QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Final Point (1)

Novembre 27th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă, Senza categoria

Final Point (1)
(rom./eng.)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Înainte de a mă retrage de pe FAKEBOOK fac următoarele precizări pentru puţinii mei prieteni cu care am avut o oarecare sintonie de vederi:

Un hiperian celebru care s-a ţinut scai de mine, mă acuză că sunt favorabil SPIRITULUI FREE SOURCE pe de-o parte, iar de alta elogiază China ca fiind Viitorul Omenirii.
Ţin să-i amintesc acestui fb hyperian, că China a ajuns unde a ajuns deoarece a impus întregii lumi Spiritul Free Source, chiar şi fără aprobarea cuiva:
A FURAT PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A OCCIDENTULUI în complicitate cu ELITA OCULTĂ a OWO !!
Ca tânăr inginer în cea mai importantă platformă siderurgică din România, în 1985, deci acum numai 35 de ani, am însoţit o delegaţie de 30 de HOŢI care au copiat FRĂŢEŞTE un Laminor de Ţevi Stiefel importat de România în 1940 din Germania. La Şedinţa Frăţească ce a urmat, politrucul lor a afirmat că e orgolios să ne anunţe că Mao Tsedung a asigurat în sfârşit O MASĂ PE ZI cetăţenilor Chinei Comuniste.
UNDE sunt azi chinezii şi cu COMPLICITATEA CUI ?
Repet că îmi place China pentru ceea ce poate deveni, nu pentru ceea ce este astăzi. Astăzi face parte din OWO. Acest hyperian de fb pe care l-am menționat, susține că China NU face parte din OWO. Este prost sau ignorant!?
Este adevărat că China l-a ucis pe YHWH & co, dar trebuie să-l omoare și pe MAMMON pentru că să fie pe placul meu sau de un altui iluminist inteligent !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg

Final Point (1)

Evil is not only of those who do it:
it is also of whom, being able to prevent
that you do it, does not prevent it.

– Thucydides –

Before withdrawing from FAKEBOOK, I make the following clarifications for my few friends with whom I had some harmony of views:

A famous Fakebook hyperian who has held on to me, accusing me of being in favor of the FREE SOURCE SPIRIT on the one hand, and on the other praises China as the Future of Mankind.
I want to remind this Fakebook hyperian, that China has gotten where it is because has imposed the Free Source Spirit on the whole world, even without anyone’s approval:
They STOLE THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE WEST in complicity with OWO’s HIDDEN ELITE !!
As a young engineer in the most important steel platform in Romania, in 1985, so only 35 years ago, I accompanied a delegation of 30 THIEVES who copied a Stiefel Pipe Liner imported in 1940 from Germany. At the Brotherhood Meeting that followed, their political leader stated that he was proud to announce that Mao Tsedung had finally provided A MEAL A DAY to the citizens of Communist China.
WHERE are the Chinese today, with whose COMPLICITY, and with what METHODS?
I repeat that I like China for what can become, not for what it is today. Today is part of the OWO. This fb hyperian that I’ve mentioned sustain that China is NOT part of the OWO. Is he stupid, or ignorant !?
It’s true that China killed YHWH&co, but they have to kill MAMMON too for being accepted by me or other Smart Illuminist !!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg