Dacia Iluministă » Blog Archive » LIGHTBEARER or GATEKEEPER ?

LIGHTBEARER or GATEKEEPER ?

Ottobre 21st, 2023 Posted in Senza categoria


LIGHTBEARER or GATEKEEPER?
(Română)


De la bun început atenționez că nu există nimeni 100% una sau alta!
Necesitatea Supraviețuirii pentru a avea un consistent BECOMING, implică și „o porție” de Gatekeeping, chiar și pentru cel mai îndârjit Lightbearer, care, de cele mai multe ori, își dublează în acest scop Personalitatea în mod Conștient… „Pentru a ajunge în Rai, trebuie să treci prin toate Cercurile Infernului”.
Deci putem spune că în realitate oamenii sunt preponderent una, sau alta.
Diferența majoră între cele două categorii, este că apartenenții uneia CONȘTIENTIZEAZĂ că trăim în IMPERIUL MINCIUNII, în vreme ce ceilalți IGNORĂ sau se COMPLAC.
Pentru a înțelege mai profund lumea de azi, trebuie priceput că trăim într-un PANOPTICON unde omenirea este în totalitate PRIZONIERĂ. Printre prizonieri, sunt și GATEKEEPERS care colaborează cu STĂPÂNUL în schimbul unor favoruri. Este situația ce se prezenta și în lagărele naziste, unde KAPO erau și membrii ai comunității evreiești. Asemenea era în GULAG, și este încă în orice altă ÎNCHISOARE. În cazul Pământului, conform iluminiștilor pitagoreici, stăpânul în centrul Panopticonului este SATAN, indiferent dacă se cheamă YHWH sau altfel, care se folosește de DEMONI și GATEKEEPERS pentru a menține ORDINEA sa.
1

Dacă vreți un răspuns la întrebarea „dacă prizonierii se răscoală, ce urmează ?”, vă răspund scurt:
O MARE RESETARE (The Grand Reset). În cazul Pământului, Iuminismul Pitagoreic susține că au fost deja cinci majore și urmează al șaselea, deoarece SATAN nu mai poate guverna Omenirea pe cale de DEȘTEPTARE și „va dărâma” PANOPTICONUL pentru a construi unul mai sigur. Filmul MATRIX este metaforic explicit în acest sens. Ceea ce GATEKEEPERS nu știu, este că și ei vor sfârși sub dărâmâturi !?
Iluminismul Pitagoreic susține existența Îngerilor Întunericului (
144 ARCHONS) și a Îngerilor Luminii (36 Phoesters), entități superioare în densități superioare ale Existenței, care ne „dirijează”… depinde de noi cărora le dăm mai mult credit pentru a fi preponderent Lightbearer, sau Gatekeeper. Evident că primii sunt mai MULȚI, dar ceilalți sunt mai PUTERNICI, conform Legii : Oricărei Forțe i se opune una egală și de sens contrar”.
De asemenea, Iluminismul Pitagoreic susține că „Materia Este Prin Definiție Rea, Fiind Lumină Frântă, Domeniul Leviatanului, al Satanei”, deci Universul Dimensional este Iadul prin ale cărui Cercuri trebuie să trecem prin mai multe sau mai puține REÎNCARNĂRI spre Dumnezeire (de la ALFA spre OMEGA).
Un alt concept ce este din ce în ce mai
difuz în CONȘTIENȚA COLECTIVĂ a Omenirii, este că „Materia Ca Atare Nu Există, Universul Fiind Mental” și că Universul Material, Dimensional, este „opera” Universului Mental, Adimensional.
Cu alte cuvinte, Materia
așa cum o percepem este numai o Interpretare a Simțurilor noastre foarte limitate, a unei Realități mult mai complexe a cărei „cheie” este Matematica Ontologică.
2
Formula lui Euler (GOD FORMULA) și Transformatele Fourier sunt expresiile de bază ale acesteia.
Un alt concept ce este din ce în ce mai acceptat, este
UNIVERSUL HOLOGRAFIC. Din acesta rezultă că noi suntem în Realitate niște Avataruri, niște HOLOMOVEMENTS, create de Mintea noastră ETERNĂ aflată în plin proces de DEVENIRE (BECOMING).
Aceste precizări, pot fi aprofundate citind cele scrise de mine până azi, sau și mai bine pentru cunoscătorii limbii engleze, citind substanțial din cele peste 200 de ILLUMINATI BOOKS, începând cu „The Illuminati’s Secret Religion” și cele 32 de cărți din „God Series” ale lui Mike Hockney.
Pe baza înțelegerii și acceptării sau nu a acestor precizări, putem încadra un individ într-o „tabără” sau alta.
Diferența principală între cele două categorii este că GATEKEEPERS sunt fundamental MATERIALIȘTI EMPIRIȘTI, iar ceilalți (mult mai puțini) IDEALIȘTI RAȚIONALIȘTI. Primii sunt „sclavii” SIMȚURILOR și EMOȚIILOR, iar ceilalți ai LOGICII și RAȚIUNII. Asta se traduce cu folosirea excesivă a CREIERULUI REPTILIAN și a celui LIMBIC de către unii, și a NEOCORTEXULUI de către ceilalți (vezi TRIUNE BRAIN). Conceptul Universal de HOMEOSTAZĂ dictează că situația ideală este ECHILIBRUL MENTAL.
După un Test de Personalitate MYERS-BRIGGS, se poate afla imediat unde se situează un individ. Din analiza răspunsurilor la Test se pot determina cu ușurință „prioritățile” în plan Mental ale fiecărui individ, ce poate fi încadrat în consecință într-unul din cele 32 de Tipuri de Personalitate : GATEKEEPERS se vor demonstra „sclavii” Simțurilor și Emoțiilor conform AGENDEI VECHII ORDINI MONDIALE și deci a NARATIVEI IMPERIULUI MINCIUNII, iar ceilalți, adepți ai GÂNDIRII CRITICE, ai spiritului QUESTION EVERYTHING, NU.
3
Bineînțeles că VECHEA ORDINE MONDIALĂ va stimula lărgirea categoriei GATEKEEPERS și va obstacula orice afirmare a celorlalți.
Astfel putem
încadra rapid individul în funcție de Ocupație și Comportament. Puțini sunt cei care aparțin acestor ocupații și care se disociază de NARATIVA SISTEMULUI, drept care sunt marginalizați sau eliminați sub o formă sau alta.
Aceste Ocupații sunt legate de Politică,
Cultură, Media, Finanță, Complexul Militar Industrial, Organele de Represiune, Sănătate, Educație, Știință, Administrație, Economie.
Desigur că unii se vor scandaliza, deoarece am enumerat aproape toate Ocupațiile posibile, ignorând
detaliul că fiecare are „propria greutate”. În ultima perioadă pe de altă parte, procentul „refractarilor” este în continuă creștere pe măsură ce CONȘTIENTIZEAZĂ nocivitatea activităților lor.
Există deci și politicieni, jurnaliști,
oameni de cultură, operatori economici, financiari și administrativi, medici, educatori, oameni de știință, militari și polițiști, care cel puțin CONȘTIENTIZEAZĂ, ba uneori se manifestă cu mari riscuri, chiar și existențiale… exemplele sunt nenumărate.
Aceștia sunt dispuși a ieși din ZONA DE CONFORT și a ieși astfel din categoria GATEKEEPERS.
https://ardian.id/wp-content/uploads/2019/07/photo_2019-08-01_06-55-18.jpg

