QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
VIZIUNEA MIŞCĂRII DACIA ÎN CHESTIUNEA AUTONOMIILOR TERITORIALE

Agosto 18th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Se vehiculează tot mai des în mediile de socializare, ideea AUTONOMIEI TERITORIALE a minorităţii maghiare, nu numai în România, dar şi în ţările unde acestea mai sunt prezente. Această PRETENŢIE TERITORIALĂ este sponsorizată de decizii ale Uniunii Europene, exploatate cu sârguinţă de revizioniştii maghiari  ( http://trezirealarealitate.ro/2014/04/statul-unitar-roman-primeste-o-lovitura-grava-din-partea-europei/?fb_ref=recommendations-bar ). Pentru a lămuri o dată pentru totdeauna chestiunea, iată consideraţiile MIŞCĂRII DACIA în această chestiune:

1. Nu se poate fi pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă!? Chestiunea AUTONOMIILOR trebuie rezolvată INTEGRAL, adică PENTRU TOATE MINORITĂŢILE! Adică, trebuie impus de către UNIUNEA EUROPEANĂ acelaşi tratament pentru toate minorităţile, ştiut fiind că minorităţile româneşti din ţările din regiune, sunt întradevăr ASIMILATE ETNIC de secole! Din păcate, clasa politică românească trecută şi actuală nu pune problema în acest fel, numai MIŞCAREA DACIA afirmând cu tărie acest PRINCIPIU de mai bine de 5 ani, prin dezvoltarea conceptului „O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ”. Îndârjirea unora de a prezenta acest DROB DE SARE, fără o acţiune de contrast, este eterna combatere a EFECTELOR, fără a se elimina CAUZA! MIŞCAREA DACIA este EXCEPŢIA!!!

2. O altă componentă a COMBATERII REVIZIONISMULUI MAGHIAR, este DEMITIZAREA ISTORIEI, un alt CONCEPT al MIŞCĂRII DACIA. Actualele graniţe ale statelor sunt rezultatul unor RĂZBOAIE şi ale unor TRATATE DE PACE şi nu se poate admite o încălcare a acestora, fără recurs la alte războaie şi tratate. Cine vrea aşa ceva, este CONDAMNAT DE ISTORIE din start. Aducerea în discuţie a UNGERILOR DE CĂTRE PAPI, COROANELOR SFINTE şi a altor bazaconii pentru mileniul al 3-lea, este absurdă, mai ales că dedesubt este o MISTIFICARE A ISTORIEI, după cum rezultă din link-ul următor. Se poate afirma cu tărie rolul covârşitor al CATOLICISMULUI în MAGHIARIZAREA FORŢATĂ şi al ORTODOXIEI în SLAVIZAREA FORŢATĂ a populaţiei autohtone de origine traco-geto-dacică, iar argumentele au fost prezentate de mine în alte materiale. Cu toate astea, suntem încă CEL MAI NUMEROS POPOR DIN ZONĂ, că doar „tracii erau poporul cel mai numeros după inzi”. ( https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2013/04/03/un-fals-fundament-al-iredentismului-maghiar-sfanta-coroana/ ) Teama de ASIMILARE ETNICĂ a unei MINORITĂŢI, autoarea principală a UNIO TRIUM NATIONUM, este RIDICOLĂ, ştiut fiind că minoritatea maghiară A ASIMILAT FORŢAT pentru secole populaţia majoritară şi azi a Transilvaniei, şi nu numai, lipsind-o de DREPTURI FUNDAMENTALE!? Astăzi, România asigură toate drepturile solicitate de maghiari referitor la CULTURĂ, LIMBĂ, TRADIŢII, RELIGIE, EDUCAŢIE, şi tot ce mai ţine de IDENTITATEA NAŢIONALĂ a popoarelor. Dacă vor şi AUTONOMIE TERITORIALĂ, acest lucru va fi posibil (repet), numai în cazul unui TRATAMENT GENERALIZAT LA NIVEL EUROPEAN!!! Denumirea de ŢINUT SECUIESC, trebuie să se bazeze pe DATE DE RECENSĂMÂNT, ori secui s-au declarat o mână de oameni, mai puţini decât românii din Ungaria!?!? Să se hotărască deci, ce sunt şi cum vor să se cheme!? MIŞCAREA DACIA nu are nimic împotrivă ca VLAŞII să formeze ŢINUTUL AUTONOM VALAH şi ŢINUTUL AUTONOM  ROMÂNESC din Serbia şi Bulgaria, ŢINUTUL AUTONOM ROMÂNESC DIN BUCOVINA, ŢINUTUL AUTONOM ROMÂNESC DIN BUCEAC, dacă toate aceste ţări se pun de acord în acest sens!?!? Atragem atenţia că românii din afara României, sunt mult mai numeroşi decât maghiarii din afara Ungariei şi că poporul român este de trei ori mai numeros decât cel maghiar, fiind cel mai important din arealul carpato-balcanic!

