Dacia Iluministă » Blog Archive » „Liga pentru Eliberarea Nimenilor” (L.E.N.) – Poveşti (5)