QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
VIZIUNEA MIŞCĂRII DACIA ÎN CHESTIUNEA AUTONOMIILOR TERITORIALE

Agosto 18th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Se vehiculează tot mai des în mediile de socializare, ideea AUTONOMIEI TERITORIALE a minorităţii maghiare, nu numai în România, dar şi în ţările unde acestea mai sunt prezente. Această PRETENŢIE TERITORIALĂ este sponsorizată de decizii ale Uniunii Europene, exploatate cu sârguinţă de revizioniştii maghiari  ( http://trezirealarealitate.ro/2014/04/statul-unitar-roman-primeste-o-lovitura-grava-din-partea-europei/?fb_ref=recommendations-bar ). Pentru a lămuri o dată pentru totdeauna chestiunea, iată consideraţiile MIŞCĂRII DACIA în această chestiune:

1. Nu se poate fi pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă!? Chestiunea AUTONOMIILOR trebuie rezolvată INTEGRAL, adică PENTRU TOATE MINORITĂŢILE! Adică, trebuie impus de către UNIUNEA EUROPEANĂ acelaşi tratament pentru toate minorităţile, ştiut fiind că minorităţile româneşti din ţările din regiune, sunt întradevăr ASIMILATE ETNIC de secole! Din păcate, clasa politică românească trecută şi actuală nu pune problema în acest fel, numai MIŞCAREA DACIA afirmând cu tărie acest PRINCIPIU de mai bine de 5 ani, prin dezvoltarea conceptului „O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ”. Îndârjirea unora de a prezenta acest DROB DE SARE, fără o acţiune de contrast, este eterna combatere a EFECTELOR, fără a se elimina CAUZA! MIŞCAREA DACIA este EXCEPŢIA!!!

2. O altă componentă a COMBATERII REVIZIONISMULUI MAGHIAR, este DEMITIZAREA ISTORIEI, un alt CONCEPT al MIŞCĂRII DACIA. Actualele graniţe ale statelor sunt rezultatul unor RĂZBOAIE şi ale unor TRATATE DE PACE şi nu se poate admite o încălcare a acestora, fără recurs la alte războaie şi tratate. Cine vrea aşa ceva, este CONDAMNAT DE ISTORIE din start. Aducerea în discuţie a UNGERILOR DE CĂTRE PAPI, COROANELOR SFINTE şi a altor bazaconii pentru mileniul al 3-lea, este absurdă, mai ales că dedesubt este o MISTIFICARE A ISTORIEI, după cum rezultă din link-ul următor. Se poate afirma cu tărie rolul covârşitor al CATOLICISMULUI în MAGHIARIZAREA FORŢATĂ şi al ORTODOXIEI în SLAVIZAREA FORŢATĂ a populaţiei autohtone de origine traco-geto-dacică, iar argumentele au fost prezentate de mine în alte materiale. Cu toate astea, suntem încă CEL MAI NUMEROS POPOR DIN ZONĂ, că doar „tracii erau poporul cel mai numeros după inzi”. ( https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2013/04/03/un-fals-fundament-al-iredentismului-maghiar-sfanta-coroana/ ) Teama de ASIMILARE ETNICĂ a unei MINORITĂŢI, autoarea principală a UNIO TRIUM NATIONUM, este RIDICOLĂ, ştiut fiind că minoritatea maghiară A ASIMILAT FORŢAT pentru secole populaţia majoritară şi azi a Transilvaniei, şi nu numai, lipsind-o de DREPTURI FUNDAMENTALE!? Astăzi, România asigură toate drepturile solicitate de maghiari referitor la CULTURĂ, LIMBĂ, TRADIŢII, RELIGIE, EDUCAŢIE, şi tot ce mai ţine de IDENTITATEA NAŢIONALĂ a popoarelor. Dacă vor şi AUTONOMIE TERITORIALĂ, acest lucru va fi posibil (repet), numai în cazul unui TRATAMENT GENERALIZAT LA NIVEL EUROPEAN!!! Denumirea de ŢINUT SECUIESC, trebuie să se bazeze pe DATE DE RECENSĂMÂNT, ori secui s-au declarat o mână de oameni, mai puţini decât românii din Ungaria!?!? Să se hotărască deci, ce sunt şi cum vor să se cheme!? MIŞCAREA DACIA nu are nimic împotrivă ca VLAŞII să formeze ŢINUTUL AUTONOM VALAH şi ŢINUTUL AUTONOM  ROMÂNESC din Serbia şi Bulgaria, ŢINUTUL AUTONOM ROMÂNESC DIN BUCOVINA, ŢINUTUL AUTONOM ROMÂNESC DIN BUCEAC, dacă toate aceste ţări se pun de acord în acest sens!?!? Atragem atenţia că românii din afara României, sunt mult mai numeroşi decât maghiarii din afara Ungariei şi că poporul român este de trei ori mai numeros decât cel maghiar, fiind cel mai important din arealul carpato-balcanic!

