Dacia Iluministă » Blog Archive » „Mişcarea Dacia”… PROPUNE :

„Mişcarea Dacia”… PROPUNE :

ottobre 2nd, 2011 Posted in Politica romena

În primul rând specificăm că proiectul nostru nu este unul „pe termen scurt”, ci unul care implică o eşalonare „elastică” în funcţie de conjuncturi interne şi internaţionale, pe baza unei TACTICI şi STRATEGII pe care voi încerca să le schiţez în continuare.

În principiu, ceea ce propunem noi, este … SCHIMBAREA RADICALĂ A MODULUI DE VIAŢĂ, nu numai în România, ci în toată Lumea, deoarece este de neînchipuit că „putem face ce vrem” fără să ţinem cont de complexitatea situaţiei politice internaţionale. Ceea ce putem face, este să TINDEM spre o nouă PARADIGMĂ socio-economică şi … cu inteligenţă, să „sădim noi seminţe” şi să ne ocupăm de „creşterea lor până la a deveni fruct”.

Principalele ŢELURI care stau la baza „liniei noastre politice” sunt: O NOUĂ POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ, DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ SUSTENABILĂ (ca răspuns la CRIZA PROFUNDĂ în care ne aflăm) şi combaterea GLOBALIZĂRII (vinovată de PIERDERA PARŢIALĂ A IDENTITĂŢII NAŢIONALE).

OBIECTIVELE noastre sunt deja delineate şi le reamintesc pe scurt, sub rezerva că acestea pot fi extinse, sau amendate, în cadrul DEZBATERILOR care vor urma din momentul când vom trece la o „fază superioară de organizare” :

A. În domeniul SOCIALULUI :

1. Punerea Bazelor pentru realizarea unui STAT PUTERNIC, capabil să satisfacă toate necesităţile poporului şi teritoriului.

2. „Muncă pentru toţi” … vom munci mai puţin şi vom munci TOŢI !

3. „Etica Socială” … se va stabili o GRILĂ DE SALARIZARE, se va introduce IMPOZITAREA PROGRESIVĂ, PROPRIETATEA PRIVATĂ va fi subordonată INTERESULUI NAŢIONAL, vor fi eliminate CÂŞTIGURILE FĂRĂ MUNCĂ, vor fi confiscate AVERILE ILICITE, se va realiza INTERNETIZAREA tuturor cetăţenilor, va fi eliminată treptat CIRCULAŢIA BANILOR DE HÂRTIE, se va realiza un DOCUMENT UNIC pentru fiecare cetăţean şi subiect economic.

4. EDUCAŢIA şi SĂNĂTATEA vor deveni PRIORITATE DE STAT şi va fi asigurată din resursele naţionale GRATIS şi PENTRU TOŢI.

5. CULTURA va fi subvenţionată de Stat, care se va ocupa în acest context şi de PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE prin promovarea şi conservarea TRADIŢIILOR şi OBICEIURILOR NAŢIONALE.

6. Se va elabora o LEGE A FAMILIEI, care să aibă la bază principiul RESPONSABILITĂŢII PĂRINTEŞTI în asigurarea condiţiilor de educaţie a copiilor şi adolescenţilor.

7. STATUL va lua toate măsurile necesare pentru SIGURANŢA POPULAŢIEI, devenind GESTIONAR UNIC al activităţilor de ASIGURĂRI, FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECŢIA CIVILILOR ÎN CAZURI DE NECESITATE, APĂRAREA TERITORIULUI NAŢIONAL, RESPECTAREA LEGILOR, STABILIZAREA POPULAŢIEI prin eliminarea condiţiilor care împing la emigraţie şi optimizarea distribuţiei în teritoriu a forţei de muncă şi a obiectivelor economice,etc.