C
ei OBEDIENȚI sunt azi răsplătiți substațial de SISTEM, dar atenție, că dezvoltarea INTELIGENȚEI ARTIFICIALE, cu toate consecințele de rigoare, va elimina o mare parte din aceste Ocupații !!! Asta e o perspectivă ce este tot mai conștientizată de unii, care se DEȘTEAPTĂ și trec în tabăra cealaltă.
VECHEA ORDINE MONDIALĂ încearcă din răsputeri să țină
4
în frâu „evadarea”, aducând pe „câmpul de luptă” noi „instrumente”. Cel mai important
în ultima vreme este SCIENTISMUL:

scientism substantiv neutru
Concepție filozofică inițiată la sfârșitul secolului XIX, potrivit căreia științele moderne ale naturii oferă singurul mod de cunoaștere sigură.

Desigur că această „găselniță” a Vechii Ordini Mondiale (OWO) este puternic combătută de Iluminismul Pitagoreic, în primul rând deoarece este vorba de ȘTIINȚA MATERIALIST EMPIRISTĂ ce nu se bazează pe MATEMATICA ONTOLOGICĂ, ci pe SIMȚURI care știm cu toții că sunt ÎNȘELĂTOARE datorită capacității noastre senzoriale foarte reduse.
Max Planck, spunea că „Știința e un lung șir de funeralii”.
Este
demonstrat deja că multe din afirmațiile Științei s-au dovedit ulterior FALSE și asta deoarece e mult prea departe de THE GRAND UNIFIED THEORY OF EVERYTHING, fiind preocupată doar de Universul Dimensional și ignorând total Universul Adimensional, spre deosebire de ceea ce propagă în esență Iluminismul Pitagoreic: îmbinarea Fizicii cu Metafizica, a Chimiei cu Alchimia, a Matematicii cu Matematica Ontologică.
SCIENTISMUL a devenit azi o nouă RELIGIE !?
Asemenea RELIGIILOR AVRAAMICE, promovează motto-ul
„CREDE ȘI NU CERCETA.”
Este evident că astfel este subminat CRITICAL THINKING și QUESTION EVERYTHING ce ar trebui să fie baza Paradigmei Științifice !!!
Cu toate astea, suntem martori zi de zi de COMPLICITATEA majorității „oamenilor de știință” cu o ELITĂ PSIHOPATICĂ.
Asistăm la un asalt al acestei Elite asupra Omenirii, fapt ce
5
mă determină să concluzionez că avem de-a face cu entități anti-omenești, dacă nu cumva chiar ne-omenești.
Cum să nu ajungi la astfel de concluzie, de dată ce OWO promovează IDIOCRACY, ca să dau doar un exemplu !? Avem azi la dispoziție multe mijloacele pentru a ajunge la HYPERHUMANITY, dar OWO le folosește exact în scop invers !?
OWO a enunțat „în clar” scopul reducerii populației din diverse motive de SUSTENABILITATE. Și noi iluminiștii pitagoreici suntem sensibili la acest subiect, dar cu deosebirea că noi prevedem un astfel de curs TREPTAT, NETRAUMATIC și CONȘTIENT, în vreme ce PSIHOPAȚII folosesc toate mijloacele VIOLENTE posibile în acest scop. Nu se sfiesc a folosi oamenii în EXPERIMENTĂRI medicale, climatice, alimentare, militare, toate cu efecte deja evidente în Reducerea Populației.
Dintre toți GATEKEEPERS deconspirați, cei mai periculoși au devenit azi oamenii din SISTEMUL SANITAR care în plus față de ceilalți, își încalcă în mod flagrant în marea lor majoritate, JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRATE.
Sistemul Sanitar a devenit principala scenă de CORUPȚIE prin mâna BIG PHARMA și BIG TECH.
Medicii de azi, cu puține excepții, sunt expresia cea mai elocventă a GATEKEEPERS-ilor !!!
