Dacia Iluministă
QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
„PICĂTURA CHINEZEASCĂ” A Venit Timpul Pentru REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA

Giugno 12th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă
În contextul actual al Crizei Covid-19, Cartea Neagră a Mişcării Dacia „Republica Obştească Dacia – Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică”, devine cea mai importantă dintre toate cele scrise până în prezent, prin actualitatea sa şi iminenţa implementării unui astfel de PROIECT DE ŢARĂ.

Cartea Albă cuprinde Ideologia Mişcării Dacia inspirată pe Iluminismul Pitagoreic.
Cartea Roşie şi Addendum-ul la aceasta cuprind citate semnificative din lucrările unor Iluminişti Pitagoreici, ca dovadă că avem o nouă şi puternică Bază Spirituală pentru Proiectul nostru.
Cartea Albastră caută să explice Criza Covid-19 şi consecinţele probabile ale acesteia.

Aceste rânduri sunt scrise în completare la Cartea Albastră pentru a demonstra IMINENŢA implementării unui Proiect/Paradigmă similar aceluia din Cartea Neagră… şi nu numai în România!
Asta, dacă nu vrem să înfruntăm EXTINCŢIA, chiar şi PARŢIALĂ!?
Ceea ce trebuie priceput din capul locului, este că această Trecere se va face cu o mare vărsare de sânge, la nivel global!!!
Reamintesc aici că OWO a decis să-şi schimbe AGENDA devenită nesustenabilă.
Ceea ce nu are în vedere OWO este faptul că COVID-19 este PICĂTURA CHINEZEASCĂ pentru o Schimbare ce nu va fi conformă AGENDEI lor!!!
În aparenţă, CHINA colaborează activ cu OWO, dar este o ILUZIE.
CHINA este pregătită să preia conducerea globală de una singură, eventual cu spijinul Rusiei şi a aliaţilor de azi şi de mâine.
Pare incredibil?
Păi
e suficient să vedem ce se petrece în lume în aceste zile mai ales în„ţările care contează” şi să aplicăm RAŢIUNEA şi LOGICA.
INSTABILITATEA
POLITICĂ, SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ va duce inexorabil la ANARHIE, ce nu va putea fi stăvilită de Statele Liberale Slabe aşa cum mai speră OWO şi atunci va interveni un Stat Puternic ce va face ORDINE.
Bineînţeles că ANARHIA va produce multe victime până ce se va restabili ORDINEA: negrii vor omorî albi şi invers, homofobii vor omorî homosexuali şi invers, creştinii vor omorî islamici şi invers, cei de stânga vor omorî pe cei de dreapta şi invers, săracii vor omorî bogaţi şi invers, poliţiştii vor omorî cetăţeni şi invers şamd.
Toate aceste Tabere sunt azi incitate peste nivelul anilor trecuţi tocmai în acest scop: ANARHIA.
Statele Liberale Slabe nu vor putea deveni Puternice pentru a putea controla prin măsuri represive… popoarele nu vor accepta pe termen lung LIPSIREA DE LIBERTATE.

Criza COVID-19 a fost produsă cu intenţia de „a schimba pe ici pe colo, fără ca Elita Occidentală să piardă CONTROLUL”… dar îl va pierde!!!
Încercarea de „arest la domiciliu” (Lockdown şi Distanţierea Socială) şi Cenzura din ultimile luni vor avea consecinţe grave curând, deoarece popoarele dorm, dar nici chiar aşa cum greşit crede OWO… şi atunci vom avea ANARHIA. Deja ANTIFA e pe teren, iar contropartea de asemenea. Mai nou în SUA se accentuează conflictualitatea Stânga-Dreapta, Alb-Negru şi Indigen-Emigrat Istoric, cu manifestări ridicole de ambele părţi.
Ceea ce se petrece azi în Amerika, se va petrece mâine la noi!
România când va face ce se face de exemplu în Canada apropos de ÎNCĂLCAREA CONSTITUŢIEI???

https://www.youtube.com/watch?v=ghka1b3aPVk&fbclid=IwAR1ONfA5zgkSb_pgzajlEYzOToz5Kq1BJWBnOsG1llwj5ae9DDyslfzvDwE

SUA şi Occidentul sunt „decăzute în sângele lor” după cum spunea Nostradamus (bineînţeles că se va găsi un deştept să râdă la această citare):
S
tatele Occidentale sunt nişte Coloşi Cu Picioare De Lut ce acum trebuie să plătească POLIŢELE pentru Colonialism, Multiculturalism, Militarism, Imperialism, Capitalism.
SUA este exemplul cel mai edificator al
EŞECULUI MULTICULTURALISMULUI, iar restul ţărilor „civilizate” o urmează ORBEŞTE… CHINA în schimb, este o MONOCULTURĂ intransigentă faţă de orice încercare de subminare.
Ţările „civilizate” spre deosebire de China, au o populaţie cu
QI în cădere liberă datorită unui Sistem Educaţional tot mai slab şi practică aşa zisa „corectitudine politică” ce permite între alte Libertăţi Negative cultivate în numele LIBERALISMULUI, pe cea mai dăunătoare: LIBERTATEA RELIGIOASĂ, adică ÎNDOBITOCIREA PROPRIEI POPULAŢII.


Noua Strategie OWO s-ar derula în trei Etape „controlate”, iar a patra va fi în exclusivitate chinezească:

În prima etapă se instaurează CONTROLUL („1984”), în special prin implementarea tehnologiei 5G şi ulterior 6G.
Nu sunt
nicidecum împotriva PROGRESULUI TEHNOLOGIC, ci împotriva folosirii sale în detrimentul INTERESULUI GENERAL, după cum intenţionează OWO.

În a doua etapă se dă „pâine şi circ” (”Brave New World”), adică se implementează Venitul Universal de Bază (UBI) cu condiţia acceptării Controlului.

În a treia etapă se va trece la eliminarea treptată a beneficiarilor „inerţi” ai UBI, adică a acelora fără aport economic (Georgia Guidestones) şi aici un rol primordial pentru ţările occidentale îl va avea ANARHIA.

A patra etapă va fi CONTROLUL CHINEI (ca protagonistă) asupra Lumii în urma restabilirii ORDINII. Ni se vor prezenta ca SALVATORI şi nu va fi din punctul meu de vedere INCORECT, mai ales dacă vor instaura un regim Meritocratic Iluminist, acesta fiind în opinia noastră singurul PAS ÎNAINTE posibil pentru întreaga omenire.

Să analizăm ce s-a întâmplat în Lume în această perioadă de Criză,
care sunt evenimentele următoare şi să vedem cum e contemplat fiecare din aceste Evenimente în Cartea Neagră apelând la Logică şi Raţiune:

IMPLOZIA SISTEMULUI

Într-un timp scurt, Sistemele Sociale, Economice, Financiare şi Politice dictate de vechea Paradigmă au colapsat, sau sunt în fază avansată de colaps:

– milioane de oameni au rămas fără
serviciu, deci fără Utilitate Socială, iar robotizarea şi alte noi tehnologii vor accentua procesul. Deja se vorbeşte de Universal Basic Income (UBI), de reducerea zilelor lucrătoare, de munca la domiciliu, de Comerţul Electronic, ca fiind soluţii pentru evitarea Anarhiei. Evident că în aceste condiţii se impune şi un Control al Populaţiei. Dacă nu o facem noi iluminiştii în mod CONŞTIENT şi TREPTAT, se va ocupa Mama Natura, sau OWO prin eliminarea „excesului”, deoarece este evident că nu mai au nevoie de prea mulţi SCLAVI!
În această situaţie, CARTEA NEAGRĂ prevede în alternativă MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI.
În acest fel dispare „şantajul social şi economic” al OWO.
Nu vom mai avea „Războiul Săracilor” între cei care lucrează şi cei care sunt fără ocupaţie. „Divide et Impera” în acest context va dispare.


Economia s-a oprit aproape total cu excepţia celei legate de producerea Bunurilor De Strictă Necesitate. S-a ajuns la situaţii paradoxale precum cea a preţului negativ al petrolului ca urmare a prăbuşirii consumului, şi asta e doar începutul, deoarece vor urma şi alte prăbuşiri, cu consecinţe formidabile. Globalizarea a murit şi tot ce e legat de aceasta va avea aceeaşi soartă. Printre altele, se va trece la Suveranism, ca etapă obligată.
Suveranismul a început deja să-şi facă simţită prezenţa prin Naţionalizări totale sau parţiale, chiar dacă încă mai sunt numite Ajutor de Stat. De la o zi la alta vor fi numite simplu
NAŢIONALIZARI şi vor cuprinde inexorabil toate domeniile de activitate. Acestea vor mina fundamentele Proprietăţii Private aşa cum e definită azi şi vor pune bazele Statului Puternic. Acela va fi momentul în care Elita Super-Bogată va dispare.
Deocamdată, oameni precum BILL GATES decid soarta omenirii şi controlează TOT.
Apropos de GATES,
a venit vremea să ne întrebăm: who is WHO (World Health Organisation)???
Răspunsul este GATES&co!?!?

Faptul că actualii guvernanţi nu au învăţat nimic din Lecţia Covid-19, e demonstrat de faptul că încă mai contează pe „Re-Pornire”, pe „Întoarcerea La Normalitate”!? Au început deja să arunce banii pe fereastră pentru Bănci, Producătorii de automobile, Aviaţie, Intreprinderi Falimentare şi alte activităţi FUTILE, fără să priceapă că NIMIC NU MAI POATE RĂMÂNE CUM A FOST!? Curând vor începe Tensiunile Sociale (vezi SUA din aceste zile) şi finalul va fi cu „ghilotine din nou roşii”!!!
CARTEA NEAGRĂ prevede eliminarea PROPRIETĂŢII PRIVATE în favoarea PROPRIETĂŢII OBŞTEŞTI (COMUNITARE) şi a FOLOSINŢEI INDIVIDUALE VIAGERE, dar lumea nu e pregătită să facă acest pas în mod PAŞNIC, RAŢIONAL şi GLOBAL, deci îl va face cu multă vărsare de sânge.

