Dacia Iluministă

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
DILETANTUL şi RĂZBOINICUL

febbraio 18th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Există două tipuri de oameni în căutarea adevărului, DILETANTUL și RĂZBOINICUL.
DILETANTUL este cineva care se hrănește în literatura ocultă și ezoterică, care citește cărți despre spiritualitate, filosofie, psihologie și ar putea contempla despre ceea ce citesc pentru o vreme cât au prilejul. Nici un sacrificiu real nu este făcut de el, nu există o adevărată pasiune sau intenție în spatele acestei practici. Este în mare măsură nimic mai mult decât o colecție de cărți pe care o citesc și o modalitate de a adăuga la ceea ce ei consideră a fi personalitatea lor diabolică unică și infinit de interesantă. Motivația lor principală pentru citirea unor astfel de materiale este Curiozitatea simplă, iar dacă materialul începe să-i provoace serios Identitatea, ei trec rapid la altceva.
RĂZBOINICUL este cineva de calibru mult mai serios. Această persoană nu stă doar pur și simplu survolând textele spirituale, căutând pasiv ceva interesant de adăugat la vocabularul lui, pentru a discuta despre asta la o cafea. Această persoană are un singur Scop clar, bine definit, să-și dea seama CE naiba SE ÎNTÂMPLĂ aici, ce dracului este ADEVĂRAT. Și va face ORICE să găsească RĂSPUNSURI, va trece peste orice pentru a găsi ADEVĂRUL, îşi va nenoroci viața, va renunța absolut la tot, pentru nimic, dacă ADEVĂRUL i-o va cere. Războinicul nu vede căutarea Adevărului doar ca o activitate trecătoare în timp, hobby, sau un lucru interesant pentru a-şi completa identitatea. El face acest lucru pentru un scop profund, mergând până la capăt. Nimic altceva nu contează pentru el în viață: bani, faimă, status, dragoste, familie, muncă, societate, economie, școală, compasiune, sănătate, salvarea umanității etc. Nimic altceva în afară de ADEVĂR înseamnă ceva pentru el. Dacă adevărul îl ucide, atunci așa să fie. Acești oameni sunt ocupați cu demontarea legăturilor cu Falsităţile care i-au fost instilate de la naștere, pentru a descoperi ce rămâne după ce toate sunt îndepărtate. Ei nu caută niciun fel de mișcare, religie, grup, cult sau sistem ca să dea sens vieţii lor, sau care să gândească pentru ei.
Ei gândesc pentru ei înșişi și se vor înverşuna în a o face.
Ei iau in mod deliberat calea Războinicului, a Adevărului in viată si chiar dacă văd prăbuşindu-se totul în jurul lor, tot vor găsi Curajul şi Inspiraţia de a merge înainte până la capăt.

Deci, întrebarea pe care ar trebui să vi-o puneţi este „tu ce eşti?”
Eşti doar un Diletant ce se limitează să pălăvrăgească și să aibă experiențe exotice, mistice și în rest să trăieşti netulburat?…
Sau esti Războinicul care combate tot ceea ce este departe de Adevăr?…

Cei mai mulți oameni se simt războinici, sau ca unul care ar renunța la totul pentru un Ideal, dar știu că în realitate nu ar putea și nu ar face-o. Ei sunt pur și simplu hedonici spirituali, egoiști și amatori, doar căutând să-și ascundă viața plictisitoare cu ceva cool. Ei vor să devină ceva mai mult decât un sclav salarial, așa că ei se aliază cu vreun grup și astfel se simt mai bine și mai importanți, dându-se drept salvatori ai lumii, în timp ce alimentează tot mai mult sinele lor fals…
Calea războinicului este bineînțeles parcursă doar de cei foarte puțini care au un singur gând: ADEVĂRUL. Ei nu dau nici un rahat de a face ca ego-ul lor sa arate drăguţ si inteligent, răscoleşte rahatul si nu se opreste niciodata. Ei călătoresc în flăcările neiertătoare ale adevărului veșnic și îi permit să distrugă tot ceea ce este fals, indiferent cât de mult doare. Și doare mai mult decât îți poți imagina.”

