Dacia Iluministă » Blog Archive » ”Mişcarea DACIA” se ocupă de… politică !
QR Code Business Card

”Mişcarea DACIA” se ocupă de… politică !

Ottobre 8th, 2010 Posted in Politica romena

Cine activează constant la grupul Facebook, poate fi indus în eroare citind multele link-uri propuse, ce se referă la DACIA.

Se poate crede că unicul nostru scop, este rememorarea Trecutului Măreţ.

Ţin să reamintesc existenţa Principiilor şi Obiectivelor, ce au un puternic caracter… politic !

Legătura cu DACIA, a fost explicată pe larg.  Pe lângă primul Obiectiv ( redescoperirea Trecutului, a Tradiţiilor şi Obiceiurilor ), combaterea manipulării prin deformare, a Istoriei şi a Limbii noastre, trebuie privită tot prin prisma… politicii, ce-şi propune eliminarea auto-lezionismului conaţionalilor şi a denigrărilor neprietenilor.

Ataşamentul nostru ferm, faţă de problemele celor de acelaşi sânge cu noi de pretutindeni, are de asemenea un caracter politic. Nu întâmplător, dorim unirea celor două state româneşti sub numele de DACIA, o nouă Politică Regională, întoarcerea Competenţelor emigrate şi apărarea demnităţii Diasporei.

Legătura cu DACIA, se găseşte şi în alte Obiective şi Pincipii, cum ar fi : Lupta împotriva Corupţiei şi Imoralităţii, acceptarea în propriile rânduri a tuturor celor ce au la suflet soarta DACIEI, indiferent de etnie, naţionalitate, locaţie, etc., dar mai ales, necesitatea unei armonii Om – Ambient, pierdută în 2000 de ani. Tot de la daci, vrem să deprindem o organizare statală, juridică  şi socială simplă şi eficientă, în evident contrast cu Haosul generalizat şi Imoralitatea Sistemică din zilele noastre (Educaţie, Sănătate, Competenţe, Activităţi futile, Cultură, etc.).

Legătura cu DACIA, se găseşte şi într-o nouă politică de Pace şi Prietenie, cu toate ţările, dar mai ales cu vecinii noştri, punând bazele unei noi Politici Regionale,  în evident contrast cu actualele abordări.

Cert este că noi suntem contari actualei Globalizări, împotriva diluării Identităţii Naţionale, împotriva Rememorărilor Istorice contrastante Principiilor şi Obiectivelor noastre, împotriva actualului Sistem Partitic, împotriva (NON) Valorilor actual acceptate.

Noi vrem să devenim o Forţă Nouă, de mare Spiritualitate, capabilă să pună noi baze Evoluţiei în Spaţiul Carpato – Dunăreano – Pontic !

Dacia de mâine, va fi un Spaţiu al BUNULUI – SIMŢ, fără partide, ci cu Administratori Competenţi, capabili să asigure INTERESUL COMUNITĂŢII.

Desigur, acestea sunt ideile mele personale, pe care sunteţi invitaţi să le dezbateţi şi să le completaţi.  Eu nu sunt altceva decât un Administrator, ce veghează să nu se devieze de la Principii şi Obiective, până în momentul trecerii la Acţiune. Pot avea şi lipsuri şi pot greşi uneori, dar este normal, deoarece un astfel de Proiect, nu poate fi opera unui grup restrâns de persoane şi cu atât mai puţin a uneia singure ! Eu nu am făcut altceva, decât să ”adopt” idei ce mi-au plăcut, alcătuind baza  de plecare pentru Marea Schimbare. Acum este rândul vostru !

Haideţi să discutăm de … POLITICĂ, dar nu de cea actuală, deoarece este deja ”condamnată” !

Gândiţi-vă la CE LUME VREŢI SĂ LĂSAŢI COPIILOR VOŞTRI !

Related PostLeave a Reply