QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Videoconferinţa Mişcării Dacia din 05.06.2019

Giugno 5th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

NOUL ZAMOLXIANISM (3)

Giugno 3rd, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

(continuare)

Motivaţie RAŢIONALĂ şi LOGICĂ
1. Faptul că IUDEO-CRE(Ş)TINISMUL este o religie străină de SPIRITUL
ÎNAINTAŞILOR noştri, nu mai are nevoie de explicaţii, deoarece le-am dat deja în materialele
noastre.
2. Faptul că IUDEO-CRE(Ş)TINISMUL este FALS şi este de fapt o NĂSCOCIRE a semiticului
PAUL (Pavel) bazată pe amestecarea IUDAISMULUI cu RELIGIILE GNOSTICE anterioare
(Egiptene, Sumeriene, Elenice, Getice), din nou, argumente în sprijinul afirmaţiei noastre se pot
regăsi parţial în Trilogie şi pe larg în cele peste 150 de Cărţi ILLUMINATI.
3. Aşa cum susţin şi ILLUMINATI, „o Religie nu poate dispare, fără a pune altceva în loc” şi asta
deoarece există o „majoritate democratică” înclinată spre MYTHOS/NARATIVĂ şi deloc spre
LOGOS/RAŢIUNE. Aceasta trebuie „adusă treptat pe Calea Adevărului Matematic”, pentru a se
pune bazele HIPERUMANITĂŢII. Nu întâmplător, unul din TESTELE accederii în ILLUMINATI
este INVENTAREA UNEI NOI RELIGII care să proclame DIVINITATEA OMULUI, care să le
înlocuiască pe actualele bazate pe Paradigma STĂPÂN-SCLAV. Zicem „actualele”, deoarece noi nu
suntem de acord nici cu filosofiile/religiile orientale. Nu suntem de acord cu nimic ce are la bază
Crezul, nu Rațiunea, Logica.
Noua Religie „va ucide toţi Dumnezeii Vechi” şi va fi „în pas” cu Noile Cunoştinţe din domeniul
MATEMATICII ONTOLOGICE, cu MONADISMUL LEIBNIŢIAN, cu FILOSOFIAPLATONICĂ („Republica”), HEGELIANĂ (Dialectica) şi HERMETICĂ („As Above, So Below”),
cu PSIHOLOGIA JUNGHIANĂ, cu TRANSHUMANISMUL+, cu MECANICA CUANTICĂ, cu
AVÂNTUL TEHNOLOGIC, cu GNOOSTICISMUL şi evident, cu JACOBINISMUL SOCIAL
(J.J.ROUSSEAU – „Contractul Social”).
4. În toată Lumea asistăm la o reîntoarcere a „PĂGÂNISMULUI”, ca semn al neîncrederii tot mai
accentuale în actualele RELIGII MAJORE. Omenirea a rătăcit CALEA şi se întoarce treptat din
Drumul ce duce spre EXTINCŢIE.
5. Fără îndoială, strămoşii noştri GEŢI erau GNOSTICI:
– Toate TRADIŢIILE NAŢIONALE actuale au SIMBOLURI specifice provenind din adâncul
timpurilor, străine de cele ale unor „Tribali Din Deşert”: Codrul, Râul, Focul Purificator, Pileusul
Merituoşilor, Sica (secera), Falxul (coasa), Fauna şi Flora (Ursul, Lupul, Mistreţul, Cerbul, Cocoşul
de Munte, Ciocârlia, Floarea de Colţ, Ştejarul, Bradul, Fagul, Nucul, Grâul, Busuiocul, Usturoiul,
Vinul şi Ţuica şamd.).
– Se credeau NEMURITORI, cu referire la SUFLET/MINTE/MONADĂ (corpul incinerat
neputându-se considera astfel decât în aberanta religie iudeo-cre(ş)tină).
– Plângeau la Naştere şi se bucurau la Moarte, conştienţi fiind că Sufletul/Mintea/Monada e
„prizonieră în Corp/Materie/Universul Dimensional”, care este RĂU prin definiţie (vezi Trilogia
pentru detalii). Astfel se explică şi sacrificiul „mesagerilor către zei”, precum şi NEÎNFRICAREA
în faţa MORŢII.
Herodot, în ”Istorii”:
”Despre obiceiurile pe care le au Geții, care își închipuie că sunt nemuritor, am vorbit. La Trausi
găsim aceleași datini ca și la restul Tracilor – în afara celor legate de naștere și de moarte, când
fac ceea ce voi arăta. Rudele stau în jurul nou-născutului și plâng nenorocirile care va trebui să le
îndure nou-născutul, odată ce a venit pe lume. Sunt pomenite atunci toate suferințele omenești.
Când moare cineva, Trausii îl îngroapă glumind și bucurându-se. Cu acest prilej, se amintesc
nenorocirile de care scapă omul și arată cât este el de fericit în toate privințele”.
Obiceiul de a se distra la priveghiul răposaților s-a păstrat până nu demult în ținutul Vrancei şi nu
numai. A se vedea în acest context şi Cimitirul Vesel de la Săpânţa.
– Trăiau în COMUNITATE fără discrepanţe în Redistribuirea Resurselor.
– Nu exista Ereditarea Averilor (Moştenirea, deoarece aveau PROPRIETATEA ÎN DEVĂLMĂŞIE.
– Conceptele de FAMILIE şi MORALA erau corespunzătoare Principiilor Gnostice.
– Nu aveau SCLAVI, în afara agresorilor puşi să-şi răscumpere Păcatul de a fi atacat un Popor
Paşnic, dar Necruţător cu Duşmanii.
– Nu porneau RĂZBOAIE DE CUCERIRE a altor Neamuri, ci doar de APĂRARE. Erau PACIFICI.