– în lipsa unor activităţi economice importante pentru circulaţia banilor, Finanţele se află de azi într-o Criză Existenţială ce nu se va rezolva prin metodele obişnuite (Bailout). „Tipărirea virtuală” a monedelor nu va rezolva Criza fără a submina fatal Principiile de bază ale Capitalismului. Colapsul Financiar va duce obligat la Naţionalizarea Băncilor Private… până şi Trump a făcut deja primul pas timid cu FED, nu pentru că ar fi anti-sistem, ci pentru că a fost obligat de conjunctură, aşa cum vor fi obligaţi în viitorul apropiat şi toţi ceilalţi guvernanţii:

Jim Bianco wrote on Bloomberg:

In other words, the federal government is nationalizing large swaths of the financial markets. The Fed is providing the money to do it. BlackRock will be doing the trades. This scheme essentially merges the Fed and Treasury into one organization. …
In effect, the Fed is giving the Treasury access to its printing press.

Cu alte cuvinte, guvernul federal naționalizează marile piețe financiare. Fed oferă banii pentru a face acest lucru. BlackRock va face operaţiunile. Această schemă îmbină, în esență, Fed și Trezoreria într-o singură organizație. …În realitate, Fed acordă Trezoreriei accesul la presa sa de tipărit bani.

Curând o Masă Critică va pune în discuţie Tipărirea
De Bani de către Privaţi.
Vom avea o singură BANCĂ NAŢIONALĂ aşa cum este prevăzut în CARTEA NEAGRĂ şi singurul „acţionar” va fi STATUL!

Toate Partidele de guvern dar şi opoziţiile şi-au pierdut total credibilitatea, neavând răspunsuri RAŢIONALE şi LOGICE la noile probleme apărute. Fără excepţie, toate au în vedere REPORNIREA, „ÎNTOARCEREA LA NORMALITATE”!?!?
Pentru orice Om Raţional
acestea sunt total „cu pluta”!!!… e drept că în acest moment sunt puţini în această categorie a oamenilor raţionali, dar în viitor vom avea o accelerare puternică a DEŞTEPTĂRII.
Care REPORNIRE?
Care ÎNTOARCERE LA NORMALITATE?
Să punem din nou accentul pe Democraţie, Creştere Nesustenabilă, Consumerism, Utilizarea Iraţională a Combustibilor Fosili, Sportul Profesionist, Înalta Modă, Publicitatea, Dezinformarea Mediatică, Ignoranţa Politicienilor,
Cultul Celebrităţilor Ignorante, Sistemul Mafiot generalizat în toate domeniile şi tot ce mai denunţăm noi la Mişcarea Dacia???
Păi domnilor, chiar nu aţi înţeles că toate astea
„şi-au trăit traiul şi şi-au mâncat mălaiul”???
Uite că sunt vreo 3 luni că apele, aerul şi solul se purifică pentru că s-au oprit Transporturile Neesenţiale, nu ne mai ducem cu milioanele la Stadioane, nu mai mergem la Shopping, consumăm Strictul Necesar şi mult mai Raţional, Comerţul Electronic „zboară”, nu mai mergem la Biserici să ne prostească popii, nu mai cutreierăm lumea ca Turişti, consumăm mai puţin alcool şi droguri, nu mai sunt accidente de circulaţie,
a început să ne cam doară în cur de Celebrităţi pentru că avem altele pe cap şi nu se poate să nu devenim cam invidioşi pe cei care au făcut Lockdown şi Distanţiere Socială în vile de lux, numai pentru faptul că au dat-o cui trebuie sau ştiu să dea bine cu piciorul într-o băşică!? Publicitatea a devenit comică, propunându-ne să ne radem ca un bomber apus din fotbal, să cumpărăm SUV-uri şi alte tâmpenii, de dragul de A NE ÎNTOARCE LA NORMALITATE!?
Aşa ceva numai nişte CRETINI mai pot concepe!
Curând vor dispare TOATE PARTIDELE actuale, aşa cum prevede CARTEA NEAGRĂ!

Cînd noi am scris „Republica Obştească Dacia – Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică(2016-2017), am şi menţionat printre posibilele Elmente Declanşatoare ale Schimbării de Paradigmă… PANDEMIA!!!
Iată că a venit această „picătură CHINEZEASCĂ ce a umplut paharul”!


Iată cum proiectam noi Noua Lume în Cartea Neagră, cum o avem azi şi cum o vom avea mâine:

a.
MUNCA a devenit MAI PUŢINĂ şi mâine va trebui să fie PENTRU TOŢI aşa cum am prevăzut noi… altfel am avea ANARHIE (vezi Amerika celor 40 de milioane de noi şomeri).
Soluţia Venitului de Bază Universal (UBI) vehiculată de anumite cercuri înspăimântate de repercursiunile sociale ale Crizei COVID-19, este incorectă în opinia noastră, deoarece noi suntem adepţii DEMNITĂŢII şi suntem categoric împotriva AJUTOARELOR SOCIALE, cu excepţia celor alocate persoanelor care nu au practic posibilitatea de a presta niciun fel de MUNCĂ.
Forţa de muncă disponibilizată va trebui implicată în ameliorarea Ambientului şi în alte activităţi sociale ce au fost neglijate până în prezent. Mulţi vor trebui recalificaţi.
Nimeni nu trebuie lăsat în urmă! Vom munci probabil 4,3,2,1 zi pe săptămână, sau perioade de 6,5,4 luni pe an, strict pentru acoperirea NECESITĂŢILOR VITALE, şi mai ales, pentru satisfacerea INTERESULUI GENERAL, nicidecum al vreunuia PRIVAT.
În România, această organizare va cădea în sarcina OBŞTILOR, comunităţi maxim composibil Autonome şi Autosuficiente, cărora Statul Puternic Meritocratic Iluminist condus de o MASĂ ROTUNDĂ A COMPETENŢILOR le va stabili Drepturile şi Obligaţiile fundamentale, urmând ca prin structura intermediară a REGIUNILOR să se realizeze sincronizarea la nivel naţional în funcţie de INTERESUL GENERAL.
Munca Mai Puţină şi Obştile Autonome şi Autosuficiente, înseamnă şi un grad sporit de Distanţiere Socială şi de „Lockdown”, ce ar fi benefice şi într-un caz de Pandemie precum cel prin care trecem azi.

b.
MOBILITATEA s-a redus deja cu consecinţe benefice şi se va reduce şi mai drastic prin oprirea Globalizării, instaurarea Suveranismului, Comerţului Electronic composibil la „Zero Km”, prin eliminarea Activităţilor Futile.
Un mare impact pentru reducerea Mobilităţii îl va avea organizarea în comunităţi maxim composibil Autonome şi Autosuficiente (Obşti, Falansteruri). Detalii despre diversele tipuri de Obşti Şi Falansteruri se găsesc în Cartea Neagră.
Astăzi petrecem o grămadă de timp în Auto, la Bănci, la Asigurări, la Medic, la Stadion, la Shopping şamd. Toate astea vor dispare sau vor fi drastic redimensionate.
Mobilitatea Redusă va contribui substanţial şi la limitarea propagării viruşilor şi altor patogeni, iar Obştile şi Falansterurile vor permite o rapidă circumscriere în caz de epidemie, precum şi o rezolvare mai rapidă a altor Situaţii de Criză (vezi Cartea Neagră pentru detalii)

c.
CONTROLUL POPULAŢIEI se realizează deja parţial pe baza progresului tehnologic (5G, 6G) şi se va generaliza în viitorul apropiat, că ne place, sau nu. Ce e de văzut, este CINE va face acest CONTROL: OWO, sau NWO!?
Multe RESURSE sunt deja epuizate în mare parte, iar AMBIENTUL este deja grav afectat, chiar şi în condiţiile în care miliarde de oameni trăiesc azi în condiţii mizerabile.
E o chestiune de ARITMETICĂ!!!
E o chestiune legată de BRICIUL LUI OCCAM!!!
Deja China a instaurat acest Control implementând 5G şi, după părerea unor Competenţi în materie, producând chiar şi un virus mortal. Singura necunoscută este dacă au făcut-o de capul lor, sau de acord cu alte state dezvoltate aflate sub influenţa Cabalei!? Vom vedea dacă a/au acţionat sub influenţa Arhonilor, sau a Phosterilor!?
Noi
iluminiştii de exemplu, acţionăm sub influenţa Phosterilor şi avem în vedere Controlul Populaţiei, dar în INTERESUL GENERAL. Şi noi avem în vedere o reducere treptată şi conştientă a populaţiei, precum şi un DOCUMENT UNIC ELECTRONIC care să conţină toate datele personale, bineînţeles în condiţiile existenţei unui Stat Puternic Meritocratic Iluminist, ci nu al unuia Capitalist-Prădător.
Am văzut recent un filmuleţ
la RAI despre cum funcţionează ceva de genul Document Personal Electronic „pe puncte” în China: dacă arunci o hârtie pe jos, pierzi 50 de puncte, dacă treci pe roşu, pierzi 100 de puncte, dacă donezi sânge, câştigi 200 de puncte, şamd. Bineînţeles că jurnaliştii au invocat DREPTURILE încălcate, dar nu au scos o vorbă despre OBLIGAŢIILE cetăţeneşti!?
Evident că toate acţiunile împotriva Interesului General, ar dispare în acest caz.
E asta de condamnat?
DA, dacă tehnologia e pusă în slujba celor aflaţi sub influenţa
celor 144 de Arhoni, a Întunecaţilor OWO.
În Cartea Neagră avem în vedere un astfel de Document Personal Electronic cuprinzând şi a unui Certificat de Competenţe care să ne însoţească de-a lungul existenţei pe această planetă, dar care să fie de ajutor Individului şi Comunităţii. Nu mai e nevoie să specific importanţa acestuia în determinarea APORTULUI SOCIAL şi a cuantificării MERITULUI pe baza căruia se va răsplăti fiecare individ, în limitele unui raport de 1:10 între cei din urmă şi cei mai merituoşi.
Tehnologia va fi folosită sub oblăduirea celor 36 de Phosteri, a Iluminaţilor!


d.
SCHIMBAREA TUTUROR VALORILOR
”Change All Values!” – Nietzsche
Dacă Omenirea a ajuns unde a ajuns, trebuie eliminate toate „valorile”actuale stabilite de: Religiile Majore, conceptele de Familie, Proprietate, Politică, Economie, Libertate, Democraţie, Pace, Ştiinţă şi Tehnologii, Educaţie, Sănătate, Ambient…
NIMIC din actuala PARADIGMĂ nu trebuie salvat!
Noile CONSTITUŢII vor trebui să consfinţească această SCHIMBARE, iar CARTEA NEAGRĂ proiectează în linii mari
o astfel de Lege Fundamentală constituită din Principii simple conforme Briciului lui Occam. Nu avem pretenţia unui Proiect Definitiv, ci doar a unui punct de pornire… o Sămânţă.


e. REVOLUŢIA
Desigur că va curge sânge în această Revoluţie şi vor fi şi victime colaterale. Noi Iluminiştii din Mişcarea Dacia şi de pretutindeni, dorim o SCHIMBARE PAŞNICĂ.
Vrem ca OWO responsabilă de DECĂDEREA OMENIRII
din ultimii 2000 de ani „să se predea”, dar nu o vor face, iar VIOLENŢA lor va genera violenţe tot mai mari, aşa că fiţi pregătiţi pentru Perioada De Tranziţie care nu va fi Paşnică!!!