8. Definirea unei noi STRATEGII DE APĂRARE, în care Forţele Armate să fie responsabilizate în domeniul PROTECŢIEI CIVILE şi a PREGĂTIRII MILITARE A POPULAŢIEI CIVILE PENTRU „APĂRAREA PROPRIULUI TERITORIU” în colaborare cu FORŢELE ARMATE PROFESIONISTE.

9. Reorganizarea JUSTIŢIEI pentru : scurtarea timpilor procesuali, simplificarea şi dezambiguizarea Codurilor, siguranţa efectuării pedepsei, reeducaţie prin muncă, constituirea CURŢILOR DE JUDECATĂ LOCALE, judecători aleşi prin vot direct, etc.

10. ORGANELE MEDIA trebuie să răspundă cerinţelor populaţiei pentru : Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Tehnologie, Informaţie Obiectivă, Divertisment Sănătos, Promovarea Adevăratelor Valori, Cultivarea Tradiţiilor şi Obiceiurilor Strămoşeşti, etc., motiv pentru care propunem înfiinţarea unui Observator Etic, alcătuit din oameni de cultură, educatori şi specialişti în domeniile respective.

11. REORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI cu scopul reducerii drastice a numărului funcţionarilor publici. Această reducere trebuie compensată cu INTERNETIZAREA GENERALIZATĂ, REDUCEREA BIROCRAŢIEI şi cu delegarea concomitentă de prerogative către LOCALITĂŢI.

12. Desemnarea funcţionarilor publici numai pe baza principiilor de COMPETENŢĂ şi RESPONSABILITATE.

B. În domeniul ECONOMIC :

1. PRODUCEREA DE BUNURI DURABILE.

2. ELIMINAREA ACTIVITĂŢILOR FUTILE (care nu sunt creatoare de bunuri indispensabile).

3. AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ INTENSIVĂ.

4. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ sponsorizată de Stat.

5. STIMULAREA folosirii ENERGIEI „CURATE”, cu înlocuirea treptată a combustibililor fosili şi nucleari.

6. Implementarea unui NOU CONCEPT DE HABITAT prin stimularea cercetării şi realizării unor locuinţe şi localităţi cu grad înalt de INDEPENDENŢĂ. În acest scop, se va urmări folosirea apei de ploaie, a potenţialului solar, geotermic şi eolian, recuperarea deşeurilor organice pentru recuperarea potenţialului energetic şi fertilizant, dezvoltarea producţiei de carne, legume şi fructe „de godpodărie”…cu respectarea Normelor de Siguranţă Sanitară şi Ambientală.

7. Un PROGRAM NAŢIONAL DE RECUPERARE, REFOLOSIRE şi RECICLARE, prin care să se elimine disperderea în ambient a ambalajelor şi a altor materiale rezultate din activităţile oamenilor.

8. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT ECOLOGIC ŞI OPTIMIZAT, care să nu mai fie axat pe „transportul de mică portanţă, lungi parcursuri şi… pe cauciuc”.

9. STIMULAREA COMERŢULUI ELECTRONIC, prin realizarea unor MARI CENTRE DE DISTRIBUŢIE A TUTUROR BUNURILOR DE CONSUM, deservite de MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE ECOLOGICE care să răspundă „solicitărilor electronice” de achiziţie „din poartă în poartă”.

10.SCURTAREA TRASEULUI DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR, cu eliminarea intermediarilor nejustificaţi.

11.Promovarea TURISMULUI ECOLOGIC NAŢIONAL DE MASĂ.

12.Introducerea în activitatea oamenilor a principiului FREE-SOURCE.

13.Comasarea tuturor instituţiilor financiare într-o unică BANCĂ NAŢIONALĂ.

14.Desfiinţarea BURSEI DE VALORI şi înlocuirea acesteia cu o BURSĂ DE PRODUSE.

15.Trecerea COMERŢULUI EXTERIOR în responsabilitatea unică a Statului, care va practica schimburile internaţionale MARFĂ CONTRA MARFĂ, pentru importul necesarului intern de produse „lipsă” şi exportul „excedentului” de produse interne.

