Dacia Iluministă » Blog Archive » POSIBILĂ SOLUŢIE PENTRU IEŞIREA DIN CRIZĂ
QR Code Business Card

POSIBILĂ SOLUŢIE PENTRU IEŞIREA DIN CRIZĂ

Ottobre 15th, 2011 Posted in Politica romena

Ţin să specific de la început că această soluţie nu o dau eu, ci alţii „mai deştepţi ca mine” (există şi un interviu cu un economist faimos la „Mişcarea Virtuală Dacia”). În general eu nu citez sursa când nu este cerută expres, deoarece sunt adeptul SURSELOR LIBERE (Free Source), mai ales atunci când se tratează de… IDEI.

Nu o să revin în a explica necesitatea „dărâmării” actualului SISTEM, care a condus la actuala situaţie de CRIZĂ PROFUNDĂ. Cert este că Politica este condiţionată de Economie, care este la rândul ei condiţionată de SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR GLOBALIZAT. S-a ajuns astăzi, ca singurul suport al DEZVOLTARII SOCIO-ECONOMICE să fie… CREŞTEREA ECONOMICĂ bazată pe DATORIE. Această DATORIE a devenit NESUSTENABILĂ, deoarece suntem în situaţia de a trebui să acoperim DATORIA , creând altă DATORIE ŞI MAI MARE !… cu alte cuvinte, cine poate, tipăreşte bani care trebuiesc rambursaţi … cu dobândă… de ALŢII ! Posesorii şi „tipăritorii” a „nişte hârtii fără valoare socială”, pot dispune de resursele planetare, care nu sunt „de hârtie”, ci… REALE. Aceste resurse aparţin însă NAŢIUNILOR, care sunt deposedate în mod abuziv, accentuându-se astfel „prăpastia” între „bogaţi” şi ceilalţi, conform zicalei : „cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale” ! Trebuie remarcat de asemenea, că această condiţie de „supravieţuire” a SISTEMULUI care este CREŞTEREA ECONOMICĂ LOGARITMICĂ, a devenit NESUSTENABILĂ, deoarece RESURSELE LIMITATE nu permit această ABERAŢIE, care nu poate decât să conducă la GRAVE TENSIUNI ÎNTRE STATELE POSESOARE DE „HÂRTII” ŞI CELE POSESOARE DE „RESURSE”, ce pot degenera inclusiv în NOI CONFICTE VIOLENTE.
Ajungem deci la concluzia că sursa profundei CRIZE sunt… BANII în toate formele în care se prezintă. BANII sunt azi mai mult ca oricând… OCHIUL DIAVOLULUI !

SOLUŢIA pe care o dau mulţi analişti, este… ŞTERGEREA DATORIILOR şi „pornirea de la zero” prin fondarea unui alt SISTEM SOCIO-ECONOMIC.
CRIZA este globală, iar SOLUŢIA nu poate fi decât … asemenea !
NIMENI nu are ce regreta în urma acestei măsuri, deoarece marile puteri occidentale ar pleca favorizate de acumulările anterioare, ţările emergente (China, India, Brazilia, Rusia, etc.) sunt bogate în RESURSE şi au beneficiat într-o oarecare măsură de „scăderea ponderii economice a Occidentului”, iar ţările subdezvoltate ar avea posibilitatea de progres, în urma instaurării unei „solidarităţi internaţionale” cuprinsă în paradigma unui SISTEM SOCIO-ECONOMIC… ETIC. Imediat după implementarea acestei măsuri, statele trebuie să fie pregătite pentru o „gestionare internă a propriilor probleme socio-economice”, pentru a se trece apoi, treptat, la o „diviziune internaţională a muncii şi resurselor” pe baze TOTAL NOI, în care etalonul de schimb de mărfuri să nu mai fie HÂRTIILE FĂRĂ VALOARE DE AZI, ci un nou ETALON care să reflecte UTILITATEA SOCIALĂ A PRODUSELOR şi VALOAREA MUNCII ÎNGLOBATE ! Cel mai etic schimb de produse este : MARFĂ CONTRA MARFĂ („vechiul” TROC), gestionat NU de o Bursă de Valori, ci de o Bursă de Produse, în care „arbitrul” să fie… STATUL !…bineînţeles că NU Statul de azi, ci un STAT AL CETĂŢENILOR.

Ca noutate de ultimă oră, nu m-a surprins atitudinea faţă de INDIGNAŢI a unor „personaje” ca Obama, Draghi (viitor director al Băncii Centrale Europene), Soroş şi alţi exponenţi ai SISTEMULUI, care încearcă să „călărească armăsarul INDIGNAŢILOR”, concomitent cu pregătirea unei „Noii Ordini Mondiale”, pe care o prospectează pornind tocmai de la „demolarea actualului sistem economico-financiar NESUSTENABIL”, în încercarea disperată de a-şi conserva ceva privilegii, sau măcar „supravieţuirea politică”, dacă nu şi cea propriu-zisă (am mai văzut noi Târgovişte şi Piazzale Loreto !?)
Un caz particular îl reprezintă Italia, unde manifestaţia pacifică a INDIGNAŢILOR, a fost „delegitimată” prin ciocnirile violente între anarhişti şi forţele de ordine, semn că Berlusconi nu este „la curent” cu „regia NWO”. Altfel ar fi făcut şi el „jocul” celor de mai sus, asigurând ordinea prin supravegherea corteului „din interior şi margini”(aşa cum s-a întâmplat în restul Lumii), ci nu lăsând capul acestuia la dispoziţia faimoşilor „Black-Bloc”, care şi-au făcut de cap în linişte, pentru ca apoi, şocul intervenţiei forţelor de ordine să se răsfrângă asupra manifestanţilor pacifici, împiedicându-i astfel să termine ceea ce începuseră, adică O MANIFESTAŢIE NON-VIOLENTĂ, deşi cu evident caracter ANTI-SISTEM ! În Italia nu este prima dată că se încearcă DELEGITIMAREA unor manifestaţii non-violente, ceea ce demonstrează… incapacitate de analiză politică şi slăbiciune în administrarea situaţiilor de urgenţă !

Ceea ce trebuie avut în vedere pentru viitorul apropiat, este împiedicarea înlocuirii actualului SISTEM cu „clonele” sale, aşa cum ştim că s-a întâmplat cu INDIGNAŢII noştri din… 1989 ! Dacă SCHIMBARE va fi, să fie una… ADEVĂRATĂ !!! Numai renunţarea la VECHEA PARADIGMĂ GLOBALIZANTĂ şi proiectarea unei alteia, în care să se revină la ROLUL PRIMORDIAL AL NAŢIUNILOR, pot garanta un VIITOR LINIŞTIT întregii Umanităţi !

Deci, soluţia poate fi… ŞTERGEREA DEBITULUI, cu schimbarea concomitentă a PARADIGMEI SOCIO-ECONOMICE ACTUALE, ce „guvernează” Lumea de prea mult timp !!!
„Mişcarea Dacia”, prin tot ce propune, se situează în „curentul cu adevărat reformator”, care străbate azi Lumea !

Related PostLeave a Reply