BUBOIUL S-A SPART!!!
„PICĂTURA CHINEZEASCĂ” a umplut paharul!!!
GHILOTINELE VOR FI DIN NOU ROŞII!!!


CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Acum mai mult ca niciodată, ţinând cont de eminenţa unei EXTINCŢII în cazul în care PSIHOPATICII care conduc lumea de mii de ani nu sunt înlăturaţi, este urgentă organizarea unei LIGI MULTINAŢIONALE care să propună omenirii O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ.
Încercarea similară cu THE MOVEMENT după Criza din 2008 a eşuat tocmai datorită lipsei unui PROGRAM MINIM UNITAR.
Şi astăzi avem Interpret
ări Variate ale Principiilor Iluministe, dar asta nu trebuie să fărâmiţeze Liga, ci trebuie aplicată ideea de Unitate În Diversitate… apoi, cu timpul se vor realiza SINTEZE SUPERIOARE ce vor fi generalizate. Exemplul cel mai clar de Interpretare Variată este Ignorarea în occident a Antitezei Comunism, deşi a fost răspunsul cel mai puternic la Teza Capitalism. Dacă prin Sinteza Superioară ce se va face în Occident se va încerca o „îndulcire” a Capitalismului şi se vor ignora importanţii paşi înainte făcuţi în Comunism, se va pierde o Oportunitate Istorică şi se va deschide calea Luminii Care Vine De La Răsărit, deoarece Al Doilea Val Al Iluminismului a pornit şi curând va deveni TSUNAMI… rămâne de văzut cu ce PROTAGONIŞTI!?
Nu se poate imagina că un astfel de partid ar putea emerge într-un singur stat, deoarece „OWO l-ar mânca cu fulgi cu tot”.
Dacă astfel de partide ar funcţiona în mai multe state, în special în Occident, şi ar adera toate la o Ligă Multinaţională, OWO nu ar putea gestiona Represiunea şi soarta i-ar fi scrisă.
A venit vremea unei ACŢIUNI POLITICE şi a ASUMĂRII RĂSPUNDERII!

PROGRAMUL POLITIC, ECONOMIC ŞI SOCIAL al acest
ei Ligi ar trebui să fie SIMPLU şi bazat pe PRINCIPII ILUMINISTE.
Punctul de convergenţă al acestei Ligi va fi combaterea celor doi mari duşmani ai Omenirii care sunt MAMMON şi YHWH&co.
Îndrăznesc să propun şi un nume pentru această Ligă Multinaţională la care ar putea adera mişcări iluministe din toată lumea, chiar cu denumiri diferite. Va fi suficientă declararea aderării la această Ligă:
League of the Illuminists for Global Hyperian Transcendence ” – (LIGHT)

Iată
şi propunerile noastre iniţiale pentru un astfel de Program de Perspectivă, un Punct Programatic Omega, implementabil chiar şi treptat:

1. Abolirea
PROPRIETĂŢII PRIVATE, inclusiv al Proprietăţii Intelectuale, în schimbul PROPRIETĂŢII COMUNITARE şi a FOLOSINŢEI VIAGERE INDIVIDUALE.
2. Recompensarea cetăţenilor în funcţie de MERIT cu un Raport De Redistribuire A Resurselor de 1:10 (Grilă de Recompensare).
3.
Religiile vor fi considerate chestiuni individuale şi nu vor mai avea nicio interferenţă cu viaţa politică, socială şi economică în Statul Meritocratic Iluminist.
4. Protejarea
AMBIENTULUI va fi obiectiv primar al tuturor, în speranţa că nu am depăşit deja Punctul De NeÎntoarcere. Trebuie restabilit echilibrul dinamic Om-Natură. Statul Meritocratic Iluminist are ca obiectiv permanent Dezvoltarea Sustenabilă, iar în contextul actual creat de OWO, cel de Descreştere Fericită.
5.
EDUCAŢIA şi SĂNĂTATEA vor fi exclusiv în responsabilitatea Statului Meritocratic Iluminist şi vor fi GRATUITE şi EGALE pentru toţi.
6.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ şi cea TEHNOLOGICĂ vor fi în responsabilitatea exclusivă a Statului Meritocratic Iluminist.
7. Moştenirea Materială va fi abolităTaxa de Moştenire de 100%
Devenirea fiecărui individ în parte, nu va mai fi rodul eforturilor altora, ci exclusiv al propriilor eforturi şi talente.
8. Conducerea tuturor structurilor statale se va realiza pe principiul
MESEI ROTUNDE în jurul căreia vor sta cei mai MERITUOŞI, desemnaţi prin diverse metode ştiinţifice de cuantificare a MERITULUI şi în urma unor testări psihologice.
9.
BANII nu vor mai fi mijloc de acumulare, ci doar etalon pentru recompensarea aportului socio-economic. Gestionarea lor va fi responsabilitate exclusivă a Statului Meritocratic Iluminist prin mijlocirea unei singure Bănci Naţionale.
10. Comerţul Internaţional se va face exclusiv
„Marfă contra Marfă”, nicidecum prin mijlocirea Banilor Etalon şi va fi responsabilitatea exclusivă a Statului Meritocratic Iluminist.
11. Conceptul de
FAMILIE este schimbat în sensul că devine o chestiune între doi indivizi şi nu e subiect al vreunui contract.
Statul nu arbitrează nimic, cu excepţia cazurilor când sunt încălcate principiile sale iluministe.
12. COPIII sunt ocrotiţi de Statul Meritocratic Iluminist chiar şi în faţa propriilor părinţi şi li se vor asigura de către acesta OPORTUNITĂŢI EGALE şi CONDIŢII OPTIME DE ŞCOLARIZARE.
13.
Tuturor cetăţenilor li se garantează Minimul Necesar Supravieţuirii. Acest lucru se va realiza de către Obşti/Comunităţi.
14. Organizarea de bază a Statului Meritocratic Iluminist este
COMUNITATEA / OBŞTEA maxim composibil AUTONOMĂ şi AUTOSUFICIENTĂ, cu afirmarea concomitentă a STATULUI PUTERNIC şi a unui nou concept de HABITAT.
15.
Justiţia şi Ordinea sunt în responsabilitatea Comunităţilor care au doar obligaţia de a respecta Principiile cuprinse în Legea Fundamentală (Constituţie). O structură statală centralizată va veghea asupra respectării acestor Principii în Comunităţi şi va rezolva cazuri de interes naţional.
16.
Calitatea este considerată mai presus de Cantitate.
17. Simplitatea este aplicată în toate sferele vieții socio-economice
– Briciul lui Occam –
18. Statul Meritocratic Iluminist este Pacifist şi Nealiniat Economic sau Militar, dar deschis Solidarităţii Internaţionale, în special în favoarea ţărilor subdezvoltate, cât şi Cooperării Internaţionale în scopul servirii Interesului General al Omenirii.
19.
Organele Mediatice sunt exclusiv statale şi au rol exclusiv de a Informa, Culturaliza, Educa, Distra, nu şi de a Forma Opinie.
20 Prezenta Lege Fundamentală are o
valabilitate de 20 de ani, după care va fi pusă integral în discuţie de noile generaţii. În acest interval de timp nu sunt excluse intervenţii minore ale MESEI ROTUNDE în această Lege Fundamentală cu ocazia unor conjuncturi excepţionale.


Related Post

The Movement

Maggio 31st, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă
https://www.youtube.com/watch?v=kXz-tvbHMbo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3phQtWJrIJdLyZ0Tc_TxIiSAfyczMnQa6OASL2-IQHpN4f4JLZtjLMT5I

https://www.youtube.com/watch?v=gJg6pa1bgCA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zIIlaQ_ASQnbMXdNZkJEYFLBduK5pswtDTkY3gAofeBoi4JLVhB6XC5I 

https://www.youtube.com/watch?v=2saLLKCneEk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05AAjxKCu9nqLDYINocQks-5U3eF4fXP6VKFuYQuFK9Nb-T4MIjgdtMYw

https://www.youtube.com/watch?v=bnTsSAsItZ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1I7nk725rFgJZDU1LV2xRv2MXFx2VnZJYQOfaV8_DjaiS3g5eA7ia-D0Q


Related Post

Pythagoras

Maggio 26th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

Twenty-one of the central principles taught by Pythagoras to the inner circle of the Illuminati (who were known as the mathematikoi)
were:
(1) Reality is mathematical at its deepest level.
(2) The cosmos exhibits order because it obeys mathematical laws.
(3) If the cosmos were not mathematical it would be permanently chaotic and random. No form of organization would ever have emerged. No life could have arisen.
(4) Mathematics is the first language of the cosmos. Mathematics underlies reason, order, organization, pattern, logic, and form.
(5) God is mathematics come to life.
(6) God is mathematical perfection.
(7) The thinking mind, both human and divine, is born of mathematics.
(8) The mathematics of humanity can evolve to the mathematics of
divinity: the latter is simply an inferior version of the latter.
(9) Through the understanding of mathematics, humans can
comprehend the Mind of God.
(10) The human soul reflects the mathematics of eternity.
(11) Mathematics and philosophy can purify the soul spiritually.
(12) The human soul can rise to union with the divine.
(13) Certain symbols have a mystical significance via which the
secrets of God are revealed.
(14) God has filled the cosmos with mathematical messages (codes) to
the human race to provide the answers to all of our questions. Weneed only read the codes, but to do so we must learn to see through God’s eyes.
(15) Good and evil have their origins in mathematics. Good is associated with those who wish to live in harmony with others; evil is the result of the desire to destroy harmony by treating others in a
lesser way than one would expect to be treated oneself. Good people seek harmony; evil people seek discord. Good people seekcooperation, evil people seek to put others down in order to raise
themselves up.
(16) God wants all good people to join him. He rejects all evil people.
(17) Emotion is based on music, and music on mathematics. All of our
emotions are reflected in music. Music can make us happy, sad, tearful, and ecstatic. It can rouse us to dance. It can plunge us into despair. It can deliver serenity. It can make us restless. It can inspire us, or crush us. It can allow us to enter into communion with others. It
can raise our minds to the level of the divine. Through perfect music, we can glimpse the perfect mind of God.
(18) All things have a profound inner grasp of mathematics. Even when they do not know it, all things are carried along in the eternal flow of mathematics, the river of enlightenment.
(19) Those who do not understand mathematics are those who have
not had what is buried within them brought into the light of reason.
(20) Light and sound are mathematical. In the afterlife, we hear the Music of the Spheres and see the infinitely dazzling light patterns of eternity.
(21) All Brothers and Sisters of the Order should observe strict loyalty and secrecy.