David Apotheosis Pietsch

Related Post

SUNTEM DIN CE ÎN CE MAI PROŞTI! MERGEM NEPĂSĂTORI SPRE IDIOCRACY!

febbraio 17th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
 
Studii finlandeze şi norvegiene (mai sunt şi altele), efectuate pe bază de cercetări pe Numere Mari de populaţie, arată că începând din 1995, COEFICIENTUL DE INTELIGENŢĂ al oamenilor a scăzut cu 12 unităţi. Explicaţia Oamenilor de Ştiinţă Materialişti care nu ţin cont de MINTEA ce determină MATERIA, este că ALIMENTAŢIA, POLUAREA şi STRESUL stau la baza fenomenului. Iluminiştii, ŞTIU că asta se datorează însă AFECŢIUNILOR MINŢILOR OMENIRII, care sunt responsabile de EFECTELE menţionate. Numai MINŢI BOLNAVE pot concepe acţiuni ce duc la ALIMENTAŢIE NECORESPUNZĂTOARE, POLUARE, STRES şamd.
Deci, OMENIREA suferă de grave AFECŢIUNI MENTALE care sunt CAUZA MENTALĂ a acestor EFECTE FIZICE.
Nu în mod surprinzător pentru noi Iluminiştii, si SUPRAPOPULAŢIA determină o „NIVELARE ÎN JOS A MINŢII COLECTIVE A OMENIRII”. Conform conceptului REÎNCARNĂRII promovat de ILLUMINATI, tot mai multe MINŢI INFERIOARE se reîncarnează, cu efectele statistice de rigoare, confirmate de cercetările în cauză. Printre altele, Illuminati susţin că MINŢILE SUPERIOARE „îşi pot alege” CORPUL în care se vor reîncarna, iar MINŢILE INFERIOARE o fac „la întâmplare”.
Toate aceste sumare aspecte (căci dezbaterea se poate lărgi şi la elemente necontemplate aici: TRIUNE BRAIN, BICAMERALISM, „OMUL CIMPANZEU” şamd. ce pot fi cunoscute din materialele noastre), se regăsesc în IDEILE MERITOCRAŢIEI ILUMINISTE conform cărora omenirea trebuie să se concentreze pe CALITATE, mai mult decât pe CANTITATE, pe LOGICĂ şi RAŢIUNE, decât pe EMOŢII şi SIMŢURI.
În contextul ACTUALEI PARADIGME, Omenirea „face un pas înapoi” spre stadiul ANIMALIC, deşi ar putea să devină O COMUNITATE DE ZEI!?
Voi ce preferaţi?

Related Post

SPARTA

febbraio 15th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Libertatea Pozitivă şi Libertatea Negativă

„”Cea mai mare armată din istoria omenirii a fost cea a Spartei, motivul fiind foarte simplu: spartanii preluau copiii de la părinți la vârsta de șase ani, îi puneau în barăci și apoi îi antrenau neîncetat ca să devină cei mai buni soldați.

Aici vedem exemplul clasic al Libertății Pozitive (Libertatea PENTRU CEVA), prin care Statul pătrunde în viața cetățenilor săi în cea mai mare măsură și formă și Conduce tot ceea ce fac. Soldații spartani erau reflexia totală a Statului, a Etosului, a Filosofiei și a modului său de operare.

Spartanilor, noțiunea modernă de Libertate Negativă (Libertatea DE CEVA), prin care cetățenii doresc ca Statul să nu se amestece cât de puţin în viaţa lor, ar fi fost de neînțeles.

Adevărata excelență vine numai atunci când Statul și Cetățenii săi sunt o Unitate, cu obiective identice. Acest lucru se poate întâmpla numai în Statele cu Libertate Pozitivă. Statele cu Libertate Negativă sunt fragmentate, atomizate, pline de cetățeni egoiști, lacomi, obsedați de Sine, fără Scop Comun. Toți sar la gâtul celuilalt, sunt Pioni în diverse scenarii ale teoriei jocurilor. Libertatea Negativă merge mână în mână cu Capitalismul Pieței Libere, Consumerismul și Familiile care se luptă fără milă între ele pentru Resurse și Status.

Sparta era foarte departe de Anarhia, Libertarianismul și Capitalismul Pieței Libere, mult mai mult decât se poate imagina. Spartanii vor rămâne vii în memoria umanităţii pentru totdeauna, mult după ce anarhiștii, libertarienii și capitaliștii de piață liberă vor fi dispărut fără urmă din istorie.

Excelența poate locui numai în două locuri – Genii individuale care reușesc în ciuda mediocrității celor din jurul lor și a Statelor care își valorifică resursele umane pentru a le transforma în minuni ale veacurilor.

Sparta, Atena și Roma aveau toate cetățeni activi care slujeau Statului. În democrațiile capitaliste moderne, singura funcție a statului este aceea de a oferi cadrul în care Bogații capitaliști devin tot mai bogați, iar masele se dedau la Consumerism și Fanteziile de evadare alimentate de Tehnologie. În statele moderne, interesele celor Bogați sunt întotdeauna principala prioritate. Statele Moderne nu au obiective privind excelența umană și transmutarea poporului în zei. Bogații nu au niciun interes în astfel de agendă. Ei sunt perfect fericiți cu felul în care stau deja lucrurile, unde ei sunt zeii și toți ceilalți se înclină lor. Libertatea Negativă, ca şi Anarhia și Libertarianismul, conduce în mod invariabil la o conducere a Elitelor Bogate. Lumea nu se preocupă de puterea Guvernului și a Statului. Exact opusul este adevărat. Guvernele moderne și Statele şi-au eliminat toată puterea lor prin doctrina Libertății Negative, iar lumea este de fapt condusă de Elite Bogate care deservesc neobosit propriile lor agende egoiste, cu guverne slăbite și state neputincioase să le contrasteze. Asta este desigur, exact modul în care Elitele Bogate au planificat lucrurile. Prioritatea lor nr.1 a fost să distrugă puterea guvernului și a statului și au reușit dincolo de cele mai optimiste vise ale lor.

