Dacia Iluministă » Blog Archive » Propuneri de Program

Propuneri de Program

Marzo 23rd, 2010 Posted in Politica romena

Propunerile mele pentru Programul „Mişcării Virtuale DACIA”

 

 

Punctul 1 din Program

Iată câteva propuneri personale de detaliere a Programului, la definitivarea căruia sunteţi invitaţi să vă aduceţi contribuţia :

  1. Lupta generalizată împotriva CORUPŢIEI şi IMORALITĂŢII.

 

Acest obiectiv se realizează printr-un nou cadru legislativ şi norme etice,  care să descurajeze:

–          Evaziunea fiscală şi orice fel de câştiguri ilicite

–          Munca “în negru” şi orice formă de exploatare ilicită a muncii altuia

Şi să asigure:

–          Transparenţă în manipularea banilor publici

–          Transparenţă în bilanţurile societăţilor de producţie, servicii, comerciale şi financiare

–          Stabilirea unei grile de salarizare şi pensii pentru toţi cetăţenii

–          Promovarea adevăratelor valori în Media, prin constituirea unui Observator Etic Naţional

–          Taxarea diferenţiată a câştigurilor băneşti

–          Asigurarea unui loc de muncă fiecăruia, prin reducerea orarului de lucru pentru toţi

–          Asigurarea condiţiilor minime pentru supraviţuire decentă, tuturor cetăţenilor

–          Limitarea circulaţiei banilor lichizi, prin generalizarea cardurilor de economii

–          Etc.

Un punct esenţial al luptei împotriva corupţiei şi imoralităţii, trebuie să fie INTERDICŢIA DE A ALEGE ŞI DE A FI ALEŞI,  PENTRU CEI CONDAMNAŢI DEFINITIV !!!

Pentru succesul deplin al luptei împotriva Corupţiei şi Imoralităţii, trebuie redusă drastic durata proceselor, prin introducerea unui singur grad de judecată şi neadmiterea motivaţiilor puerile pentru amânări. Judecătorii de pace se vor ocupa de cauzele minore, aceştia acţionând pe plan local. Dreptul la Recurs trebuie să se bazeze exclusiv pe noi probe. Penitenciarele vor fi auto-gestionate, cu  aportul prin muncă al detenuţilor, iar pedepsele vor fi executate strict în perioada hotărâtă de Curte. Reducerile de pedeapsă se vor face exclusiv pe baza recomandărilor conducerii Penitenciarelor, cu motivaţii serioase şi cu asumarea responsabilităţii. Delincvenţii nu trebuie să fie o greutate în plus pentru societate, după comiterea unor daune  !  Implementarea unor măsuri de acest tip, se va face concomitent cu decretarea unei amnistii generale, sub rezerva dublării termenului de detenţie în caz de recidivă.

 Repet că acestea sunt propunerile mele, care alături de alte propuneri ale aderenţilor, trebuie să fie analizate de personal COMPETENT, în vederea redactării măsurilor adiacente acestui punct programatic.

Punctul 2 din Program

2. Introducerea la toate nivelurile a PRINCIPIULUI COMPETENŢEI ŞI RESPONSABILIZĂRII

  

„Omul potrivit la locul potrivit”, este sinteza acestui punct programatic, în ceea ce priveşte COMPETENŢA.

Astfel nu va mai fi posibil să avem un Preşedinte cizmar, un Primar … analfabet, sau un manager cu … facultate muncitorească. Pentru fiecare poziţie de reprezentanţă şi conducere, se vor stabili criterii minime de admitere a candidaturilor.

RESPONSABILIZAREA se va realiza prin încheierea unui contract între aleşi şi alegători, precum şi între manageri şi salariaţi, care să cuprindă SARCINILE  POSTULUI, precum şi modalităţile de interacţiune (dialog, întâlniri, dări de seamă,etc.).

Nerealizarea SARCINILOR şi a celorlalte obligaţii asumate, pot conduce la „votul de blam”, CU SUSPENDAREA AUTOMATĂ DIN FUNCŢIE.

La capitolul SARCINI, un rol important îl va avea PROBITATEA MORALĂ ŞI PROFESIONALĂ.

Acestea sunt, după părerea mea, principalele direcţii de urmat, la care bineînţeles că se pot aduce adăugiri de către cei interesaţi.

Punctul 3 din Program

3. REORGANIZAREA administrativ-teritorială şi a tuturor puterilor din Stat, pentru reducerea la maxim a cheltuielilor, fără a produce deservicii populaţiei. Această reorganizare să aibă la bază folosirea noilor tehnologii informatice şi reducerea „timpului de aşteptare” pentru rezolvarea problemelor de orice tip.

  

Această reorganizare trebuie să se aplice începând de la Parlament, până la administraţiile locale.

