QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Leadership „Mişcarea DACIA”

Aprile 15th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Intrarea în Arena Politică a mişcării noastre, presupune stabilirea unui GRUP DE INIŢIATIVĂ, format  în primul rând din COMPETENŢELE chemate să definitiveze PRINCIPIILE, OBIECTIVELE precum şi TACTICA ŞI STRATEGIA DE GUVERNARE. Tot din acest grup, vor face parte REPREZENTANŢII ÎN TERITORIU, chemaţi să DIFUZEZE mesajul nostru şi să creeze BAZA DE MASĂ, necesară înscrierii ca mişcare politică.
Aşa cum s-a mai precizat anterior, nimeni nu trebuie să se aştepte la avantaje în urma participării la acest GRUP, ci mai degrabă la stresul presupus de o activitate de pionierat, ca aceea ce avem în faţă ! Dacă la nivel naţional Principiile şi Obiectivele noastre urmează a fi implementate treptat, pentru a nu avea „efecte colaterale”, la nivel de mişcare acestea vor avea caracter IMEDIAT şi OBLIGATORIU. Noi propunem grile de salarizare, despărţirea netă a Politicii de Economic, structuri restrânse de Cadre, noi Valori de cultivat, criterii de Competenţă şi Responsabilitate pentru desemnarea liderilor, etc. Rezultă de aici caracterul „rupt de realitatea contemporană” al Cadrelor „Mişcării DACIA”. Aceştia vor fi tineri, deci fără „spada lui Damocles” a unui trecut compromiţător, fără cazier juridic, de probitate morală exemplară, competenţi şi gata de a-şi asuma Responsabilitatea în modalităţile contractuale prevăzute de viitorul Statut. Tot prin Statut, încălcarea Principiilor şi Obiectivelor, părăsirea sau excluderea din Mişcare, implică demisia automată din orice funcţie de reprezentare, la orice nivel. Paradoxal, noi suntem o mişcare politică ce-şi doreşte pe termen lung, o Dacia … fără partide, guvernată de ADMINISTRATORI, desemnaţi pe criterii… administrative, deoarece Multipartidismul nu este altceva decât o „sursă de zâzanie”, producătoare de tensiuni şi guvernat de interese ideologice „de faţadă”, depăşite în actualul context social, economic şi cultural. De aceea, putem spune că liderii „Mişcării DACIA” vor fi „din alt aluat” ! Noi nu vrem DEZBINARE, ci … UNITATE ! … ”Unde-i unu’, nu-i Putere… !”
Aşa cum s-a specificat anterior, nimeni nu este exclus PENTRU NICIUN MOTIV de la apartenenţa la mişcare, sau de la funcţii de răspundere în cadrul acesteia, singura condiţie reprezentând-o ACCEPTAREA PRINCIPIILOR ŞI OBIECTIVELOR noastre ! Cum acestea sunt inedite, nefiind contemplate de alte forţe politice, este evident că apartenenţa la „Mişcarea DACIA” este incompatibilă cu prezenţa şi în alte formaţiuni. Undeva am specificat că pentru „Mişcarea DACIA” ar fi o mare victorie, dacă (de exemplu) Iliescu Ion ar intra în rândurile noastre, ca semn al „reevaluării” activităţii sale anterioare. De asemenea, ne-ar place să popularizăm miliardarii ce-şi vor repatria capitalurile, punându-le la dispoziţia unei DEZVOLTĂRI SUSTENABILE şi mulţumindu-se cu un trai DECENT ! Nimeni nu este perfect, ci… perfectibil ! În noi toţi sălăşluieşte atât BINELE, cât şi RĂUL şi nimeni nu este SFÂNT… dar poate deveni ! Ziua unui aderent al mişcării trebuie să înceapă cu o meditaţie în faţa propriei oglinzi, asupra acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate. Dacă vom reuşi să delimităm Binele de Rău şi ne vom strădui să cultivăm primul, vom da un impuls puternic „Mişcării DACIA” ! Noi nu plecăm „la drumul lung ce ne aşteaptă” cu intenţii de răzbunare, ci cu un spirit nou de RECONCILIERE NAŢIONALĂ, dar şi cu INTENŢII FERME !
Viitorii lideri vor trebui să fie buni cunoscători al actualului Sistem, pentru a-l putea combate ! Avem nevoie de COMPETENŢE în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale şi culturale, pentru a ajunge în cel mai scurt timp cu putinţă, la punerea în practică a Principiilor şi Obiectivelor noastre ! Dar avem nevoie şi de oricine este dispus să-şi dedice timpul liber pentru difuzarea mesajului nostru şi pentru racolarea colegilor, cunoscuţilor, prietenilor şi rudelor !
