA MATERIALELOR, conform unui alt Principiu Fundamental al „Mişcării Dacia” : RESPECTUL PENTRU NATURA CĂREIA ÎI APARŢINEM, CI NU O STĂPÂNIM ! Tot pe baza acestui Principiu, se pot elabora PROGRAME PE TERMEN LUNG de STIMULARE A FOLOSIRII ENERGIILOR „CURATE”, a unora pentru STIMULAREA TRANSPORTULUI ECOLOGIC, a unora pentru STIMULAREA COMERŢULUI ELECTRONIC, sau pentru SCURTAREA DRUMULUI DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR. Dacă mai facem şi puţină educaţie „explicând” oamenilor CE ESTE UTIL ŞI CE NU (DECI … FUTIL)… vom putea spune că SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ este … pe calea cea bună !

Toate aceste măsuri POT FI IMPLEMENTATE IMEDIAT, nefiind nimic… UTOPIC, ci cât se poate de … REALIZABIL ! Desigur că OPOZIŢIA SISTEMULUI ar fi „importantă”, dar cu o eşalonare „inteligentă”, „speculând criza Sistemului” şi asigurând un important „sprijin de masă”… NIMIC NU E IMPOSIBIL !

Centralele nucleare nu „lucrează” pentru mine !

Ottobre 17th, 2011 No Comments   Posted in Attualità

În timp ce unii îşi cumpără SUV-uri, eu am investit în „Viitor” !
În Italia am instalat o Centrală Fotovoltaică de 3KW

În România am instalat pentru început 1Kw, urmând să măresc treptat puterea, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al … Statului român, care în anul de graţie 2011, nu are încă stabilite normele necesare „instalaţiilor fotovoltaice ale cetăţenilor”. Bineînţeles că au primat interesele corporatiste, pentru care nu există… piedici !!! Este revoltător faptul că în timp ce în „lumea civilizată” se stimulează instalarea centralelor fotovoltaice private, inclusiv prin ajutoare de stat, în România nu poţi face nici măcar „un schimb pe loc”, adică la acelaşi preţ ! Menţionez că în Italia, curentul mă costă 19 Euro-cent per Kw, pe când cel produs de centrală îmi este plătit cu 34 Euro-cent. Aceasta deoarece investiţia este privată, nu comportă investiţii ENEL (cabluri, transformatoare, etc.), ba scurtează şi traseul producător – consumator, acoperind mai eficient necesarul de consum, care aici este în timpul zilei solare. Răspunsul primit la cererea mea este de-a dreptul ŞOCANT :
……………………………….
„Stimate Domn,

Referitor la solicitarea d-voastra inregistrata la Agentia de Furnizare Energie Electrica Ploiesti, cu nr 999/3.10.2011, avand ca subiect preluarea energiei electrice produsa din surse regenerabile, cu putere instalata de sub 1MW/centrala, detinute de persoane fizice, la capitolul VI din legea 220/2008, modificata de legea 139/2010, se prevede ca ANRE sa elaboreze o serie de metodologii prin care sa se stabileasaca modul de comercializare al acestei energii.
Acesta este motivul pentru care va rugam sa aveti intelegerea de a va adresa Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei.”

……………………………….

Adică eu trebuie să mă adresez ANRE, ca să „îi grăbesc” să emită nişte Norme care trebuiau emise de… UN AN !?!?
Menţionez că din punct de vedere tehnic am obţinut Avizul Tehnic de Racordare (componentele sunt conforme Normelor UE), am plătit şi contorul cu dublă citire, dar nu-l pot instala, până nu voi avea un Contract de Furnizare, ce nu se poate încheia … din lipsa normelor !… ABRACADABRANT !!!

Aici avem un alt răspuns şi mai complet de unde rezultă INDOLENŢA Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei :
……………………………………..