Urmările activității lor malefice sunt evidente în toate statisticile; în loc să progresăm în domeniul asistenței sanitare, asistăm la un curs contrar, cu grave consecințe chiar și asupra lor și a urmașilor lor !?
Nu întâmplător în „The Illuminati’s Secret Religion”, medicii și în special chirurgii, sunt socotiți PSIHOPATICI
în mare parte. Asta pornește de la faptul că ei nu sunt la cunoștința răspunsurilor la cele trei întrebări fundamentale : CE SUNTEM, UNDE SUNTEM și DE CE SUNTEM AICI ??? Numai Iluminismul Pitagoreic răspunde RAȚIONAL la
6
aceste trei întrebări
și puțini operatori sanitari au Cunoștințe în acest domeniu.

– Medicii din antichitate erau mai aproape de Adevăr când
enunțau Principiul „Pentru A Trata Corpul, Trebuie Tratată Mintea”.
Tot din vremuri străvechi se știe că „Mama Natura are Leacuri pentru orice boală”.
Un alt Principiu ce este azi călcat în picioare, care se regăsește și în Jurământul lui Hipocrate, este „PRIMUM, NON NOCERE”.
– Un alt Principiu Natural spune că
„pentru a nu avea EFECTE nedorite, trebuiesc analizate și eliminate CAUZELE”.
În final, dar nu în ultimul rând, până și Religia pomenește de „Gonirea Negustorilor din Templu”… și cum Corpul Omenesc e un Templu, trageți concluzia de rigoare.

Iată pe scurt ADEVĂRURI care ar trebui să stea la baza MEDICINEI… și nu numai !!!
Azi, aceste Principii sunt ignorate, ba chiar răsturnate de majoritatea lucrătorilor din domeniul sanitar, cu grave consecințe asupra Evoluției Omenești !

Ce tratezi prioritar, MINTEA, sau CORPUL ?

Azi, „majoritatea democratică” a „oamenilor de știință” din domeniul medical sunt MATERIALIȘTI EMPIRIȘTI, deci nu contemplă MINTEA, considerând-o „
produsul unor reacții chimice” !? Ei nu știu nimic (deoarece nu au fost educați corespunzător) despre Universul Adimensional în care se află MINTEA, și care este creatoarea CORPULUI… a AVATAR-ului… a HOLOMOVEMENT-ului ce suntem în Realitate !? Ei nu știu nimic despre MONADOLOGIA lui
7
LEIBNITZ,
despre Fizica Cuantică, despre FILOSOFIA lui HEGEL, despre PSIHOLOGIA lui JUNG, ca să nu mai vorbim de MATEMATICA ONTOLOGICĂ.
Ei sunt azi adepții noii Religii :
SCIENTOLOGIA… unii chiar și a RELIGIILOR AVRAAMICE !?.
Iată pe scurt DE CE Omenirea e din ce în ce mai BOLNAVĂ, mai ales PSIHIC, deoarece de la un PSIHOPAT nu poți primi decât această Direcți
onare !
Majoritatea medicilor nu pot explica corect EFECTUL PLACEBO, HIPNOZA, MOARTEA APARENTĂ, SOMNAMBULISMUL, DISONANȚA COGNITIVĂ, NEBUNIA, CONȘTIENȚA COLECTIVĂ, CÂMPUL MORFIC, TELEPATIA șamd. tocmai pentru că au fost deturnați de la ADEVĂRUL cu adevărat ȘTIINȚIFIC : MINTEA e cea care „creează” CORPUL, ci nu invers !!!
Numai IDEALISMUL RAȚIONALIST răspunde cerințelor unei EVOLUȚII a omenirii !
A
cceptarea Idealismului Raționalist înseamnă o Cotitură majoră în formarea ca Medic… altfel, „șarpele care nu-și va schimba pielea, va muri !”
Deja, Inteligența Artificială e pe cale să elimine această Profesie și puțini realizează acest lucru, fiind în continuare GATEKEEPERS !?
Ei se află astfel în aceeași poziție cu MEDICII NAZIȘTI, fiind din IGNORANȚĂ sau INTERES INDIVIDUAL, adevărați CRIMINALI.