Deocamdată „vorbesc singur”, deoarece implementarea unui nou Sistem, nu este joacă de copii şi mulţi sunt încă… circumspecţi !  Mulţi COMPETENŢI sunt „increduli”, sau „mulţumiţi cu ceea ce au”, dar vă asigur că această Criză va „degenera” pentru motivele expuse de-a lungul celor doi ani de existenţă a mişcării şi avertizez că… NIMENI NU ESTE ÎN SIGURANŢĂ !!! Noi reprezentăm SOLUŢIA PAŞNICĂ la Criza Ireversibilă a Sistemului şi garanţia unei AFIRMĂRI la nivel NAŢIONAL şi INTERNAŢIONAL !
În ceea ce mă priveşte, reamintesc rolul meu de GARDIAN al Principiilor şi Obiectivelor, precum şi de promotor al unor Măsuri de guvernare în linie cu acestea. Astfel, se poate spune că sunt un LIDER DE OPINIE, ce se va retrage însă de pe această poziţie, în momentul intrării în legalitate a mişcării şi al desemnării COLECTIVULUI DE CONDUCERE al acesteia, ca dovadă a lipsei „interesului personal” în promovarea acestui PROIECT. „Mişcarea DACIA” trebuie să fie condusă „din interior” şi de oameni tineri ! Noi, cei cu păr alb, poate vom alcătui un Sfat al Bătrânilor, cu rol de consultanţă, ca depozitari ai unor experienţe de-o viaţă. Până la acel moment însă, „voi tăia în carne vie”, deoarece sunt mulţi cei interesaţi în a ne deturna, denatura, sau … confisca ! Mulţi se autoexclud, alţii sunt… ajutaţi, deoarece la „ieşirea în arenă”, va trebui să fim… omogeni. Şi în viitor vom avea duşmani de temut, uşor de identificat, dar noi ne-am născut în SPAŢIUL NEMURITORILOR DACI  şi intenţionăm să o DEMONSTRĂM !
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Reamintesc tuturor Evenimentul programat de „Mişcarea DACIA” şi anume ÎNTÂLNIREA DIN 19 AUGUST a.c.  Din păcate, am observat accesul dificil la acest EVENIMENT de pe Peretele mişcării, motiv pentru care am sesizat pe cei în cauză, sperând în îmbunătăţirea situaţiei.
Această ÎNTÂLNIRE, va coincide cu momentul IMPLICĂRII EFECTIVE şi a trecerii activităţilor mişcării pe un Portal. Recomandarea mea este ca la această întâlnire, participanţii să se prezinte INFORMAŢI (vezi : „Informaţii” şi „Video” pe Perete, precum şi Link-urile propuse), pentru a nu se irosi timp cu reluarea unor teme deja dezbătute.
Mulţumesc tuturor acelora care se implică deja în numele „Mişcării DACIA” şi … îi aştept şi pe ceilalţi !

NWO – Noua Ordine Mondială

Aprile 3rd, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Mă văd obligat să repet celor ce NU CITESC TOT CE SE SCRIE LA „MIŞCAREA DACIA”, sau şi mai grav, NU PRICEP CE SCRIEM NOI, că nimic din Principiile şi Obiectivele noastre NU ESTE ORIGINAL luat în parte, originală fiind… PUNEREA ÎMPREUNĂ !
Mulţi ne-au acuzat de pro-comunism, pro-fascism, pro-naţionalism, pro-PD-L-ism, pro-PSD-ism, etc. şi mai nou de PRO-NWO, nepricepând că noi vrem… ALTCEVA !!!
Da, este adevărat că vrem o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, dar una care să plece de la o NOUĂ ORDINE… NAŢIONALĂ !
Vrem o nouă ordine, alternativă actualei… DEZORDINI şi total diferită de ordinea imaginată de bilderbergi şi alte centre de putere oculte, care există, dar care trebuiesc „bagatelizate”, deoarece exagerarea rolului lor … LE FACE JOCUL !
Da, vrem o altă ordine, în care NAŢIUNILE „să-şi facă ordine în casă”, după care să participe în SISTEMUL GLOBAL cu ceea ce AU ÎN SURPLUS şi… vor ele să pună la dispoziţie, nu „biciuiţi” de … alţii !
Cineva a tras concluzia că BANII ELECTRONICI sunt proba că suntem … bilderbergi !?!?
