Dacia Iluministă » Blog Archive » Ce voia să zică Eminescu prin … „DACIZAREA ROMÂNIEI” ?
QR Code Business Card

Ce voia să zică Eminescu prin … „DACIZAREA ROMÂNIEI” ?

Maggio 25th, 2013 Posted in Politica romena

EMINESCU este frecvent citat în ultimul timp de „deşteptare a spiritului dacic”, că ar fi cerut DACIZAREA ROMÂNIEI !…dar nimeni nu s-a gândit CE VOIA SĂ SPUNĂ !?

„Totul trebuie smuls din mâna acestor oameni cu-o înnăscută incapacitate de-a pricepe adevărul şi lipsiţi de posibilitatea patriotismului: totul trebuie dacizat oarecum de acum-nainte.” ([Distinguendum est], „Timpul”, 29 iulie l88l).

Cine va citi Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia, va pricepe că ne aliniem aproape în totalitate, OPEREI SOCIO-ECONOMICE a jurnalistului Eminescu !
Mişcarea Dacia” este SINGURA mişcare ce şi-a propus încă de la ÎNCEPUTURI această … DACIZARE !
Există diverse ambienturi unde este CULTIVAT DACISMUL, dar noi ne deosebim în mod fundamental, ieşind din „sfera contemplării”, sau a „studiului istoric” , ca să nu mai pomenesc de „sfera comercială”, concentrându-ne pe un PROIECT DE ARHITECTURĂ SOCIO-ECONOMICĂ, elaborat „fără vreun sprijin exterior”,  care să aibă la bază CEEA CE SE CUNOAŞTE DESPRE STRĂMOŞII NOŞTRI :

1. Se spune că „dacii nu aveau sclavi”, deci erau OAMENI LIBERI.

Mişcarea Dacia dezvăluie Mitul Cavernei (Platon) şi Sindromul Stockholm, care bântuie în Spaţiul Mioritic şi nu numai, punând astfel BAZELE TREZIRII !… nu suntem singurii care o fac, dar… citiţi şi ce urmează !
Faptul de „a nu avea sclavi”, înseamnă că domnea în acele vremuri un SPIRIT ETIC ŞI MORAL, superior a ceea ce avem azi „sub ochi şi mai ales pe piele” !
Astfel, Mişcarea Dacia a introdus în Principii :
– GRILA DE SALARIZARE
– MUNCĂ PENTRU TOŢI.
– NU CATEGORIC GLOBALIZĂRII, ca formă de NEOCOLONIALISM.
– SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIE GRATIS, CU PARITATE DE OPORTUNITĂŢI.

