QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
„Mişcarea Dacia” şi… problemele actuale (2) – ŞOMAJUL –

Settembre 23rd, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

2. ŞOMAJUL

Cu cât trece timpul, cu atât se accentuează numărul celor care nu-şi găsesc de lucru, datorită progresului tehnologic (internetizare, robotizare, automatizare, optimizare de proces, etc.).

Goana după PROFIT, conduce automat la NECESITATEA REDUCERII CHELTUIELILOR CU MANOPERA, ceea ce „stimulează” progresul tehnologic.

Pe de altă parte, natalitatea este în continuă descreştere (mai ales în „lumea civilizată”), ceea ce face ca NECESITĂŢILE DE CONSUM să se reducă în consecinţă.

În condiţiile acestea, SISTEMUL stimulează EMIGRAŢIA „dinspre Lumea a treia”, fără să ţină cont de EFECTELE COLATERALE ale acestui FENOMEN DE DEZRĂDĂCINARE.

Tot GOANA DUPĂ PROFIT, împinge întreprinzătorii (deţinătorii de capital financiar) să DELOCALIZEZE în „tările lumii a treia” majoritatea ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE, mizând pe PREŢUL MANOPEREI MULT MAI MIC.

În acest fel, în „ţările civilizate” se produce din ce în ce mai puţin, crescând disproporţionat „aria serviciilor”.Acest curs nu poate avea altă consecinţă, decât CREŞTEREA ŞOMAJULUI !!! Dacă mai adăugăm şi „aberaţia” menţinerii în „câmpul muncii” a bătrânilor, avem o altă sursă de şomaj în rândul tinerilor !? … dar asta nu e o „întâmplare” !!!… se vrea ca bătrânii să moară mai repede, iar tinerii să fie mai „docili” ca viitori sclavi !!!

Pe de altă parte, din GOANA DUPĂ PROFIT, rezultă CREŞTEREA DEPENDENŢEI propriilor popoare de bunuri fabricate aiurea, fără a se lua în consideraţie efectele unei eventuale (şi probabile) ÎNTRERUPERI ale unui astfel de „flux”.

Eu nu sunt vreun „fenomen” căruia să-i vină pentru prima oară ideea de MUNCA PENTRU TOŢI ŞI MAI PUŢINĂ, ci pur şi simplu, o astfel de măsură este  ignorată PROGRAMATIC, deoarece SISTEMUL are nevoie de SCLAVI … are nevoie de ŞANTAJ !!!… că şi de aia, vrem noi să-l DEMOLĂM !!!

Cert este că actualul SISTEM şi-a demonstrat SLĂBICIUNEA, fapt ce determină „Mişcarea Dacia” să-şi propună printre Principii şi Obiective :

Reducerea drastică a AJUTOARELOR SOCIALE, prin mecanismul : MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI.

Această măsură, trebuie să fie corelată PARADIGMATIC la altele, care sunt şi ele cuprinse în Principiile şi Obiectivele noastre :

a. Demolarea actualului SISTEM DE VALORI, bazat pe PROFIT, CONSUMERISM, FUTIL, INCOMPETENŢĂ, INECHITATE şi IMORALITATE.

b. Stimularea întoarcerii din emigraţie a COMPETENŢELOR.

c. Dezvoltarea de sine stătătoare a statelor (ANTI-GLOBALIZARE).

d. Economisirea RESURSELOR NATURALE în vederea asigurării unui viitor pentru generaţiile următoare prin :

– eliminarea activităţilor futile.

– naţionalizarea şi raţionalizarea tuturor acestor resurse naturale.

– reducerea dependenţei de combustibili fosili.

e. etc. (vezi celelalte materiale)

MECANISMUL DE APLICARE A ACESTEI MĂSURI

Printr-un proces progresiv, se va asigura fiecărui „cetăţean activ în câmpul muncii” un LOC DE MUNCĂ, prin reducerea corespunzătoare a ORELOR DE MUNCĂ şi a VENITURILOR rezultate din muncă, în spiritul SOLIDARITĂŢII SOCIALE.

EXEMPLU : dacă rata şomajului este de 10%, toţi cei ce muncesc azi, vor lucra cu 10% mai puţin, şi pe salarii cu 10% mai mici, pentru „a face loc” actualilor ŞOMERI.

Această măsură, nu va influenţa deci „contabilitatea intreprinderilor”, dar va elimina categoria ASISTAŢILOR SOCIAL şi… MUNCA LA NEGRU.

Desigur că această măsură va trebui să fie astfel articulată, încât să răspundă tuturor CONSECINŢELOR în plan economic şi social !!!

Consecinţele acestei măsuri, sunt „pe termen lung” şi vor conduce, corelate la celelalte obiective SOCIO-ECONOMICE şi STRATEGICE, la o adevărată REVOLUŢIE :

– redistribuirea forţei de muncă în teritoriu în funcţie de resurse şi necesităţi.

– modificarea conceptului de habitat (unul dintre efecte ar urma să fie pe termen lung, DEPOPULAREA MARILOR AGLOMERĂRI URBANE şi SCHIMBAREA CONCEPTULUI DE LOCUINŢĂ şi LOCALITATE, prin asigurarea INDEPENDENŢEI MAXIME a acestora).

