Dacia Iluministă » Blog Archive » INTERMEZZO (3)

INTERMEZZO (3)

dicembre 2nd, 2017 Posted in Mişcarea Dacia

ILLUMINATI

„No other secret society in history has ever made so much unique knowledge available, and all for free.
Why did the Illuminati choose to carry out this unprecedented act? Because the Grand Master of the Illuminati, the person most attuned to the cosmic dialectic, concluded that the moment had come when the Illuminati could provide a stunning new phase in the dialectic that would at long last pave the way for a New World Order and a metaphorical quantum leap forward in humanity’s progress towards divinity.
The present Grand Master is a man of unparalleled genius, by far the most meritorious member of the Illuminati, and certain to join the list of Immortals in due course.
The ills of the world, and their cures, are listed below:
1) A world of privilege is a world of elitism and injustice. Meritocracy is the cure.
2) Capitalism, the creed of “Greed is good”, is a disease. A new spiritual, artistic, creative and intellectual paradigm is the cure.
3) Abrahamism is a mental illness. Illuminism is the psychological cure.
4) The religious divide between East and West has held back global progress. Illuminism, a religion of enlightenment and reincarnation in common with Eastern thinking, yet steeped in the most profound Western thinking, is the bridge.
The human race has long laboured under a terrible dark shadow.
We are the cure.
We are the Illuminati, the enlightened ones. Ours is the religion of light, of cosmic evolution that allows all minds of a sufficiently high and noble calibre to achieve the supreme goal, the apex of existence, the culmination of the cosmic quest for the Holy Grail.
To become God.
GET WITH THE PROGRAM.
GET WITH THE GOD PROGRAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TRADUCERE:
„Nici o altă societate secretă din istorie nu a făcut vreodată atât de multe cunoștințe unice disponibile, și totul gratuit.
De ce au ales Illuminati sa realizeze acest act fara precedent? Deoarece Marele Maestru al Illuminatilor, persoana cea mai apropiată de dialectica cosmică, a concluzionat că a venit momentul când Iluminații ar putea oferi o nouă fază uimitoare în dialectica, care ar deschide calea pentru O Nouă Ordine Mondială și un metaforic salt înainte în progresul omenirii spre Divinitate.
Actualul Mare Maestru este un om de geniu de neegalat, de departe cel mai merituos membru al Illuminatilor, și este sigur că se va alătura listei Nemuritorilor în timp util.
Dilemele lumii și tratamentele lor sunt enumerate mai jos:
1) O lume a privilegiilor este o lume a Elitismului și a Nedreptății. Meritocrația este leacul.
2) Capitalismul, crezul “Lăcomia este bună”, este o boală. O Nouă Paradigmă spirituală, artistică, creativă și intelectuală este leacul.
3) Abrahamismul este o boală mintală. Illuminismul este leacul psihologic.
4) Diviziunea religioasă dintre Est și Vest a împiedicat progresul mondial. Illuminismul, o religie de iluminare și reîncarnare în comun cu gândirea orientală, care a fost însă adâncită în cea mai profundă gândire occidentală, este podul.
Rasa umană a lucrat mult timp sub o Umbra Întunecată.
Suntem cura.
Suntem Iluminații, cei iluminați. A noastră este Religia Luminii, a Evoluției Cosmice care permite tuturor Minților de calibru suficient de mare și nobil să atingă scopul suprem, vârful existenței, culminarea căutării cosmice a Sfântului Graal: A deveni Dumnezeu.
ÎNAINTE CU PROGRAMUL!!!
ÎNAINTE CU PROGRAMUL LUI DUMNEZEU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Related PostLeave a Reply

Protected by WP Anti Spam


QR Code Business Card