– Trăgeu cu arcul în „Zeii Răi”, deoarece se considerau ei înşişi Divini.
– Conducerea COMUNITĂŢII era de tip MASA ROTUNDĂ (Sfatul Bătrânilor/Înţelepţilor), unde
cei mai MERITUOŞI ajungeau, în lipsa PRIVILEGIULUI de orice alt fel.
– Circulă în Internet LEGILE LUI ZAMOLXE, care nu au aproape nimic în comun cu Legile Iudeo-
Cre(ş)tinismului. Unii vor spune că sunt INVENŢII, dar Adevărurile cuprinse în ele sunt fărăîndoială NESTEMATE ale Conştienţei Colective a Neamului Nostru. Pe de altă parte, TOATE
RELIGIILE sunt „invenţii” din anumite perioade istorice, după cum rezultă din materialele noastre
şi cele ILLUMINATI.
6. Noua Religie va fi o Sinteză Superioară a tuturor religiilor „păgâne” ce vor fi puse în sintonie
între ele, dar şi cu noile CUNOŞTINŢE acumulate de omenire până în prezent. Ea va avea astfel un
Caracter Universal. Va fi ceea ce şi ILLUMINATI preconizează: O Nouă Religie care va pune în
centrul „Dogmei” sale DIVINITATEA OMULUI. Dogma este cuprinsă între ghilimele deoarece
definiţia sa nu va fi atât de restrictivă precum o declară actualele dicţionare: orice poate fi pus în
discuţie în Noul Zamolxianism, bineînţeles folosind Argumente Raţionale şi Logice. Nimic din ce e
omenesc nu e deasupra Spiritului Critic.
Caracteristici ale Noului Zamolxianism
– DIVINITATEA OMULUI va sta în Centrul Dogmei.
– SCOPUL Neo-Zamolxianismului este CREAREA UNEI COMUNITĂŢI DE ZEI, deoarece noi
toţi avem POTENŢIALUL pentru aşa ceva.
– Nu va avea Biserici, ci Biblioteci.
– Nu va avea Preoţi, ci Competenţi din toate domeniile care-şi vor împărtăşi dezinteresat
CUNOAŞTEREA
– Nu va avea „Cărţi Sfinte”, ci Cărţi De Text pentru toate domeniile.
– Nu va exista o entitate socială, o formă organizatorică sau o entitate, ci doar Principii și Spirit!
– Mulţi preoţi ortodocşi vor înţelege necesitatea „Redescoperirii Rădăcinilor Sufocate De Bălării” şi
vor contribui la Marea Schimbare Spirituală… alţii, cei mânaţi de MAMMON şi de YHWH, vor
dispare din Viaţa Spirituală A Neamului.
– Actualele Lăcaşuri De Cult vor deveni Centre De Perfecţionare Culturală, Ştiinţifică, Psihologică,
Filosofică, Spirituală, Muzee, Sanatorii, Spitale, Şcoli, Biblioteci şamd.
– Proprietăţile actualei Biserici Ortodoxe sau ale altor Culte, vor trece în FOLOSINŢĂ INDIVIZĂ a
comunităţilor locale.
– TRADIŢIILE vor fi „eliberate” de Dogmele, Denaturările şi Mistificările actuale şi-şi vor recăpăta
vechile SEMNIFICAŢII şi SIMBOLURI.
CONCLUZII
Desigur că mulţi vor spune că suntem Nebuni, dar niciunul din aceştia nu ar spune-o despre
PAUL/PAVEL, iudeul care a inventat CRE(Ş)TINISMUL!?
Dacă el a putut s-o facă, noi, urmaşii Geţilor Carpato-Balcano-Dunăreano-Pontici, de ce nu am
putea s-o facem, mai ales că se va trata de o REVENIRE la ceva ce a fost, „sincronizată” la actualul
Stadiu De Evoluţie A Umanităţii!?
Numai cine Cunoaşte măcar la nivel generalist ISTORIA RELIGIILOR poate pricepe demersul
nostru.Numai cine a priceput că suntem pe o CORABIE A NEBUNILOR poate să-şi imagineze O NOUĂ
LUME. Noi suntem PIRAŢII!
Numai cine a accesat CUNOAŞTEREA şi combate IGNORANŢA poate înţelege
MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ şi demersurile legate de aceasta.
Numai cine a citit măcar o parte din Cărţile ILLUMINATI ştie că această Nouă Religie este deja
deliniată pe baza unei EVOLUŢII MULTIMILENARE.
„Numai cine ştie cât de departe poate ajunge, va ajunge acolo!”
Aşteptăm ca Teologi şi Istorici ai Religiilor să preia iniţiativa şi să înscrie noua Religie la
Secretariatul de Stat pentru Culte, cu specificarea faptului că adepţii NU au BISERICI, ci
BIBLIOTECI, NU au CLER, ci GENII ALE OMENIRII din toate domeniile, NU au „CĂRŢI
SFINTE”, ci CĂRŢI DE TEXT de Filosofie, Psihologie, Matematică Ontologică, Mecanică
Cuantică, Ştiinţe, Cultură, Istoria Religiilor şamd. şi că nu solicită nicio FINANŢARE de la Stat.
ZAMOLXIANISMUL e cea mai veche Religie a băştinaşilor acestui pământ şi trebuie recunoscut
fără doar şi poate!
Fiind actualizată această Religie cu CUNOAŞTEREA acumulată de Omenire şi fiind permanent
actualizată şi în viitor, se va numi de azi încolo NOUL ZAMOLXIANISM şi se va încadra în
familia RELIGIILOR GNOSTICE, al căror PRINCIPIU FUNDAMENTAL este DIVINITATEA
OMULUI.