2. TRIBURILE DACICE erau independente şi se uneau când le era periclitată IDENTITATEA NAŢIONALĂ.

Este ceea ce a făcut şi Burebista când a apărut Imperiul Roman, care începuse deja să „macine” triburile traco-geto-dace şi ale aliaţilor celţi.
El a creeat o „forţă de reacţiune”, prin unificarea cu binele, dar şi cu forţa, a tuturor triburilor din areal şi a combătut IMORALITATEA şi VICIUL   „tăind chiar şi viile” (precum noi vrem să tăiem CORUPŢIA) . Urmarea a fost o FORMAŢIUNE PRE-STATALĂ, care a frânat avansarea „civilizatorilor” (a se citi jefuitorilor) pentru mulţi ani. Azi, „duşmanul” este GLOBALIZAREA DEZNAŢIONALIZANTĂ, care trebuie combătută, fiind numai o NOUĂ FORMĂ DE COLONIALISM.
Tot apropos de modalităţile în care Burebista a realizat UNITATEA TRIBURILOR din arealul carpato-dunăreano-pontic, Mişcarea Dacia acordă maximă atenţie REUNIRII CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI, dar nu CU FORŢA, sau prin mâna ACTUALELOR PARTIDE, ci PROMOVÂND ROMÂNISMUL ÎN BASARABIA şi proiectând României o SOCIETATE SUPERIOARĂ celei actuale, în măsură să stimuleze REDESCOPERIREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE de către BASARABENI !… ei trebuie „să vină la România” ÎN MASĂ, convinşi de regăsirea  LOCULUI LOR NATURAL  !
„Mişcarea Dacia” militează pentru LARGI AUTONOMII LOCALE, ca o formă de TRIBALISM MODERN,  pentru instaurarea AUTARHIEI, adică a AUTO-SUFICIENŢEI pe plan local, condiţie obiectivă a asigurării AUTARHIEI la nivel NAŢIONAL. Deci, ASIGURAREA EXCLUSIV DIN INTERIOR a tot ce este STRICT NECESAR, este un principiu de bază la MD !
Pentru asigurarea acestor NECESITĂŢI, se impune un STAT PUTERNIC cu o singură PUTERE … cea a SFATULUI ŢĂRII, unde să fie prezenţi REPREZENTANŢI COMPETENŢI ai tuturor domeniilor INTERESULUI NAŢIONAL : administrativ, executiv, legislativ, militar, social, industrial, agricol, medical, educativ, cultural, ştiinţific, etc. care să CONDUCĂ COLECTIV în spiritul RESPONSABILITĂŢII COLECTIVE. Şeful Statului ar urma să aibă ROL REPREZENTATIV, neavând niciun alt drept în plus faţă de ceilalţi SFETNICI !!!
O condiţie importantă pentru realizarea unui STAT PUTERNIC în viziunea noastră, este APARTIDISMUL şi asta deoarece CONFLICTUALITATEA PARTIDICĂ este doar APARENTĂ (partidele lucrând de fapt împreună împotriva INTERESELOR NAŢIONALE) şi în acelaşi timp contrară SPIRITULUI UNITAR, care va trebui să se bazeze pe DIALECTICĂ, ci nu pe STRATEGIA TENSIUNII !!!
Un segment important al STATULUI PUTERNIC, va fi JURIDICUL. Pe această direcţie, se va face o REFORMĂ A CODURILOR, simplificându-le şi dezambiguizându-le, în spiritul LEGILOR FRUMOASE-LEGILE BELAGINE, cunoscute şi ca LEGILE LUI ZAMOLXE.
Se va trece la denumiri specific rumâneşti pentru parlament/parlamentari, ministere, funcţii administrative, forme de organizare teritorială, etc., ca formă de „conservare a spiritului naţional”.
Un STAT PUTERNIC nu poate fi conceput decât prin REGULI INECHIVOCE, aprobate prin REFERENDUM NAŢIONAL şi APLICATE strict.
În acest sens, noi am introdus conceptul de DICTATURĂ A BUNULUI SIMŢ, în puternic contrast cu DICTATURA NESIMŢIRII de azi !
Sunt unii care se sperie de primul cuvânt, fără a citi şi „finalul” şi fără a pricepe că aceste REGULI vor fi acceptate printr-un REFERENDUM POPULAR !? Aceste REGULI vor fi concepute pentru fiecare domeniu în parte, de grupuri de COMPETENŢI din domeniile respective.
Tot de un STAT PUTERNIC avem nevoie şi pentru RELAŢIILE CU VECINII, ţinând cont că suntem POPORUL CEL MAI NUMEROS ÎN AREALUL CARPATO-BALCANIC. În această direcţie, Mişcarea Dacia a proiectat o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, de prietenie cu toţi vecinii. Pentru a se ajunge la RELAŢII PRIETENEŞTI cu aceştia, o importantă măsură pe care o avem în vedere, este CONVOCAREA UNEI MESE DE TRATATIVE în problema MINORITĂŢILOR, cu scopul UNIFORMIZĂRII TRATAMENTULUI ACESTORA. Se vor stabili REGULI GENERAL VALABILE PENTRU TOATE MINORITĂŢILE din statele respective (România, Bulgaria, Grecia, ex-Yugoslavia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Albania, Austria).

