Dacia Iluministă » Blog Archive » Viziunea mea despre protoistoria Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic (III)
QR Code Business Card

Viziunea mea despre protoistoria Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic (III)

Gennaio 26th, 2011 Posted in Politica romena

Partea a treia

Poate ar trebui să încep totuşi cu Imperiul Otoman, deoarece este expresia cea mai elocventă şi documentată, a impactului INVADATORULUI asupra INVADATULUI. Deşi timp de 500 de ani am fost „în contact”, aproape nimic nu aminteşte acest lucru !

Turcii s-au mulţumit cu SUVERANITATEA MILITARĂ, ce le-a permis încasarea TRIBUTULUI, fără a răsturna OBICEIURILE PĂMÂNTULUI, fiind noi „la marginea imperiului”. Aceasta este o caracteristică a TUTUROR INVAZIILOR, la care am fost succesiv victime.

Acelaşi respect pentru obiceiurile pământului, l-au practicat şi maghiarii, începând cu anii 1000, ceea ce le-a permis pentru secole să menţină un imperiu multinaţional, sub ocrotirea importantă a BISERICII CATOLICE. În momentul când a trecut la MAGHIARIZAREA FORŢATĂ a popoarelor, acestea s-au RĂZVRĂTIT, şi au determinat treptat disoluţia Imperiului Austro-Ungar.

Încep cu anii 1000, deoarece raportarea maghiară la invazia hunică, mi se pare o „forţatură”, ce nu se sprijină pe date antropomorfice, ci doar pe originea apropiată a celor două popoare :hunic şi maghiar. Din punct de vedere numeric, ambele popoare nu au avut consistenţa necesară impunerii unor caracteristice predominante dpdv genetic, într-un spaţiu atât de mare ! Imperiile hunic şi maghiar, erau populate de o majoritate formată de popoarele cucerite şi de o elită militară şi clericală invadatoare. Imperiul hunic se întindea de la Caucaz la Rin, dar trupele ce au făcut „turul Europei” în campaniile de PRADĂ, erau alcătuite preponderent din… TRACI, ca şi trupele goţilor înaintea lor (vezi dacii lui Theodoric de la Ravenna şi „confuzia (?) get-got”). Până şi romanii au folosit „falxurile” în acţiunile lor militare, cum o demonstrează urmele dacice din Scoţia (vezi link la Mişcarea DACIA). Asta ne îndreptăţeşte să afirmăm că MAGHIARII SUNT MAI MULT TRACI, DECÂT ÎŞI POT IMAGINA AZI !!!

Acelaşi raţionament, îl putem face şi cu referire la INVAZIA SLAVĂ, caracterizată însă printr-o AGRESIVITATE MAI MARE încă de la începuturi, ceea ce a condus la o slavizare FORŢATĂ (ce continuă şi azi) a populaţiei tracice, ce şi-a păstrat IDENTITATEA NAŢIONALĂ, numai în enclave izolate în munţii Balcanilor (vlasi, aromâni, meglenoromâni, istroromâni ). Cert este că de bulgar, sau sârbesc în ADN-ul popoarelor denumite aşa, puţin se găseşte ! Menţionez că aceasta este OPINIA mea şi că studii serioase, trebuie să lămurească această „bombă cu ceas”, în interesul tuturor popoarelor centro-europene. Bineînţeles că analizarea ADN-ului trebuie făcută de un colectiv responsabil multireprezentativ, ci nu trebuie să ne limităm, să zicem, la Strehaia !!!

În cazul unei confirmări a „teoriei” mele, se poate lansa proiectul „Mişcării DACIA”, de creare a unei ZONE DE COMUN INTERES ÎN CENTRUL EUROPEI.

Cert este că interacţiunea tuturor popoarelor în zonă, nu poate fi ignorată, dar nici supraestimată !

Din punctul nostru de vedere, trebuie să se înceteze cu afirmaţii de genul : „Decebal s-a sinucis după vechea tradiţie fino-ugrică”, sau „Bulgarii i-au creştinat pe români”, pentru că… râd curcile !

În ultima postare pe acestă temă o să prezint concluziile mele şi răspunsuri la întrebarea legitimă:

Ce legătură are chestiunea cu… Mişcarea DACIA ?”

Related PostLeave a Reply