„Buna dimineata,

– Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 sunt actele legislative care reglementeaza sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
– Conform acestor legi, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) trebuia sa elaboreze si sa aprobe in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a Legii 139/2010 (07.07.2010), metodologiile necesare pentru contractarea energiei electrice produse din surse regenerabila.
– Pana la aceasta data aceste metodologii nu au fost aprobate de ANRE.
– Sfatul meu este sa va adresati ANRE prin e-mail si sa solicitati informatii suplimentare referitoare la contractarea energiei electrice, in situatia in care dvs. la locul de consum existent aveti aprobata prin avizul tehnic de racordare instalarea unui sistem de producere din surse regenerabile.
– Pagina de internet a ANRE poate fi accesata la aceasta adresa: http://www.anre.ro/ ”

………………………………………..

Am accesat acel link, am cerut lămuriri, dar se vede că nu au curent, de dată ce încă nu am primit niciun răspuns !?!?
Poate le pot fi de ajutor cu „centralina” mea :

În România de azi, este nevoie de unii care „să vină şi pre mulţi să… popească!”

POSIBILĂ SOLUŢIE PENTRU IEŞIREA DIN CRIZĂ

Ottobre 15th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Ţin să specific de la început că această soluţie nu o dau eu, ci alţii „mai deştepţi ca mine” (există şi un interviu cu un economist faimos la „Mişcarea Virtuală Dacia”). În general eu nu citez sursa când nu este cerută expres, deoarece sunt adeptul SURSELOR LIBERE (Free Source), mai ales atunci când se tratează de… IDEI.

Nu o să revin în a explica necesitatea „dărâmării” actualului SISTEM, care a condus la actuala situaţie de CRIZĂ PROFUNDĂ. Cert este că Politica este condiţionată de Economie, care este la rândul ei condiţionată de SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR GLOBALIZAT. S-a ajuns astăzi, ca singurul suport al DEZVOLTARII SOCIO-ECONOMICE să fie… CREŞTEREA ECONOMICĂ bazată pe DATORIE. Această DATORIE a devenit NESUSTENABILĂ, deoarece suntem în situaţia de a trebui să acoperim DATORIA , creând altă DATORIE ŞI MAI MARE !… cu alte cuvinte, cine poate, tipăreşte bani care trebuiesc rambursaţi … cu dobândă… de ALŢII ! Posesorii şi „tipăritorii” a „nişte hârtii fără valoare socială”, pot dispune de resursele planetare, care nu sunt „de hârtie”, ci… REALE. Aceste resurse aparţin însă NAŢIUNILOR, care sunt deposedate în mod abuziv, accentuându-se astfel „prăpastia” între „bogaţi” şi ceilalţi, conform zicalei : „cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale” ! Trebuie remarcat de asemenea, că această condiţie de „supravieţuire” a SISTEMULUI care este CREŞTEREA ECONOMICĂ LOGARITMICĂ, a devenit NESUSTENABILĂ, deoarece RESURSELE LIMITATE nu permit această ABERAŢIE, care nu poate decât să conducă la GRAVE TENSIUNI ÎNTRE STATELE POSESOARE DE „HÂRTII” ŞI CELE POSESOARE DE „RESURSE”, ce pot degenera inclusiv în NOI CONFICTE VIOLENTE.
Ajungem deci la concluzia că sursa profundei CRIZE sunt… BANII în toate formele în care se prezintă. BANII sunt azi mai mult ca oricând… OCHIUL DIAVOLULUI !