MEDICINA ALOPATĂ vs. MEDICINA NATURISTĂ

De la bun început menționez că nu trebuie abuzat de niciuna dintre ele, ci trebuie stabilit un echilibru în alegere. Nu poate fi ignorată pregătirea profesională a unor medici cu adevărat valoroși, cu o bună experiență profesională, și nici aproape imposibilitatea de a găsi adevărați tămăduitori
8
într-o lume de Șarlatani.
Pe vremuri, existau aproape exclusiv tămăduitorii/oarele, dar azi au devenit mai mult decât rari. E foarte bine că s-a evoluat în Cunoaștere și Studiu pe scară largă, dar nu e bine că s-a renunțat aproape în totalitate la Medicina Naturistă.
Asta a fost posibil datorită „presiunilor de exclusivitate” ale
multinaționalelor grupate în BIG PHARMA, care fac tot posibilul să excludă Medicina Naturistă.
Multinaționalele din BIG PHARMA nu s-au sfiit să patenteze pentru PROFIT, chiar și principii active ce se găsesc în Natură. Este adevărat că există on-line și pe hârtie și o mulțime de Informații de medicină naturistă, dar sunt puțini aceia care le accesează, din Comoditate, datorită supunerii la Narativa Oficială, sau din Ignoranță. Este adevărat că medicina naturistă e aplicabilă în „forme ușoare de boală” și mai ales în Prevenirea Cronicizărilor. Coroborată cu un Regim de Viață Sănătos (apă, aer, hrană, activitate fizică etc.), medicina naturistă ne poate asigura puține apelări la medicina alopată. În ziua de azi, marea majoritate a oamenilor apelează la medic chiar și pentru o Răceală sau altă afecțiune ușor de vindecat cu mijloace naturiste !?
Puțini sunt cei care citesc, sau au capacitatea de a înțelege ce e scris pe pliantul din cutia de medicamente, unde se găsesc Contraindicațiile și Efectele Secundare ce se pot manifesta… mulți ar renunța la medicament, deoarece
ar pricepe că e foarte probabil de „a cădea din lac în puț” !?
Este evident că numai într-O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, precum cea proiectată de Iluminismul Pitagoreic, va fi posibil ca cele două medicine să facă o Sinteză Superioară, care să plece de la Principiul că
„Mama Natură Are Leac Pentru Orice Boală”.

9

„PRIMUM, NON NOCERE !”

PRACTICA MEDICIALĂ este una din activitățile omenești cu cea mai mare
complexitate și valență, deoarece se ocupă de „Depanarea Sediului Provizoriu Al Minții Eterne Aflată În Plin Proces De BECOMING”.
Cu cât Supraviețuirea e mai îndelungată, cu atât mai mult avem posibilitatea de a scurta drumul spre Punctul Omega : DUMNEZEIREA.
Dacă cineva acționează pentru a scurta Supraviețuirea, conștient sau nu, ori e
Psihopatic, ori Anti-Uman, ori Ne-Uman.
Nu poate fi Uman Normal acela care Proiectează, Produce, Distribuie, sau Colaborează la intervenții medicale pentru a vindeca o boală minoră, provocând Moarte, sau Boli mai grave.
Nu poate fi uman acela care face Experimente în Templul Minții/Sufletului … Nuremberg a trasat drumul,
dar lecția nu a fost învățată !?
Entitățile care nu țin cont de „Primum, Non Nocere” sunt fără îndoială Malefice !

