QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Părere personală asupra chestiunii HOMOSEXUALITĂŢII

Maggio 18th, 2013 No Comments   Posted in Attualità

S-a întâmplat ca la grupul fb „Mişcarea Virtuală Dacia” să se işte o dispută aprinsă pe această temă, care a culminat cu insulte, ceea ce nu se concepe potrivit Principiile noastre !
În această chestiune fiecare este îndreptăţit să aibă PROPRIA OPINIE, fără ca acesta să constituie motiv de violenţă verbală.
Părerea mea , care cred că este de bun simţ, este că ADEVĂRUL SE AFLĂ LA MIJLOC, între cele două „tabere extreme”.
1. Este adevărat că HOMOSEXUALITATEA există de când lumea şi nu cred că mai e nevoie să citez marile personalităţi din toate domeniile de activitate, care şi-au adus contribuţii importante la evoluţia omenirii !?
2. Este adevărat că HOMOSEXUALII au nevoie azi de un „cadru legal  de recunoaştere a statutului lor”, fără ca să subziste „motive de discriminare de orice fel”. Ei trebuie să poată trăi în pace alături de perechea lor şi să aibă toate drepturile care derivă din această uniune (ereditate, fiscalitate, sănătate, asistenţă socială, etc.)
3. Este adevărat că sunt frecvente cazuri de SINUCIDERI în rândul homosexualilor, datorate DISCRIMINĂRII în familie şi societate, şi asta NU E BINE, deoarece „vinovaţii” îşi încarcă Conştiinţa cu un PĂCAT !
4. Nu sunt de acord a se considera homosexualitatea drept BOALĂ, deoarece nu există probe în acest sens. Pe de altă parte, chiar dacă ar fi o BOALĂ, trebuie să ţinem cont că TOŢI oamenii sunt mai mult sau mai puţin bolnavi, dar asta nu trebuie să constituie MOTIV DE DISCRIMINARE !
5. Trebuie ţinut cont că noi suntem MAMIFERE şi se pare că fenomenul nu este caracteristic numai nouă !!!
6. Trebuie să ţinem cont că HOMOSEXUAL, se poate descoperi că este şi un fiu al nostru şi că acesta ar putea fi grav afectat de poziţia noastră asupra chestiunii !… „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face !”
7. Se cheamă IPOCRIZIE  atunci când ne scandalizăm împotriva homosexualilor şi nu scoatem o vorbă despre INDUSTRIA PORNOGRAFICĂ HETEROSEXUALĂ , care afectează grav SPIRITUALITATEA GENERAŢIILOR VIITOARE şi care numai pe Internet ocupă o treime din spaţiul care ar putea fi folosit în mod UTIL SOCIETĂŢII !? Este o situaţie similară „grijei faţă de câinii vagabonzi” promovată de aşa-zişi IUBITORI DE ANIMALE (cunoaşteţi opiniile mele apropos de ONG-uri !?), care ignoră cu desăvârşire … OAMENII care sunt muşcaţi cu zecile de mii, cu mari costuri sociale şi economice pentru noi toţi !?
ADEVĂRATELE PROBLEME trebuiesc soluţionate cu ECHILIBRU şi în mod GENERALIZAT, ţinându-se în consideraţie cât mai mult posibil, multitudinea de aspecte corelate, aşa cum îşi propune Mişcarea Dacia !!!

Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte :
8. Pretenţia de uniune în MATRIMONIU foarte „la modă” azi, este exagerată, dacă ţinem cont de ETIMOLOGIA cuvântului !
„Cuvântul provine de la latinescul matrimonio, care este unirea a două cuvinte latine, Mater, (mamă) și munus ( sarcina, datorie). Matrimonio este în dreptul roman, o “lucrare de maternitate”, ceea ce înseamnă căsătoria ca o legătură cu scopul de a face copii legitimi născuți din Uniune. În mod similar, patrimoniul este un cuvânt care subliniază “sarcina tatălui” pentru a asigura întreținerea a familiei.” -wiki
9. Pretenţia de a putea ADOPTA copiii altora, este nejustificată dacă ţinem cont că LIBERTATEA UNUIA SE TERMINĂ ACOLO UNDE ÎNCEPE LIBERTATEA ALTUIA !… ori un copil nu este întrebat „care este voinţa sa” în cazul unei astfel de ADOPTĂRI şi nici nu ar fi în măsură să dea un „răspuns matur”. Deci se crează condiţiile „lipsirii de libertate a unui om pentru viitor”. Situaţia este diferită în cazul „naşterilor naturale, chiar dacă în urma însămânţării artificiale, sau inchirierii unui uter (ce urât concept !?)”, unde homosexualii îşi asumă RĂSPUNDERI MORALE IMPORTANTE faţă de prole, conştienţi fiind de DISCRIMINAREA care se practică încă pe scară largă. După mine ar fi mai LOGIC ca homosexualii să se împace cu soarta care le-a fost dată, şi anume aceea de a nu procrea, dar asta este o OPINIE PERSONALĂ ! Ei ar putea să se dedice ÎN ALTE FORME „creşterii” copiiilor, ţinând cont că există şi multe CUPLURI  HETEROSEXUALE care nu au copii, fără a le produce probleme mai mari decât un cancer, sau alte afecţiuni grave, de care suferă o mulţime de persoane. Repet că este OPINIE PERSONALĂ, care poate fi împărtăşită, sau nu !!!
10. Practicarea diverselor forme de însămânţări artificiale, utere cu chirie, etc., considerate „cuceriri tehnologice” şi larg folosite de cupluri homosexuale (dar nu numai !?) îşi pot demonstra pe viitor o oarecare NOCIVITATE, ca multe alte „cuceriri” , deoarece „se rupe lanţul unei  LEGI NATURALE”, eliminându-se anumite „zale”, iar noi avem PRINCIPII clare în acest sens ! Recomand din nou ÎMPĂCAREA SU SOARTA !… din nou, părere personală !
11. REALITATEA este că PARADELE GAY şi LARGA REPREZENTARE MEDIATICĂ  a fenomenului, sunt promovate de „cercuri oculte”, care „aţâţă” lumea, cu scopul nedeclarat de MANIPULARE A CONŞTIINŢELOR, în vederea OBSCURĂRII ADEVĂRATELOR PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ OMENIREA ! Nu poate fi considerat MOTIV DE ORGOLIU faptul de a fi DIVERS, deoarece „se dă apă la moară”… „opoziţiei” !
12. Este adevărat că trebuie să fim TOLERANŢI , deoarece fiecare dintre noi are „particularităţi”, care ne DISTING, dar trebuie să fim şi DISCREŢI, deoarece aşa „am moştenit din străbuni” !… recomandare tuturor, inclusiv homosexualilor !
13. Eu nu exclud că acest „fenomen” al homosexualităţii este „natural” !? … se prea poate, ca „Mama Natura” să ia măsuri pentru a evita SUPRAPOPULAŢIA !?… de aici ar rezulta o altă interpretare a „fenomenului” !!!

Citiţi cu SPIRIT TOLERANT rândurile mele, inclusiv pentru faptul de a nu da o „acoperire totală a chestiunii” şi aplicaţi principiul : PACE TUTUROR !

„Mişcarea Dacia”… PROPUNE :

Ottobre 2nd, 2011 1 Comment   Posted in Politica romena

În primul rând specificăm că proiectul nostru nu este unul „pe termen scurt”, ci unul care implică o eşalonare „elastică” în funcţie de conjuncturi interne şi internaţionale, pe baza unei TACTICI şi STRATEGII pe care voi încerca să le schiţez în continuare.

În principiu, ceea ce propunem noi, este … SCHIMBAREA RADICALĂ A MODULUI DE VIAŢĂ, nu numai în România, ci în toată Lumea, deoarece este de neînchipuit că „putem face ce vrem” fără să ţinem cont de complexitatea situaţiei politice internaţionale. Ceea ce putem face, este să TINDEM spre o nouă PARADIGMĂ socio-economică şi … cu inteligenţă, să „sădim noi seminţe” şi să ne ocupăm de „creşterea lor până la a deveni fruct”.

Principalele ŢELURI care stau la baza „liniei noastre politice” sunt: O NOUĂ POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ, DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ SUSTENABILĂ (ca răspuns la CRIZA PROFUNDĂ în care ne aflăm) şi combaterea GLOBALIZĂRII (vinovată de PIERDERA PARŢIALĂ A IDENTITĂŢII NAŢIONALE).

OBIECTIVELE noastre sunt deja delineate şi le reamintesc pe scurt, sub rezerva că acestea pot fi extinse, sau amendate, în cadrul DEZBATERILOR care vor urma din momentul când vom trece la o „fază superioară de organizare” :

A. În domeniul SOCIALULUI :

1. Punerea Bazelor pentru realizarea unui STAT PUTERNIC, capabil să satisfacă toate necesităţile poporului şi teritoriului.

2. „Muncă pentru toţi” … vom munci mai puţin şi vom munci TOŢI !

