Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
SCRISOARE

Ottobre 16th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

SCRISOARE

Voi, ISTORICII şi LINGVIŞTII LUI PEŞTE, puteţi să căutaţi mult şi bine prin cioburi şi hârţoage !… vă explic eu cum e cu PRIMORDIALITATEA şi cu CONTINUITATEA poporului meu !
Ştiu că şi voi sunteţi printre cei care DENIGREAZĂ ocupaţia cea PRIMORDIALĂ şi că azi Iuaţi în batjocură OIERITUL şi OIERII , dar asta deoarece sunteţi FIII ORAŞULUI care trăiesc pe spinarea SATULUI , singurul loc unde se păstrează IDENTITATEA NAŢIONALĂ a unui popor !
Din vremuri imemorabile, ORAŞUL – CETATEA a fost ADĂPOSTUL VENETICILOR, şi al celor celor FĂRĂ DE ŢARĂ, chiar dacă autohtoni, care s-au înconjurat de ZIDURI pentru a-şi menţine PRIVILEGIILE şi CONTROLUL asupra PRODUCĂTORILOR DE BUNURI ESENŢIALE !
PRIMA NECESITATE pentru asigurarea supravieţuirii, a fost şi va rămâne HRANA şi ÎMBRĂCĂMINTEA şi astea nu se realizează pe uliţele cetăţilor !!!… acolo, doar se înzeceşte CÂŞTIGUL „INTERMEDIARILOR” , pe spinarea PRODUCĂTORILOR, pentru ca mai apoi să fie luaţi şi în derâdere cu etichetări dispreţuitoare precum ŢĂRAN şi CIOBAN !?
– Vă daţi mari credincioşi şi ctitoriţi biserici, ignorând în nimicnicia voastră, că şi Isus se definea… PĂSTOR !?
– Aţi înlocuit LÂNA, PIELEA şi BLANA cu PETROLUL !
– CARNEA pe care ne-o puneţi azi pe masă, aparţine unor animale care nu ştiu ce-i PĂŞUNEA şi LUMINA ZILEI ! Numai PUBLICITATEA MINCINOASĂ ne mai amăgeşte cum arată o vacă cu floarea în gură.
– LAPTELE l-aţi făcut PRAF, ca să puteţi să-l subţiaţi cât mai mult !
– BRÂNZA cu care au crescut mii de generaţii, nu mai e bună dacă nu trece prin vase de inox, că alea STRĂMOŞEŞTI de LEMN şi LUT, nu aduc PROFIT nimănui din ORAŞ !
– Aţi fost autorii CIVILIZĂRII prin chimizare, nuclearizare, „export de democraţie”, convertire cu sabia, genociduri, etc.
– Străbunii noştri aveau „câte o plantă pentru fiecare betegeală”, iar voi aţi pus de INDUSTRII FARMACEUTICE cu care mai mult ne ortăviţi, decât să ne vindecaţi !… poate că asta şi vreţi !?
– Ca să vă măriţi PROFITUL aţi inventat E-urile şi IRADIERILE, că metodele de conservare străbune, nu puteau fi aplicate roşiilor şi bananelor luate gratis unora mai sclavi ca noi şi aduse peste mări şi ţări pentru PROFITUL PETROLIERILOR !
– Străbunii noştri nu aveau SCLAVI, pe când voi aţi reuşit deja să ne sclavizaţi pe toţi !
– Aţi înterzis să mai consumăm produsele noastre tradiţionale, ca să ne băgaţi sub nas OTRĂVURILE VOASTRE MC-DONALD-iste !
– Ne-aţi şters TRADIŢIILE şi aţi adus MANELISMUL de pe alte meleaguri !
– Ne-aţi şters CREZURILE pentru a le face loc altora VENETICE !
– Ne-aţi luat LÂNA, INUL şi CÂNEPA ca să ne fraieriţi cu „ţoalele de marcă” şi cu „fibre sintetice” ale aceloraşi PETROLIERI !
– Ne-aţi deconsiderat MUNCA, pentru a da valoare FUTILULUI !
– Ne-aţi gonit în LUMEA LARGĂ, ca să puteţi voi să vă faceţi mendrele !
– Ne-aţi desfiinţat TĂRGURILE unde se practica TROCUL, pentru a vă introduce voi BANII VOŞTRI DE HÂRTIE şi aţi inventat BURSE DE VALORI, unde se recunoaşte deschis că se face SPECULĂ !
– Ne-aţi şters din „memoria colectivă” LEGEA NOASTRĂ VALAHĂ, că deh, nu era SCRISĂ !?… şi ne-aţi adus LEGI STRĂINE de SPIRITUL NOSTRU !… şi le-aţi înmulţit şi continuaţi s-o faceţi, numai ca să profitaţi voi din MULŢIMEA şi AMBIGUITATEA lor !
– Aţi inventat DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ca să puteţi PROFITA numai voi „aleşii” !
– Aţi inventat ŞOMAJUL ca ARMĂ DE ŞANTAJ SOCIALşi l-aţi adus aici unde în străbuni, OBŞTILE asigurau MUNCĂ PENTRU TOŢI ŞI MAI PUŢINĂ… atâta cât să asigure SUPRAVIEŢUIREA DEMNĂ şi să lase şi timp de dedicat FAMILIEI şi SUFLETULUI !