SOLUŢIA pe care o dau mulţi analişti, este… ŞTERGEREA DATORIILOR şi „pornirea de la zero” prin fondarea unui alt SISTEM SOCIO-ECONOMIC.
CRIZA este globală, iar SOLUŢIA nu poate fi decât … asemenea !
NIMENI nu are ce regreta în urma acestei măsuri, deoarece marile puteri occidentale ar pleca favorizate de acumulările anterioare, ţările emergente (China, India, Brazilia, Rusia, etc.) sunt bogate în RESURSE şi au beneficiat într-o oarecare măsură de „scăderea ponderii economice a Occidentului”, iar ţările subdezvoltate ar avea posibilitatea de progres, în urma instaurării unei „solidarităţi internaţionale” cuprinsă în paradigma unui SISTEM SOCIO-ECONOMIC… ETIC. Imediat după implementarea acestei măsuri, statele trebuie să fie pregătite pentru o „gestionare internă a propriilor probleme socio-economice”, pentru a se trece apoi, treptat, la o „diviziune internaţională a muncii şi resurselor” pe baze TOTAL NOI, în care etalonul de schimb de mărfuri să nu mai fie HÂRTIILE FĂRĂ VALOARE DE AZI, ci un nou ETALON care să reflecte UTILITATEA SOCIALĂ A PRODUSELOR şi VALOAREA MUNCII ÎNGLOBATE ! Cel mai etic schimb de produse este : MARFĂ CONTRA MARFĂ („vechiul” TROC), gestionat NU de o Bursă de Valori, ci de o Bursă de Produse, în care „arbitrul” să fie… STATUL !…bineînţeles că NU Statul de azi, ci un STAT AL CETĂŢENILOR.

Ca noutate de ultimă oră, nu m-a surprins atitudinea faţă de INDIGNAŢI a unor „personaje” ca Obama, Draghi (viitor director al Băncii Centrale Europene), Soroş şi alţi exponenţi ai SISTEMULUI, care încearcă să „călărească armăsarul INDIGNAŢILOR”, concomitent cu pregătirea unei „Noii Ordini Mondiale”, pe care o prospectează pornind tocmai de la „demolarea actualului sistem economico-financiar NESUSTENABIL”, în încercarea disperată de a-şi conserva ceva privilegii, sau măcar „supravieţuirea politică”, dacă nu şi cea propriu-zisă (am mai văzut noi Târgovişte şi Piazzale Loreto !?)
Un caz particular îl reprezintă Italia, unde manifestaţia pacifică a INDIGNAŢILOR, a fost „delegitimată” prin ciocnirile violente între anarhişti şi forţele de ordine, semn că Berlusconi nu este „la curent” cu „regia NWO”. Altfel ar fi făcut şi el „jocul” celor de mai sus, asigurând ordinea prin supravegherea corteului „din interior şi margini”(aşa cum s-a întâmplat în restul Lumii), ci nu lăsând capul acestuia la dispoziţia faimoşilor „Black-Bloc”, care şi-au făcut de cap în linişte, pentru ca apoi, şocul intervenţiei forţelor de ordine să se răsfrângă asupra manifestanţilor pacifici, împiedicându-i astfel să termine ceea ce începuseră, adică O MANIFESTAŢIE NON-VIOLENTĂ, deşi cu evident caracter ANTI-SISTEM ! În Italia nu este prima dată că se încearcă DELEGITIMAREA unor manifestaţii non-violente, ceea ce demonstrează… incapacitate de analiză politică şi slăbiciune în administrarea situaţiilor de urgenţă !

Ceea ce trebuie avut în vedere pentru viitorul apropiat, este împiedicarea înlocuirii actualului SISTEM cu „clonele” sale, aşa cum ştim că s-a întâmplat cu INDIGNAŢII noştri din… 1989 ! Dacă SCHIMBARE va fi, să fie una… ADEVĂRATĂ !!! Numai renunţarea la VECHEA PARADIGMĂ GLOBALIZANTĂ şi proiectarea unei alteia, în care să se revină la ROLUL PRIMORDIAL AL NAŢIUNILOR, pot garanta un VIITOR LINIŞTIT întregii Umanităţi !

Deci, soluţia poate fi… ŞTERGEREA DEBITULUI, cu schimbarea concomitentă a PARADIGMEI SOCIO-ECONOMICE ACTUALE, ce „guvernează” Lumea de prea mult timp !!!
„Mişcarea Dacia”, prin tot ce propune, se situează în „curentul cu adevărat reformator”, care străbate azi Lumea !