Dacia Iluministă » Blog Archive » Taxa de Moştenire de 100%

Taxa de Moştenire de 100%

febbraio 20th, 2019 Posted in Mişcarea Dacia
De ce OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU TOŢI COPIII?
De ce TAXA DE MOŞTENIRE 100%?
Iată explicaţia:
 
Lucas Ice:
 

Moștenirea este exact mecanismul prin care Morţii domnesc tiranic asupra celor vii. Când ești mort, ești mort şi gata. Averea voastră nu trăiește încă pentru a fi moștenită de fii şi nepoţi paraziţi care nu au făcut nimic să o câștige. Moștenirea asigură bunăstarea Elitei Bogate și nicio persoană normală nu o va accepta vreodată. Moștenirea este modul în care Bogatul controlează pe Săraci și îi ține „la locul lor”. Moştenirea este despre cum Morţii guvernează dincolo de mormânt. Morții nu au drepturi legale și niciun rol în lumea celor vii. Transferurile post-mortem de Avere, Putere și Influență trebuie făcute ilegale prin intermediul legislației Pro-Life, adică a unei legislații menite să asigure că, cadavrele nu pot să dicteze viitorul rasei umane prin acordarea selectivă a unor avantaje financiare decisive celor câțiva aleși.

The Illuminated Pleb

1 oră

Lucas Ice
February 20, 2015 at 7:33 PM · Gold Coast, QLD · 
Inheritance is the precise mechanism by which the dead tyrannically rule over the living. When you’re dead, you’re dead. Your wealth does not live on to be inherited by nepotistic scroungers who did nothing to earn it. Inheritance is welfare for rich folk, and no decent person would ever accept it. Inheritance is how the rich control the poor and keep them in their “place”. It’s how the dead rule from beyond the grave. The dead have no legal rights and no stake in the world of the living. Post mortem transfers of wealth, power and influence must be made illegal via Pro-Life legislation, i.e. legislation designed to ensure that corpses cannot dictate the future of the human race via selectively handing on decisive financial advantage to the chosen few (the “Chosen People”).

Related PostLeave a Reply

Protected by WP Anti Spam


QR Code Business Card