3. „Etica Socială” … se va stabili o GRILĂ DE SALARIZARE, se va introduce IMPOZITAREA PROGRESIVĂ, PROPRIETATEA PRIVATĂ va fi subordonată INTERESULUI NAŢIONAL, vor fi eliminate CÂŞTIGURILE FĂRĂ MUNCĂ, vor fi confiscate AVERILE ILICITE, se va realiza INTERNETIZAREA tuturor cetăţenilor, va fi eliminată treptat CIRCULAŢIA BANILOR DE HÂRTIE, se va realiza un DOCUMENT UNIC pentru fiecare cetăţean şi subiect economic.

4. EDUCAŢIA şi SĂNĂTATEA vor deveni PRIORITATE DE STAT şi va fi asigurată din resursele naţionale GRATIS şi PENTRU TOŢI.

5. CULTURA va fi subvenţionată de Stat, care se va ocupa în acest context şi de PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE prin promovarea şi conservarea TRADIŢIILOR şi OBICEIURILOR NAŢIONALE.

6. Se va elabora o LEGE A FAMILIEI, care să aibă la bază principiul RESPONSABILITĂŢII PĂRINTEŞTI în asigurarea condiţiilor de educaţie a copiilor şi adolescenţilor.

7. STATUL va lua toate măsurile necesare pentru SIGURANŢA POPULAŢIEI, devenind GESTIONAR UNIC al activităţilor de ASIGURĂRI, FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECŢIA CIVILILOR ÎN CAZURI DE NECESITATE, APĂRAREA TERITORIULUI NAŢIONAL, RESPECTAREA LEGILOR, STABILIZAREA POPULAŢIEI prin eliminarea condiţiilor care împing la emigraţie şi optimizarea distribuţiei în teritoriu a forţei de muncă şi a obiectivelor economice,etc.

8. Definirea unei noi STRATEGII DE APĂRARE, în care Forţele Armate să fie responsabilizate în domeniul PROTECŢIEI CIVILE şi a PREGĂTIRII MILITARE A POPULAŢIEI CIVILE PENTRU „APĂRAREA PROPRIULUI TERITORIU” în colaborare cu FORŢELE ARMATE PROFESIONISTE.

9. Reorganizarea JUSTIŢIEI pentru : scurtarea timpilor procesuali, simplificarea şi dezambiguizarea Codurilor, siguranţa efectuării pedepsei, reeducaţie prin muncă, constituirea CURŢILOR DE JUDECATĂ LOCALE, judecători aleşi prin vot direct, etc.

10. ORGANELE MEDIA trebuie să răspundă cerinţelor populaţiei pentru : Educaţie, Cultură, Ştiinţă, Tehnologie, Informaţie Obiectivă, Divertisment Sănătos, Promovarea Adevăratelor Valori, Cultivarea Tradiţiilor şi Obiceiurilor Strămoşeşti, etc., motiv pentru care propunem înfiinţarea unui Observator Etic, alcătuit din oameni de cultură, educatori şi specialişti în domeniile respective.

11. REORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI cu scopul reducerii drastice a numărului funcţionarilor publici. Această reducere trebuie compensată cu INTERNETIZAREA GENERALIZATĂ, REDUCEREA BIROCRAŢIEI şi cu delegarea concomitentă de prerogative către LOCALITĂŢI.

12. Desemnarea funcţionarilor publici numai pe baza principiilor de COMPETENŢĂ şi RESPONSABILITATE.

B. În domeniul ECONOMIC :

1. PRODUCEREA DE BUNURI DURABILE.

2. ELIMINAREA ACTIVITĂŢILOR FUTILE (care nu sunt creatoare de bunuri indispensabile).

3. AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ INTENSIVĂ.

4. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ sponsorizată de Stat.

5. STIMULAREA folosirii ENERGIEI „CURATE”, cu înlocuirea treptată a combustibililor fosili şi nucleari.

6. Implementarea unui NOU CONCEPT DE HABITAT prin stimularea cercetării şi realizării unor locuinţe şi localităţi cu grad înalt de INDEPENDENŢĂ. În acest scop, se va urmări folosirea apei de ploaie, a potenţialului solar, geotermic şi eolian, recuperarea deşeurilor organice pentru recuperarea potenţialului energetic şi fertilizant, dezvoltarea producţiei de carne, legume şi fructe „de godpodărie”…cu respectarea Normelor de Siguranţă Sanitară şi Ambientală.

7. Un PROGRAM NAŢIONAL DE RECUPERARE, REFOLOSIRE şi RECICLARE, prin care să se elimine disperderea în ambient a ambalajelor şi a altor materiale rezultate din activităţile oamenilor.

8. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT ECOLOGIC ŞI OPTIMIZAT, care să nu mai fie axat pe „transportul de mică portanţă, lungi parcursuri şi… pe cauciuc”.