3. Chestiunea RESPECTULUI RECIPROC Strâns legat de DEMITIZAREA ISTORIILOR DE STAT, MIŞCAREA DACIA va introduce ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT gratuit şi după PROGRAME UNICE. Nu avem nimic împotrivă ca minoritarii să-şi studieze ISTORIA după viziunea lor naţională, dar vom introduce şi ISTORIA ROMÂNIEI ca materie de bază, deoarece face parte din STRATEGIA RESPECTULUI RECIPROC. Nu putem admite DEFORMĂRILE ISTORICE ce proliferează azi, din punctul nostru de vedere, deoarece acestea alimentează FANTEZII ISTORICE cu efecte în PLAN SOCIO-ECONOMIC ŞI GEOSTRATEGIC, ori aici suntem în domeniul INTERESULUI NAŢIONAL şi nimeni nu se poate hazarda!

4. INTERESUL ECONOMIC al minorităţii maghiare în cazul obţinerii AUTONOMIEI TERITORIALE, este evident afectat de o detaşare de RESURSELE ROMÂNIEI şi numai minţile înfierbântate nu pot pricepe acest ADEVĂR!? Deci CUI PRODEST???

5.APARTENENŢA LA UNIUNEA EUROPEANĂ nu poate fi pusă în discuţie, cel puţin azi, aşa că lupta împotriva REVIZIONISMULUI MAGHIAR trebuie dusă inclusiv acolo, de către o CLASĂ POLITICĂ RESPONSABILĂ, care azi lipseşte cu desăvârşire!? Iată un motiv în plus pentru afirmarea MIŞCĂRII DACIA

Despre DISTRIBUTISM şi propagatorii acestuia din România şi aiurea (2)

Marzo 13th, 2011 2 Comments   Posted in Senza categoria

Din citatele (1) şi (2), putem deduce că DISTRIBUTISMUL are rădăcini şi dezvoltări în Gândirea Vaticană, majoritatea distributiştilor fiind de religie catolică (cum se notează şi din teoreticienii citaţi de mine), iar cei ce l-au dezgropat şi practicat, au fost partidele naţionalist-anarhiste şi fasciste (corporativism).

Pe mine mă sperie când unul se prezintă astfel (vezi 5) : „Thomas Storck is the author of Foundations of a Catholic Political Order.”

Sau când unul spune (vezi 6) că vrea să subordoneze lumea seculară Bisericii lui Cristos şi că vrea să pună cruci pe… Bănci !?!?

Sau când unul, nu vrea să ne supună unui „ordin de sus” (vezi 7), dar preia (sau traduce) teorii străine Spiritului şi Realităţilor Româneşti !

Din (3), pricepem că sunt unii „binevoitori de peste mări şi ţări”, care sugerează o întărire a proprietăţii statale, ca GARANŢIE  a INTERESULUI NAŢIONAL, dar … NUMAI PARŢIAL, menţinându-se aportul privat. Păi dacă intrăm în joc, de ce să nu mergem până la capăt ???

D-l John Médaille, după cum se vede mai sus, scrie pentru români şi România, deşi declară :„. Nu cunosc situatia din România, dar în America sistemul actual este nesustenabil şi trebuie schimbat în mod fundamental.”

Ei bine, eu refuz să amestec Politica şi Economia cu Religia aşa cum am precizat, deoarece „Negustorii nu au ce căuta în Templu !” şi ”Trebuie dat Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu !”, ca să folosesc argumente pe măsură.

Păi cum să punem cruci pe Bănci ? Să ne rugăm Zeului Ban ??? Mai degrabă trebuiesc luate crucile de pe pădurile străbune ale moşnenilor, deoarece Biserica trebuie să fie săracă materialiceşte şi bogată spiritualiceşte ! Mai degrabă trebuiesc naţionalizate aceste Bănci, de dată ce supravieţuiesc datorită contribuţiei Statelor, deci a… noastră !

