Dacia Iluministă » Blog Archive » Punctul 2 al Programului “Mişcării Virtuale DACIA”
QR Code Business Card

Punctul 2 al Programului “Mişcării Virtuale DACIA”

Marzo 21st, 2010 Posted in Politica romena

Punctul 2 al Programului “Mişcării Virtuale DACIA”

2. Introducerea la toate nivelurile a PRINCIPIULUI COMPETENŢEI ŞI RESPONSABILIZĂRII

 

„Omul potrivit la locul potrivit”, este sinteza acestui punct programatic, în ceea ce priveşte COMPETENŢA.

Astfel nu va mai fi posibil să avem un Preşedinte cizmar, un Primar … analfabet, sau un manager cu … facultate muncitorească. Pentru fiecare poziţie de reprezentanţă şi conducere, se vor stabili criterii minime de admitere a candidaturilor.

RESPONSABILIZAREA se va realiza prin încheierea unui contract între aleşi şi alegători, precum şi între manageri şi salariaţi, care să cuprindă SARCINILE  POSTULUI, precum şi modalităţile de interacţiune (dialog, întâlniri, dări de seamă,etc.).

Nerealizarea SARCINILOR şi a celorlalte obligaţii asumate, pot conduce la „votul de blam”, CU SUSPENDAREA AUTOMATĂ DIN FUNCŢIE.

La capitolul SARCINI, un rol important îl va avea PROBITATEA MORALĂ ŞI PROFESIONALĂ.

Acestea sunt, după părerea mea, principalele direcţii de urmat, la care bineînţeles că se pot aduce adăugiri de către cei interesaţi.

Related PostLeave a Reply