Concomitent cu reducerea,  se vor întocmi Fişe ale Postului, cu toate drepturile şi obligaţiile funcţiei, precum şi criteriile de salarizare. Orice funcţionar va trebui să facă publice veniturile, averea propriului nucleu familiar şi va fi obligat să delege conducerea altor  activităţi economice proprii, pentru a elimina posibilitatea conflictului de interese.

Se va reduce numărul Judeţelor, cu reducerea concomitentă a structurilor adiacente.

Se vor reorganiza structurile Ministerului de  Interne şi al Apărării, centralizând activităţile de competenţă într-o singură structură  pentru fiecare în parte. Ambele ministere vor fi coordonate direct de Consiliul de Stat pentru Siguranţa Statului.

Se va introduce pe scară largă tehnologia informatică şi autocertificarea, precum şi orice altă măsură ce poate contribui la reducerea birocraţiei.

Aceste măsuri, nu trebuie să conducă la pierderi de locuri de muncă, fiecărui disponibilizat urmând să i se asigure un loc de muncă coerent cu pregătirea profesională. Acest obiectiv, se va realiza în conformitate cu principiul enunţat la punctul 1 din Program : Toţi cetăţenii trebuie să aibă asigurat un loc de muncă, chiar luând în considerare posibilitatea de a munci toţi … mai puţin !  In acest context, se va promova o politică a familiei nouă, bazată pe principiul că femeile ce doresc, se pot ocupa exclusiv, sau parţial, de problemele casnice, fiind sprijinite în acest sens de către Stat, prin forme diverse de alocaţii. Această nouă politică nu va exclude aportul femeilor acolo unde sunt competente, ci va oferi posibilitatea exprimării vocaţiei materne şi a depăşirii deficitului de educaţie cu care se confrunţă copiii de azi. Creşele şi Grădiniţele nu pot satisface cerinţele unei bune educaţii, mai bine decât o mamă ! 

 

Punctul 4 din Program

4 .  Aplicarea principiilor DEZVOLTĂRII SUSTENABILE  pentru viaţa economica, punând principalul accent pe energiile alternative, noi tehnologii  şi recuperarea resurselor de orice tip, în vederea salvării ambientului de la dezastrul actual.

  

Peste tot în Lume se vorbeşte despre această Dezvoltare Sustenabilă, dar … de făcut, nu face nimeni nimic !

De exemplu în Italia, ca să faci o instalaţie fotovoltaică, trebuie să te adresezi la … ENEL (adică la … monopolişti), să ai un … Proiect ( !?!?), aprobare de la Comună, etc., cu o cheltuială de 15.000 Euro, pentru o putere de 3 Kw (cam cât este necesar unei gospodării).  Ţinând cont că această cifră acoperă facturile mele pentru 10 ani, precum şi faptul că oricum voi mai plăti ceva, deoarece preţul Kw-ului  produs de mine, este … un sfert din ceea ce-mi dă ENEL  când nu mai este soare (noaptea), rezultă că investiţia mea va fi de folos numai pentru … monopolişti, eu trebuind să-mi schimb panourile după circa 20 de ani (cât au garanţie!?).   Toată această farsă, ne-o propun, când deja există tehnologia GRID-INVERTER, care asigură folosirea energiei solare produse de propriile panouri, fără … amestecul … şmecherilor !!!  Acesta este un exemplu de cum Puterea monopolistă actuală, încearcă să ne … fraierească !   Exemple de acest fel, se pot da şi în alte domenii (auto electrice, noi tehnologii ecologice, energia eolică, etc.).

Noi de la „Mişcarea DACIA”, vrem să acordăm avantaje tuturor iniţiativelor care au în vedere:

–          Reducerea consumului de hidrocarburi solide, lichide şi gazoase

–          Reducerea drastică a traficului rutier

–          Modernizarea mijloacelor de transport ecologic de mărfuri şi persoane (feroviar, rutier, pe apă)

–          Folosirea energiilor curate (soare, vânt, geotermic, lemn, bio-gaz)

–          Scoaterea din uz a actualei Centrale Nucleare de la Cernavodă

–          Limitarea transporturilor aeriene ( cele mai poluante !)

–          Folosirea masivă a apei de ploaie în gospodării

–          Construcţii de noi locuinţe din materiale strict reciclabile şi cu grad ridicat de izolaţie termică

–          Recuperarea , Reciclarea şi Reutilizarea materialelor folosite pentru ambalaje şi bunuri de larg consum (sticla, hârtia, metalul, materialele plastice)

–          Optimizarea teritorială a forţei de muncă, în sensul reducerii deplasărilor spre locul de desfăşurare a activităţii

–          Generalizarea transportului comun al şcolarilor

–           Încurajarea cumpărăturilor on-line pentru toate produsele agro-alimentare şi de larg consum

–          Informatizarea întregii populaţii, coroborată cu cea a Administraţiei, pentru eliminarea birocraţiei

–          Eşalonarea orarelor de muncă, pentru echilibrarea intensităţii traficului

–          Canalizarea şi aprovizionarea cu apă potabilă a tuturor aşezărilor omeneşti

–          Dezvoltarea producţiei agricole strict biologice  (obiectiv prioritar ţinând cont de condiţiile optime de care se bucură ţara noastră !!!)