3. Chestiunea RESPECTULUI RECIPROC Strâns legat de DEMITIZAREA ISTORIILOR DE STAT, MIŞCAREA DACIA va introduce ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT gratuit şi după PROGRAME UNICE. Nu avem nimic împotrivă ca minoritarii să-şi studieze ISTORIA după viziunea lor naţională, dar vom introduce şi ISTORIA ROMÂNIEI ca materie de bază, deoarece face parte din STRATEGIA RESPECTULUI RECIPROC. Nu putem admite DEFORMĂRILE ISTORICE ce proliferează azi, din punctul nostru de vedere, deoarece acestea alimentează FANTEZII ISTORICE cu efecte în PLAN SOCIO-ECONOMIC ŞI GEOSTRATEGIC, ori aici suntem în domeniul INTERESULUI NAŢIONAL şi nimeni nu se poate hazarda!

4. INTERESUL ECONOMIC al minorităţii maghiare în cazul obţinerii AUTONOMIEI TERITORIALE, este evident afectat de o detaşare de RESURSELE ROMÂNIEI şi numai minţile înfierbântate nu pot pricepe acest ADEVĂR!? Deci CUI PRODEST???

5.APARTENENŢA LA UNIUNEA EUROPEANĂ nu poate fi pusă în discuţie, cel puţin azi, aşa că lupta împotriva REVIZIONISMULUI MAGHIAR trebuie dusă inclusiv acolo, de către o CLASĂ POLITICĂ RESPONSABILĂ, care azi lipseşte cu desăvârşire!? Iată un motiv în plus pentru afirmarea MIŞCĂRII DACIA

Modificare în Capitolul II punctul (m) al Statutului Mişcării Dacia

Marzo 20th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Ţinând cont că anumite minorităţi vor mai mult decât au, Mişcarea Dacia include între Obiective : PRECIZAREA ETNIEI ÎN DOCUMENTUL DE IDENTITATE.
Bineînţeles că secuii şi maghiarii nu sunt acelaşi popor şi cum se face o anumită confuzie azi, VREM SĂ ŞTIM ŞI NOI CINE, CÂŢI ŞI CE PRETENŢII AU, ca să le discutăm propunerile !
 În funcţie de rezultatele recensământului care va fi organizat, se vor face analizele de rigoare. În această ANALIZĂ, vom include şi CONSULTĂRI CU ŢĂRILE din zonă, urmând să stabilim REGULI GENERAL VALABILE PENTRU TOATE ŢĂRILE .
Aceste „reguli” se vor situa probabil între ceea ce oferă azi România şi ceea ce oferă ceilalţi !!!… imediat mă duce mintea la SOARTA ROMÂNILOR DIN SERBIA, BULGARIA, GRECIA, POLONIA, CROAŢIA, UNGARIA şi UCRAINA ! Vom fi bucuroşi să obţinem AUTONOMIA TIMOCULUI şi BUCOVINEI DE NORD şi s-o acordăm şi noi secuilor, dacă asta va fi DORINŢA COMUNĂ a statelor vizate !!! … am ceva dubii că se va întâmpla aşa, dar măcar un pic de DREPTURI în plus , tot am avea pentru fraţii noştri din afara României !… nu ştiu ceilalţi !?… ce fac slovacii, am văzut în postarea anterioară şi ne poate fi de pildă !
Eu am făcut deja propunerea de modificare a Principiilor şi Obiectivelor Mişcării Dacia, cuprinse în Proiectul de Statut, la Capitolul II, punctul (m).
În ultimul timp asistăm la diverse manifestări de intoleranţă etnică din partea minoritarilor, dar şi din partea unora de-ai noştri „cu mucii pe piept” !… cum poate fi catalogată arderea unui drapel maghiar de către nişte microbişti dobitoci !?… că nu degeaba avem noi în program DESFIINŢAREA SPORTULUI PE BANI !?
CHESTIUNEA MINORITĂŢILOR ETNICE este o chestiune delicată, iar ghiolbanii, nu pot decât să aprindă spiritele. Aceştia se limitează (deh… limitaţi!?) la înjurături şi jigniri mârlăneşti, pe când Mişcarea Dacia propune măsuri concrete de detensionare în limitele BUNULUI SIMŢ !
Vreţi o rezolvare de-adevăratelea a chestiunii ?… veniţi cu noi, că avem minţile limpezi, ci nu tulburate ! Asta nu înseamnă că nu cunoaştem chestiunea, sau că o minimizăm, ci că suntem convinşi că „fiecare pasăre pre limba ei piere” !… o să propunem noi „internaţionalizarea”, deoarece actualele partide nu sunt în stare de aşa ceva şi o să-l invităm chiar şi pe Putin, că iată ce zice :
Putin
Noi ne facem datoria să promovăm BUNUL SIMŢ, iar dacă alţii nu o fac , ajung în situaţii ca aceasta :
ungaria

