Dacia Iluministă » Blog Archive » Mişcarea Legionară
QR Code Business Card

Mişcarea Legionară

Novembre 27th, 2010 Posted in Politica romena

Mişcarea Legionară

După ce ne-am lămurit asupra Monarhiei, să încercăm să pricepem câte ceva despre mişcarea (şi ei !?) lui Corneliu Zelea Codreanu, mai ales că mulţi aderenţi la Mişcarea DACIA, se salută cu TLC (Trăiască Legiunea şi Căpitanul !)

Ce avem în comun şi ce ne … separă?

În primul rând, avem în comun numele de „Mişcare”. Apoi, interesul comun în promovarea Tradiţiilor şi Obiceiurilor, inclusiv a celor religioase, lupta împotriva Globalizării, a corupţiei, a înstrăinării resurselor naţionale, a denaturării Istoriei şi Limbii româneşti, a aservirii Interesului Naţional, intereselor altor popoare şi grupuri de Putere, etc.

Este actual acest mesaj al Căpitanului :

Scrieţi pe steagurile voastre: streinii ne-au copleşit. Presa înstrăinata ne otrăveşte. Politicianismul ne omoară. Sunaţi din trâmbiţe alarma. Sunaţi din toate puterile. În clipa când duşmanii ne copleşesc şi politicienii ne vând, strigaţi cu înfrigurare ca pe potecile munţilor în ceasuri de furtună: Patria! Patria! Patria!

Remarcabile sunt Taberele de muncă ale tinerilor legionari între războaie, unde se realizau diverse obiective de interes naţional şi se cultivau (printre altele) dragostea de Patrie şi faţă de toţi fraţii de un sânge cu noi ( „,Vom lupta împreună pentru Neamul nostru întreg din Pind şi până dincolo de Nistru ”).

La un moment dat, au avut şi un jurnal „Dacia No, deşi nu văd motivul, ei indentificându-se în LEGIUNI, folosind SALUTUL ROMAN şi aşteptând „răsăritul soarelui” de la … ROMA, şi Berlin, ci nu de la… Răsărit ( aşa cum afirma Codreanu ), în timp ce noi susţinem că NU SUNTEM URMAŞII ROMEI !?!? Mă întreb dacă anumiţi… „dacicani”, cunosc acest… „detaliu” ? În acelaşi context, desi promotori ai Ortodoxiei, foloseau CRUCEA CELTICĂ.

Dacă tot trebuie să „ne întoarcem” în Trecut, eu cred că este mai indicată această cruce dacică, ce demonstrează că noi eram creştini, înainte de apariţia … CREŞTINISMULUI !

Cred de asemenea că implicarea Bisericii în Politică şi invers, este dăunătoare ambelor. Biserica trebuie să stea departe de „manipulări” ce nu au nimic în comun cu Spiritul, ci cu Lupta pentru Putere ! Din păcate trecutul, dar şi prezentul, infirmă această Teză !

Ceea ce nu ne place, este însă educaţia militară, ce este în contradicţie cu spiritul nostru pacific, dar şi cu declaraţiile Căpitanului :

Niciodată Mişcarea Legionară, pentru a birui, nu va recurge la ideea de complot sau lovitură de stat.”

… Horia Sima, nu a ţinut cont de această Linie Directoare !?

Realitatea este că, Mişcarea Legionară a activat în vremurile tulburi dintre cele două războaie, cu tot caruselul de contradicţii specifice acelei perioade. Făcea parte din SISTEM, luptând pentru PUTERE şi trecând astfel, de la o poziţie la alta, de multe ori contradictorii. Astfel au devenit din monarhişti, anti-monarhişti, atunci când Carol al II-lea a ordonat executarea lui Codreanu ( mă „amuză” astăzi, aceia care se declară monarhişti şi legionari !? ). Au devenit anti-Antonescu, pe care l-au instalat la putere, când au declanşat Rebeliunea Legionară. Acest episod sângeros, a lăsat urme adânci în prezent, fiind noi obligaţi azi, să avem în Bucureşti un monument al Holocaustului, chiar dacă persecuţia evreilor, nu a avut în România amploarea şi caracterul de masă din alte ţări, fiind noi de altă specie”. Este adevărat că mulţi speculează pe această temă. Persecuţia evreilor a existat, crimele au existat, chiar dacă numericeşte, mult inferioare celor vehiculate. Cu toate astea eu personal, sunt împotriva Monumentului, fiind acesta ”o pată nedreaptă pe Obrazul Patriei”, ba chiar un motiv de perpetuare a „inamiciţiei celor două popoare”.

Monumentul trebuie „sădit” în Conştiinţe şi atunci va fi … eficient !

Noi combatem antisemitismul, dar nu ne vom reţine în a combate acţiunile guvernanţilor Israelului, sau grupurilor de putere acolo colocate, contrare Spiritului „Mişcării DACIA”. Noi putem critica acţiunile guvernanţilor israeliani, fără a fi antisemiţi, după cum putem critica pe Obama, fără să fim anti-americani, dar şi pe Băsescu, fără să fim … anti-români !!!

O altă poziţie contrastantă, este atitudinea legionarilor faţă de politica de prietenie cu vecinii României, promovată de Nicolae Titulescu, de două ori Preşedinte al Ligii Naţiunilor. Am convingerea că România nu ar fi suferit Marea Tragedie a Dezmembrării, cu un diplomat de talia sa. Mişcarea legionară a fost contrară alianţelor regionale promovate de acesta, contribuind la „urcarea într-o căruţă” duşmană Interesului Naţional ! Un adevărat partid naţionalist, nu se ghidează după Ideologii (azi moarte!), zădărnicind eforturile seculare ale Întregirii Neamului !!!

O vorbă românească zice că : „te faci frate cu necuratul, pentru a trece Puntea !”. Din păcate s-a ajuns la : „ am căzut din lac în puţ !”.

Noi ne propunem crearea unui Spaţiu de la Baltică la Mediterană, care să se interpună Vestului şi Estului. În acest scop, considerăm urgentă începerea unui dialog constructiv cu vecinii noştri, mai apropiaţi, sau mai îndepărtaţi, cotribuind astfel la asigurarea păcii, neutralităţii şi înţelegerii în Zonă. Dorim ca DACIA să pacifice popoarele balcanice antagoniste, pentru că, la urma urmelor, suntem mai fraţi decât se poate crede azi !

Multe ar mai fi de scris, dar citirea Principiilor şi Obiectivelor „Mişcării DACIA”, poate lămuri ceea ce este de lămurit.

Ceea ce este demn de apreciat la mişcările de dreapta de azi, este dorinţa de implicare, motiv pentru care suntem gata să deschidem un dialog, inclusiv cu liderii acestor partide şi mişcări, cu scopul de a „corecta” anumite excese şi de a converge, bineînţeles, convinşi fiind că o linie ca a noastră poate avea urmările dorite de toţi ! Această dorinţă de dialog, o exprimăm şi celorlalte organizaţii : liberale, social-democrate, ecologiste, etnice, etc., pentru că suntem convinşi de justeţea Principiilor şi Obiectivelor noastre şi de necesitatea de a stabili Unitatea de Acţiune, condiţie esenţială a unei Mari Schimbări în Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic ! A trecut vremea celor de dreapta, centru, sau stânga şi a venit vremea celor ce „zboară pe deasupra” !

Prezentul ne „propune” Probleme noi, ce necesită grabnică rezolvare !

Aşa că invităm pe toţi să privească mai puţin Înapoi şi mai mult … Înainte !

Related PostLeave a Reply