NOUL ZAMOLXIANISM (1)

Giugno 3rd, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Fragmente din ADDENDUM la „Adevărul Despre ILLUMINATI – Al Doilea Val Al Iluminismului, Şi Ultimul”

RELIGIA în MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ

„În ceea ce priveşte Religia, căutăm să eliminăm sistemele de credință Avraamică și Karmică.
Acestea sunt superstiții iraționale, bazate pe fantezie și înșelăciune. Ele nu au niciun loc în lumea
modernă. Dacă o Religie nu conține un element de actualizare, atunci este o pierdere de timp și din
ce în ce mai irelevantă cu fiecare secundă care trece. Ce Cunoştinţe din lumea modernă există în
religiile antice ale evreilor, creștinilor și musulmanilor sau sikhilor, budiștilor, hindușilor sau
taoștilor? Hiperianismul este singura religie viabilă a Logosului. Este Religia Matematicii.
Actualizată continuu de Dialectică. Cu toate acestea, Hiperhismul recunoaște că Religia are nevoie
de elemente Mythos pentru a se angaja în Emoții. Suntem bucuroși să vedem că toate Religiile
Păgâne antice au înviat. Nu ar fi fantastic să vedem renașterea religiilor păgâne grecești, canaanite,
egiptene, norvegiene, romane, africane, persane, babiloniene, sud-americane, americane, nord-
americane, asiatice și australiene (GETO-DACE spunem şi noi)? Vrem o explozie de culoare,
imaginație și ritual. Vrem la nesfârşit fertilizarea şi încrucișarea lor, iar pentru oameni SĂ
CONSTRUIM NOI RELIGII. Vrem o Renaștere Spirituală.”
Ded Kawboi – Iluminist

