Dacia Iluministă » Blog Archive » IPOCRIZIA SISTEMULUI ACTUAL
QR Code Business Card

IPOCRIZIA SISTEMULUI ACTUAL

Marzo 3rd, 2013 Posted in Politica romena

NOUA PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ pe care încercăm s-o proiectăm şi s-o implementăm în viitorul apropiat, în ciuda incredulităţii generale, se bazează în primul rând pe RESPINGEREA IPOCRIZIEI.
Cei care azi încearcă găsirea de SOLUŢII pentru ieşirea din CRIZĂ, sunt fie MANIPULATORI, fie victime ale acestora, şi anume IGNORANŢI !
Ambele categorii au însă o caracteristică în comun : IPOCRIZIA.
MANIPULATORII cultivă ipocrizia „cu scop de lucru”, iar IGNORANŢII o fac inconştient, fiind incapabili s-o identifice.
O să dau două exemple de actualitate :

Pe buzele tuturor se află azi DEMOCRAŢIA, ca un „bun de apărat”, când de fapt nu a existat şi nici nu va exista, deoarece soarta omenirii a fost şi va fi în mâna unei ELITE, care până azi s-a luptat pentru a rămâne „în număr restrâns”, pentru a-şi asigura exclusivitatea EXERCITĂRII PUTERII.
Mişcarea Dacia pleacă de la această LEGE conformă vechii paradigme, căutând s-o schimbe în sensul redefinirii conceptului de PUTERE prin introducerea în noua paradigmă a REALEI TRANSPARENŢE în guvernare, a principiilor de ETICĂ SOCIO-ECONOMICĂ şi a eliminării „accesului limitat spre sfera elitară”.
Astfel, introducem în actuala conjunctură, conceptul de STAT PUTERNIC-AUTOSUFICIENT, opus conceptului de GLOBALIZARE, urmând ca atunci când NOUA PARADIGMĂ va fi implementată la nivel global, să trecem de la „solidaritatea naţională”, la „solidaritatea globală”, fără ca asta să comporte în viziunea noastră DEZNAŢIONALIZAREA, sau PIERDEREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE.
Deci noi repudiem IPOCRIZIA şi o să propunem alegătorilor o adevărată elită, dar şi garanţiile că aceasta va fi „controlată” şi dedicată INTERESULUI NAŢIONAL. Modalităţile prin care vom asigura acest IMPERATIV sunt deliniate în Principiile şi Obiectivele MD, care urmează a fi extinse şi detaliate în fazele următoare de evoluţie, în funcţie de CONJUNCTURI.

Un alt concept vânturat de actuala paradigmă, este LIBERTATEA.
În numele acesteia însă, azi se produc „exporturi de democraţii” ( a se citi amestec în treburile altor naţiuni), se acordă „libertatea de a încălca libertăţile altora” (a se citi sistem judiciar ambiguu), se favorizează extinderea „subculturii” în toate domeniile de activitate umană
etc. şi asta deoarece VALORILE SISTEMULUI sunt de fapt NON-VALORI şi REGULILE sunt scrise raportat la acestea.
Mişcarea Dacia îşi propune în acest context DESEMNAREA ADEVĂRATELOR VALORI UMANE şi deci RESCRIEREA REGULILOR pentru a asigura cultivarea lor… din nou trimitem la Principii şi Obiective, pentru a identifica măsurile necesare acestui scop.

Mă opresc la aceste două concepturi, deşi IPOCRIZIA este omniprezentă :
– când se apelează la anticomunism sau „securişti” pentru a se găsi „ţapul ispăşitor”, nu se ţine cont că şi „regimul burghezo-moşieresc” era departe de a constitui o EXCEPŢIE DE LA VECHEA PARADIGMĂ şi că în 1989 eram într-un „VID DE COMPETENŢĂ” creat cu artă de comunişti şi cei de dinaintea lor !?
– când se militează împotriva „violenţelor asupra animalelor”, se uită de „violenţele asupra oamenilor”, ca să nu mai spun, că apoi se merge la Mall pentru a se cumpăra kilograme de carne !?
– când se militează împotriva „clasei politice” se uită că aşa ceva făcea şi Eminescu la vremea sa şi mai ales, se uită că votul nostru i-a pus acolo. Deci ori noi suntem proşti, ori SISTEMUL ELECTORAL… iată CAUZELE care trebuiesc combătute, nicidecum EFECTELE acestora !?
– când se militează pentru Ecologie şi în acelaşi timp se militează şi pentru CREŞTERE, AUTOSTRĂZI, CONSUMERISM, PROFIT, COMPETIŢIE, şi alte bazaconii actuale, avem de-a face tot cu IPOCRIZIA !?
– etc.

În mod paradoxal, ELITA ROMÂNEASCĂ este în acest moment „vectorul Sistemului”, dar va deveni „motorul schimbării” !… cu cât mai repede va face translaţia, cu atât vom avea mai puţine daune şi „reparaţii” de făcut !!!… iată de ce IPOCRIZIA trebuie combătută începând de la noi înşine !!!

Related PostLeave a Reply