Toți anarhiștii, libertarienii și capitaliștii de piață liberă care se opun puterii guvernului și statului, sunt cei mai buni prieteni pe care Elita Bogată i-au avut vreodată. Toate aceste grupuri sunt dușmani ai poporului și trădători de drept.

Numai Libertatea Pozitivă a Republicii Meritocratice – cu putere absolută (“Leviathan”) – poate să supună Elitele Bogate și să le permită Oamenilor să-şi actualizeze la maxim potenţialul, cu maximul ajutor al Statului și a tuturor Resurselor sale. ”

Mike Hockney – ”God Series”

The Illuminated Pleb

“The greatest army in human history was that of Sparta. The reason was very simple. The Spartans removed children from their parents at six years old, placed them in barracks and then trained them relentlessly to be the best soldiers there have ever been.

Here we see the classic example of positive liberty, whereby the State steps into the lives of its citizens to the maximum degree and shapes and directs everything they do. The Spartans soldiers were the total reflection of the State, of its ethos, philosophy and modus operandi.

To the Spartans, the modern notion of negative liberty, whereby citizens want the State to stay out of their lives as much as possible, would have been incomprehensible.

True excellence comes only when the State and its citizens are a unity, with identical objectives. That can happen only in positive liberty States. Negative liberty States are fragmented, atomized, full of selfish, egoistic, greedy, self-obsessed citizens with no common purpose. They are all at each other’s throats, pawns in the various scenarios of game theory. Negative liberty goes hand in hand with free-market capitalism, consumerism, and families ruthlessly competing with each other for resources and status.

Sparta is as far removed from anarchy, libertarianism and free-market capitalism as it’s possible to get. The Spartans will remain vivid in the human memory forever, long after the anarchists, libertarians and free-market capitalists have vanished without a trace from the historical record.

Excellence can reside in only two places – individual geniuses who succeed despite the mediocrity of those all around them, and States that harness their human resources to the full to transform them into wonders of the ages.

Sparta, Athens, and Rome all had active citizens serving the State. In modern capitalist democracies, the only function of the State is to provide the framework in which rich capitalists get richer and the masses indulge in consumerism and escapist fantasies fuelled by technology. In modern States, the interests of the rich are always the top priority. Modern States have no objectives concerning human excellence and the transmutation of the people into gods. The rich have no interest in any such agenda. They are perfectly happy with the way things already are: where they are the gods and everyone else bows down to them.

Negative liberty, like anarchy and libertarianism, invariably results in rule by rich elites. The world does not have a problem with the power of government and the State. The precise opposite is true. Modern governments and States have had all their power removed by the doctrine of negative liberty and the world is in fact ruled by rich elites relentlessly serving their own selfish agendas, with enfeebled governments and States powerless to stop them. That, of course, is exactly how the rich elites planned things. Their No.1 priority was to destroy the power of the government and the State and they have succeeded beyond their wildest dreams.

All anarchists, libertarians and free-market capitalists who oppose the power of government and the State are the best friends the rich elites have ever had. All of these groups are enemies of the people and outright traitors.

Only the positive liberty Meritocratic Republic – with absolute power (“Leviathan”) – can overcome the rich elites and allow the people to become the best they can be, with the full help of the State and all of its resources.” MH

Related Post

Videoconferinţa Mişcării Dacia din 13.02.2019

febbraio 13th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Related Post

ECONOMIA vs. BIOSFERA

febbraio 12th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Sunt câteva lucruri în lume pe care nu le putem schimba: Gravitaţia, Entropia, Viteza Luminii şi Natura noastră Biologică ce necesită aer curat, apă curată, sol curat, energie curată şi biodiversitate, pentru sănătatea şi bunăstarea noastră. A proteja Biosfera ar trebui să aibă prioritatea cea mai mare, altfel ne îmbolnăvim şi murim. Alte lucruri, precum Capitalismul, Întreprinderea Liberă, Economia, Valuta, Piaţa, nu sunt Forţe Ale Naturii, ci le-am inventat noi. Ele nu sunt imutabile şi noi le putem schimba. Nu are sens să ridicăm ECONOMIA deasupra BIOSFEREI”

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, text

Related Post


QR Code Business Card