Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Saint-Just

dicembre 9th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Cei ce fac Revoluţie pentru FIRIMITURI, nu fac altceva decât să-şi sape propria groapă” – Saint-Just

“Those who make revolutions by halves do nothing but dig their own tombs.” — St. Just

Fotografia postată de Gheorghe Giovanni Ţeavă.

Jean-Paul Marat

dicembre 9th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

“Nu vă amăgiți când vă spun că lucrurile sunt mai bune acum. Chiar dacă nu există sărăcie care să fie văzută, pentru că sărăcia a fost ascunsă. Chiar dacă ați obținut mai mult salariu și v-ați putea permite să cumpărați mai multe din aceste bunuri noi și inutile, pe care industriile le produc continuu și chiar dacă vă pare că nu ați avut niciodată atât de mult, acesta este doar sloganul celor care mai au mult mai mult decât tine. Nu vă faceți griji atunci când vă bat pe umăr și vă spun că nu există nici o inegalitate despre care să merită să se vorbească și că nu mai aveți motive să vă luptați pentru că, dacă îi credeți, ei vor fi pe deplin în siguranţă în casele lor de marmură și granit din care acestea jefuiesc oamenii din lume sub pretextul de a le aduce cultura. Ai grijă, pentru că de îndată ce vor dori, te vor trimite să le protejezi aurul în războaiele ale căror arme, dezvoltate rapid de oamenii de știință servili, vor deveni din ce în ce mai periculoși până când vor putea, cu o mișcare a degetului, să elimine milioane dintre voi”
– Jean Paul Marat

Vali Lux
1 hr ·
“Don’t be deceived when they tell you things are better now. Even if there’s no poverty to be seen because poverty’s been hidden. Even if you ever got more wages and could afford to buy more of these new and useless goods which industries foist on you and even if it seems to you that you never had so much, that is only the slogan of those who still have much more than you. Don’t be taken in when they paternally pat you on the shoulder and say that there’s no inequality worth speaking of and no more reason to fight because if you believe them they will be completely in charge in their marble homes and granite banks from which they rob the people of the world under the pretense of bringing them culture. Watch out, for as soon as it pleases them they’ll send you out to protect their gold in wars whose weapons, rapidly developed by servile scientists, will become more and more deadly until they can with a flick of the finger tear a million of you to pieces.” — Jean-Paul Marat

Fotografia postată de Gheorghe Giovanni Ţeavă.

J.F.K

dicembre 7th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Imagini pentru kennedy

Problemele lumii nu pot fi rezolvate de către scepticii sau cinicii al căror orizont este limitat la realităţile evidente. Avem nevoie de oameni care pot visa la lucruri care nu au existat încă niciodată.

Nu întrebaţi ce poate să facă ţara pentru voi, întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară.

Arta reuşitei constă în a şti să te înconjori de cei mai buni.

Avem nevoie de oameni ce pot visa lucruri care nu există.

Omenirea trebuie să pună capăt războiului, altfel războiul va pune capăt omenirii.

Un om inteligent este acel care ştie să fie atât de inteligent încât să poată contracta oameni mai inteligenţi decât el.

Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri.

Dacă o societate liberă nu poate să ajute multitudinea săracilor săi, atunci nu va putea scăpa nici pe puţinii săi bogaţi.

Credinţa în mituri permite confortul unei opinii lipsite de disconfortul gândirii.

Cel mai mare duşman al adevărului este cel mai adesea nu minciuna, intenţionată, urzită şi nesinceră, ci mitul – durabil, convingător şi nerealist.

Schimbarea este legea vieţii; cel care priveşte numai spre trecut, acela pierde cu siguranţă viitorul.

Iartă-ţi duşmanii, dar nu le uita numele.

Nu toţi avem acelaşi talent, dar toţi ar trebui să avem şanse egale pentru a ne dezvolta propriul talent.

Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru viitor.

Cinicii şi scepticii moderni… nu văd nici un rău în a plăti celor cărora le încredinţează mintea copiilor lor o sumă mai mică decât cea dată celor cărora le încredinţează întreţinerea instalaţiilor lor sanitare.

Cei care fac imposibilă revoluţia paşnică, o fac pe cea violentă inevitabilă.

Videoconferinţa Mişcării Dacia din 05.12.2018

dicembre 6th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Rugăciunea şi Meditaţia

novembre 30th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„Rugăciunea nu te va ajuta niciodată. Nu este nimeni acolo să vă asculte.
Meditația nu vă va ajuta niciodată. Nu vă spune nimic. Nu oferă nicio Cunoaștere. Dacă s-ar fi întâmplat, cei mai inteligenți oameni din lume ar fi cei mai buni meditatori. Nu există meditatori în rândurile hiper-inteligenților. Dacă Meditația este atât de bună, unde sunt realizările ei pentru a rivaliza cu cele ale științei și matematicii? Nu există niciuna. Omenirea nu a profitat cu nimic din miliardele de ore pe care oamenii slabi le-au risipit în Meditație. Dacă același timp și efort s-ar fi depus pentru filosofie, știință și matematică, așa cum s-a depus în Rugăciune și Meditație, noi am trăi în paradis de acum. Rugăciunea și Meditația sunt lipsite de valoare și inutile. Acestea au fost respinse datorită incontestabilului fapt că nu au reușit să schimbe condiția umană, în ciuda unei cantități enorme de timp uman dedicat. Ele există pentru a deturna umanitatea de pe calea Adevărului, care este exclusiv Calea Rațiunii. Principiul Suficientei Raţiuni / Motivări (PSR) = Adevărul.
Rugăciunea nu se referă la PSR şi nici Meditația.
Sunt inamicii RAŢIUNII!!!”

Lucas Ice
November 30, 2017 at 9:49 PM ·
The Illuminated Pleb
November 12 at 10:02am
·
Prayer will NEVER help you. There is no one there to listen.
Meditation will NEVER help you. It tells you nothing. It provides no knowledge. If it did, the most intelligent people in the world would be the best meditators. No meditators feature amongst the ranks of the hyper-intelligent. If meditation is so good, where are its achievements to rival those of science and mathematics? There aren’t any. Humanity has profited not one jot from the billions of hours that weak-minded humans have wasted on meditation. If the same time and effort went into philosophy, science, and mathematics as has gone into prayer and meditation, we would be living in paradise by now. Prayer and meditation are worthless and pointless. They have been refuted by the incontestable fact that they have failed to change the human condition despite a simply mind-boggling amount of human time lavished on them. They exist in order to deflect humanity from the path of Truth, which is exclusively the path of Reason. The Principle of Sufficient Reason (PSR) = the Truth. Prayer is not about the PSR, and neither is meditation. They are the outright ENEMIES of reason.


QR Code Business Card