În domeniul POLITICII INTERNAŢIONALE :

1. Realizarea (cel puţin a) unei FEDERAŢII cu celălalt STAT ROMÂNESC.

2. O politică internaţională de PRIETENIE, PACE şi NEAMESTEC ÎN TREBURILE INTERNE ale altor state.

3. O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, bazată pe principiile enunţate până aici.

4. NEPARTICIPAREA CU TRUPE ARMATE ÎN AFARA TERITORIULUI NAŢIONAL.

5. DIFUZAREA ŞI IMPLEMENTAREA în toate formele de cooperare internaţională la care aderăm, a principiilor enunţate până aici.

Listele rămân deschise în aşteptarea DEZBATERILOR.

Bineînţeles că anumite prevederi par imposibil de actualizat, dar REPET că proiectul nostru este „cu bătaie lungă”, iar acestea sunt toate OBIECTIVELE, atât cele TACTICE, cât şi cele STRATEGICE. Ca OBIECTIVE TACTICE, care pot fi implementate imediat după cucerirea DREPTULUI DE GUVERNARE, reamintesc : munca pentru toţi, grila de salarizare, impozitul progresiv, legea familiei, realizarea „documentului unic”, o nouă STRATEGIE DE APĂRARE, stimularea producerii de „ENERGIE CURATĂ”, PROGRAM NAŢIONAL DE RECICLARE, RECUPERARE ŞI REFOLOSIRE A MATERIALELOR, AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ INTENSIVĂ, stimularea COMERŢULUI ELECTRONIC, a TRANSPORTULUI ECOLOGIC, a producerii de BUNURI DURABILE, SCURTAREA TRASEULUI PRODUCĂTOR-CONSUMATOR, TURISMUL ECOLOGIC DE MASĂ, etc.

Alte prevederi STRATEGICE vor necesita „pregătiri” pentru o viitoare implementare, în funcţie şi de PUTEREA DE GUVERNARE şi de… CONJUNCTURA INTERNĂ şi INTERNAŢIONALĂ.

Nu am nici cea mai mică îndoială, că „Mişcarea Dacia” este singura mişcare politică cu PRINCIPII şi OBIECTIVE de AVANGARDĂ, NON-VIOLENTĂ, deschisă TUTUROR şi oricărei CONVERGENŢE cu alte FORŢE ce au ca Obiectiv PROPĂŞIREA NEAMULUI ! Nu avem LIDERI AUTO-DESEMNAŢI, aceştia trebuind să iasă din imersiune pe baza COMPETENŢEI, a activităţii şi a contribuţiei la dezvoltarea mişcării. Aşa cum am mai spus, „Mişcarea Dacia” este ca o Oaste ce are nevoie în egală măsură de OŞTENI şi de GENERALI. Eu mă candidez pentru postura de… OŞTEAN ! Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Related PostOne Response to “„Mişcarea Dacia”… PROPUNE :”

 1. Camelia Rosulescu Says:

  Buna ziua,

  Am gasit “intamplator” blogul, pornind de la un alt blog (vedeti mai jos).
  România are mare nevoie de oameni ca dvs. Sunt multe miscari diparate si e pacat ca oamenii cu aceleasi ganduri nu se unesc. E tare multa strambatate in Romania si in lume!

  Poate ca va veni o zi… cand Toti vom fi Una, asa cum vrea Dumnezeu.

  Cu deosebita consideratie pentru eforturile dvs.

  Camelia Rosulescu

  *
  Distributismul

  http://c-tarziu.blogspot.com/
  *
  Din legi strâmbe nu ies străzi drepte
  http://www.financiarul.ro/2011/11/03/din-legi-strambe-nu-ies-strazi-drepte/

  Piace o Non piace: Thumb up 0 Thumb down 0Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam


QR Code Business Card