Twenty-one was a revered number because it was the product of two
of the most sacred numbers: three and seven.

God Series

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Related Post


Tags:

CORONA TSUNAMI ADDENDUM

Maggio 23rd, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

English Translation


HIDDEN AGENDA

I’ll be the devil’s advocate again.
I thought that The Light will come from the West.
That’s why I’am writing în english too.
I was wrong. It may come from the East.
The West is Fucked Up!
The western Illuminists are pleading for Private Property and Social CRAPitalism!?
The urgency of presenting my opinions made me overlooked the correctness of english language, but I think is enough for understanding the MESSAGE.

I return to CRITICAL THINKING about Hyperianism on the occasion of Morgue’s statements about the COVID-19 Crisis, that OWO does not have a HIDDEN AGENDA, that they would shit în their pants for fear, as well as the explicit recommendation of LOCKDOWN. This, after I once again came into conflict on issues related to FREE SOURCE and SOCIAL CAPITALISM.
In addition, on this occasion, I will fight his “unconditional trust in Vaccines and Scientists”. I will not go into too much detail
s, because many already exist in the 5th book of the Dacia Movement that I wrote and completed recently, including in English. The current lines can be considered an ADDENDUM to the Blue Book in the perspective of publishing together.

Here is Morgue’s video about the OWO AGENDA. The o
thers that promotes Lockdown and Vaccinations can be seen on his youtube channel, among many other really valuable ones:

https://www.youtube.com/watch?v=1PVAr943CFQ&feature=share&fbclid=IwAR1xD1V1BirR7IV6jmlvR3w20ILSDIbZcs_azI3KLvqV9I9PkqGb3-ec30k

You’re wrong Morgue !!!

You do a lot of good things and I thank you from the bottom of my heart for what you do well, but “errare humanum est” and you are no exception in this case, like Corona Party (presumably Illuminati fb profile). You urge us to “stay locked up”, when in fact we should get out in the streets to force the Implosion of the System. LOCKDOWN is exactly what the System wants, as part of a CONTROL Strategy, giving “room for maneuver to the forces of the Extreme Right.”

It is the kind of mistake of the Liberal Regressive Left that has bitten the Bait of Multiculturalism, Globalism, Consumerism and so on.

OWO has always had a HIDDEN AGENDA, just as the Hyperians / I
lluminists have it, just as every individual has it.

Q: What do you think Bilderberg & co does ???

A: Elaborate the HIDDEN AGENDA and its implementation in everyday life!

The news is that OWO has recently changed its Agenda, because they realized that the old Agenda had become UNSUSTAINABLE.

They too live on this planet and they have understood that they have to make a SHIFT OF PARADIGM, for SURVIVAL.

Obviously, the Paradigm they have in mind is totally different from the one we Illuminists have in Mind.

Pollution of all kinds, Exhaustion of Resources, Tensions of all kinds, the Sovereign Debt Crisis, all fueled by the Old Paradigm, have pushed them to this Change, and now they are preparing to RESTART on other socio-economic coordinates.

It’s not true that they shit în their pants for fear, as you say Morgue!

They are not fools and they do not shit of fear. They still lead the GAME today and will continue to do so if we don’t wake up! … And it looks like we won’t wake up. If even we Illuminists do not understand, what can we expect from “democratic majority”?

If you say they don’t have a HIDDEN AGENDA, you won’t be able to contrast it. It’s like fighting an invisible enemy !!!

If you didn’t understand, I’ll explain what their Agenda is, not even so hidden:

In short, their new Agenda consists of the Synthesis between the script “1984” and “The Brave New World”.

They want to establish a STRICT CONTROL and at the same time give “BREAD and CIRCUS” to a population that will become less and less, eventually reducing itself to “their useful population”.

Technological and Scientific Advancement undoubtedly lead to the need for fewer and fewer SLAVES.

They will therefore give a Universal Basic Income (UBI) to the “democratic majority” without occupation, with the only obligation to be SUBJECT.

It will soon be a Social Blackmail.

At the same time, they will change the Economic-Financial Paradigm.

Many occupations and businesses will be phased out, or resized as futile and resource consuming. I am thinking of Transport, Tourism, Food, Professional Sports, Entertainment, Fashion, Traditional Shops, Politics and so on, which would not be bad if it were done in the General Interest and not in the individual and personal interest. of a group of an Elite increasingly “rarefied” in the future and stronger.

Many small business-men and workers will remain on the roads and depend on UBI.

The middle class, already on the verge of extinction, will disappear.

Then, OWO will move on to Phase 2: Population Control by any means to save resources allocated for UBI.

Here we cannot ignore the VACCINES that can be used for this purpose, as it has been shown that some can be TOXIC. More recently, they manufactured (according to the winner of the Nobel Prize for Medicine Luc Montagnier) for this year COVID-19 and mentally prepared us to eventually accept other COVID for the next 5 years or more. In this perspective, states are preparing drastic measures to limit human rights in the name of the (they say) General Interest.

The position of the Illuminists towards Conspiracy Theories is well known and partly Rational, especially when it comes to the Untruths that are largely broadcast by OWO enslaved exponents, but not even ignoring them all is rational… “if something is possible, then it can happen . ”, especially when we are dealing with the PSYCHOPATHS who lead the World today.

The Media will introduce algorithms imposed by the System. They are already doing it and have put the CENSORSHIP on what they call FAKE NEWS.
In Italy, journalists claim that the MEDIA MAKES OPINION !?
Since when should they make OPINION, when they should make INFORMATION ???
It’s aberrant!
This is called PUBLIC OPINION MANIPULATION !!!Why shouldn’t the citizens make their OWN OPINIONS ??? What Training and COMPETENCES do journalists have to claim this RIGHT?


https://youtu.be/8nW-IPrzM1g

What about Facebook?
See this:

https://www.youtube.com/watch?v=11mqff3e2LY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NtoH_Khqy2dZ6UBGF_AMVmt-IFOxuxjhTVFRwnd_89vXiKQNyxlwOL4w


And with this video, we introduce the theme of MANDATORY VACCINES.
In order not to give wrong information, it is very important to speak knowingly.
I have seen that the Hyperians and even the Corona Party claim that those who are against the Lockdown would be Trolls because they would not have Medical Skills.
Well, if a Nobel Laureate in Medicine
(Luc Montagnier) is not competent, will Morgue be more competent in Epidemiology?


https://www.trt.net.tr/romana/lume/2020/04/18/profesorul-francez-montagnier-covid-19-a-fost-fabricat-1400449

Why have we come to give so much credit to supranational institutions designed by the OWO, such as the WHO?

Does anyone think they move without the directions of Bilderberg & co?

Why do they have to be mandatory?

Why should those who refuse them be “isolated”?

Well, if a vaccine gives you immunity, then a citizen who got a vaccine is IMMUNE to a condition possibly carried by someone who has not been vaccinated !? If the vaccine is NOT SAFE and cannot guarantee immunity, it means that those who do not do it are right !!! If we also take into account the TOXICITY proven by certain vaccines, then the attitude of many NO WAX is even more justified.

Does anyone know how to get herd immunity?

In two ways:

1. NATURAL by infecting about 80% of the population.

2. ARTIFICIAL by vaccine.

Is it clear to you who is behind the Crisis ???

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „Trying to figure out how an unvaccinated person can give a disease to a vaccinated person if vaccines work...”

We Illuminists are often speaking about HOMEOSTASIS.

Here are some who put Homeostasis at the base of a NEW MEDICINE, which overturns the Pasteurian Vision and puts in the first place the CAUSES but not the EFFECTS, putting the Environment before Germology.

“Putting the cart in front of the oxen”, is the habit of fighting the EFFECTS instead of eliminating the CAUSES. This is a “disease” that the Dacia Movement has been fighting for 11 years and is not limited to the medicine field!!!Does anyone know the C
auses favoring the evolution and transmission of viruses?

I tell you, taking from others much Smarter than me:

1. Air, Water and Soil Pollution caused by:

– Agricultural and Zootechnical Farms controlled by Food Multinationals.
We have to eat more and more meat for their benefit.

– Intensive use of Fossil Fuels.

– FUTILE’s industry.

– FUTILE’s services.

2. Overpopulation.

3. Ignorance.

4. Globalization.

5. Poor hygiene of large poor masses.

When will a “lockdown” be applied to them ???

Why are eliminated all the opinions of some scientists, doctors, psychiatrists, sociologists who claim that this CRISIS is a MANIPULATION, many of them even being expelled from their positions?

This is equivalent to banning Dialectics, Critical Thinking, even in the presence of Competencies, including the Nobel Prize level.

CUI BONO?

We’ll stay in Lockdown until a “philanthropist” like Bill Gates sells us a vaccine?

We’ll stay in Lockdown until the SYSTEM puts us on the bridle ???
Here’s what Arundhati Roy, an Indian human rights activist and environmentalist, says about “Engine”:

”Our Task is to Disable the Engine


Pandemics are not new. But this is the first in the Digital Age. We are witnessing the convergence of the interests of national level authoritarians with international disaster capitalists and data miners. Here in India, it’s all happening at speed. Facebook has signed up with India’s biggest mobile phone network, Jio, thereby sharing its 400 million WhatsApp user base. Bill Gates is showering praise on Prime Minister Modi, hoping no doubt to amass profits from whatever protocol is rolled out. On Modi’s recommendation, the surveillance/health app Arogya Setu has already been downloaded by more than 60 million people. It has been made compulsory for government employees. It has also been made compulsory for government servants to donate one day’s salary to the mysterious PM CARES Fund, which will not be publicly audited.