9. STIMULAREA COMERŢULUI ELECTRONIC, prin realizarea unor MARI CENTRE DE DISTRIBUŢIE A TUTUROR BUNURILOR DE CONSUM, deservite de MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE ECOLOGICE care să răspundă „solicitărilor electronice” de achiziţie „din poartă în poartă”.

10.SCURTAREA TRASEULUI DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR, cu eliminarea intermediarilor nejustificaţi.

11.Promovarea TURISMULUI ECOLOGIC NAŢIONAL DE MASĂ.

12.Introducerea în activitatea oamenilor a principiului FREE-SOURCE.

13.Comasarea tuturor instituţiilor financiare într-o unică BANCĂ NAŢIONALĂ.

14.Desfiinţarea BURSEI DE VALORI şi înlocuirea acesteia cu o BURSĂ DE PRODUSE.

15.Trecerea COMERŢULUI EXTERIOR în responsabilitatea unică a Statului, care va practica schimburile internaţionale MARFĂ CONTRA MARFĂ, pentru importul necesarului intern de produse „lipsă” şi exportul „excedentului” de produse interne.

În domeniul POLITICII INTERNAŢIONALE :

1. Realizarea (cel puţin a) unei FEDERAŢII cu celălalt STAT ROMÂNESC.

2. O politică internaţională de PRIETENIE, PACE şi NEAMESTEC ÎN TREBURILE INTERNE ale altor state.

3. O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, bazată pe principiile enunţate până aici.

4. NEPARTICIPAREA CU TRUPE ARMATE ÎN AFARA TERITORIULUI NAŢIONAL.

5. DIFUZAREA ŞI IMPLEMENTAREA în toate formele de cooperare internaţională la care aderăm, a principiilor enunţate până aici.

Listele rămân deschise în aşteptarea DEZBATERILOR.

Bineînţeles că anumite prevederi par imposibil de actualizat, dar REPET că proiectul nostru este „cu bătaie lungă”, iar acestea sunt toate OBIECTIVELE, atât cele TACTICE, cât şi cele STRATEGICE. Ca OBIECTIVE TACTICE, care pot fi implementate imediat după cucerirea DREPTULUI DE GUVERNARE, reamintesc : munca pentru toţi, grila de salarizare, impozitul progresiv, legea familiei, realizarea „documentului unic”, o nouă STRATEGIE DE APĂRARE, stimularea producerii de „ENERGIE CURATĂ”, PROGRAM NAŢIONAL DE RECICLARE, RECUPERARE ŞI REFOLOSIRE A MATERIALELOR, AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ INTENSIVĂ, stimularea COMERŢULUI ELECTRONIC, a TRANSPORTULUI ECOLOGIC, a producerii de BUNURI DURABILE, SCURTAREA TRASEULUI PRODUCĂTOR-CONSUMATOR, TURISMUL ECOLOGIC DE MASĂ, etc.

Alte prevederi STRATEGICE vor necesita „pregătiri” pentru o viitoare implementare, în funcţie şi de PUTEREA DE GUVERNARE şi de… CONJUNCTURA INTERNĂ şi INTERNAŢIONALĂ.

Nu am nici cea mai mică îndoială, că „Mişcarea Dacia” este singura mişcare politică cu PRINCIPII şi OBIECTIVE de AVANGARDĂ, NON-VIOLENTĂ, deschisă TUTUROR şi oricărei CONVERGENŢE cu alte FORŢE ce au ca Obiectiv PROPĂŞIREA NEAMULUI ! Nu avem LIDERI AUTO-DESEMNAŢI, aceştia trebuind să iasă din imersiune pe baza COMPETENŢEI, a activităţii şi a contribuţiei la dezvoltarea mişcării. Aşa cum am mai spus, „Mişcarea Dacia” este ca o Oaste ce are nevoie în egală măsură de OŞTENI şi de GENERALI. Eu mă candidez pentru postura de… OŞTEAN ! Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Punctul 7 al Programului “Mişcării Virtuale DACIA”

Marzo 22nd, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Punctul 7 al Programului „Mişcării Virtuale DACIA”

7 .  POLITICA EXTERNĂ  de prietenie cu toate popoarele lumii, fără pretenţii teritoriale, fără participări cu trupe la conflicte armate, de respect pentru afacerile interne ale statelor. Un punct important pe agenda diplomaţiei, trebuie să fie apărarea drepturilor celor de un sânge cu noi, aflaţi pe teritoriile altor state, aşa cum noi ne angajăm să respectăm drepturile minorităţilor de la noi.

 

Aici este puţin de … despicat firul în patru !

Intenţionăm să facem … exact ceea ce este scris !!!