LEGEA CAUZEI și a EFECTULUIAceastă a șasea Lege Hermetică spune
pe scurt că Orice Cauză are Efectul său, orice Efect are o Cauză, totul se întâmplă conform acestei Legi…
Deci, dacă BOALA este un Efect al unor Patogeni, Condiții Ambientale, Moduri de Viață, Stresuri de diverse tipuri, Ignoranței șamd., atenția lucrătorilor sanitari ar trebui să se concentreze prioritar asupra Eliminării acestor Cauze.
Tuturor GATEKEEPERS, incluși lucrătorii sanitari aserviți
10
Sistemului, li se umple gura de Grija pentru oameni, când de fapt acționează exact pe dos !?
Puțini sunt aceia care ridică glasul împotriva Aerului, Solului și Apei Contaminate cu produse chimice demonstrate toxice. De regulă, aceia care o fac sunt categorisiți adepți ai Teoriilor Conspiraționiste și marginalizați, concediați, dacă nu chiar eliminați fizic.
Nimeni nu ridică glasul împotriva Organismelor Modificate Genetic promovate de Elita Psihopatică ce se crede Dumnezeu, strict pentru mărirea PROFITULUI.
Nimeni nu ridică glasul împotriva TRANSUMANISMULUI promovat de Elita Psihopatică ce nu urmărește altceva de fapt, decât CONTROLUL !?
GATEKEEPERS nu pricep că și ei cu tot neamul lor vor cădea în această Capcană !?
Așa cum am mai scris, și noi iluminiștii pitagoreici suntem Transumaniști, dar noi concepem drumul spre HIPERUMANITATE pavat cu… CUNOAȘTEREA, ci nu cu IDIOCRAȚIA cultivată de ELITA PSIHOPATICĂ.
Nimeni nu reacționează la declarațiile „în clar” ale componenților acestei elite, apropos de Depopularea Violentă a Planetei !?
Nimeni nu reacționează pe măsură împotriva Complexului Militar Industrial ce provoacă Moarte !?
Nimeni nu realizează că Durata Medie De Viață e în continuă scădere și că există Responsabilități clare în acest sens !?
Nimeni nu reacționează corespunzător IDIOCRAȚIEI ce se extinde în societate !?
Nimeni nu reacționează corespunzător la Scăderea Drastică a Calității Sistemului Educativ-Formativ !?
Cei Responsabili care nu se aliniază acestor GATEKEEPERS o fac, dar cu mai Riscuri Existențiale… Cinste Lor !!!

11

AFARĂ CU NEGUSTORII DIN TEMPLU !”

Pentru a pricepe cine se află la cârma Declinului Umanității, trebuie să identifici pe cei care PROFITĂ de pe urma acestuia.
„CUI BONO ?”
BIG PHARMA, BIG TECH, BIG FINANCE, BIG DISTRIBUTION, COMPLEXUL MILITAR INDUSTRIAL, MEDIA,
sunt principalii profitori. Din păcate, și MEDICII se încadrează în mare majoritate în aceste rânduri. Sunt tot mai puțini aceia care au VOCAȚIE pentru această Ocupație Nobilă, majoritatea devenind medici cu gândul la BANI !?
O vorbă din bătrâni spune:
„BANII SUNT OCHIUL DRACULUI”
Desigur că mulți nu cred în Necuratul, dar îi asigur că există, noi suntem în Iad, iar ei sunt drăcușorii șefi…


12
CONCLUZIE

GATEKEEPERS, nu vă amăgiți !
O veche Vorbă spune că
DUPĂ FAPTĂ, ȘI RĂSPLATĂ !
Desigur că voi nu credeți în existența UNIVERSULUI ADIMENSIONAL și vă amăgiți eventual că ceva CARITATE sau RUGĂCIUNI vă salvează SUFLETUL… vă înșelați amarnic !

13


LIGHTBEARER or GATEKEEPER?

(English)

From the very beginning I warn that there is no one 100% one or the other!

The need for Survival to have a consistent BECOMING, also involves “a portion” of Gatekeeping, even for the staunchest Lightbearer, who, often doubles their Personality Consciously for this purpose… “To reach In Heaven, you have to go through all the Circles of Hell.”

So we can say that in reality people are predominantly one or the other. The major difference between the two categories is that the members of one AWARE that we live in the EMPIRE OF LIES, while the others IGNORE or COMPLAIN.

To understand today’s world more deeply, it must be understood that we live in a PANOPTICON where humanity is totally PRISONER. Among the prisoners, there are GATEKEEPERS who collaborate with the MASTER in exchange for favors. This is the situation that also existed in the Nazi camps, where KAPO were also members of the Jewish community. So it was in the GULAG, and it is still in every other PRISON. In the case of Earth, according to the Pythagorean illuministm, the Ruler at the center of the Panopticon is SATAN, whether called YHWH or otherwise, who uses DEMONS and GATEKEEPERS to maintain his ORDER.
14

If you want an answer to the question “if the prisoners revolt, what’s next?”, I’ll give you a short answer: The Grand Reset. In the case of Earth, Pythagorean Illminism claims that there have already been five major ones and the sixth is coming, because SATAN can no longer rule over AWAKENING Humanity and will “tear down” the PANOPTICON to build a more secure one. The movie MATRIX is metaphorically explicit in this sense. What the GATEKEEPERS don’t know, is that they too will end up under the rubble!?

Pythagorean Illuminism supports the existence of 144 Angels of Darkness (ARCHONS) and 36 Angels of Light (Phoesters), higher entities in higher densities of Existence, who “direct” us…it is up to us who we give more credit to to be predominantly Lightbearer, or Gatekeeper. Obviously the former are MORE, but the others are STRONGER, according to the Universal Law: Every Force is opposed by an equal and opposite force”.