3. Societatea dacică era alcătuită din TARABOSTES şi COMAŢI, fiecare cu rolul lor specific.

Mişcarea Dacia nu dă doi bani pe actualul concept de DEMOCRAŢIE, deoarece este „golit de conţinut” !
Noi milităm pentru o DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ , axată pe REPREZENTATIVITATE TERITORIALĂ ŞI COMPETENTĂ.
Ca şi într-o OASTE, în societate există „generali” şi „oşteni”, care nu pot avea succes IZOLAŢI, dar nici FĂRĂ RESPECTAREA IERARHIEI !… deci să DECIDĂ fiecare pentru CE ŞTIE !… pentru ce este COMPETENT ! A se aplica zicătoarea : SĂ-ŞI VADĂ FIECARE LUNGUL NASULUI ! Nu putem să cerem babei Veta păreri apropos de nuclear (de exemplu) !?
… cine vă spune aşa ceva … VĂ MINTE !… şi o face cu un INTERES precis !… cel PROPRIU, sau şi mai grav al STRĂINILOR !
Noi spunem ADEVĂRUL, chiar dacă multora nu le place (conform ACTUALEI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE? !

4. Traco-carpo-geto-dacii trăiau ÎN ARMONIE CU NATURA.

Strămoşii noştri erau mai conştienţi decât noi azi, de faptul că NU SUNTEM STĂPÂNI asupra a nimic şi mai ales, asupra NATURII !… astfel, ei trăiau ÎN ARMONIE CU NATURA, mulţumindu-se cu ceea ce le oferea şi respectând-o pentru acest „detaliu” !… toate tradiţiile lor, inclusiv religioase, erau legate de CICLURILE NATURALE !
În zadar vor face săpături arheologii pentru a descoperi CETĂŢI în Dacia, deoarece odată cu DĂRÂMAREA lor de COTROPITORUL ROMAN, populaţia s-a retras „în munţi şi păduri”, trăind simplu, în construcţii azi desemnate ca ECOLOGICE, din lemn şi pământ, adică din materiale NATURALE, RECICLABILE de Mama Natura. Comunităţile odată expuse MIGRAŢIILOR, prin DĂRÂMAREA CETĂŢILOR de către cei pe care unii îi cinstesc azi (!?), şi-au simplificat existenţa şi HABITATUL, fiind gata la nevoie să-şi ia avutul în spinare, să otrăvească fântânile şi să se retragă în desişul pădurilor şi pe piscurile munţilor, însoţiţi numai de animalele domestice.
Mişcarea Dacia propune în acest context, un alt CONCEPT DE HABITAT, care să se inspire de la strămoşii noştri. Astfel concepem CONSTRUCŢII ECO-COMPATIBILE şi mai ales AUTARHIA (independenţa de exterior), începând de la propria locuinţă, continuând cu AUTARHIA LOCALĂ şi terminând cu AUTARHIA NAŢIONALĂ. O prioritate pe această direcţie, este ASIGURAREA NECESITĂŢILOR ENERGETICE DIN SURSE ALTERNATIVE COMBUSTIBILILOR FOSILI , RECICLAREA, REFOLOSIREA, RECUPERAREA  materialelor, folosirea intensivă a APEI DE PLOAIE în gospodării, producerea de BUNURI DURABILE (nu ca azi !), etc.
În ziua de azi, OMUL  a rupt echilibrul cu NATURA, batjocorind-o chiar, prin majoritatea acţiunilor sale !?
„Mişcarea Dacia”  îşi propune RESTABILIREA ECHILIBRULUI BINOMULUI OM-NATURĂ, prin implementarea PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII SUSTENABILE. Studii ale unor prestigioşi sociologi şi economişti citaţi în materialele mişcării noastre, arată că 75 % din activităţile omeneşti sunt … FUTILE, adică nu „răspund unor necesităţi vitale ale omenirii”, ci sunt doar consumatoare de resurse  şi energie, ba chiar producătoare de DEZECHILIBRE SOCIALE şi POLUAREA MEDIULUI !? Tot aceste studii, demonstrează cum activitatea productivă, deci MUNCA, va trebui redimensionată, redistribuită şi scurtată, corespunzător procentului indicat !… aşa se completează conceptul nostru de MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI !
„ARMONIA CU NATURA” înseamnă şi RESPINGEREA CATEGORICĂ A CULTURILOR AGRICOLE DE OGM şi reducerea la strictul necesar a producţiei INDUSTRIEI CHIMICE şi FARMACEUTICE, cu impulsionarea viguroasă a „soluţiilor naturale-alternative” în toate domeniile.
Tot la acest capitol se încadrează NOUL CONCEPT DE PROPRIETATE !… păi, dacă „nu suntem stăpâni pe nimic şi lăsăm totul aici”, Proprietatea trebuie redefinită în aşa fel, ca niciun neghiob să nu mai poată tăia pădurile, sau să înfometeze Naţia necultivându-şi terenul , pentru că aşa vrea pălăria sa de PROPRIETAR !!!… Proprietatea trebuie subordonată INTERESULUI NAŢIONAL, deci se pune problema unei COORDONĂRI CENTRALIZATE  A ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE ( sprijinind astfel şi conceptul de STAT PUTERNIC).
De aici, ajungem la PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, concept „de piaţă”, combătut de noi prin SPIRITUL OPEN/FREE-SOURCE.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ are ca provenienţă INVESTIŢIA  întregii societăţi, care nu poate fi pusă SĂ PLĂTEASCĂ DE DOUĂ ORI !!!