–          Adoptarea unor noi tehnologii eco-compatibile

–          Stimularea Cercetării în toate domeniile

–          Reducerea activităţilor şi producţiei … inutile societăţii

–          Promovarea informaţiei şi creaţiei de calitate

–          Etc.

Desigur mulţi vor „strâmba din nas”, citind aceste propuneri, pentru ca ar însemna o schimbare radicală a modului actual de viaţă, dar … este exact ceea ce ne propunem, pentru că noi, „cei de azi”, trebuie să ne gândim şi la „cei de mâine”, care sunt urmaşii şi urmaşii urmaşilor noştri !!!

Punctul 5 din Program

5 .  ASISTENŢĂ SANITARĂ  si  accesul la EDUCAŢIE  gratis pentru toţi.

  

Numai o Naţiune sănătoasă şi educată, poate spera într-un Viitor !

Este deci responsabilitatea exclusivă a Statului, asigurarea acestor două obiective strategice.

Deci  privatizarea în aceste domenii, trebuie să înceteze, pentru că urmărirea profitului , nu poate fi conjugată cu aceste obiective.  Sănătatea şi Educaţia, nu pot avea „două viteze”, în funcţie de disponibilităţile băneşti ale cetăţenilor !   Pe de altă parte, cetăţenii au obligaţia de a respecta aceste obiective.   Ignorarea cerinţelor de sănătate şi educaţie, poate avea consecinţe chiar şi penale, pentru aceştia.  Nu va fi posibil, de exemplu,  ca un copil să nu urmeze şcoala, sau să pună în pericol sănătatea celor din jur, fără ca părinţii să nu fie chemaţi în cauză !!!

Bineînţeles că Statul trebuie să garanteze lucrătorilor din aceste domenii de primă însemnătate, o remuneraţie compatibilă cu rolul social !

Punctul 6 din Program

Open-Source

Comform unei platforme Open Source prin definiţie cum este Wikipedia, iată prezentarea în româneşte  şi cea în engleză (mai cuprinzătoare şi explicită) :

http://ro.wikipedia.org/wiki/Open_source

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

Open Source înseamnă o cale mai rapidă pentru Progres, „ciuntirea” puterii monopoliste şi accesul rapid la noi tehnologii a cât mai multor creativi.

Un exemplu clarificator al acestui nou concept filozofic, este Democraţia.

Ceea ce se defineşte azi Democraţie, este … O  VORBĂ !

Democraţia open-source înseamnă … TRECEREA LA  FAPTE !

Azi Democraţia se manifestă PRIN REPREZENTANŢII  NOŞTRI  (halal !), pe când Democraţia Open-Source se va manifesta prin APORTUL  NOSTRU  DIRECT.

Azi soarta Progresului este în mâna monopolurilor, mâine va fi în mâna celor care doresc întradevăr binele comun; va fi în mâna TUTUROR !

Democraţia de azi (versiune 1.0) „aleargă” în căutarea PROFITULUI, Democraţia de mâine (versiune 2.0) va satisface BINELE  TUTUROR !

Open-Source este o Nouă Filozofie, reprezentând calea de mijloc între actuala filozofie a Profitului cu orice preţ impusă de Monopoluri şi Free-Source, la care omenirea va ajunge probabil când se va realiza Adevărata Globalizare, întemeiată pe principii azi definite Utopice.

Şi „Mişcarea Virtuală DACIA” se vrea o aplicaţie open-source în … politică.

Deci, plecând de la ideile cuprinse în Program, prin contribuţia celor interesaţi, dar mai ales competenţi, se va ajunge la forma temporar acceptată în cadrul „MIŞCĂRII  DACIA”, ce va sta la baza procesului de guvernare.  Zic temporar, deoarece va fi „elastică”, pentru a putea „să se muleze” pe condiţiile în permanentă schimbare.

Punctul 7 din Program

7 .  POLITICA EXTERNĂ  de prietenie cu toate popoarele lumii, fără pretenţii teritoriale, fără participări cu trupe la conflicte armate, de respect pentru afacerile interne ale statelor. Un punct important pe agenda diplomaţiei, trebuie să fie apărarea drepturilor celor de un sânge cu noi, aflaţi pe teritoriile altor state, aşa cum noi ne angajăm să respectăm drepturile minorităţilor de la noi.

