Dacia Iluministă » Blog Archive » Mişcarea Dacia şi … Mişcarea 5 Stele (Italia)
QR Code Business Card

Mişcarea Dacia şi … Mişcarea 5 Stele (Italia)

Luglio 22nd, 2012 Posted in Politica romena

Il Movimento 5 Stelle

Comunicato politico numero 50

E’ la prima volta dal dopoguerra che tutti i partiti, tutte le istituzioni, tutte le televisioni e (quasi) tutti i giornalisti si sono concentrati su di un unico bersaglio elettorale: “il MoVimento 5 Stelle”. Tutti d’accordo per mantenere lo status quo. Se un movimento di popolo che rifiuta qualunque finanziamento pubblico, odiato dalla Confindustria e dai sindacati, dalla destra e dalla sinistra, attaccato persino dalla Presidenza della Repubblica e dai maggiori quotidiani nazionali, fa così paura, significa che un terremoto sociale è in arrivo. Il MoVimento 5 Stelle è il cambiamento che non si può arrestare, è il segno dei tempi. E’ l’avvento di una democrazia popolare che pretende di decidere, di controllare il destino del suo Paese, del suo Comune, della sua vita.

(traducere)

Mişcarea 5 Stele

Comunicatul politic nr. 50

E prima dată după război că toate partidele, toate instituţiile, toate televiziunile şi (aproape) toţi jurnaliştii s-au concentrat pe o ţintă unică : Mişcarea 5 Stele ! Toţi sunt de acord pentru a se păstra actuala situaţie. Dacă o mişcare populară care refuză finanţările statale/publice, urât de Asociaţia Întreprinzătorilor, Sindicate, Dreapta, Stânga, atacată până şi de Preşedinţia Republicii şi de marile jurnale naţionale, PRODUCE AŞA TEAMĂ, înseamnă că un CUTREMUR SOCIAL este pe cale să se producă ! „Mişcarea 5 Stele” este SCHIMBAREA care nu poate fi oprită, este SEMNUL TIMPURILOR NOI. Este afirmarea unei DEMOCRAŢII POPULARE care pretinde să DECIDĂ şi să CONTROLEZE destinul ţării, comunei şi vieţii sale.

…………………………………………………………………………………………………………..

Il MoVimento 5 Stelle

Comunicato politico numero 51

Il MoVimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni politiche qualunque sia la legge elettorale. Non ci sarà alcuna alleanza con i partiti. I candidati saranno votati in Rete che rimarrà centrale durante il mandato elettorale sia come supporto agli eletti che come garanzia del rispetto del programma.

(traducere)

Mişcarea 5 Stele

Comunicatul politic nr.51

Mişcarea 5 Stele va participa la viitoarele alegeri, indiferent de legea electorală. NU VA FI NICIO ALIANŢĂ CU PARTIDELE ACTUALE. CANDIDAŢII VOR FI VOTAŢI PE NET, CARE LE VA ŞI CONTROLA ACTIVITATEA, pentru a se verifica RESPECTAREA PROGRAMULUI MIŞCĂRII. 

……………………………………………………………………………………………………………….

sursa :  http://www.beppegrillo.it/movimento/

Pe când şi Mişcarea Dacia ??? 

Related PostLeave a Reply