5. Activităţile comerciale ale vechilor traco-carpo-geto-daci se bazau pe … TROC.

Există astăzi teorii ale unor personalităţi COMPETENTE în Economie, care prevăd reimplementarea TROCULUI în schimburile comerciale internaţionale, pentru a curma INTERMEDIEREA MONEDELOR ETALON, care aduc foloase numai „emiţătorilor/tipăritorilor”, în dauna celor ce le folosesc.  Bineînţeles că această măsură este condiţionată de RENUNŢAREA LA GLOBALIZARE, ŞTERGEREA DATORIILOR SUVERANE şi ulterior, „restrângerea INTERESELOR ECONOMICE strict ÎN INTERIORUL STATELOR”.
Bursa de Valori va fi înlocuită de o Bursă de Produse, Naţională şi Internaţională, unde fiecare stat îşi va pune la dispoziţia Pieţei EXCEDENTELE, după ce a satisfăcut CEREREA INTERNĂ.
Schimburile comerciale se vor face MARFĂ CONTRA MARFĂ, fără nicio intermediere monetară.
Banii vor avea doar CIRCULAŢIA NAŢIONALĂ şi se vor alinia criteriului de UTILITATE SOCIALĂ.
COMERŢUL INTERN va fi  PREPONDERENT ELECTRONIC, pentru a răspunde CERINŢELOR AMBIENTALE şi se vor generaliza BANII ELECTRONICI.
Va exista o unică BANCĂ NAŢIONALĂ, iar IMPOZITAREA se va face după LEGEA VALAHĂ : 10 % din producţie (al zecelea miel şi kil de lapte/brânză pentru „păşune”). În ziua de azi „păşunea” este Statul, care trebuie să asigure astfel : apărarea, educaţia, sănătatea, infrastructurile, cercetarea ştiinţifică, cultura, investiţiile, etc.