Vă avertizez că ne fierbe sângele în vine şi că mulţi dintre voi, vor fi curând… popiţi !!!

semnează : un ţăran

P.S.
… şi uite aşa mi-au venit idei pentru o NOUĂ PARADIGMĂ, ba chiar şi pentru o MIŞCARE DACIA, care să militeze pentru o „întoarcere în timp”  !… că vorba aia : MERGEM ÎNAINTE, CĂ ÎNAINTE ERA MAI BINE !

BANII ELECTRONICI

Ottobre 13th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Israelul se pregăreşte să elimine BANII CASH !

Reamintesc faptul că şi noi avem acelaşi OBIECTIV la MIŞCAREA DACIA, cu nişte mici deosebiri, care fac … DIFERENŢA :
Această măsură, aplicată în actualul SISTEM cu MULTE BĂNCI PRIVATE, într-un SISTEM FINANCIARO-ECONOMIC GLOBALIZAT, în state ce sunt din ce în ce mai slabe în raport cu INIŢIATIVA PRIVATĂ, în prezenţa unor mai INECHITĂŢI SOCIALE ŞI ETNICE, etc. devine un POSIBIL MIJLOC DE CONTROL ŞI MANIPULARE în mâinile unei ELITE INCONTROLABILE !!!
Mişcarea Dacia are în vedere BANII ELECTRONICI, dar în condiţiile unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, care să asigure TRANSPARENŢA OPERAŢIUNILOR FINANCIAR-ECONOMICE şi aplicarea în practică a celorlalte PRINCIPII şi OBIECTIVE relativ la VALORI, ETICĂ, MORALITATE, DEZVOLTARE SUSTENABILĂ DE SINE STĂTĂTOARE (strategie NAŢIONALĂ), existenţa unei SINGURE BĂNCI NAŢIONALE, a unei UNICE MONEDE NAŢIONALE, eliminarea rolului actual al MONEDELOR ETALON şi implementarea unui COMERŢ INTERNAŢIONAL „PRODUS PE PRODUS” (TROC),etc.
Prima CONDIŢIE pentru atingerea acestui OBIECTIV, este RENUNŢAREA LA GLOBALIZARE !
Această GLOBALIZARE este principala PIEDICĂ în calea unei SOCIETĂŢI DE TIP NOU, care să răspundă TUTUROR NECESITĂŢILOR OMENIRII !!!
Celor ce ne acuză de NAŢIONALISM, explicându-ne că SUNTEM TOTUNA oriunde am fi, deoarece PĂMÂNTUL este un UNIC ORGANISM, trebuie să le replicăm că :
DA, este adevărat că pământul este un unic organism, dar tot aşa de adevărat este că orice ORGANISM EVOLUAT este alcătuit din ORGANE, care au PARTICULARITĂŢI SPECIFICE, chiar dacă au acelaşi rol ESENŢIAL în EXISTENŢA ÎNTREGULUI !!!

http://www.ziare.com/impozit/evaziune/prima-tara-din-lume-care-ia-masuri-pentru-eliminarea-banilor-cash-1262304

POSIBILĂ SOLUŢIE PENTRU IEŞIREA DIN CRIZĂ

Ottobre 15th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Ţin să specific de la început că această soluţie nu o dau eu, ci alţii „mai deştepţi ca mine” (există şi un interviu cu un economist faimos la „Mişcarea Virtuală Dacia”). În general eu nu citez sursa când nu este cerută expres, deoarece sunt adeptul SURSELOR LIBERE (Free Source), mai ales atunci când se tratează de… IDEI.

Nu o să revin în a explica necesitatea „dărâmării” actualului SISTEM, care a condus la actuala situaţie de CRIZĂ PROFUNDĂ. Cert este că Politica este condiţionată de Economie, care este la rândul ei condiţionată de SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR GLOBALIZAT. S-a ajuns astăzi, ca singurul suport al DEZVOLTARII SOCIO-ECONOMICE să fie… CREŞTEREA ECONOMICĂ bazată pe DATORIE. Această DATORIE a devenit NESUSTENABILĂ, deoarece suntem în situaţia de a trebui să acoperim DATORIA , creând altă DATORIE ŞI MAI MARE !… cu alte cuvinte, cine poate, tipăreşte bani care trebuiesc rambursaţi … cu dobândă… de ALŢII ! Posesorii şi „tipăritorii” a „nişte hârtii fără valoare socială”, pot dispune de resursele planetare, care nu sunt „de hârtie”, ci… REALE. Aceste resurse aparţin însă NAŢIUNILOR, care sunt deposedate în mod abuziv, accentuându-se astfel „prăpastia” între „bogaţi” şi ceilalţi, conform zicalei : „cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale” ! Trebuie remarcat de asemenea, că această condiţie de „supravieţuire” a SISTEMULUI care este CREŞTEREA ECONOMICĂ LOGARITMICĂ, a devenit NESUSTENABILĂ, deoarece RESURSELE LIMITATE nu permit această ABERAŢIE, care nu poate decât să conducă la GRAVE TENSIUNI ÎNTRE STATELE POSESOARE DE „HÂRTII” ŞI CELE POSESOARE DE „RESURSE”, ce pot degenera inclusiv în NOI CONFICTE VIOLENTE.
Ajungem deci la concluzia că sursa profundei CRIZE sunt… BANII în toate formele în care se prezintă. BANII sunt azi mai mult ca oricând… OCHIUL DIAVOLULUI !

