QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
„Mişcarea Dacia” şi… problemele actuale (1)

Settembre 16th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

În cele ce urmează, o să încerc să sintetizez problemele care sunt la ordinea zilei şi soluţiile pe care le imaginez :

1. UNIREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI ŞI CHESTIUNEA ROMÂNILOR DIN AFARA ROMÂNIEI

Aşa cum se ştie, unul dintre Obiectivele Mişcării Dacia este realizarea cel puţin a unei FEDERAŢII cu celălalt stat românesc, sub denumirea de DACIA.

Mulţi se vor întreba de ce FEDERAŢIE şi nu direct … UNIRE !?

În primul rând, deoarece „s-a pierdut un tren” în 1990, când FSN-ul iliescian s-a plecat în faţa unei Rusii, ce era „în genunchi” şi care nu ar fi zis nici „pâs” la o „reparaţie istorică” !!! Între timp „marele urs” s-a repus pe picioare, şi-a înteţit „activitatea de manipulare” şi trebuie „încolţit pe îndelete” !!!

O cunoaştere profundă „la zi” a stării de spirit a românilor de peste Prut, mă determină să cred că FEDERAŢIA este pasul cel mai fezabil în acest moment, din următoarele motive :

După 200 de ani de rusificare forţată, cu întreruperea dintre 1918- 1939, s-a reuşit să se „spele creierii” multor consangvini, convingându-i că sunt „altceva decât români”. Astfel, mulţi se consideră MOLDOVANI, variantă sprijinită şi de toţi neromânii din preajma României, deoarece le aduce spuză pe propriile turte. Este aceeaşi politică ce s-a aplicat VLASILOR/VALAHILOR din Bulgaria şi Serbia, deci avem de-a face cu o adevărată „concertare slavă”.

Mult mai puţin „refractari” sunt ruşii, la ORIGINEA TRACO-GETO-DACICĂ a „moldovanilor”, separându-i astfel de ROMANITATEA VATICANULUI, motiv pentru care DACIA ar fi mai puţin „bătătoare la ochi” în caz de uniune a celor două state.

Acest lucru se observă şi la mulţi MOLDOVANI, care se consideră „urmaşi ai dacilor liberi” şi nicidecum „urmaşi ai Romei”, iar aici nu avem dificultăţi să le dăm „suport”. fiind şi părerea noastră !!!

FEDERAŢIA le-ar da posibilitatea autogestiunii şi nu ar implica o „revoluţie” în organizarea statală.

FEDERAŢIA le-ar deschide larg porţile UE, cu toate avantajele ce decurg din această „aderare pe ocolitelea”.

FEDERAŢIA ar garanta DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE MINORITĂŢILOR la nivelul cerinţelor europene, ceea ce ar constitui pentru ei, un „pas înainte” faţă de ceea ce le ofereau sovieticii… explicat bine GĂGĂUZILOR, BULGARILOR, RUŞILOR, UCRAINIENILOR, etc. acest „detaliu”, se poate spera într-o „opoziţie mai atenuată” a acestora la Reîntregire. Efortul de a explica apoi acestora ADEVĂRATA ISTORIE a Moldovei, necesită INTELIGENŢĂ şi PERSEVERENŢĂ.

Acestea sunt câteva dintre argumentele noastre, la care, dacă adăugăm Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia ca „forţă de guvernare”, putem obţine chiar şi sprijinul unor forţe ce azi sunt potrivnice.Pe baza acestora, România poate face un „salt calitativ”, care să determine pe basarabeni să ceară ei UNIREA … chiar şi pe nostalgicii lui Voronin !!!

Respingerea globalizării, a capitalismului sălbatic, implementarea unor ADEVĂRATE VALORI, etc. vor înlesni apropieri, care azi sunt inexistente la majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova.

Actualele manifestări unioniste, sunt foarte importante pentru „deşteptarea spiritului naţional”, dar pentru UNIRE trebuie să intre în joc alte forţe decât cele de azi !!!… eu sunt convins că actuala clasă politică basarabeană este de acord cu ceea ce am scris eu !!!

Realizarea FEDERAŢIEI nu trebuie să fie TRAUMATICĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL şi de aceea trebuiesc deschise „dialoguri”, eventual „date asigurări”, tuturor celor interesaţi de chestiune şi trebuie acţionat în cadrul UE şi NATO pentru a avea sprijin pentru această „chestiune fundamentală” pentru noi. Motivaţia principală, nu poate fi alta, decât RESPINGEREA PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV !!!

Atenţionez că RUSIA poate să ne fie de mare ajutor (reciproc) în chestiunea „teritoriilor făcute cadou Ucrainei” !?

