Dacia Iluministă » Blog Archive » The Omega Point
QR Code Business Card

The Omega Point

Agosto 1st, 2019 Posted in Dacia Iluministă

Romas Nesvarbenskas:

De fapt, universul este o „Fabrică De Dumnezei” matematică și creează infiniţi Dumnezei în eoni de timp, prin optimizarea ecuației cosmice (funcția de undă universală), care este în întregime matematică. Universul, prin matematica ontologică dialectică, converge pe răspunsul perfect la toate. Această situaţie este cunoscută sub numele de Absolutul sau Punctul Omega.
Universul călătorește, matematic, de la Alpha la Omega, de la Potențial Perfect la Actualizare Perfectă. Chiar și acum, pe acest Pământ, oamenii se transformă în Dumnezei.
Antica și controversata societate secretă cunoscută sub numele de Illuminati a purtat, timp de mii de ani, un război împotriva monoteismului avraamic și a promovat doctrina „Devenirii Dumnezeu”. Indiferent cine sunteți, puteți atinge Divinitatea dacă vă ridicaţi din genunchi și încetați să slăviţi fără minte un „Creator” inexistent.
Matematica este Piatra Filosofală care poate transmuta metalul de bază (oameni obișnuiți) în aur (zei). Și tu poți atinge propriul tău Punct Omega divin și să-ți completezi călătoria cosmică – prin nenumărate Reîncarnări – de la Alfa la Omega.

Romas Nesvarbenskas

In fact, the universe is a mathematical “God factory” and creates infinite Gods over eons of time, via the optimization of the cosmic equation (the universal wavefunction), which is entirely mathematical.
The universe, via dialectical ontological mathematics, is converging on the perfect answer to everything. This condition is known as the Absolute or the Omega Point.
The universe travels, mathematically, from Alpha to Omega, from perfect potential to perfect actualization. Even now, on this Earth, people are transforming into Gods.
The ancient and controversial secret society known as the Illuminati has, for thousands of years, waged a war against Abrahamic monotheism and promoted the doctrine of “becoming God”. No matter who you are, you can attain divinity if you get off your knees and stop mindlessly and slavishly worshiping a non-existent “Creator”.
Mathematics is the Philosopher’s Stone that can transmute base metal (ordinary humans) into gold (Gods). You too can attain your own divine Omega Point, and complete your cosmic journey – across countless reincarnations – from alpha to omega.”Leave a Reply