Oare nu este mai important ca în SOCIETATEA VIITOARE IMAGINATĂ DE NOI să nu mai avem : MUNCA LA NEGRU, CÂŞTIGURI FĂRĂ MUNCĂ şi DISPROPORŢIONATE, CIUBUCURI, CERŞITUL, PROSTITUŢIA, EMIGRAŢIA CLANDESTINĂ, EVAZIUNEA FISCALĂ, CĂMĂTĂRIA, CONSUMUL DE DROGURI, EXCESUL DE ALCOOLICE, FURTURILE, BIROCRAŢIA SUFOCANTĂ, etc. ???
Eu ştiu că mulţi se opun acestui BAN ELECTRONIC deoarece se bazează pe un CIP, dar probabil că o fac ca şi noi, colegând-o la actualul Sistem. Dacă nu … greşeşc… şi nu mă sfiesc să o spun ORICUI !!! CIP-urile sunt DEJA prezente în viaţa noastră şi contribuie la ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII NOASTRE !
ATENŢIE, pentru că cei ce se opun BANULUI ELECTRONIC, o pot face din … ignoranţă, sau şi mai grav, din… INTERES OCULT !!!
Banul „nostru” electronic, va avea UN ALT ROL ÎN VIAŢA SOCIALĂ : nu de ACUMULARE, nu de CUANTIFICARE A PROFITULUI, nu de SUPORT AL SPECULEI, etc., ci de cuantificare CU BUN SIMŢ a muncii şi a rezultatelor acesteia !!!
Eu nu cred că cineva NORMAL poate să fie împotriva unui astfel de ban electronic şi să fie adeptul… OCHIULUI NECURATULUI !?!?
AVIZ… AMATORILOR !

De ce este nevoie de… „Mişcarea DACIA” ?

Aprile 2nd, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

În mod substanţial, „Mişcarea DACIA” se ocupă cu IDENTIFICAREA CAUZELOR DEZASTRULUI ACTUAL, încercând să le anuleze, pe când CEILALŢI, fără deosebire, se preocupă de COMBATEREA EFECTELOR, practicând „operaţii estetice ale unui Sistem” deja … mort !
Deşi este evident că aceasta este abordarea LOGICĂ, niciun partid actual nu o practică !
Avem ŞOMAJ ?
Soluţia este adoptarea unei Legi prin care să se asigure un loc de muncă, cel puţin unui membru al nucleului familial. Astfel Statul nu va mai trebui să acorde Ajutoare Sociale şomerilor, ci numai INTEGRĂRI ALE VENITURILOR celor cu probleme de supravieţuire în limitele BUNULUI SIMŢ.
Există DIFERENŢE EXAGERATE DE VENITURI ?
Statul trebuie să legifereze o GRILĂ DE PENSII şi SALARIZARE şi o IMPOZITARE PROGRESIVĂ conforme COMPETENŢELOR, UTILITĂŢII şi SOLIDARITĂŢII SOCIALE !
Există CORUPŢIE ?
Statul va adopta Legi de confiscare a BUNURILOR NEJUSTIFICATE şi de interzicere a CÂŞTIGULUI FĂRĂ MUNCĂ !  Se va legifera TRANSPARENŢA OPERAŢIUNILOR ŞI BILANŢURILOR CONTABILE ALE AGENŢILOR ECONOMICI. Se va separa strict POLITICUL de ECONOMIC.
BANUL este „ochiul necuratului” ?
Treptat se va trece la „BANUL ELECTRONIC” şi atunci nimeni nu va mai putea da CIUBUC, nu va plăti MUNCA „LA NEGRU”, sau „servicii ce se traduc prin VINDEREA CORPULUI”, nu va mai exista EMIGRAŢIE CLANDESTINĂ, EVAZIUNE FISCALĂ, CONSUMUL DE DROGURI, CĂMĂTĂRIE, ABUZUL DE ALCOOL, etc.
Există ACCES DIFERENŢIAT LA EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE ?
Statul îşi va asuma RESPONSABILITATEA COORDONĂRII activităţilor din aceste domenii, fiind unicul GIRANT al SĂNĂTĂŢII şi EDUCAŢIEI POPORULUI. O naţiune de oameni bolnavi şi needucaţi este destinată … dispariţiei, deci EDUCAŢIA şi SĂNĂTATEA NU POT FI DELEGATE INTERESULUI PRIVAT, CI INTERESULUI NAŢIONAL !!!