Acesta este o „recomandare” a ILLUMINATI după cum o demonstrează şi textul original, tradus
mai sus.
Mişcarea Dacia propune populaţiei arealului nostru o revenire la ZAMOLXIANISM. Nu avem
detalii ale VECHIULUI ZAMOLXIANISM, dar ştim sigur că era o RELIGIE GNOSTICĂ,
asemenea tuturor religiilor practicate în Eurasia şi nu numai. Fiind GNOSTICĂ – bazată pe
GNOZĂ / CUNOAŞTERE – avem obligaţia de a o ACTUALIZA cu CUNOAŞTEREA omenirii de
acum şi din viitor.
NOUL ZAMOLXIANISM va înlocui Religiile Străine De Spiritul Nostru Ancestral!
Vom reveni în continuare cu Argumente şi Detalii.

NOUL ZAMOLXIANISM

Motto: „Nu Dumnezeu l-a creat pe Om, ci invers!”

Este absolut paradoxal că în vremurile actuale în care Ştiinţele şi Tehnologiile au făcut
progrese excepţionale, să mai existe oameni care să se supună unor dogme de acum mii de ani.
Acum când Matematica Ontologică e pe cale să elimine toate Paradoxurile din Ştiinţe, acum că ne-
am avântat în cunoaşterea Universului şi că am păşit pe Lună, acum că descifrăm secretele Găurilor
Negre, elaborăm Fizica Cuantică conform unei Noi Paradigme Ştiinţifice diferită de Interpretarea
Copenhaga şamd. sunt încă oameni care mai dau crezare unor Bălmăjeli Iraţionale („cărţi sfinte”!?)
ale unora din nu-ştiu-ce deşerturi care habar n-aveau de Matematică, Filosofie, Psihologie, Ştiinţe
şamd.
De-a lungul mileniilor, „cărţile sfinte” nu numai că au frânat Evoluţia Omenirii prin dogme
tribale (Pământ Plat, Rai, Iad, Dumnezeul în afara Infinitului, Pământul în centrul sistemului
planetar şi alţi cai verzi pe pereţi), dar au şi stat la baza celor mai oribile războaie religioase,
holocausturi şi a nenumărate Crime împotriva Minţilor Iluminate ale Omenirii care au îndrăznit să
emită „erezii”.
În „cărţile sfinte” nu există nicio trimitere la Matematică, Logică, Ştiinţe, Raţiune, ba chiar,
„reformatorul” Martin Luther a avut tupeul de a declara că „RAŢIUNEA este Curva Diavolului”!?
Vedem azi cohorte de oameni (oameni?) călcându-se în picioare la Moaşte şi Apă Sfinţită,
dar vedem şi politicienii de stânga, centru şi dreapta în pelerinaje pentru a-şi câştiga Popularitatea,
vedem Celebrităţi ignorante dar şi medici, oameni de ştiinţă(!?), psihologi, educatori, jurnalişti,
cadre universitare şamd. căzute sub vraja Avraamismului şi altor Religii Majore. Într-o ţară
capitalistă vlăguită şi vândută cu bucata în numele Europeismului şi Globalizării de o Elită Liberală
(sau Social-Democrată că tot un Drac e!), cheltuim sume exorbitante pentru Biserici, pe lângă alte
Temple ale Idioţeniei cum sunt Stadioanele, în vreme ce bogaţii devin tot mai bogaţi şi săracii tot
mai săraci.
Argumentele Raţionale bazate pe Istoria Religiilor, Matematică, Ştiinţe, Filosofie,
Psihologie şa. se găsesc în primele trei cărţi ale Mişcării Dacia şi în această ocazie vor avea o
pondere redusă. Cert este, că dacă românii nu ies de sub infuenţa lui YHWH căruia i se închină şi
care de fapt „nu e dumnezeul străbunilor noştri, ci al altora”, Viitorul ne va găsi total nepregătiţi
pentru Al Doilea Şi Ultimul Val Al Iluminismului, iar consecinţele vor fi dramatice.
Răsar ca ciupercile „geto-dacii cre(ş)tini” care susţin inclusiv că Isus era dac, că dacii
vorbeau limba română, că dacii au cucerit Roma şi alte tâmpenii pe care le vomită „democratic” pe
reţelele de socializare. Realitatea Istorică este că Avraamismul a fost implementat în arealul nostru
de către slavi dinspre sud şi de către maghiari dinspre vest şi s-a finalizat odată cu formarea