Nu vă scandalizaţi, până şi Obama a luat în consideraţie această ipoteză !

Amestecul Politică-Religie este cultivat de diverşi tineri fără cunoştinţe istorice, economice, sociale, politice, dar bine intenţionaţi şi „perceptori ai multor pericole”, dar care adoptă „metode de luptă sinucigaşă”, deja experimentate. Noi vrem să le luăm „vălul de pe ochi” !

D-l Hurduzeu spune : „Pentru a rupe vraja noilor demoni, nu există decât o cale: să recreăm o ordine creştină”.

Nu domnule Hurduzeu, trebuie să creem o ORDINE UMANĂ A BUNULUI SIMŢ, deoarece Creştinismul este SUBÎNŢELES şi nu trebuie să-l evocăm, pentru că „rănim sensibilităţi diverse” !!!

Acesta este una din diferenţele dintre „Mişcarea DACIA” şi Distributism, ce-l enervează probabil pe d-l Hurduzeu (foarte irascibil de altfel).

O altă problemă pe care am ridicat-o este aceea a PROPRIETĂŢII.

Deşi se reclamă o A TREIA CALE, între Socialism şi Capitalism, de fapt se urmăreşte UN CAPITALISM DIFUZ (vezi Chesterton).

„Când fiecare are proprietatea sa, fiecare are posibilitatea de a fi un adevărat întreprinzător şi un adevărat cetăţean”– vezi (4)

„Chesterton : Troppo capitalismo non significa troppi capitalisti, ma troppo pochi capitalisti”-vezi (1)

A doua întrebare rămasă fără răspuns, se referă la această chestiune.

Am întrebat care este SOLUŢIA propusă de distributişti, în actualele condiţii, când MAJORITATEA NU ARE CE SĂ PUNĂ ÎN COMUN, nefiind … PROPRIETARI !?

Noi la „Mişcarea DACIA” am preconizat o SCHIMBARE A CONCEPTULUI DE PROPRIETATE şi o PLAFONARE A CÂŞTIGURILOR, tocmai în acest scop !

De asemenea am prevăzut NAŢIONALIZAREA tuturor resurselor naturale, chiar şi a acelora înstrăinate, deoarece au fost cumpărate cu „petice de hârtie” fără nicio valoare. Cineva o să-mi spună că nu este posibil, deoarece vor fi „rezistenţe”. Ei bine, când „rezistenţii” îşi vor plăti datoriile externe, până la ultimul „gram de aur”, o să-i despăgubim şi noi ! DACIA aparţine locuitorilor ei în EXCLUSIVITATE !!! Cu „exteriorul”, concepem o relaţie STRICT reciproc avantajoasă ! Şi la urma urmelor, „rezistenţii” vor avea în curând multe probleme acasă la ei, aşa că nu ne vor „deraja” ! … ca şi teoreticienii lor !

A treia problemă este REPREZENTANTUL Distributismului în România, care în loc de DEZBATERI se ocupă cu BANĂRILE.

Singura sa contribuţie la „Mişcarea DACIA” s-a rezumat la contestarea procentului de cca. 0.5% din Venitul Naţional, destinat românilor din afara ţării, pe motiv că emigranţii nu şi-au plătit studiile universitare în ţară, de parcă dânsul ar fi făcut-o. I-am explicat civilizat că Diaspora este cel mai important investitor în România de mulţi ani şi că ajutorul este destinat în special românilor care nu au plecat de bunăvoie din Patrie, ci în urma unor Tratate întocmite de Occidentul şi Orientul ostile nouă. Emigranţii „de  bună voie” au totuşi dreptul măcar la un concert folcloric, sau o prezentare de Artă, sau Literatură din Patrie, pentru a nu uita de unde au plecat ! Aceste „ajutoare simbolice” ar fi deci destinate oamenilor de cultură şi artă de acasă ! Nu ştiu de ce îmi vine în minte ciutacul, cu al său dispreţ pentru Diaspora !?

Personal, am fost caracterizat de acest domn drept „unul care se plictiseşte în Italia şi pierde timpul în faţa monitorului”. Este probabil să-mi pierd timpul şi totuşi o fac, pe IDEILE, TIMPUL şi BANII mei,… nu ca alţii !

Aş putea „să răsucesc pumnalul”, deoarece uneori „sunt şarpe de dudău”, dar nu o fac, sperând că … va trece la alte „abordări”.