Also, the Pythagorean Illuminism claims that “Matter Is By Definition Evil, Being Broken Light, The Domain of Leviathan, of Satan”, so the Dimensional Universe is Hell through whose Circles we must pass through more or less REINCARNATIONS to Godhood (from ALPHA towards OMEGA).

Another concept that is increasingly diffused in the COLLECTIVE CONSCIOUSNESS of Mankind, is that “Matter As Such Does Not Exist, The Universe Being Mental” and that the Material, Dimensional Universe is the “work” of the Mental, Dimensionless Universe.

In other words, Matter as we perceive it is only an Interpretation of our very limited Senses, of a much more complex Reality whose “key” is Ontological Mathematics.

15
Euler’s Formula (GOD FORMULA) and Fourier Transforms
are its basic expressions.

Another concept that is increasingly accepted is the HOLOGRAPHIC UNIVERSE. It follows that we are in reality Avatars, HOLOMOVEMENTS, created by our ETERNAL Mind in full BECOMING process.

These clarifications can be deepened by reading what I have written to date, or even better for English language connoisseurs, by reading substantially from the more than 200 ILLUMINATI BOOKS, starting with “The Illuminati’s Secret Religion” and the 32 books of the “God Series ” by Mike Hockney.

Based on the understanding and acceptance or not of these statements, we can place an individual in one “camp” or another. The main difference between the two categories is that the GATEKEEPERS are fundamentally EMPIRICIST MATERIALISTS and the others (far fewer) RATIONALIST IDEALISTS. The first are the “slaves” of SENSES and EMOTIONS, and the others of LOGIC and REASON. This translates into overuse of the REPTILIAN BRAIN and the LIMBIC BRAIN by some, and the NEOCORTEX by others (see TRIUNE BRAIN). The Universal Concept of HOMEOSTASIS dictates that the ideal situation is MENTAL BALANCE.

After a MYERS-BRIGGS Personality Test, one can immediately find out where an individual stands. From the analysis of the responses to the Test, the Mental “priorities” of each individual can be easily determined, which can accordingly be classified into one of the 32 Personality Types: GATEKEEPERS will prove to be “slaves” of the Senses and Emotions according to the OLD WORLD ORDER AGENDA and therefore of the NARRATIVE OF THE EMPIRE OF LIES, and the others, followers of CRITICAL THINKING, of the QUESTION EVERYTHING spirit, NO.
16
Of course the OLD WORLD ORDER will encourage the widening of the GATEKEEPERS category and hinder any assertion of others.

Thus we can quickly classify the individual according to Occupation and Behavior. There are few who belong to these occupations and who dissociate themselves from the NARRATIVE OF THE SYSTEM, as they are marginalized or eliminated in one form or another.

These Occupations are related to Politics, Culture, Media, Finance, Military Industrial Complex, Law Enforcement, Health, Education, Science, Administration, Economy.

Of course, some will be outraged, because I have listed almost all possible Occupations, ignoring the detail that each has its “own weight”. In the last period, on the other hand, the percentage of “refractors” is constantly increasing as they AWARE of the harmfulness of their activities.

So there are politicians, journalists, people of culture, economic, financial and administrative operators, doctors, educators, scientists, soldiers and policemen, who at least RAISE AWARENESS, and sometimes they manifest themselves with great risks, even existential ones… the examples are countless.

They are willing to step out of their COMFORT ZONE and thus step out of the GATEKEEPERS category.

https://ardian.id/wp-content/uploads/2019/07/photo_2019-08-01_06-55-18.jpg

The OBEDIENT ones are today substationally rewarded by the SYSTEM, but beware, that the development of ARTIFICIAL INTELLIGENCE, with all the severe consequences, will eliminate a large part of these Occupations!!! This is a perspective that is becoming more and more aware of some, who WAKE UP and move to the other camp. The OLD WORLD ORDER is trying its best to

17

hold on curbing the “escape” by bringing new “tools” to the “battlefield”. The most important lately is SCIENTISM:

“science – neutral noun

Philosophical conception initiated at the end of the 19th century, according to which the modern natural sciences offer the only way of certain knowledge.”

Of course, this Old World Order (OWO) “puzzle” is strongly combated by the Pythagorean Illuminism, primarily because it is EMPIRICIST MATERIALIST SCIENCE that is not based on ONTOLOGICAL MATHEMATICS, but on SENSES which we all know are DECEPTIVE due to our very reduced spectrum.

Max Planck said that “Science is a long line of funerals”.

It is already demonstrated that many of the claims of Science have later been proven FALSE and this is because it is far too far from THE GRAND UNIFIED THEORY OF EVERYTHING, being concerned only with the Dimensional Universe and totally ignoring the Dimensionless Universe, unlike what the Pythagorean Illuminism essentially propagates: combining Physics with Metaphysics, Chemistry with Alchemy, Mathematics with Ontological Mathematics.

SCIENCE has become a new RELIGION today!?

Like the Abrahamic RELIGIONS, it promotes the motto

“BELIEVE AND DO NOT DOUBT.”