primelor formaţiuni statale, ai căror conducători aveau nevoie de un „instrument de manipulare în
masă”. Maghiarii şi slavii au fost vectorii creştinismului în arealul nostru, fiind împuterniciţi de
Imperiul Roman de Apus, respectiv de cel Răsăritean, să supună „păgânii” autohtoni, ceea ce le-a
reuşit de minune. Nu putem spune că „suntem mai proşti ca alţii”, deoarece cu această strategie s-a
creştinat toată Europa „păgână”, ba chiar şi alte continente.
Reamintim „geto-dacilor cre(ş)tini” că Galerius, care sigur era dac şi împărat al Imperiului
Roman de Răsărit, NU era creştin nici la începutul secolului al IV-lea după Cristos. Mausoleul săude la Salonic este tipic mitraicilor, iar Arcul său de Triumf consemnează strânsele legături cu
strămoşii noştri comuni. Cine poate crede bazaconiile cu sf. Andrei, într-o vreme când pădurile
acopereau peste 90% dn teritoriu, nu existau drumuri ca azi, munţii şi râurile constituiau adevărate
obstacole naturale, iar autohtonii trăiau în cea mai mare izolare de teama migratorilor? Da, era
posibil aşa ceva, dar numai în marile centre populate în special de „venetici”, nu şi în zonele
muntoase şi împădurite unde se refugiase majoritatea populaţiei autohtone. Aceasta a rămas
„păgână” pentru secole, în perioada numită „Epoca Întunecată”. Există statistici (am publicat una
din zona Orăştiei în lucrarea „OIERITUL: Principala dovadă a PRIMORDIALITĂŢII şi
CONTINUITĂŢII noastre” – https://www.academia.edu/5163054/OIERITUL_Principala_dovad
%C4%83_a_PRIMORDIALIT%C4%82%C5%A2II_%C5%9Fi_CONTINUIT
%C4%82%C5%A2II_noastre -) care demonstrează cu cifre o aşa situaţie.
Religia strămoşilor noştri era din familia celor Gnostice: se credeau Nemuritori, referindu-
se evident la Suflet, căci Corpul era incinerat, trăgeau cu săgeţi înspre zeii răi, se bucurau la
funeralii deoarece Sufletul decedatului se elibera din închisoarea Trupului, nu exista Proprietatea
Individuală, nu existau diferenţe mari de Recompensare în cadrul Comunităţii, nu existau Sclavi, iar
Familia nu era încă definită conceptual aşa cum e azi.
Marea majoritate a populaţiei se declară azi creştină, fără să fi citit vreodată „cărţile
sfinte”, sau fără să înţeleagă cât de ridicol este ceea ce e scris acolo. Aceasta este consecinţa
IGNORANŢEI cultivate cu meserie de Sistem. Credincioşii aleg „calea cea uşoară” a supuşeniei, a
îngenunchierii, „intrându-le pe o ureche şi ieşindu-le pe cealaltă” ce le citeşte „tata popa” ore în şir,
gândindu-se în acest timp cum să mai păcălească pe cineva, cum să se răzbune pe vreun duşman,
cum să ajungă mai repede la ibovnică, cât să investească la Loterie, cum să ajungă mai repede la
Stadion, ca să nu piardă ocazia de a fluiera, înjura în libertate şi de a se bate cu alţi „sportivi” ca ei,
pentru o adunătură de golani ce aleargă după o băşică, sau la Televizor pentru a nu pierde
„concertul” de manele indo-afro-americane şi telenovela coreană, cum să mai înşele fiscul, cum să-
şi cumpere un BMW, chit că se cacă în fundul curţii şamd. Într-un fel, totul se explică: ei sunt într-
un Templu al lui YHWH pe care Gnosticii îl numesc… SATANA.
Clerul a avut grijă să invadeze viaţa credincioşilor, făcându-se protagonistă în toate
evenimentele cruciale: naştere, căsătorie, moarte. Odată cu reinstaurarea Capitalismului, s-a infiltrat
şi în Social, Economie, Sănătate şi Educaţie, fără a avea Competenţe necesare sau misiuni specifice,
şi totul, doar pentru a justifica fondurile uriaşe şi necontrolabile de care dispune din bunăvoinţa