În acest context, noi am proiectat şi o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, cu implicarea Poloniei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Finlandei, Turciei, Greciei, Bulgariei, Serbiei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Croaţiei, Sloveniei, Albaniei, Muntenegrului, Macedoniei şi Bosniei, ca FORŢĂ DE ECHILIBRU ÎNTRE EST ŞI VEST.

Ştiu că se vor ridica „obiecţii”, dar GEOPOLITICA este ca un joc de Pocker, iar noi sperăm să fim câştigători !!!

Atenţionez totodată, de importanta denumirii … DACIA, în această chestiune !!!

NOUA POLITICĂ REGIONALĂ este destinată să „normalizeze” şi SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN AFARA ROMÂNIEI.

Pornindu-se de la aderările la UE, deci şi la PRINCIPIILE acesteia în materie de MINORITĂŢI, trebuiesc făcute „presiuni” la acel nivel, pentru a se respecta drepturile fundamentale, pe care România le acordă propriilor minorităţi, şi românilor din jurul României !!!

În aplicarea acestei POLITICI, „Mişcarea Dacia” aplică aceleaşi Principii pentru care militează pe plan intern şi anume o POLITICĂ DE PACE, PRIETENIE şi COLABORARE, fără PRETENŢII TERITORIALE, în spiritului RESPECTULUI RECIPROC şi al împărtăşirii unor REGULI CLARE DE CONVIEŢUIRE ÎN ACELAŞI SPAŢIU GEOGRAFIC.

Să nu se facă confuzii în legătură cu Basarabia, deoarece acolo se tratează de un stat românesc, smuls samavolnic din trupul ţării, fără TRATATE RECUNOSCUTE ŞI ACTIVE PE PLAN INTERNAŢIONAL !!!

În acest context, se impune o „intervenţie decisă a istoriografilor noştri”, pentru restabilirea ADEVĂRULUI ISTORIC în legătură cu SĂMÂNŢA NOASTRĂ TRACO-GETO-DACICĂ !!!

Astfel, avem din nou un puternic ARGUMENT pentru denumirea ţării românilor … DACIA !!!

De ce… DACIA ?

Ottobre 31st, 2011 3 Comments   Posted in Politica romena

Deoarece :

– DACIA este ultima formă de organizare statală din Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic, RESPECTATĂ şi (de ce nu?) … TEMUTĂ. Au fost vremuri când Imperiul Roman plătea tribut geto-dacilor, pentru a putea sta în teritoriile lor strămoşeşti.

– DACII erau „cei mai cinstiţi şi viteji dintre toţi TRACII, care traci, erau poporul cel mai numeros după inzi” (Herodot)

– DACIA a fost o formă de organizare „de răspuns” la agresivitatea Imperiului Roman, dar şi a altor migratori.

– DACII puneau SPIRITUL mai presus de MATERIAL… de aceea erau… NEMURITORI.

– DACII nu aveau ca toţi ceilalţi… SCLAVI.

– DACII trăiau în ARMONIE CU NATURA, respectând-o pentru dărnicia sa.

– DACII erau nişte „sălbatici” care nu aveau un Colosseum, unde se servea „pâine şi circ sângeros”.

– DACII aveau aur şi-l prelucrau cu măiestrie, în pofida celor ce „ignoră” Cloşca cu Puii de Aur şi Coiful de la Coţofeneşti.

– DACII nu erau chiar aşa de sălbatici,… cine a văzut sutele de statui ale dacilor împrăştiate în toate muzeele Lumii, mai puţin în cele autohtone, a observat (poate) că mantiile lor erau… brodate.

– DACIA a fost şi visul lui Mihai Viteazul, numit în cancelariile occidentale… MALUS DACUS.

– DACIA a fost şi visul lui… EMINESCU.

– DACIA deoarece Forul Roman aminteşte la tot pasul de un brav popor.

– DACIA deoarece aurul său a îmbogăţit toate capitalele Imperiilor şi tot nu i-am săturat… aşa de bogaţi suntem.

– DACIA este şi dincolo de Prut, ba chiar şi dincolo de Nistru.

– DACIA deoarece numai aşa vom pricepe de ce România este înconjurată de toate părţile de… români.

– DACIA „a stat în gât” tuturor IMPERIILOR RĂULUI care s-au succedat de-a lungul Istoriei, care au făcut tot posibilul să împiedice UNIREA urmaşilor „celui mai numeros popor european”, conform principiului lor de bază : „DEZBINĂ ŞI STĂPÂNEŞTE !”

– DACIA deoarece maghiarii sunt mai daci decât yazighi, huni sau alţi fino-ugrici.

– DACIA deoarece bulgarii sunt mai daci decât turcicii bulgari… o recunosc chiar ei !?!?