It is obvious that in this way CRITICAL THINKING and QUESTION EVERYTHING which should be the basis of the Scientific Paradigm is undermined !!!

However, we witness daily the COMPLICITY of most “scientists” with a PSYCHOPATHIC ELITE.

We are witnessing an assault by this Elite on Humanity, which leads me to conclude that we are dealing with anti-
18
human, if not inhuman, entities.
How can you not come to such a conclusion, since OWO promotes IDIOCRACY, to give just one example!? We have many means available today to reach HYPERHUMANITY, but the OWO uses them for exactly the opposite purpose!?

OWO stated “clearly” the purpose of population reduction for various reasons of SUSTAINABILITY. And we Pythagorean Illuminists are sensitive to this subject, but with the difference that we foresee such a GRADUAL, NON-TRAUMATIC and CONSCIOUS course, while PSYCHOPATHS use all possible VIOLENT means for this purpose. They are not shy about using people in medical, climate, food, military EXPERIMENTS, all with already obvious effects in Population Reduction.

Of all the debunked GATEKEEPERS, the most dangerous today have become the people from the SANITARY SYSTEM who, in addition to the others, flagrantly violate their HIPPOCRATES OATH in their vast majority.

The Health System has become the main scene of CORRUPTION at the hands of BIG PHARMA and BIG TECH.

Today’s doctors, with few exceptions, are the most eloquent expression of GATEKEEPERS!!!

The traces of their evil activity are evident in all the statistics; instead of progressing in the field of healthcare, we are witnessing a contrary course, with serious consequences even for them and their descendants!?

Not coincidentally in “The Illuminati’s Secret Religion” doctors and especially surgeons are considered PSYCHOPATHIC for the most part. This starts from the fact that they do not know the answers to the three fundamental questions: WHAT ARE WE, WHERE ARE WE and WHY ARE WE HERE??? Only the Pythagorean Illuminism RATIONALLY answers these three questions and
19
few healthcare workers have Knowledge in this area.
– The doctors of antiquity were closer to the Truth when they stated the Principle “To Treat the Body, the Mind Must be Treated”.

– It has been known since ancient times that “Mother Nature has Cures for every disease”.

– Another Principle that is trampled today, which is also found in the Oath of Hippocrates, is “PRIMUM, NON NOCERE”.

– Another Natural Principle says that “in order not to have unwanted EFFECTS, the CAUSES must be analyzed and eliminated”.

– Finally, but not least, even Religion mentions the “Chasing of the Merchants from the Temple”… and since the Human Body is a Temple, draw the strict conclusion.

Here are briefly the TRUTHS that should be the basis of MEDICINE… and not only Medicine!!!

Today, these Principles are ignored, even overturned by the majority of workers in the health field, with serious consequences for Human Evolution!

What do you treat as a priority, the MIND or the BODY?

Today, the “democratic majority” of “scientists” in the medical field are EMPIRICIST MATERIALISTS, so they do not contemplate MIND, considering it “the product of chemical reactions” !? They know nothing (because they have not been properly educated) about the Dimensionless Universe in which the MIND resides, and who is the Creator of the BODY… of the AVATAR… of the HOLOMOVEMENT that we are in Reality!? They know nothing of LEIBNITZ’S MONADOLOGY, QUANTUM PHYSICS, HEGEL’S
PHILOSOPHY, JUNG’S PSYCHOLOGY, not to mention
20
ONTOLOGICAL MATHEMATICS.
Today they are followers of the new Religion: SCIENTOLOGY… some even of the ABRAHAMIC RELIGIONS!?.

This is briefly WHY Humanity is increasingly SICK, especially PSYCHOLOGICALLY, because from a PSYCHOPATH you can only receive this Guidance!

Most doctors cannot properly explain the PLACEBO EFFECT, HYPNOSIS, APPARENT DEATH, SOMNAMBULISM, COGNITIVE DISSONANCE, MADNESS, COLLECTIVE CONSCIOUSNESS, MORPHYC FIELD, TELEPATY precisely because they were diverted from the truly SCIENTIFIC TRUTH: it is the MIND that “creates” the BODY, not the other way around!!!

Only RATIONALIST IDEALISM meets the requirements of an EVOLUTION of humanity!

Acceptance of Rationalist Idealism means a major turning point in training as a Physician…otherwise, “the snake that will not shed its skin, will die!”

Already, Artificial Intelligence is about to eliminate this Profession and few realize it, still being GATEKEEPERS!?

They are thus in the same position as the NAZI DOCTORS, being out of IGNORANCE or SELF-INTEREST, true CRIMINALS.

ALLOPATHIC MEDICINE vs. NATURIST MEDICINE

From the very beginning I mention that none of them should be abused, but a balance should be established in the choice. The professional training of truly valuable doctors with good professional experience cannot be ignored, nor can the near impossibility of finding true healers in a world of Charlatans.
21

Back in the day, there were almost exclusively healers/ores, but today they have become more than rare. It is very good that Knowledge and Study has evolved on a large scale, but it is not good that Naturist Medicine has been almost completely abandoned.