Pre-corona, if we were sleepwalking into the Surveillance State, now we are panic-running into the arms of a super-surveillance state in which we are being asked to give up everything—our privacy and our dignity, our independence—and allow ourselves to be controlled and micromanaged. Even after the lockdowns are lifted, unless we move fast, we will be incarcerated forever.

How do we disable this engine? That is our task.”


Why is there so much Private Interest for VIRUSES in thousands of locations around the globe?

Is it known how many “accidents” have occurred at these Laboratories?

Are their turnovers known?

Does anyone think of the Possible Sources of Possible Biological Terrorism?

Is it known that viruses can be produced artificially? Well, if we keep saying that we live on a Ship of Fools and that we are in the hands of some PSYCHOPATHS, we really can’t admit that they can use these viruses “selectively” ???

Does anyone know that Bill Gates is the one who în fact decides WHO policies ???

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, text care spune „i_am_a_soldiers_voice Bill Gates (a software developer) is allowed to speak on Covid19 but doctors, both medical and chiropractic, are censored by YouTube? If you don't see the problem here you're part of the problem.”

Does anyone know who the WHO leader is?

He is a “man of China.”

I am not against useful vaccines, but against many of the futile ones that are administered in the name of Profit… in the name of Intellectual Property.

I myself was eliminated from the group of hyperians because I protested against Intellectual Property and Privat Property in general.

If BIG FARMA Interests is preferred, then I have no regrets.Have we enlightened people fallen into the trap of the System’s Media ?Don’t we often quote Nietzsche who calls for “Change of All Values”?Shouldn’t we be circumspect?

Haven’t we found out yet that WE LIVE IN A LIE and that Media is the main vector of OWO?

In the end, the “order” and “defense” forces will do what they have always done: PHYSICAL REPRESSION … this time for the establishment of a “1984” Scenario.

Repression — CANVAS

In conclusion, how can someone not identify a HIDDEN AGENDA at this time ???

How did I come to such conclusions?

By REASON and LOGIC.

I would do this if I were in their place and it is known that if you are not able to put yourself deep in the mind of the opponent, he will always surprise you.

We are in a GAME and we have been losing it regularly for millennia, because we are not able to counteract their AGENDA.

We will lose this time too, as in 2008.

The REVOLUTION will not occur with Lockdown, with Social Distancing, or discussing the sex of angels, but going out into the streets and occupying the Centers of Power. Unfortunately, again the Left of all kinds leaves this form of manifestation of the Radical Right, which is fighting Lockdown to go to churches, stadiums and bars, but it does and wins consensus, especially when it will be proven that all this Crisis was a FALSE FLAG, set up perhaps by OWO. We’ll see Trump winning the elections!!!

Huntington Beach protesters shun California stay-at-home rules ...

What should be our AGENDA in this context?

First of all, we should also want a Population Control, as we saw in an Illuminati video with Georgia Guidestones, but not through Elimination, but through Illumination and Gradually.

MAO ZEDONG proved that it is possible!… Again CHINA !?

Best 30+ Georgia Guidestones fun on 9GAG

Overpopulation is a matter of Negative Freedom, which must be replaced by Positive Freedom to consider the GENERAL INTEREST.

Overpopulation is the result of the activity of the Reptilian Brain.

The overpopulation is due to the Other-Directed and Tradition-Directed Spirit.

Overpopulation has so far been stimulated by the OWO in order to multiply the number of slaves.

Measures must be taken to gradually reduce the global population in order to have a SUSTAINABLE DEVELOPMENT: HAPPY DEGROWTH !!!

We need to get the Neocortex working.

Crowded trains in India - YouTube

And in this case we have noticed confusion among the Illuminists and Hyperians who deny the existence of a danger in the Overpopulation, although Point 2 on the Georgia Guidestones is accepted by the Illuminati through the statements of the Corona Party and the visualization of the monument in their own films. This Problem can no longer be solved as usual with Wars and Poverty, but possibly requiring a… Pandemic !?

We at the Dacia Movement have been drawing attention to this eventuality for 11 years and we have already mentioned it in our books.

Secondly, it is by no means wrong to eliminate FUTILE activities if it is done in the General Interest and not in the individual and group Interest of an Elite increasingly “rarefied” in the future and stronger. I highly recommend this video for a clearer picture:

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE&fbclid=IwAR1lJhoR0SpYs-APCxYaxWTccC4EE3y6Ubx0Cs3BaaMvMiCerodraeHQWMo

The Illuminists and Hyperians should adhere to HAPPY DEGROWTH increasingly demanded by a large number of socio-economic activists and RESPONSIBLE scientists. In this way a great step forward would be taken for the creation of a REVOLUTIONARY CRITICAL MASS.

We must prevent at all costs the RESTART of a Chronically Sick World, of Capitalism turned into a real ZOMBIE.

Solutions: Degrowth | Rethinking Prosperity

Speaking of Lockdown, we are talking today about INCREASING THE NUMBER OF DEATHS which is true. We are dealing with a more powerful virus, but is not the first one.

COVID-19 is shown to be fatal for those with severe comorbidities, especially the elderly.

It is right to WARN of danger, to RECOMMEND protective measures, especially for those with comorbidities, but not to IMPOSE TO ALL in the face of Fundamental Human Rights. If somebody wants to take communion with a single teaspoon, if one wants to kiss the icons, if they want to crawl through the dust of churches, they must be allowed to do so, because as I said before, “we are too many and too stupid.”

Why so much FEAR OF DEATH in some Illuminists, who otherwise claim that the Soul is a prisoner in the Body ??? It is true that “intelligent people live longer,” so they will know what needs to be done for this purpose, but without giving up Freedom and accepting the Submission.

On this occasion, serious shortcomings in Health Systems have emerged, but what can you expect when Public Health budgets have been systematically cut everywhere, and the PRIVATE HEALTHCARE replaced the Public one? Private health has proved on this occasion non-existent in control and action. Another proof that the Healthcare System must be exclusively the responsability of the STATE.

What more can we talk about Romania, when it comes to !?

30,000 doctors were practicaly expelled all over the world and the consequences are obvious (economical migration).

In addition, Romania ranks last in the EU in soap consumption.

We have the highest school dropout rate.

We are the most fundamentalist christians in the EU.

Daca VIU este Domnul, de ce pupati MORTI?! | Danut Tanase

But let’s look at the situation in the most powerful state in the world:

As of May 11, about 80,000 people with COVID-19 symptoms had died in the United States, up from 40,000 last year, but compared to about 1.5 million confirmed cases, we have a 5.8% death rate. But authorized voices assume that the Infection Rate is about 10 times higher, so the comma should be moved and we would fall below the percentage of 2% (0.58%) that is considered PANDEMIC according to WHO indications. Only 8 million tampons were made in a population of 330 million. Who made tampons among the millions of poor, homeless, without health care ??? However, there are also deaths in these categories, which even today were buried in heaps in common pits… but that the MEDIA has not shown you until today !?

https://www.youtube.com/watch?v=KLODGhEyLvk&feature=share&fbclid=Iw
AR01aeUkA_Ct1wgq1XgqJmG-z_iOCjJ6PSXNqHW-U5WkhD-4wY8C1njkyM0


The situation is similar in all the others developed countries.

Let’s talk about Romania. We have approx. 1,000 deaths per 15,000 infections, 9,500 cures and 5 times fewer tests (0.3%) than developed countries, which tested about 1-2% of the population.

Starting from the Mortality Rate of about 1.3% of Romania, we can say that 260,000 people die annually in Romania, so approx. 20,000 per month.

Only because of respiratory diseases, 40,000 people die annually in Romania, so 3,333 per month. How many have died of COVID-19 in Romania in the last 2 months? Less than 1000.

How Many People Die From Cancer, Heart Disease And So On?

Below is a document of the National Institute of Statistics from 2019:

“The fact that in Romania, mortality rates are currently at a substantially higher level compared to the rates recorded by most EU Member States explains, in part, the large gaps in the average life expectancy of males and , respectively, female from Romania and from other European countries.

Statistical data on mortality rates by the five main causes of death and areas of residence in the period 2005-2018 show the following developments:

– Mortality rates were substantially higher in rural areas compared to urban areas.

It should be noted that these differences were and remained extremely large in the case of the mortality rate due to diseases of the circulatory system.

– Mortality rates due to circulatory system diseases in the period 2005-2018 registered an increasing trend in urban areas (from 517.7 deaths per 100,000 inhabitants to 523.5 deaths per 100,000 inhabitants) and a decrease in rural areas (from 985.0 deaths per 100,000 inhabitants per 867.2 deaths per 100,000 inhabitants).

– After circulatory system diseases, tumors are the second leading cause of death in Romania. In the period 2005-2018, the intensity of mortality with this cause increased in urban areas from 193.7 deaths per 100,000 inhabitants (in 2005) to 233.1 deaths per 100,000 inhabitants (in 2018) and in rural areas from 204.8 deaths per 100,000 inhabitants (in 2005) to 232.6 deaths per 100,000 inhabitants (in 2018).

– There is a tendency to increase mortality rates due to respiratory diseases in urban areas in 2018 (64.9 deaths per 100,000 inhabitants) compared to 2005 (41.3 deaths per 100,000 inhabitants). ”

It is obvious that we do NOT have a PANDEMIC !!!

Yesterday I had the pleasant surprise to see a Demonstration in Bucharest against the ABUSES of these days of the government, the president, the health officials, the journalists, the police. Protesters ignored the ban on protesting and promised actions, including legal ones, against those who grossly violated the CONSTITUTION. The demonstrators have already organized and claim that they have PROOF that we did not have any PANDEMIC.

As MATHEMATICS is not an OPINION, statistics will soon prove this… and Trump will win the elections!!!

This is how the Illuminists should have manifested themself, because this Crisis could be an OPPORTUNITY for a major change. When we’ll have the INS data for the current year, we will note that there were no substantial changes compared to previous years.

Then we will ask ourselves WHY SO MUCH TERROR?

– The economy has stopped.

– Schools were closed (which still provided the poorest training in the EU).

– The lockdown led to an explosion of depression, domestic violence and mental illness in general.

– The treatment of other serious diseases was stopped in hospitals occupied exclusively by the COVID-19 Emergency becoming on this occasion the most important Sources of Infection for both patients and medical staff. Many doctors had already warned of the explosion in the coming period of this diseases. We will have more deaths from Chronic Diseases than from Covid-19.

