Dacia Iluministă » Blog Archive » Blestemul Familiei

Blestemul Familiei

dicembre 18th, 2018 Posted in Mişcarea Dacia
„Blestemul familiei
 
Pe întreaga planetă, Familia este unitatea centrală a societății și se află într-o simplitate de reguli. Fiecare Familie de pe pământ încearcă să-și maximizeze avantajele. Fiecare familie dorește ca membrii săi să fie cât mai de succes posibil. Dacă apare o situație în care o familie poate ajuta fie pe membrii săi, fie pe cei ai altor familii, ea va ajuta în mod invariabil pe ai săi. Aceasta este legea nescrisă a societății noastre. Toată lumea o acceptă. Toată lumea este simpatizantă față de ea. Dacă cineva spune, „aș face orice pentru Familia mea”, nimeni nu îi condamnă niciodată, deși „orice” ar putea implica înșelăciunea asupra altor Familii. Desigur, dacă vrei să faci ceva pentru Familia ta, atunci oricine altcineva dorește să facă ceva pentru a lor, inclusiv să te îngroape în pământ pentru a obține un avantaj pentru ei și pentru ai ei. Dacă nu ești la vârf, în Elită, atunci poți fi sigur că te vei împiedica într-un fel sau altul. Cineva va fi întotdeauna mai mare, mai puternic, mai bogat, mai bine conectat decât tine, și astfel va fi mai în măsură să-și ajute Familia mai mult decât o poți ajuta tu pe a ta. Deci, de ce te înscrii pentru acest joc pe care nu îl poți câștiga niciodată? Ai pierdut din momentul în care ai adoptat această ideologie. De fapt, ai pierdut din momentul în care te-ai născut și te-ai găsit parte din acest Sistem Inechitabil.”
 

AC

The Family Curse

All across this planet, the family is the core unit of society, and it abides by a simpleset of rules. Every family on earth seeks to maximise its advantages. Every family wants its members to be as successful as possible.

If a situation arises where a family can either help its own members or those of other families, it will invariably help its own. That is the unwritten law of our society. Everyone understands it. Everyone is sympathetic towards it. If someone says, “I’d do anything for my family,” no one ever condemns them, even though “anything” might involve screwing over other families. Of course, if you are wiling to do anything for your family then so is everyone else willing to do anything for theirs, including trampling you into the ground to secure an advantage for them and theirs. If you’re not at the top, amongst the elite, then you can be sure you will get shafted one way or another. Someone will always be bigger, stronger, wealthier, better connected than you, and thus be better able to help their family than you can help yours. So why do you sign up for this game you can never win? You’ve lost the moment you adopt this ideology. In fact, you lost the moment you were born and found yourself part of this inequitable system.

Related PostLeave a Reply

Protected by WP Anti Spam


QR Code Business Card