Statului Slab Liberal.
YHWH şi MAMMON sunt duşmanii declaraţi ai Meritocraţiei Iluministe. Numai cu
eliminarea lor, Omenirea va putea face Pasul spre HiperUmanitate, alternativa fiind EXTINCŢIA,
chiar şi numai parţială. În lipsa Meritocraţiei Iluministe, oamenii sunt destinaţi de ÎNTUNECAŢII
Vechii Ordini Mondiale (OWO), să devină Sclavi Instituţionalizaţi… la voi, alegerea!
Bisericile noastre creştine nu pot fi excluse de la RESPONSABILITATEA pentru starea
jalnică a Naţiunii, tot aşa cum toate Religiile Majore sunt responsabile la nivel global!!! În zadar
propăvăduiesc „Binele” dacă participă „Corp şi Suflet” în Sistem.
În loc să se studieze în Şcoli mai multă Matematică, dezvăluindu-i-se fundamentul
ONTOLOGIC, se introduc ore de Religie!?
Universul e ORDONAT MATEMATIC, RAŢIONAL şi are ca SCOP DEVENIREA
(BECOMING) şi e suficient să spunem că 1+1 face întotdeauna 2, acesta fiind un ADEVĂR
ABSOLUT, spre deosebire de SCORNELILE unor tribali semi-sălbatici de acum mii de ani, dindeşerturi îndepărtate, care habar n-aveau de Matematică şi Ştiinţe şi care trăiau în cel mai profund
ÎNTUNERIC.
S-a ajuns până acolo încât o religie ce alimentează Terorismul, Mutilările Genitale şi
Discriminarea Femeilor să fie tolerate în Occident în numele Multiculturalismului, profanându-se
conceptul de CULTURĂ şi DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI. Clerul avraamic
iudeo-creştin se află în spatele acestei TOLERANŢE FAŢĂ DE INTOLERANŢI, deoarece chiar şi
propria religie are aceeaşi RĂDĂCINĂ COMUNĂ… diferenţa este că „perioada teroristă” a
acestora a fost eradicată substanţial prin RĂSPÂNDIREA CUNOAŞTERII. Concluzia LOGICĂ e
că însuşi Clerul Creştin ne vrea şi azi PROŞTI, şi cum noi occidentalii dăm semne de
DEŞTEPTARE, trebuie să fim „diluaţi” cu alţi PROŞTI. Ce „schimb cultural” se poate face cu
„civilizaţii” bazate pe Coran? Câte Premii Nobel au luat islamicii? Pentru ei Pământul este Plat, că
aşa scrie Coranul şi asta, în vremurile în care imaginile de pe Staţiile Orbitale sunt la ordinea zilei!?
Azi avem Cunoştinţe despre Fizica Cuantică, despre Găurile Negre, despre Galaxii şi încă
mai sunt miliarde de oameni (oameni?) care se sinucid pentru a avea 72 de virgine „dincolo”!?
Aceştia sunt în realitate nişte obsedaţi sexual ce îşi reprimă dorinţele aici, desconsiderând, mutilând
şi sclavizând femeile şi acoperindu-le din cap până-n picioare ca să nu ispitească pe alţi. Islamicii
şi-au creat o UMBRĂ ( vezi Jung) înspăimântătoare. Şi lor le-ar place să facă sex ca occidentalii,
dar sunt împiedicaţi de religia lor, şi atunci… BUUUM!?
Islamismul trebuie interzis prin lege în occident, în regim de reciprocitate cu ţările
islamice.
Aici nu e vorba de LIBERTATE, ci de DREPTURILE OMULUI.
LIBERTATEA de a propaga ISLAMISMUL este o LIBERTATE NEGATIVĂ.
Trebuie implementat conceptul RAŢIONAL conform căruia „LIBERTATEA UNUIA SE
TERMINĂ UNDE ÎNCEPE LIBERTATEA ALTORA!”
Nu poţi primi în casă unul care are ca obiectiv dictat de „cartea sfântă”, uciderea gazdei
„necredincioase”! Numai o gazdă CRETINĂ poate accepta aşa ceva!
Nu e adevărat că fundamentaliştii interpretează greşit Coranul, deoarece nimeni nu
garantează că sunt ei cei care nu-l interpretează corect, că altfel nu ar mai exista diverse interpretări
şi diverse secte. Însuşi faptul că sunt posibile „diverse interpretări” este un indiciu RAŢIONAL că
aceste „cărţi sfinte” (se poate extinde raţionamentul la TOATE „cărţile sfinte” din TOATE Religiile
Majore), nu merită consideraţie.

(va urma)