– Sovereign Debt will make a huge leap forw.

– Families have been depleted of resources and many will ask for loans to the banks in the near future.

– Tens of thousands of workers are unemployed.

– A lot of business is gone.

– A real STATE TERRORISM was established by introducing MILITARIZATION and POLICE ABUSE, in spite of the elementary Civil Rights enshrined in the Constitution. All with the complicity of so-called health professionals. Is it not excluded that in the future we will have a real “Nuremberg” on this topic !?

– We had the confirmation, if necessary, that “All Parties Are The Same Mess”… the time has come for A DIFFERENT POLICY with other protagonists !!!
More recently,
Gheorghe Piperea, a former presidential candidate and a famous lawyer from Romania, initiated a legal action against all those guilty of this situation. Of course he also has evidences to do so.Can anyone say that such a situation is not on someone’s HIDDEN AGENDA ???

We Illuminists should enjoy this SYSTEMIC CRISIS and many do.

I would be happy if it would be controlled by us, but I’m sure that the OWO is doing that!!!

This Crisis may be an Opportunity for us Illuminists as well as for the Planet but we must not accept OWO Solutions.

We must not accept the RESTART on the same coordinates.

Yes, it is a more violent and mobile virus, and we cannot help but suspect that it was made so intentionally, if we look at the aberrant measures that the rulers are taking.

The real Causes of COVID-19 virulence and those that will appear in the near future have obvious CAUSES and action must be taken there, in no way putting us Masks and imposing Social Distancing.

We are on the verge of Extinction and we from the Dacia Movement have been warning about this Danger for 11 years, without being taken into account and without succeeding in creating a REVOLUTIONARY CRITICAL MASS in Dacia.

Let’s hope it’s not too late and that we haven’t already passed the POINT OF NO RETURN!?!?

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.


Final word

I hope that in the near future, those who forced us to Lockdown and Social Distancing on the basis of a FALSE FLAG and who intend today to RESTART on the same coordinates, will also be put in ISOLATION and SOCIAL DISTANCING for a period resulting from the sum of those of citizens.


CORONA TSUNAMI ADDENDUM

Maggio 17th, 2020 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

AGENDA ASCUNSĂVoi face din nou pe avocatul diavolului.
Revin la GÂNDIREA CRITICĂ asupra Hiperianismului cu ocazia afirmaţiilor lui Morgue relative la Criza COVID-19, cum că OWO nu are o AGENDĂ ASCUNSĂ,
că s-ar căca pe ei de frică, precum şi a recomandării explicite a LOCKDOWN-ului. Asta, după ce am mai intrat o dată în conflict pe temele legate de FREE SOURCE şi CAPITALISMUL SOCIAL În plus cu această ocazie , îi voi combate „încrederea necondiţionată în Vaccinuri şi Oamenii de Ştiinţă”. Nu o să intru în prea multe detalii, deoarece multe există deja în a 5-a carte a Mişcării Dacia pe care am scris-o şi finalizat-o de curând, inclusiv în limba engleză. Actualele rânduri pot fi considerate un ADDENDUM la Cartea Albastră în perspectiva publicării împreună.

Este posibil ca imaginea să conţină: posibil text care spune „CORONA TSUNAMI MIŞCAREA DACIA LLN EDITURA VICOVIA”

Iată filmuleţul lui Morgue apropos de AGENDA OWO, iar cel care promovează Lockdown-ul şi Vaccinările pot fi văzute pe canalul său youtube, printre multele altele cu adevărat valoroase:

https://www.youtube.com/watch?v=1PVAr943CFQ&feature=share&fbclid=IwAR1xD1V1Bir
R7IV6jmlvR3w20ILSDIbZcs_azI3KLvqV9I9PkqGb3-ec3
0k

Greşeşti Morgue!!!
Tu faci o grămadă de lucruri bune şi eu îţi mulţumesc din suflet pentru ceea ce de bun faci, dar „errare humanum est” şi tu nu faci excepţie în acest caz, ca şi Corona Party (profil fb presupus Illuminati). Tu ne îndemni „să stăm închişi”, când de fapt ar trebui să luăm cu asalt Sistemul în proces de Implozie. LOCKDOWN este exact ce vrea Sistemul,
ca parte a unei Strategii de CONTROL, oferindu-se „spaţiu de manevră forţelor Dreptei Extreme”.
Este genul de greşeală a Stângii Regresive Liberale care a muşcat Momeala Multiculturalismului, Globalismului, Consumerismului şamd.

OWO a avut întotdeauna o AGENDĂ ASCUNSĂ, tot aşa cum şi Hiperienii/Iluminiştii o au,
tot aşa cum fiecare individ o are.

Î : Cu ce crezi tu că se ocupă Bilderberg&co???
R : Cu elaborarea AGENDEI şi punerea ei în practica de toate zilele!

Brexit e Ttip nel menù del Bilderberg, il club più segreto del ...

Noutatea este că
OWO şi-a schimbat recent Agenda, deoarece au conştientizat că vechea Agendă devenise NESUSTENABILĂ.
Şi Ei trăiesc pe această planetă şi au priceput că trebuie să facă UN SALT DE PARADIGMĂ,
pentru SUPRAVIEŢUIRE.
Evident că Paradigma pe care o au ei în vedere e total diferită de aceea pe care o avem în vedere noi iluminiştii.
Poluarea de toate felurile, Epuizarea Resurselor, Tensiunile de tot felul, Criza Datoriilor Suverane, toate alimentate de Vechea Paradigmă, i-au împins la această Schimbare, iar acum se pregătesc de
REPORNIRE pe alte coordonate socio-economice.
Nu este adevărat că se cacă pe ei de frică, cum spui tu Morgue!
Ăştia nu sunt proşti şi nu se cacă pe ei de frică. Ei conduc şi azi JOCUL şi o vor face în continuare dacă nu ne deşteptăm! … şi se pare că nu ne vom deştepta. Dacă nici măcar noi iluminiştii nu pricepem, ce să pretindem de la „pulime şi pizdime”?
Dacă susţii că nu au o AGENDĂ ASCUNSĂ, nici nu vei putea să o contrastezi. E ca şi cum te-ai bate cu un inamic invizibil!!!
Dacă nu ai priceput, îţi explic eu care este
Agenda lor, nici măcar aşa de ascunsă:

În primul rând, să identificăm Vechea Ordine Mondială (OWO).
Ei nu sunt nici de Dreapta şi nici de Stânga, ci sunt deasupra acestei departajări. Ei au creat această departajare ocupând la vârf ambele tabere.
E suficient să vedem cine participă la Întrunirile Bilderberg ca să pricepem.

Pe scurt, noua lor Agendă constă în Sinteza între scenariul „1984” şi „The Brave New World”.
Vor să instituie un CONTROL STRICT şi să dea în acelaşi timp „PÂ
INE şi CIRC” unei populaţii ce va deveni pe timp ce trece tot mai puţină, reducându-se în final la „populaţia utilă lor”.
Avansul Tehnologic şi Ştiinţific conduc fără îndoială la necesitatea a tot mai puţini SCLAVI.
Vor da deci un Salariu Universal de Bază (UBI) „majorităţii democratice” fără ocupaţie, cu singura obligaţie de a fi SUPUŞI.
Va fi pe scurt un ŞANTAJ SOCIAL.

Concomitent vor schimba Paradigma Economico-Financiară.
Multe ocupaţii şi afaceri vor fi eliminate treptat, sau vor fi redimensionate
ca fiind Futile şi consumatoare de Resurse. Mă gândesc la Transporturi, Turism, Alimentaţie Publică, Sportul pe Bani, Divertismentul, Moda, Intermediariatul din Comerţ, Politică şi aşa mai departe, ceea ce nu ar fi rău, dacă s-ar face în Interesul General şi nu în Interesul individual şi de grup al unei Elite din ce în ce mai „rarefiată” în viitor şi mai puternică.
Mulţi mici oameni de afaceri şi muncitori vor rămâne pe drumuri şi vor depinde de
UBI.
Clasa Medie, deja pe cale de extincţie, va dispărea.

Apoi,
OWO va trece la faza a 2-a: Controlul Populaţiei prin orice mijloace pentru a economisi resursele destinate UBI.
Aici nu putem să ignorăm VACCINURILE care pot fi folosite în acest scop, demonstrat fiind că unele pot fi şi TOXICE. Mai nou, au fabricat (după spusele laureatului Premiului Nobek pentru Medicină Luc Montagnier) pentru anul acesta COVID-19 şi ne-au pregătit psihic să acceptăm eventual şi alţi COVID pentru următorii 5 ani. În această perspectivă, statele pregătesc măsuri drastice de limitare a Drepturilor Omului în numele Interesului General.
Poziţia iluminiştilor faţă de
Teoriile Conspiraţionistre este cunoscută şi e parţial Raţională, mai ales când e vorba de Neadevărurile ce se difuzează în mare parte de exponenţi aserviţi OWO, dar nici chiar ignorarea tuturor nu e raţională… „dacă ceva e posibil, atunci se poate întâmpla.”, mai ales când avem de-a face cu PSIHOPAŢII ce conduc azi Lumea.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, posibil text care spune „Warren Gunnels @GunnelsWarren In the past DAY, the 8 richest men in their wealth by $6 2B: Mark Zuckerberg: $1.08B Larry Page: $956M Bill Gates: $931M Sergey Brin: 919M Jeff Bezos: $907M Larry Ellison: $634M Warren Buffett: $429M Steve Ballmer: $353M Combined wealth: $653.8B While 33M+ lost jobs 12:46 PM 5/8/20 Twitter Web App”

Organele Mediatice vor introduce algoritmi impuşi de Sistem.
Deja o fac şi au introdus pe faţă CENZURA a ceea ce ei cheamă FAKE NEWS.
În Italia, jurnalişti
i pretind că MEDIA FACE OPINIE!?
De când trebuie să facă OPINIE, când ar trebui să facă INFORMARE???
Este aberant!
Asta se cheamă
MANIPULAREA OPINIEI PUBLICE!!!
De ce să nu-şi facă cetăţeanul PROPRIILE OPINII???
Ce Pregătire şi COMPETENŢE au
jurnaliştii pentru a-şi aroga acest DREPT?

https://youtu.be/8nW-IPrzM1g  

Despre FAKEBOOK ce să mai v
orbim!?
Filmuleţul acesta este edificator:

https://www.youtube.com/watch?v=11mqff3e2LY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Nt
oH_Khqy2dZ6UBGF_AMVmt-IFOxuxjhTVFRwnd_89vXiK
QNyxlwOL4w


Şi cu acest filmuleţ, introducem tema
VACCINURILOR OBLIGATORII.
Pentru a nu da informaţii greşite, este foarte important să vorbim în cunoştinţă de cauză.