Din câte se observă, „Mişcarea Dacia” este singura forţă politică ce militează pentru MUNCĂ MAI PUŢINĂ, fără a renunţa însă la CONFORT !!!

În continuare, prin ELIMINAREA ACTIVITĂŢILOR SOCIO-ECONOMICE FUTILE, se va reduce şi mai mult (cu peste 75%) timpul dedicat MUNCII, în favoarea activităţilor FAMILIARE, INFORMAŢIONALE, EDUCAŢIONALE, CULTURALE, ARTISTICE, DE DIVERTISMENT, ÎN MIJLOCUL NATURII, etc.

REPET că noi „nu promitem marea cu sarea”, nu promitem că de pe o zi pe alta vom schimba această LUME, ci treptat, netraumatic, pe termen lung, dar cât mai scurt cu putinţă, şi nu în ultimul rând, ŢINÂND CONT DE CONJUNCTURILE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE, care se profilează FAVORABILE unor astfel de EVOLUŢII !!!

Măsuri URGENTE şi FEZABILE de guvernare propuse de „Mişcarea Dacia”

Ottobre 20th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Se vorbeşte azi din ce în ce mai mult despre SOMAJ şi despre ASISTENŢIALISM.

„Mişcarea Dacia” propune o soluţie pentru… amândouă :

Să zicem că avem un ŞOMAJ de 10% din forţa de muncă. Mare parte dintre şomeri, beneficiază azi de ASISTENŢIALISM STATAL ( chiar dacă mizerabil). „Balanţa contabilă” se echilibrează prin plata acestei ASISTENŢE, de către cei ce muncesc. Deci aceştia muncesc mai mult şi primesc mai puţin, pentru a forma FONDUL DE ASISTENŢĂ, pe când şomerii nu muncesc de loc şi totuşi… „primesc” din acest fond !?!?

Cum unul din PRINCIPIILE DE BAZĂ ale „Mişcării Dacia” este… SOLIDARITATEA SOCIALĂ, noi propunem :

„„„ Fiecare angajator să fie obligat să reducă programul de lucru cu 10% şi să compenseze această pierdere de producţie, prin multiplicarea cu 10% a forţei de muncă”””

Desigur se vor creea diverse probleme legate de : calificare, teritoriu, orarii de lucru, etc., dar toate sunt rezolvabile, inclusiv cu ajutorul statului.

Urmarile acestei LEGI ar fi : eliminarea AJUTORULUI DE STAT pentru oameni care azi NU muncesc şi bineînţeles, o scădere cu 10% a salariilor celor ce munceau, în numele SOLIDARITĂŢII, care este o ADEVĂRATĂ VALOARE OMENEASCĂ … şi nu numai !… ba chiar putem spune că ANIMALELE sunt mai solidare ca oamenii de azi !!!

Această măsură, coroborată cu RESTRÂNGEREA TREPTATĂ până la ELIMINAREA CIRCULAŢIEI BANILOR „LICHIZI”, ar asigura premizele unui SISTEM SOCIO-ECONOMIC SĂNĂTOS, în care să nu mai fie posibile : CÂŞTIGUL FĂRĂ MUNCĂ, EVAZIUNEA FISCALĂ, CORUPŢIA, MUNCA LA „NEGRU”, etc.

Dacă mai adăugăm şi o GRILĂ DE SALARIZARE ŞI TAXAREA PROGRESIVĂ, introducem două elemente importante pentru asigurarea ETICII SOCIALE.

Cu o LEGE PENTRU CONTROLUL AVERILOR ILICITE, putem „întoarce” multe „averi” la legitimii proprietari !

O altă LEGE ce se poate implementa imediat, este aceea referitoare la REFOLOSIREA, RECUPERAREA ŞI RECICLAREA MATERIALELOR, conform unui alt Principiu Fundamental al „Mişcării Dacia” : RESPECTUL PENTRU NATURA CĂREIA ÎI APARŢINEM, CI NU O STĂPÂNIM ! Tot pe baza acestui Principiu, se pot elabora PROGRAME PE TERMEN LUNG de STIMULARE A FOLOSIRII ENERGIILOR „CURATE”, a unora pentru STIMULAREA TRANSPORTULUI ECOLOGIC, a unora pentru STIMULAREA COMERŢULUI ELECTRONIC, sau pentru SCURTAREA DRUMULUI DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR. Dacă mai facem şi puţină educaţie „explicând” oamenilor CE ESTE UTIL ŞI CE NU (DECI … FUTIL)… vom putea spune că SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ este … pe calea cea bună !

Toate aceste măsuri POT FI IMPLEMENTATE IMEDIAT, nefiind nimic… UTOPIC, ci cât se poate de … REALIZABIL ! Desigur că OPOZIŢIA SISTEMULUI ar fi „importantă”, dar cu o eşalonare „inteligentă”, „speculând criza Sistemului” şi asigurând un important „sprijin de masă”… NIMIC NU E IMPOSIBIL !