QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Scrisoare de acreditare a MD pe lângă M5S

Marzo 17th, 2013 No Comments   Posted in Politica italiana, Politica romena

 

Alla cortese attenzione dei Signori Casaleggio e Grillo,

Nella giornata di sabato 16 marzo ho letto sul Fatto Quotidiano che Grillo starebbe pensando di espandere il Movimento all’estero. Ho quindi ritenuto opportuno dovervi contattare per mettervi a conoscenza del esistenza di un gruppo politico denominato Movimento Dacia di cui sono fondatore e amministratore, il quale condivide le stesse idee fondamentali del M5S ed è locato in Romania.

Io sono un ingegnere romeno venuto in Italia alla fine del 1990 come rifugiato politico in seguito ai turbamenti sociali (Mineriade), provocati dalla ex-nomenclatura comunista rediviva. Non sono mai stato membro di nessun partito sia nel mio paese d’origine che in Italia, ed anche prima dell’affermazione del M5S ho seguito le prese di posizione di Beppe Grillo ed altre correnti convergenti col suo pensiero politico (Movimento di transizione, Downshifting, Zeitgeist, Chomsky, Laslo, Russell etc.).
In seguito, il 26 marzo del 2009, ho preso l’iniziativa di lanciare una piattaforma di discussione e promozione di queste nuove idee politico-sociali-economiche aprendo un blog e spostando successivamente la discussione su un gruppo Facebook, il quale ad oggi conta più di 2600 iscritti attentamente selezionati. Mi rendo conto che il numero non è significativo a causa della scarsità dell’organo mediatico a mia disposizione e per via dell’oscuramento dei media romeni in Italia ed in Romania che ci conoscono (1. prima pagina) (2. pagina quarta) ma non ci danno spazio, essendo ampiamente politicizzati dall’attuale casta. Questo tuttavia non ci ha scoraggiati e abbiamo proseguito nel nostro intento di progettazione di un nuovo paradigma socio-economico, ampiamente contrario all’attuale Sistema, documentato ampiamente nella sezione documentaria del gruppo Facebook e sul blog soprascritto.
Durante questo periodo abbiamo promosso materiali dal blog di Beppe Grillo e successivamente del M5S, invitando i rumeni d’Italia a votare M5S come unica alternativa al Sistema vigente.
Per il carattere emigratorio recente dei rumeni, oggi il Movimento Dacia conta molte adesioni anche al di fuori di Italia e Romania (Moldavia, Serbia, Ucraina, U.S.A. ed altri paesi europei), allargando ulteriormente il bacino di propagazione.

Mi farebbe estremamente piacere avere un contatto con lo staff o col Signor Casaleggio od il Signor Grillo, finalizzato alla convergenza dei due movimenti ed alla creazione di un movimento europeo che trasformi l’attuale “Unione sovietica dell’Europa” in un Europa dei popoli e non dei capitali.
Io sono sempre a disposizione e sono pronto a venire incontro a qualunque vostra richiesta chiarificatoria. Intendo chiarire che non aspiro in alcun modo a fare carriere politica, essendo io solo il “guardiano” dei Principi ed Obiettivi del movimento fino alla sua legalizzazione.

In attesa di un vostro gentile riscontro,

Porgo cordiali saluti

Ing. Teava Gheorghe Giovani

 

 

„MoVimento Cinque Stelle” sub atacul SISTEMULUI !

În aceste zile, avem posibilitatea să facem un INPUT uriaş din „experienţa M5S”, deoarece ca şi noi, aceştia şi-au propus să intre în politică, pentru a folosi „mijloacele” Sistemului, în scopul DEMOLĂRII acestuia !?!?
Astfel, putem deja constata DEOSEBIRI DE TACTICĂ ŞI STRATEGIE între „Mişcarea Dacia” şi „M5S”, în urma descoperirii unor „călcâie ale lui Achile” ale mişcării italiene, pe care le-am sesizat mai demult, specificând noi în mod regulat, că avem APROAPE toate ideile în comun, ci nu TOATE.

După rezultatul exaltant la alegerile italiene, M5S este „sub atacul Sistemului” şi o să exemplific şi o să deliniez diferenţele de TACTICĂ ŞI STRATEGIE dintre mişcările noastre, fără a nega VALIDITATEA PRINCIPIILOR GENERALE, care ne situează în aceeaşi barcă :

– Un prim „călcâi al lui Achile”, s-a demonstrat a fi INCOMPETENŢA unor aleşi ai M5S ce urmează a ocupa scaunele Parlamentului, câţiva dintre aceştia acordând interviuri mijloacelor media ale Sistemului, expunându-se la un „montaj după regulile artei manipulării”, în ciuda interdicţiei exprese a lui Grillo&Casaleggio de a face acest lucru !?