Am văzut că şi hiperienii şi până şi Corona Party susţin că cei care sunt împotriva Lockdown-ului ar fi Trolls pentru că nu ar avea Competenţe Medicale.

Păi, dacă un laureat al Premiului Nobel pentru Medicină precum Luc Montagnier nu e competent, o fi Morgue mai competent în Epidemiologie?

https://www.trt.net.tr/romana/lume/2020/04/18/
profesorul-francez-montagnier-covid-19-a-fost-fabricat-1400449


De ce am ajuns noi să dăm atâta credit unor Instituţii Suprastatale
concepute de OWO, precum OMS (WHO)?
Crede cineva că ăştia se mişcă fără indicaţiile Bilderberg&co?
De ce trebuie să fie obligatorii?
De ce trebuiesc „izolaţi” cei care le refuză?
Păi dacă un vaccin îţi dă imunitate, atunci un cetăţean care a făcut un vaccin e IMUN la o afecţiune eventual purtată de unul care nu s-a vaccinat!? Dacă vaccinul nu e SIGUR şi nu poate garanta imunitatea, înseamnă că au dreptate cei care nu-l fac!!! Dacă mai luăm în consideraţie şi TOXICITATEA dovedită de anumite vaccinuri, atunci e şi mai justificată atitudinea multora NO WAX.

Este posibil ca imaginea să conţină: posibil text care spune „Trying to figure out how an unvaccinated person can give a disease to a vaccinated person if vaccines work...”

Noi iluminiştii vorbim adesea de HOMEOSTAZĂ.
Iată pe unii care pun Homeostaza la baza unei NOI MEDICINE, care răstoarnă Viziunea Pasteuriană şi pun pe primul loc CAUZELE ci nu EFECTELE , adică pun Ambientul înaintea Germologiei.
„Punerea carului înaintea căruţei”, adică obiceiul combaterii EFECTELOR în locul eliminării CAUZELOR, este o „boală” pe care Mişcarea Dacia combate de 11 ani şi nu se limitează numai la medicină!!!

Este posibil ca imaginea să conţină: text

Cunoaşte cineva Factorii ce Favorizează evoluţia şi transmiterea viruşilor?

Vă spun eu, preluând de la alţii mult mai Deştepţi ca mine:

1. Poluarea aerului, apei şi solului produsă de:
– Fermele Agricole şi Zootehnice controlate de Multinaţionalele Alimentare.
– Folosirea intensivă a Combustibilor Fosili.
– Planned Obsolescence
– Industria FUTILULUI.
– Serviciile FUTILE.

2. Suprapopulaţia.
3. Ignoranţa.
4. Globalizarea.
5. Igiena precară a maselor largi.

Când se va aplica un „lockdown” acestora???

De ce sunt eliminate toate opiniile unor oameni de ştiinţă, medici, psihiatrii, sociologi care afirmă că această CRIZĂ este o MANIPULARE, mulţi dintre ei fiind chiar expulzaţi din posturile lor?
Asta echivalează cu interzicerea Dialecticii, a Gîndirii Critice, chiar şi în prezenţa unor Competenţe, inclusiv de nivel de Premiu Nobel.
CUI BONO?
Stăm în Lockdown până ce un „filantrop” ca Bill Gates ne va vinde un vaccin?
Stăm în Lockdown până ce SISTEMUL ne va pune Căpăstru???
Iată ce spune Arundhati Roy, activistă pentru Drepturile Omului, ambientalistă şi scriitoare indiană , apropos de „Engine”, care nu este altceva decât NOUA AGENDĂ a Sistemului:

”Our Task is to Disable the Engine


Pandemics are not new. But this is the first in the Digital Age. We are witnessing the convergence of the interests of national level authoritarians with international disaster capitalists and data miners. Here in India, it’s all happening at speed. Facebook has signed up with India’s biggest mobile phone network, Jio, thereby sharing its 400 million WhatsApp user base. Bill Gates is showering praise on Prime Minister Modi, hoping no doubt to amass profits from whatever protocol is rolled out. On Modi’s recommendation, the surveillance/health app Arogya Setu has already been downloaded by more than 60 million people. It has been made compulsory for government employees. It has also been made compulsory for government servants to donate one day’s salary to the mysterious PM CARES Fund, which will not be publicly audited.

Pre-corona, if we were sleepwalking into the Surveillance State, now we are panic-running into the arms of a super-surveillance state in which we are being asked to give up everything—our privacy and our dignity, our independence—and allow ourselves to be controlled and micromanaged. Even after the lockdowns are lifted, unless we move fast, we will be incarcerated forever.

How do we disable this engine? That is our task.”


De ce există atâta Interes Privat pentru VIRUŞI în mii de locaţii pe tot globul?
Se ştie oare câte „accidente”s-au petrecut la aceste Laboratoare?
Se cunosc cifrele de afaceri ale acestora?
Se gândeşte cineva la Posibilele Surse ale Posibilului Terorism Biologic?
Se ştie că se pot produce în mod artificial viruşi? Păi dacă tot zicem că trăim pe o Corabie a Nebunilor şi că suntem la mâna unor PSIHOPAŢI, chiar nu putem admite că pot folosi aceşti viruşi „în mod selectiv”???
Ştie cineva că Bill Gates este cel care decide politicile OMS???

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, posibil text care spune „i_am_a_soldiers_voice Bill Gates (a software developer) is allowed to speak on Covid19 but doctors, both medical and chiropractic, are censored by YouTube? If you don't see the problem here you're part of the problem.”

Ştie cineva cine este liderul OMS?
E un „om al Chinei”.
Nu sunt împotriva unor vaccinuri utile, ci a multora din cele futile care se administrează în numele
Profitului… în numele Proprietăţii Intelectuale.
Eu însumi am fost eliminat din grupul hiperienilor pentru că m-am manifestat împotriva Proprietăţii Intelectuale şi nu numai. Dacă se preferă Interesele BIG FARMA, atunci nu am niciun regret.
Am ajuns noi iluminiştii să cădem în plasa Organelor Mediatice ale Sistemului?
Nu-l cităm noi adesea pe Nietzsche care cere „Schimbarea Tuturor Valorilor”?
Nu ar trebui să fim noi
Circumspecţi?
Nu am aflat încă faptul că TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ şi că Me
dia este principalul vector al OWO?

În final, forţele de „ordine” şi de „apărare” vor face ceea ce întotdeauna au făcut: REPRESIUNE FIZICĂ.

2


În concluzie, cum se poate ca cineva să nu identifice în acest moment o AGENDĂ ASCUNSĂ???

Cum am ajuns la aşa concluzii?
Prin
RAŢIUNE şi LOGICĂ.
Eu aşa aş proceda dacă aş fi în locul lor şi se ştie că dacă nu eşti capabil să te pui profund în MINTEA adversarului, acesta te va surprinde întotdeauna.
Suntem într-un JOC şi-l pierdem regulat de milenii, deoarece nu suntem capabili să contracarăm AGENDA lor. O să pierdem şi de data asta, ca şi în 2008.
REVOLUŢIA nu se va produce cu Lockdown, cu Distanţarea Socială, sau discutând de sexul îngerilor, ci ieşind pe străzi şi ocupând Centrele de Putere. Din păcate, din nou Stânga de toate felurile lasă această formă de manifestare Dreptei Radicale, care e drept că iese în stradă ca să poată merge la biserici, stadioane şi baruri, dar o face şi câştigă consens, mai ales când se va demonstra că toată această Criză a fost un
FALSE FLAG, pus la cale poate tocmai de OWO.

Late-Night Hosts Weigh In on Trump's Response to Stay-Home Protestors

Care ar trebui să fie AGENDA noastră
în acest context?

În primul rând ar trebui ca şi noi să dorim un Control al Populaţiei, că aşa am văzut într-un filmuleţ Illuminati cu Georgia Guidestones, dar nu prin
Eliminare, ci prin Conştientizare şi în mod Treptat.
MAO ZEDONG a demonstrat că se poate!… din nou CHINA!?

Summer Of Monuments: 9-28-14 Special Georgia Guidestone Block Decoded

Suprapopulaţia e o chestiune legată de o Libertate Negativă, ce trebuie înlocuită de Libertatea Pozitivă de a se avea în vedere INTERESUL GENERAL.
Suprapopulaţia este rezultatul activităţii Creierului Reptilian.
Suprapopulaţia este datorată Spiritului Other-Directed şi Tradition-Directed.
Suprapopulaţia a fost stimulată până în prezent de OWO cu scopul multiplicării numărului de Sclavi.
Trebuiesc luate măsuri de reducere treptată a populaţiei globale pentru a avea o DEZVOLTARE SUSTENABILĂ!!!
Trebuie să punem la treabă Neocortexul.Şi în acest caz am notat confuzie printre iluminiştii şi hiperienii care neagă existenţa unui pericol în
Suprapopulaţie, deşi Punctul 2 pe Georgia Guidestones este acceptat de Illuminati prin afirmaţiile Corona Party şi publicizarea monumentului în propriile filme. Această Problemă nu mai poate fi rezolvată ca de obicei cu Războaie şi Sărăcie, fiind necesară eventual o… Pandemie!?
Noi
de la Mişcarea Dacia atragem atenţia de 11 ani asupra acestei eventualităţi şi am menţionat-o deja şi în cărţile noastre.