SOLUŢIA pe care o dau mulţi analişti, este… ŞTERGEREA DATORIILOR şi „pornirea de la zero” prin fondarea unui alt SISTEM SOCIO-ECONOMIC.
CRIZA este globală, iar SOLUŢIA nu poate fi decât … asemenea !
NIMENI nu are ce regreta în urma acestei măsuri, deoarece marile puteri occidentale ar pleca favorizate de acumulările anterioare, ţările emergente (China, India, Brazilia, Rusia, etc.) sunt bogate în RESURSE şi au beneficiat într-o oarecare măsură de „scăderea ponderii economice a Occidentului”, iar ţările subdezvoltate ar avea posibilitatea de progres, în urma instaurării unei „solidarităţi internaţionale” cuprinsă în paradigma unui SISTEM SOCIO-ECONOMIC… ETIC. Imediat după implementarea acestei măsuri, statele trebuie să fie pregătite pentru o „gestionare internă a propriilor probleme socio-economice”, pentru a se trece apoi, treptat, la o „diviziune internaţională a muncii şi resurselor” pe baze TOTAL NOI, în care etalonul de schimb de mărfuri să nu mai fie HÂRTIILE FĂRĂ VALOARE DE AZI, ci un nou ETALON care să reflecte UTILITATEA SOCIALĂ A PRODUSELOR şi VALOAREA MUNCII ÎNGLOBATE ! Cel mai etic schimb de produse este : MARFĂ CONTRA MARFĂ („vechiul” TROC), gestionat NU de o Bursă de Valori, ci de o Bursă de Produse, în care „arbitrul” să fie… STATUL !…bineînţeles că NU Statul de azi, ci un STAT AL CETĂŢENILOR.

Ca noutate de ultimă oră, nu m-a surprins atitudinea faţă de INDIGNAŢI a unor „personaje” ca Obama, Draghi (viitor director al Băncii Centrale Europene), Soroş şi alţi exponenţi ai SISTEMULUI, care încearcă să „călărească armăsarul INDIGNAŢILOR”, concomitent cu pregătirea unei „Noii Ordini Mondiale”, pe care o prospectează pornind tocmai de la „demolarea actualului sistem economico-financiar NESUSTENABIL”, în încercarea disperată de a-şi conserva ceva privilegii, sau măcar „supravieţuirea politică”, dacă nu şi cea propriu-zisă (am mai văzut noi Târgovişte şi Piazzale Loreto !?)
Un caz particular îl reprezintă Italia, unde manifestaţia pacifică a INDIGNAŢILOR, a fost „delegitimată” prin ciocnirile violente între anarhişti şi forţele de ordine, semn că Berlusconi nu este „la curent” cu „regia NWO”. Altfel ar fi făcut şi el „jocul” celor de mai sus, asigurând ordinea prin supravegherea corteului „din interior şi margini”(aşa cum s-a întâmplat în restul Lumii), ci nu lăsând capul acestuia la dispoziţia faimoşilor „Black-Bloc”, care şi-au făcut de cap în linişte, pentru ca apoi, şocul intervenţiei forţelor de ordine să se răsfrângă asupra manifestanţilor pacifici, împiedicându-i astfel să termine ceea ce începuseră, adică O MANIFESTAŢIE NON-VIOLENTĂ, deşi cu evident caracter ANTI-SISTEM ! În Italia nu este prima dată că se încearcă DELEGITIMAREA unor manifestaţii non-violente, ceea ce demonstrează… incapacitate de analiză politică şi slăbiciune în administrarea situaţiilor de urgenţă !

Ceea ce trebuie avut în vedere pentru viitorul apropiat, este împiedicarea înlocuirii actualului SISTEM cu „clonele” sale, aşa cum ştim că s-a întâmplat cu INDIGNAŢII noştri din… 1989 ! Dacă SCHIMBARE va fi, să fie una… ADEVĂRATĂ !!! Numai renunţarea la VECHEA PARADIGMĂ GLOBALIZANTĂ şi proiectarea unei alteia, în care să se revină la ROLUL PRIMORDIAL AL NAŢIUNILOR, pot garanta un VIITOR LINIŞTIT întregii Umanităţi !

Deci, soluţia poate fi… ŞTERGEREA DEBITULUI, cu schimbarea concomitentă a PARADIGMEI SOCIO-ECONOMICE ACTUALE, ce „guvernează” Lumea de prea mult timp !!!
„Mişcarea Dacia”, prin tot ce propune, se situează în „curentul cu adevărat reformator”, care străbate azi Lumea !