Noi am prevăzut deja că „purtători de cuvânt” ai MD sunt exclusiv persoanele care cunosc foarte bine Principiile, Obiectivele, Tactica şi Strategia mişcării şi care vor fi desemnaţi ca membrii ai SFATULUI MD, deja în fază de constituire provizorie. Este evident că nimeni nu poate vorbi în numele mişcării „în necunoştinţă de cauză”, chiar dacă a afirmat „adeziunea la cauză” !… noi avem printre PRINCIPII la loc de frunte COMPETENŢA şi RESPONSABILITATEA şi astea nu sunt două CONCEPTURI FORMALE !!!
Noi o să ne începem „discursul electoral” spunând alegătorilor că NU le promitem „accesul indiscriminat la guvernare”, ci numai pe bază de COMPETENŢĂ, TERITORIALITATE ŞI RESPONSABILITATE, singurele promisiuni fiind aceea de a asigura TRANSPARENŢA PROCESULUI DE GUVERNARE, PRINCIPII ETICE şi urmărirea exclusivă a INTERESULUI GENERAL !… cine va pricepe acest mesaj simplu, ne va acorda ÎNCREDEREA, iar noi vom lucra pentru a fi consecvenţi promisiunilor făcute !!!

– De asemenea, se speculează de către ORGANELE MEDIATICE ASERVITE SISTEMULUI, că M5S a trimis în Parlament „casalinghe” (femei casnice) şi „operai” (muncitori), incapabili de a desfăşura COMPETENT activitatea legislativă. Acest lucru e dat pe seama POPULISMULUI M5S, care pentru a cuceri Puterea, nu se dă în lături de a trimite INCOMPETENŢI în Parlament, pentru a fi mai uşor „manipulaţi” de liderii reali.

MD consideră aceste „derapări” ca fiind sechele ale „spiritului democratic” recepţionat de mase şi satisfăcut conştient de Grillo şi Casaleggio pentru a accede la Putere, ceea ce nu e de condamnat prea tare… e o „manipulare”, dar am specificat că se folosesc „mijloacele puse la dispoziţie de Sistem”, nu !? Noi respingem categoric aceste „principii democratice”, aşa că vom face o selecţie atentă a tuturor candidaţilor, pe filiera „local-regional-naţional” care la M5S … lipseşte, dar pe care noi o avem deja implementată.
Acuzaţia de „incompetenţă”, nu este de luat totuşi în seamă, deoarece nu e nimic nou sub soare, SISTEMUL folosind deja acelaşi procedeu de desemnare a candidaţilor, aşa că … „râde ciob de oală spartă” !!!

– Un alt ATAC AL SISTEMULUI se bazează pe faptul că „Grillo e bogat” şi că vrea să fie şi mai bogat, folosind M5S în „scopuri personale”, la fel ca şi Casaleggio.

Răspund că măcar de am avea şi noi nişte sponsori bogaţi, care să proiecteze MD pe firmamentul politicii româneşti şi care să sprijine Principii şi Obiective ca ale noastre, sau ca ale M5S, deoarece ar însemna o auto-diminuire previzibilă a bogăţiei proprii, ci nu contrariul, ştiut fiind că MD ca şi M5S şi-au propus autodesfiinţarea concomitent cu dispariţia sistemului partidic şi lipsa oricărui avantaj material în urma militării şi chiar a desfăşurării activităţii de lider !
Trebuie semnalată totuşi o diferenţă substanţială între bogăţia lui Grillo, rezultată din activitatea sa de comic plătit benevol de public şi clasa politică îmbogăţită din BANII PUBLICI luaţi cu japca !!!
Pe de altă parte, intrând în politică, Grillo a încetat să mai facă spectacole, deci şi să încaseze, atât el cât şi Casaleggio, contribuind substanţial  din propriul buzunar !

– O altă acuzaţie a M5S, adusă de intelectualii de stânga, se bazează pe realitatea că NU TOŢI AU INTERNET, deci nu pot participa la guvernare.

Răspund că cine nu are Internet azi, nici nu trebuie să emită pretenţii la guvernare, fiind exclusiv SCLAVI AI SISTEMULUI şi ai organelor sale mediatice, deci nu sunt INFORMAŢI ŞI COMPETENŢI !… ca şi mulţi posesori care fac un uz „manelistic” !?!?
Aceşti detractori uită că M5S, ca şi MD, militează pentru INTERNETIZARE GRATUITĂ PE BANDĂ LARGĂ, asigurând tuturor accesul la INFORMAŢIE ŞI EDUCAŢIE, deci şi la GUVERNARE !?

– O altă acuzaţie a celor de stânga, este că nu se aliază cu Partidul Democratic, singurul colocat mai aproape de Programul său.

Răspund aşa cum am răspuns la acuzaţiile că Mişcarea Dacia nu se aliază cu nimeni, din lipsă de „compatibilitate ideologică”.
Se uită că Partidul Democratic a susţinut politica guvernului tehnic a „bancarului” Mario Monti, care a doborât statul social în Italia, la cererea expresă a Puterii Financiare Mondiale !? Atâta timp cât oameni ca Bersani, Bindi, Veltroni, D-Alema, etc. vor fi lideri ai PD , această alianţă este imposibilă !

În încheiere, confirm atenţia noastră pentru evoluţiile din Italia, cu scopul de a face INPUT şi de a netezi calea Mişcării Dacia.
Un lucru e sigur, aşa cum afirma Grillo : s-a pornit un TZUNAMI care va avea efecte în toată lumea, iar Mişcarea Dacia este „pe creastă” !!!