În acelaşi context, FAMILIA fiind NUCLEUL DE BAZĂ AL SOCIETĂŢII, trebuie susţinută prin noi Legi, care să restabilească rolul fundamental al acesteia !
Există POLUARE şi DEVASTAREA MEDIULUI AMBIANT ?
Trebuiesc limitate drastic, sau chiar eliminate toate SURSELE. Trebuiesc limitate DEPLASĂRILE, iar atunci când sunt NECESARE, trebuiesc direcţionate către TRANSPORTUL ÎN COMUN ECOLOGIC. Trebuie SUBORDONATĂ folosirea RESURSELOR NATURALE, AGRICOLE, FORESTIERE şi UMANE, acestui deziderat urgent ! Industria va trebui să treacă urgent la noi tehnologii eco-compatibile. Trebuie redus drastic CONSUMUL FUTIL, prin descurajare fiscală.Trebuie redus drastic consumul de combustibili fosili şi nucleari.
Există o netă afirmare a SUBCULTURII şi DEZINFORMĂRII ?
Statul trebuie să descurajeze subcultura ŞI MANIPULAREA MEDIATICĂ şi să stimuleze ADEVĂRATA CULTURĂ şi INFORMAŢIE.
România este supusă unor politici de DEZNAŢIONALIZARE şi DEPOSEDARE a RESURSELOR UMANE şi MATERIALE, motiv pentru care, Statul trebuie să ia URGENT măsuri de frânare şi eliminare a acestei CATASTROFE NAŢIONALE !
Toate aceste IDEI, se află pe agenda „Mişcării DACIA” şi vor trebui implementate cât mai rapid cu putinţă. Cu toate acestea, noi nu venim cu MESAJE POPULISTE, ci avertizăm că vor trebui MULŢI ANI şi multă INTELIGENŢĂ, pentru a ieşi de pe actuala LINIE MOARTĂ !
Facem apel la toate partidele să ia în consideraţie Principiile şi Obiectivele noastre, deoarece VREMEA JUDECĂŢII se apropie, iar noi oferim TUTUROR „şansa spălării păcatelor” ! Nu vom trimite pe nimeni după Gratii, nu vom înfiinţa Lagăre, nu vom trimite pe nimeni la Canal, vom face o AMNISTIE GENERALĂ, vom stabili un nou CADRU LEGAL, după care toţi vom trebui să ne supunem unui SEVER EXAMEN DE … DISCIPLINĂ şi… BUN SIMŢ !
Noi o să fim bucuroşi să vedem Miliardarii României, aducându-şi acasă Capitalurile, investind în DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ şi mulţumindu-se cu un Nivel de Trai DECENT şi de BUN SIMŢ ! Vom fi bucuroşi să le acordăm toată STIMA şi RESPECTUL pentru o ATITUDINE DE ADEVĂRAŢI PATRIOŢI ! Acelaşi lucru va fi valabil pentru CLASA POLITICĂ. Noi nu vom face „PROCESE” pentru TRECUT, ci vom evalua numai CONTRIBUŢIA PENTRU VIITOR !  Noi nu intenţionăm să ascuţim conflicte de niciun fel, ba din contră, să realizăm UNITATEA NAŢIEI şi să punem bazele unei CONŞTIINŢE COMUNE !
Aderenţii la „Mişcarea DACIA”, trebuie să DIFUZEZE acest MESAJ, care nu are nimic subversiv !
Nu există scuza : „eu nu fac politică”, deoarece aceasta echivalează cu ACCEPTAREA ACTUALEI SITUAŢII, ceea ce reprezintă tot o… politică !
„Mişcarea DACIA” va „exploda”, în ciuda pesimismului ce caracterizează azi societatea românească şi se va extinde rapid în întreaga Lume ! Nu de altceva, dar este modalitatea de a demonstra că suntem… BURICUL PĂMÂNTULUI, mândrii urmaşi ai PELASGILOR ŞI TRACILOR, stabili ocupanţi ai Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic !
Mulţi dintre voi aveţi bloguri, ziare online, portaluri, etc., motiv pentru care vă solicit IMPLICAREA, deoarece sunt convins că o să aveţi prilejul să spuneţi nu peste mult timp : ERAM ŞI EU ACOLO !
„Mişcarea DACIA” nu este a mea, aşa cum nu este a nimănui, ci este a TUTUROR CELOR CE CRED ÎN EA !
Nimic din ceea ce susţinem noi nu este IREALIZABIL şi răspunde unui singur imperativ : BUNUL SIMŢ !