QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
CHATTERATI

Luglio 31st, 2019 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

CHATTERATI

Dacă ați ales partea noastră, sunteți un iluminist (oricum, în teorie). Cu toate acestea, iluminismul nu este doar un cuvânt – este un SCOP al vieții. Este o filozofie, un scop, un rezultat, o soluție. Este adevarul. Dacă sunteți un iluminist, înseamnă că sunteți un individ rațional, dedicat, inteligent și pasionat, cu viziune pentru un viitor glorios. Te privești ca pe un formator de soartă, o figură istorică a lumii. Aveți o ambiție uluitoare și sunteți în căutarea perfecțiunii. Dacă nu ești, atunci nu ești iluminist. Nu e de glumă. Valorile noastre sunt Revoluția totală și nu ne vom opri la nimic pentru a ajunge acolo. Dacă nu partajați aceeași unitate, nu pierdeți timpul (și chiar mai rău – timpul nostru). Mişcă-te. Suntem bolnavi și obosiți de chat-ul nesfârșit, de planurile neactualizate, de visul fără acțiune. Nu este nicio finalizare.

Din păcate, mulţi din această categorie par atraşi de Revoluția noastră. Chatterati, discussionati și vechii „așteaptă-și-vezi-ce-fac-toți-ceilalți-apoi-aplaudă-ca-o-focă-în-timp-ce-stă-pe-margine”.

Care este ideea ta cea mare? Ai una? Dacă nu, de ce dracu nu ai? Dacă ai fi citit chiar și o fracțiune din lucrările Illuminati, ai fi găsit mijloace nesfârșite de inspirație și o multitudine de lucruri care trebuie făcute. Dacă nu faci nimic și nu ai de gând să faci nimic, atunci de ce dracu te-ai asocia cu o mișcare activistă?

Dacă tu nu ești un Creator, ajută-l pe unul care este. Alăturați-vă unui Proiect și puneți-vă în practică toate Talentele pe care le aveți. Dacă nu aveți o abilitate specifică, ce vă împiedică să atingeți una? Prea lenes? Prea greu?
Ce nu înțelegi? Dacă sunteți membru al cercurilor noastre, sunteți Avangarda Erei Iluminismului. Faci parte dintr-o mână de oameni care se vor ridica pentru a schimba și a forma Lumea din nou, pentru a o elibera de toxinele canceroase care o ucid. Ești un Filozof-Războinic, un soldat al Mamei Pământ, un agent al Spiritului Mondial însuși. Dacă nu vă vedeți ca atare, nu ați înțeles în mod clar NIMIC din milioanele de cuvinte scrise de noi care au încercat să vă învețe.

– Illuminati

CHATTERATI

If you have chosen our side, you are an Illuminist (in theory, anyway). Yet llluminism is not just a word – it’s a life’s pursuit. It’s a philosophy, a goal, an outcome, a solution. It’s the Truth. If you are an Illuminist, it means you are a rational, dedicated, intelligent, and passionate individual with a vision for a glorious future. You view yourself as a fate shaper, a world historic figure. You possess astounding ambition and are on a quest for perfection. If you aren’t, then you aren’t an Illuminist. Don’t kid yourself. Our values are Total Revolution, and we will stop at nothing to get there. If you do not share this same drive, don’t waste your time (and even worse – our time). Move on. We are sick and tired of the endless chatter, the unactualised plans, the dream without the action. There is never any follow through.

Sadly, more of the same appear to be drawn to our Revolution. Chatterati, discussionati, and the old wait-and-see-what-everyone-else-is-doing-then-applaud-like-a-seal-while-standing-on-the-sidelines gang.

What’s your Big Idea? Do you have one? If not, why the fuck not? If you have read even a fraction of the Illuminati’s works, you would have found endless means of inspiration and a plethora of things that need to be done. If you aren’t doing anything, and have no plans on doing anything, then why the fuck would you associate yourself with an activist movement?

If you aren’t a creator yourself, then help one. Join a project and put whatever talents you have to good use. If you don’t have a specific skill, what’s preventing you from attaining one? Too lazy? Too hard?

What don’t you understand? If you are a member of our circles, you are the VANGUARD of the Age of Illuminism. You are part of a handful of people who will rise to change and shape the world anew, to regenerate it from the cancerous toxins killing it. You are a philosopher-warrior, a soldier of Mother Earth, an agent of the World Spirit itself. If you don’t view yourself as such, you clearly have not understood a single thing that millions of words have been trying to teach you.