  

Aici este puţin de … despicat firul în patru !

Intenţionăm să facem … exact ceea ce este scris !!!

Punctul 8 din Program

8 .  PROPAGAREA  acestor principii, în vederea condividerii, la nivelul tuturor formelor de agregare internaţională,  la care România participă. În acest sens, propunem înfiinţarea la Bucureşti a unui Forum Intercultural, care să aibă menirea de „ghid spiritual” pentru întreaga omenire, prin promovarea DIALOGULUI ca singură alternativă pentru  soluţionarea  gravelor conflicte actuale

  

Unul dintre cele mai interesante mesaje pe care le-am primit, mă avertiza că Sistemul de Putere actual, este precum un iceberg, lăsând să „se vadă” foarte puţin din „mărimea şi complexitatea” sa.  Se „sugera printre rânduri”, că noi am fi … Titanicul !  Foarte corect, dacă ne raportăm la … prezent !

Problema este că iceberg-ul  (ca orice iceberg ! ), răspunde unei legi naturale, … topindu-se (încălzirea globală ?… Focul lui Zamolxe -sper eu-  ?).

Dacă ne raportăm la Prezent, eu mă pot declara satisfăcut de situaţie, aşa cum face … majoritatea. Deşi m-am considerat mereu un … optimist, am început să pricep că situaţia a devenit imposibil de … susţinut !

 Când statele „trăiesc pe datorii” imposibil de plătit, când poluarea a scăpat de sub control, când moralitatea a decăzut la niveluri inacceptabile, când suntem îngropaţi de munţi de gunoaie, când apa curată a devenit o raritate, când preoţii sunt pedofili, când bisericile se transformă în restaurante, când …  ce am mai putea spera ???

Părerea mea este că trebuie să ne întoarcem rapid la respectul pentru Natură, chiar cu riscul de a ne schimba modul de viaţă, … poate nu este prea târziu !

Aceleaşi probleme pe care le avem noi, le au şi … ceilalţi (vezi Grecia!), numai că nouă … „ne-a ajuns cuţitul la os”(fiind mai … slabi), deci suntem mai aproape de … cotitură (logic!).

Avem astfel posibilitatea să „cârmim” şi pun pariu că … ne vor urma şi ceilalţi !

De aceea am propus „să preluăm iniţiativa” şi să demonstrăm că noi locuim în Spaţiul Primordial al Omenirii !!!   Aşa „anunţă”  Baba Vanga, Sundar Sing, Petrache Poenaru şi alţi Profeţi ! 

 Eu cred !

Punctul 9 din Program

,,,,,,,,9.  Deschiderea dezbaterilor şi consultărilor cu toţi cei interesaţi, pe plan intern şi extern, în vederea realizării FEDERAŢIEI celor două state româneşti, cu denumirea … DACIA,,,,,,,

Marea afluenţă de români din Republica Moldova în mişcarea noastră, demonstrează ataşamentul fraţilor noştri, pentru acest punct programatic.

Ei ştiu mai bine ca mulţi dintre noi, că nu este uşor să se ceară o Unire în acest moment, datorită opoziţiei puternice a Rusiei, Uniunii Europene şi a … tuturor vecinilor noştri, ca să nu mai vorbim de minorităţile prezente în teritoriu.

Federaţia poate fi mai uşor acceptată, deoarece:

–          Cu greu Rusia şi Uniunea Europeană ar putea să nege existenţa aceluiaşi popor pe ambele maluri ale Prutului şi justificarea istorică a denumirii DACIA ( că doar … nu suntem urmaşii Romei !).

–          Minorităţile din Moldova ar fi interesate într-o intrare, chiar şi mascată în UE ( libertate de mişcare, piaţă, investiţii, modernizare,  etc.).

–          Perspectiva unei relansări a economiei moldoveneşti este uşor de prognozat.

–          Avantajele strategice ale UE-NATO sunt clare.

–          Contradicţiile ruso-ucrainiene sunt … un avantaj în momentul de faţă.

–          Polonia ar privi cu … interes.

–          Cu Rusia şi Ucraina se pot încheia Tratate de Prietenie, care să le ofere garanţii şi sprijin.  Cum nu suntem urmaşii Romei, poate ar trebui să reconsiderăm relaţia cu lumea slavă. Aceste ţări, ca şi Serbia, trebuiesc susţinute pentru aderarea la UE. Avem tot interesul !

–          Federaţie înseamnă două state, două guverne şi două parlamente, ceea ce sună … liniştitor.

Nu trebuie să uităm parcursul Unirii Tării Româneşti cu Moldova, făcută tot … în doi paşi !

Ca în orice problemă, o soluţie există, trebuind căutată cu ştiinţă şi perseverenţă.

Restul este o chestiune de … timp !Leave a Reply