– DACIA deoarece sârbii nu devin toţi sârbi, odată cu schimbarea numelui de vlas sau aromân

– DACIA o vrem în primul rând, deoarece NU TOŢI DACII AU PIERIT, aşa cum se străduie unii să ne convingă, ci continuă să existe în genele noastre. Eu îndrăznesc să afirm, că până şi cei de alte etnii ce conlocuiesc cu noi în acest Spaţiu, după numeroşii ani de când „respiră şi se hrănesc din DACI”… au devenit „suficient” de daci , ca să-i tratăm frăţeşte !

CONTINUITATEA ne-a fost garantată de : PĂDURILE ÎNTUNECOASE, MUNŢII SEMEŢI, MAREA CEA MARE, DUNĂREA CEA ÎNVOLBURATĂ, NISTRUL, TISA , OLTUL, MUREŞUL, PRUTUL,etc. adevărate fortificaţii greu de trecut, dar mai ales de… STATORNICIE !

– DACIA, chiar dacă Neamurile sale se chemau :albocensi, appulli, biesi, buri, carpi, costoboci, harpi, ordissi, piageţi, potulatensi, ratacensi, saci, sargeţi, tirageţi, şamd., iar azi se cheamă :vlasi, aromâni, istroromâni, meglenoromâni, bănăţeni, ardeleni, maramureşeni, moldoveni, olteni, bucovineni, valahi, volohi, olahi, dobrogeni, basarabeni, etc.

Cine citeşte cu atenţie Principiile şi Obiectivele „Mişcării Dacia” şi e… „prevenit”, pricepe imediat de ce ne chemăm… DACIA !

Deoarece azi suntem din nou în situaţia de a ne apăra IDENTITATEA NAŢIONALĂ şi trebuie ca de data asta, să „ne întoarcem” la vechile VALORI ale înaintaşilor noştri … azi răsturnate ! Aceste VALORI le regăsim cu uşurinţă în PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE „Mişcării Dacia” !

Lepenski Vir – 21 August 2011

Agosto 24th, 2011 No Comments   Posted in Attualità

Un popas la prietenii mei din Timocul sârbesc, nu putea să se încheie fără o vizită la Lepenski Vir, unde s-au descoperit urme ale strămoşilor noştri de acum … 8000 de ani ! Iată câteva imagini „proaspete” :

Recomand tuturor vizitarea acestui Colţ de Rai, mai ales că pe acele meleaguri, nu trebuie să „vorbeşti limbi străine” !

Din nou prin Timoc !

Settembre 1st, 2010 No Comments   Posted in Attualità

La întoarcerea din DACIA, am zăbovit pe malul sîrbesc al Dunării, în dreptul lui Decebal, cu care am vrut să fac o fotografie (în stânga imaginii).

Nu vreau să dau naştere la interpretări şi suspiciuni, dar încercând să reglez puţin contrastul şi luminozitatea fotografiei, ce nu era prea clară datorită orei matinale (5,30), am obţinut ceea ce urmează :

OZN, aură, sau ... fenomen optic ???

Cum era de aşteptat, m-am oprit din nou la prietenii mei vlasi din Donji Milanovac şi din Topolniţa, cu care am petrecut momente pline de semnificaţii.

Participând la o sărbătoare tradiţională cu profund substrat religios (PRAZNIC), am rămas uimit de acurateţa rugăciunilor,  invocaţiilor şi pomenirilor , exprimate în cea mai pură limbă românească ! Dar iată ce este PRAZNICUL, prin vocea capului familiei :

Rezultă din aceste cuvinte, rolul determinant al credinţei străbune, pentru menţinerea fiinţei naţionale.  Nimeni nu are dreptul să minimizeze acest aspect !

More »

Donji Milanovac

Agosto 13th, 2010 No Comments   Posted in Attualità

Pentru cei ce nu ştiu, Donji Milanovac este localitatea de baştină a lui Baba Novac, ”mâna dreaptă” a lui Mihai Viteazul, alias ”Dacus Malus” (dacul cel rău … pentru alţii). Poate va veni şi clipa, când se va ridica un monument şi ”acasă”, acestui mare general al Primei Uniri a DACIEI ! Nu de altceva, dar poate fi un frumos mesaj de prietenie şi respect reciproc între sârbi şi români, ţinând cont că acesta avea tată sârb şi mamă româncă.

Donji Milanovac de azi, este un orăşel liniştit, cu mare potenţial turistic (aviz turiştilor şi … investitorilor) :

Pe malul Dunării, ... pe partea ”cealaltă”

Oamenii sunt cordiali şi majoritatea au … aceiaşi ”limbă maternă” cu noi.

La o ”kafă” cu prietenii

Români, vizitaţi şi … investiţi în Timoc !