6. Tracii erau PAŞNICI

Se spunea despre TRACI că dacă s-ar uni, nimeni nu le-ar sta în cale !… şi cu toate astea , nu o făceau !?
Astra se datorează PACIFISMULUI , ci nu DELĂSĂRII, cum insinuează unii „prieteni”, sau autolezionişti autohtoni !
Eu obişnuiesc să spun : „am fost şi suntem, proşti de buni” !
Noi îi primim pe cei cu gânduri bune cu PÂINE ŞI SARE, în vreme ce alţii plăteau salariile mercenarilor cu aceste produse !
Important, e că A FI BUNI este o caracteristică comportamentală SUPERIOARĂ !… Mişcarea Dacia se aliniază acestei trăsături şi concepe o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ , într-un SPIRIT DE UNITATE NAŢIONALĂ, fără a prejudicia INTERESELE ALTOR NAŢIUNI SAU ETNII, etc.
Dacă CRITICĂM, o facem pentru a TREZI CONŞTIINŢE, ci nu conform STRATEGIEI TENSIUNII !
Noi nu vom chema pe nimeni în piaţă, nu vom cultiva sub nicio formă VIOLENŢA şi nu vom DEMOLA SISTEMUL, deoarece … se va demola singur !… noi proiectăm doar … CE VA FI DUPĂ !
Desigur că implementarea unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE conforme PROIECTULUI nostru, va necesita ZECI DE ANI şi mai ales, CONJUNCTURI FAVORABILE !… dacă nu am crede, nu am mai fi pe aici !
Celor care ar putea crede că suntem o „mişcare elitistă”, le aduc la cunoştinţă că existăm în Mediul Virtual, că suntem „deschişi” tuturor fără niciun fel de restricţii în afară de acceptarea Principiilor noastre şi că avem tot caracterul unei MIŞCĂRI DE JOS ÎN SUS !… este adevărat că suntem în căutarea unei NOI ELITE, dar aceasta va acţiona după REGULI DE TRANSPARENŢĂ ŞI MORALITATE impuse de la bun început pe baza Principiilor, în aşa fel, ca să nu se ajungă din nou la ADÂNCIREA INECHITĂŢII SOCIALE, sau şi mai grav, la AUTORITARISM.
Celor sceptici, care ne acuză de UTOPISM, le spunem că PROIECTUL nostru se bazează , nu pe ce a gândit subsemnatul, ci alţii mult mai DEŞTEPŢI (deci atenţie , că nu vă contraţi cu mine, ci cu unii sigur mai deştepţi şi ca voi !) dintre care numesc câţiva : Platon, Lazlo, Russell, Grof, Rath, Fresco, Grillo, Casaleggio, Strada, Adams, P.Joseph, Chomsky, Eliade, Cioran, etc. ca să nu-l mai amintesc pe… EMINESCU !
Am prezentat în sprijinul PROIECTULUI nostru diverse MATERIALE VIDEO din care amintesc : seria Zeitgeist Movement, diverse materiale de la Passaparola ale Mişcării 5 Stele din Italia cu care avem multe în comun, Mişcarea de Tranziţie, Prosperă, Apelul dr. Rath, Creierul Global, Activistul Cuantic, Downshifting, I’m awake !, etc.

Închei cu o traducere a unei zicători italieneşti, apropos de PROIECTUL nostru :

DACĂ SUNT FLORI , VOR ÎNFLORI !
(şi completez pe rumâneşte)
DACĂ NU, SE VOR PLIVI !

… depinde de NOI !

Related Post3 Responses to “Ce voia să zică Eminescu prin … „DACIZAREA ROMÂNIEI” ?”

  1. nin Says:

    Eminescu vroia sa zica asa: Sinteti daci ,cei mai viteji si mai drepti dintre traci! Treziti-va ,odata si nu va mai comportati ca oile!Nu va sta bine! si pe deasupra voi sinteti lupi ! Va dau o veste proasta, celor care vor sa stea in starea de “oi”. Nu vreau sa acuz aici religia, dar si ea are partea ei de vina. Voi nu puteti sa fiti oi, chiar daca asa ne-au pacalit unii, tocmai pentru a ne face mai docili si mai dobitoci… Inca ceva: cei ce simtiti atractia aia, de a veni pe saiturile astea, trebuie sa va amintiti ca spiritul vostru e nemuritor,iar toate experimentele voastre in care voi faceti pe”oille” se contorizeaza… Va veti trezi cindva si o sa rideti in hohote de cosmaru” asta.  2. Giovanni il romeno Says:

    Din postarea ce urmează, rezultă că noi suntem CIOBANII PRIMORDIALI, deci OILE, noi le ducem la „păscut” ! 😉  3. qWAHN4S5KxIc Says:

    376757 4155I conceive this web site contains some rattling superb details for every person : D. 124181Leave a Reply