În al doilea rând, nu e nicidecum rău să eliminăm activităţile
FUTILE dacă se va face în Interesul General şi nu în Interesul individual şi de grup al unei Elite din ce în ce mai „rarefiată” în viitor şi mai puternică. Recomand călduros acest filmuleţ pentru a avea imaginea mai clară:

https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE&fbclid=IwAR1lJhoR0SpYs-APCxYaxWTccC4EE3y6U
bx0Cs3BaaMvMiCerodraeHQWMo


Iluminiştii şi Hiperienii ar trebui să adere la
HAPPY DEGROWTH cerută tot mai insistent de un mare număr de activişti socio-economici şi oameni de ştiinţă RESPONSABILI. În felul ăsta s-ar face un mare pas înainte pentru crearea unei MASE CRITICE REVOLUŢIONARE.
Trebuie să împiedicăm cu orice preţ REPORNIREA unei Lumi Bolnave Cronic, a Capitalismului devenit un adevărat ZOMBIE.Apropos de Lockdown, se vorbeşte azi de CREŞTERA NUMĂRULUI DE DECESE ceea ce este adevărat. Avem de-a face cu un virus mai pizdos.
COVID-19 se demonstrează mortal pentru cei cu comorbidităţi grave, în special cei cu vârsta înaintată.
Este corect să se facă ATENŢIONĂRI de pericol, să se RECOMANDE măsuri de protecţie, dar nu să fie IMPUSE în barba Drepturilor Fundamentale ale Oamenilor. Dacă unul vrea să ia împărtăşanie cu o linguriţă unică, dacă vrea să pupe balele altora pe icoane, dacă vor să se târască prin praful bisericilor, ei trebuiesc lăsaţi s-o facă, deoarece aşa cum am mai spus, „suntem prea Mulţi şi prea Proşti”.
Apoi, de unde atâta FRICĂ DE MOARTE la unii iluminişti, care a
ltfel susţin că Sufletul e prizonier în Corp??? E adevărat că „oamenii inteligenţi trăiesc mai mult”, deci aceştia vor ştii ce trebuie făcut în acest scop, dar fără a renunţa la Libertate prin Supunere la OWO.
Cu această ocazie au ieşit la iveală carenţe grave în Sistemele de Sănătate, dar la ce te poţi aştepta când bugetele Sănătăţii
Publice au fost tăiate sistematic peste tot? Sănătatea Privată s-a demonstrat cu această ocazie inexistentă în control şi acţiune. Încă o probă că Sistemul Sanitar trebuie să fie exclusiv STATAL.
De România ce să mai vorbim, că tot veni vorba!? 30.000 de medici au fost goniţi afară şi consecinţele se văd.
În plus, România e pe ultimul loc în UE la consumul de săpun.
Avem cea mai mare rată de Abandon Şcolar.
Suntem ăi mai CREDINCIOŞI din UE.

Daca VIU este Domnul, de ce pupati MORTI?! | Danut Tanase

Dar hai să vedem situaţia în cel mai puternic stat din Lume:
Până pe 11 mai, în SUA au murit circa 80.000 de oameni cu simptome COVID-19, faţă de 40.000 anul trecut, dar raportat la circa 1,5 milioane de cazuri confirmate, avem un procent de 5,8% decese. Dar voci autorizate presupun că Rata Infectării este de circa 10 ori mai mare, deci ar trebui mutată virgula şi am intra sub procentul de 2% (0,58%) la care se consideră PANDEMIE după indicaţiile OMS. S-au făcut numai 8 milioane de tampoane la o populaţie de 330 milioane. Cine a făcut tampoane printre milioanele de săraci, fără adăpost, fără asistenţă sanitară??? Cu toate astea, sunt număraţi şi morţii din aceste categorii, care şi până azi erau îngropaţi la grămadă în gropi comune… dar asta MEDIA nu v-a arătat până azi!?

https://www.youtube.com/watch?v=KLODGhEyLvk&feature=share&fbclid=Iw
AR01aeUkA_Ct1wgq1XgqJmG-z_iOCjJ6PSXNqHW-U5WkhD-4wY8C1njkyM0 


Situaţia este asemănătoare în toate ţările dezvoltate.
De România, ce să mai vorbim. Avem
cca. 1000 de morţi la 15.000 de infectări, 9500 vindecări şi de 5 ori mai puţine testări (0.3%) decât ţările dezvoltate, care au testat în jur de 1-2% din populaţie.
Plecând de la Rata Mortalităţii de cca.1,3% din România, putem spune că anual în România mor 260.000 de oameni, deci cca. 20.000 pe lună.
Numai din cauza afecţiunilor respiratorii, mor anual în România 40.000 de oameni, deci 3.333 pe lună. Câţi au murit de COVID-19 în România în ultimile 2 luni? Mai puţin de 1000.
Câţi oameni mor de Cancer, Cardiopatii şamd.?
Iată mai jos un document al Institutului Naţional de Statistică din 2019:

„Faptul că în România, ratele de mortalitate sunt, în prezent, la un nivel substanţial mai ridicat comparativ cu ratele înregistrate de majoritatea statelor membre ale UE explică, în parte, decalajele mari în ceea ce priveşte durata medie a vieţii persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin din România şi din celelalte ţări europene.

Datele statistice privind ratele de mortalitate pe principalele cinci cauze de deces şi medii de rezidenţă în perioada 2005-2018 arată următoarele evoluţii:

– Ratele de mortalitate au fost substanţial mai mari în mediul rural comparativ cu cel urban.

Este de remarcat faptul că aceste diferenţe au fost şi au rămas extrem de mari în cazul ratei mortalităţii din cauza bolilor aparatului circulator.

– Ratele de mortalitate din cauza bolilor aparatului circulator în perioada 2005-2018 au înregistrat o tendinţă de creştere în mediul urban (de la 517,7 decese la 100000 locuitori la 523,5 decese la 100000 locuitori) şi o scădere în rural (de la 985,0 decese la 100000 locuitori la 867,2 decese la 100000 locuitori).

– După bolile aparatului circulator, tumorile reprezintă cea de-a doua cauză a mortalităţii în România. În perioada 2005-2018, intensitatea mortalităţii având această cauză a crescut în urban de la 193,7 decese la 100000 locuitori (în anul 2005) la 233,1 decese la 100.000 locuitori (în anul 2018) şi în rural de la 204,8 decese la 100.000 locuitori (în anul 2005) la 232,6 decese la 100.000 locuitori (în anul 2018).

– Există o tendinţă de creştere a ratelor de mortalitate din cauza bolilor aparatului respirator în mediul urban, în anul 2018 (64,9 decese la 100000 locuitori) comparativ cu anul 2005 (41,3 decese la 100000 locuitori).”

sursa: Institutul Naţional de Statistică

Este evident că NU avem o PANDEMIE!!!
Ieri am avut plăcuta surpriză să văd o Manifestaţie la Bucureşti împotriva ABUZURILOR
din aceste zile ale guvernului, preşedintelui, responsabililor sanitari, jurnaliştilor, poliţiei. Manifestanţii au ignorat interdicţia de a manifesta şi au promis acţiuni, inclusiv legale, împotriva celor care au încălcat grosolan CONSTUITUŢIA. Manifestanţii s-au organizat deja şi afirmă că au PROBE cum că nu am avut nicio PANDEMIE. Cum MATEMATICA nu este o OPINIE, curând statisticile vor demonstra acest lucru.
Iată cum ar fi trebuit să se manifeste şi ILUMINIŞTII, deoarece această Criză putea fi o OPORTUNITATE pentru schimbări majore.

Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare şi în aer liber

Când vom avea datele INS pe anul în curs, vom nota că nu au fost modificări substanţiale faţă de anii anteriori.
Atunci ne vom întreba DE CE ATÂTA TEVATURĂ???
– S-a oprit economia.
– S-au închis şcolile (care şi aşa asigurau cea mai slabă pregătire din UE).
– Lockdown-ul a dus la explozia depresiunilor, violenţei domestice şi ale afecţiunilor psihice în general.
S-a oprit tratarea altor afecţiuni grave în spitale ocupate exclusiv de Urgenţa COVID-19 şi devenite cu acest prilej cele mai importante Surse de Infecţie atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical..
M
ulţi medici avertizând de explozia acestora în perioada următoare. Vom avea mai mulţi morţi pentru Boli Cronice decât pentru Covid-19.
– Datoria Suverană va face un salt înainte enorm.
– Familiile au fost vlăguite de resurse şi mulţi se vor îndebita la bănci în viitorul apropiat.
– Multe zeci de mii de lucrători au rămas şomeri.
– Multe afaceri s-au stins.
– S-a instaurat un adevărat TERORISM DE STAT prin introducerea MILITARIZĂRII şi ABUZURILOR POLIŢIENEŞTI, în barba elementarelor
Drepturi Cetăţeneşti consfinţite prin Constituţie. Totul cu complicitatea unor aşa-zişi specialişti sanitari.
Nu e exclus ca în viitor să avem un adevărat „Nuremberg” pe această temă!?
– Am avut confirmarea, dacă mai era nevoie, că „Toate Partidele Sunt Aceeaşi Mizerie”… a venit vremea pentru O ALTFEL DE POLITICĂ cu alţi protagonişti!!!

Este posibil ca imaginea să conţină: text


Poate spune cineva că nu e pe AGENDA cuiva aşa situaţie???

Noi iluminiştii ar trebui să ne bucurăm de această CRIZĂ SISTEMICĂ şi mulţi o fac.
M-aş bucura şi eu dacă ar fi controlată de noi, dar sunt sigur că acest control îl are OWO!!!
Această Criză poate fi o Oportunitate pentru noi Iluminiştii, cât şi pentru Planetă dar nu trebuie să acceptăm Soluţiile OWO
Nu trebuie să acceptăm REPORNIREA pe aceleaşi coordonate.
Da, e un virus mai violent şi mai mobil şi nu putem să nu bănuim că a fost fabricat aşa în mod intenţionat, dacă vedem măsurile aberante pe care le iau guvernanţii.
Adevăratele cauze ale virulenţei COVID-19 şi a celor ce îşi vor face apariţia în viitorul apropiat are CAUZE evidente şi acolo trebuie acţionat, nicidecum punându-ne Botniţe şi Distanţându-ne Social.
Suntem în Pragul Extincţiei şi noi de la Mişcarea Dacia avertizăm de 11 ani despre acest Pericol, fără a fi băgaţi în seamă şi fără a reuşi să creăm o MASĂ CRITICĂ REVOLUŢIONARĂ în Dacia.
Să sperăm că nu e prea târziu şi că nu am trecut deja de PUNCTUL DE NEÎNTOARCERE!?!?


Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Încheiere

Sper ca în viitorul apropiat, cei care ne-au obligat la IZOLARE şi DISTANŢIERE SOCIALĂ pe baza unui FALSE FLAG
şi care intenţionează azi să REPORNEASCĂ pe aceleaşi coordonate, să fie şi ei puşi în IZOLARE şi DISTANŢIAŢI SOCIAL pentru o perioadă rezultată din însumarea celor ale cetăţenilor.