This was possible due to the “exclusivity pressures” of the multinationals grouped in BIG PHARMA, who do their best to exclude Naturist Medicine.

The BIG PHARMA multinationals were not shy to patent for PROFIT, even active principles found in Nature. It is true that there is a lot of Naturist Medicine Information online and in print, but few access it, out of Convenience, obedience to the Official Narrative, or Ignorance. It is true that naturist medicine is applicable in “mild forms of disease” and especially in the Prevention of Chronicity. Combined with a Healthy Lifestyle (water, air, food, physical activity, etc.), naturist medicine can ensure few calls to allopathic medicine. Nowadays, the vast majority of people go to the doctor even for a Cold or another condition that can be easily cured with naturist means!?

There are few who read, or have the ability to understand what is written on the leaflet in the medicine box, where the Contraindications and Side Effects can be found… many would give up the medicine, because they would understand that it is very likely to “to fall from the lake into the well” !?

It is obvious that only in A NEW SOCIO-ECONOMIC PARADIGM, such as that projected by the Pythagorean Illuminism, will it be possible for the two medicines to make a Superior Synthesis, which starts from the Principle that “Mother Nature Has A Cure For Every Ailment”.

22

“PREMIUM, NON NOCERE!”

MEDICAL PRACTICE is one of the most complex and valuable human activities, because it deals with “Troubleshooting the Temporary Seat of the Eternal Mind in Full Process of BECOMING”.

The longer the Survival, the more we have the possibility to shorten the way to the Omega Point: GOD.

If someone acts to shorten Survival, consciously or not, they are either Psychopathic, Anti-Human, or Inhuman.

It cannot be a Normal Human who Designs, Produces, Distributes, or Collaborates in medical interventions to cure a minor illness, causing Death, or more serious Illnesses.

It cannot be human who conducts Experiments in the Mind/Soul Temple…Nuremberg paved the way, but the lesson was not learned!?

Entities that do not take into account “Primum, Non Nocere” are undoubtedly Maleficent!

THE LAW OF CAUSE AND EFFECT

This Sixth Hermetic Law states briefly that “Every Cause has its Effect, every Effect has a Cause, everything happens according to this Law…”

So, if DISEASE is an Effect of Pathogens, Environmental Conditions, Ways of Life, Stresses of various types, Ignorance, etc., the attention of health workers should be primarily focused on Eliminating these Causes.
All the GATEKEEPERS, including the health workers enslaved to the System, are filled with Caring for people, when in fact they are doing exactly the opposite!?
23
Few speak out against Air, Soil and Water Contaminated with proven toxic chemicals. As a rule, those who do are labeled followers of Conspiracy Theories and marginalized, fired, if not physically eliminated.

No one raises their voice against Genetically Modified Organisms promoted by the Psychopathic Elite who think they are God, strictly for the increase of PROFIT.

No one raises their voice against the TRANSHUMANISM promoted by the Psychopathic Elite, which in fact pursues nothing but CONTROL!?

The GATEKEEPERS do not understand that they and their family will also fall into this Trap!?

As I wrote before, we Pythagorean illuminists are also Transhumanists, but we conceive the road to HYPERHUMANITY paved with… KNOWLEDGE, not with the IDIOCRACY cultivated by the PSYCHOPATHIC ELITE.

Nobody reacts to the statements “in clear” of the members of this elite, about the Violent Depopulation of the Planet!?

No one reacts appropriately against the Military Industrial Complex that causes Death!?

No one realizes that the average life expectancy is constantly decreasing and that there are clear responsibilities in this regard!?
No one reacts properly to the IDIOCRACY that is spreading in society!?
No one reacts properly to the Drastic Decrease in the Quality of the Educational-Formative System!?

Those Responsible who do not align with these GATEKEEPERS do, but with more Existential Risks… Honor to Them !!!
24

“OUT WITH THE TEMPLE MERCHANTS!”

To understand who is driving the Decline of Humanity, you need to identify those who are PROFITING from it.

“CUI BONO?”

BIG PHARMA, BIG TECH, BIG FINANCE, BIG DISTRIBUTION, THE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX, MEDIA, are the main profiteers. Unfortunately, DOCTORS are also largely in these ranks. There are fewer and fewer who have a VOCATION for this Noble Occupation, most of them becoming doctors with MONEY in mind!?

An old saying goes:

“MONEY IS THE EYE OF THE DEVIL”

Of course many don’t believe in the DEVIL, but I assure them they exist, we are in Hell, and they are the DEVIL’S GATEKEEPERS.

CONCLUSION

GATEKEEPERS, don’t be fooled!

An old proverb says that AFTER THE FACT, THERE IS A REWARD!

Of course you don’t believe in the existence of the DIMENSIONLESS UNIVERSE and possibly delude yourself that some CHARITY or PRAYERS save your SOUL… you are sorely mistaken!

25Leave a Reply