O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ

Marzo 18th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Am citit pe fb :

1. In Slovacia se interzice dubla cetăţenie iar etnicii maghiari care deţin cetăţenia ungară nu pot ocupa funcţii publice;
2 Autorităţile slovace au implementat regionalizarea respingând organizarea administrativ-teritorială pe criterii etnice, evitând astfel apariţia a…celei „mici Ungarii” pe teritoriul său, atât de mult dorite de Ungaria şi subordonate total intereselor acesteia, nu numai în cazul de faţă dar şi în cel al României, Ucrainei, Serbiei, etc., peste tot unde există o minoritate maghiară;
3 Statul slovac a interzis desfăşurarea pe teritoriul său, la Komarno, în ziua de 27 iunie 2012, a şedinţei unei comisii a Parlamentului Ungariei;
4. Trupa rock Karpatia, din Ungaria, este interzisă pe teritoriul Slovaciei datorită mesajelor extremiste, şovine, xenofobe, rasiste şi de susţinere a refacerii aşa zisei Ungarii Mari cuprinse în repertoriul ei;
Se impune, deci, ca Statul Roman, prin organele abilitate sa ia masurile necesare in problema minoritatii maghiare si a reprezntantilor acestora , care duc o politica de destabilizare a Statului Suveran si democratic, ROMANIA.

Pricepe cineva ce înseamnă o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ (între Obiectivele MD), realizată de statele centro – est – europene din vechiul areal tracic, deci care să cuprindă ROMÂNIA,SLOVACIA, SERBIA, CROAŢIA, BULGARIA, POLONIA, UNGARIA, UCRAINA, MACEDONIA, MUNTENEGRU, BOSNIA, GRECIA ???
S-ar putea stabili în această companie, REGULI GENERALE DE TRATAMENT ALE MINORITĂŢILOR ETNICE şi nimeni nu ar putea refuza participarea la astfel de tratative şi nu ar putea emite PRETENŢII deasupra celor convenite, fără a avea CONSECINŢE !… asta e SOLUŢIA Mişcării Dacia !!!… că tot vor occidentalii o „Europă cu două viteze” !?!?
Odată, astfel de tratate se chemau „Mica Antantă” şi „Alianţa Balcanică”… ce-ar fi să fie reeditate şi să nu mai lăsăm Diavolul să-şi bage coada ???

„Mişcarea Dacia” şi… NOUA POLITICĂ REGIONALĂ

Marzo 11th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Unul dintre Obiectivele Mişcării Dacia” este realizarea unei Noi Politici Regionale în zona centro-europeană.
Au fost unii care au sărit ca arşi : „cu cine s-o facem cu ungurii, bulgarii, sârbii, ruşii, polonezii, ceho-slovacii, grecii, turcii ???”
DA doamnelor şi domnilor … cu ei toţi, câţi or vrea !!!
Aşa cum făcuse şi Titulescu cu Mica Antantă şi cu Alianţa Balcanică !
Rolul acestei „regiuni centro-europene”, ar trebui să fie garantarea unui echilibru strategic între Est şi Vest, care şi-au manifestat de-a lungul istoriei pofte de cucerire a acestui spaţiu.
Motivarea acestei agregări, este foarte simplă : avem aceleaşi interese, suntem vecini de secole şi am umplut cu vârf şi îndesat, toate visteriile euro- asiatice !
Şi ar mai fi un motiv, care de fapt este cel mai important şi anume că s-ar putea să fim toţi, mai mult sau mai puţin…traco-geto-daci !!!
Păi dacă sârbii se strofocesc să-i asimileze pe vlasi, nu putem noi oare să spunem că mulţi sârbi sunt de fapt… daci ?
Ultima ştire referitoare la relaţiile româno-sârbe, ne dă mari speranţe că ceva se schimbă !
România a blocat acordarea statutului de candidată la aderare Serbiei, până nu va reglementa situaţia minorităţii româneşti din Timoc !!!… şi bine a făcut, deoarece sunt 15 ani de când „se fac că plouă” !
Surprinzător este că în afară de Polonia şi Lituania, celelalte ţări au uitat de … DREPTURILE MINORITĂŢILOR !?!? … nu acelaşi lucru s-ar fi întâmplat dacă era vorba de ţiganii, sau maghiarii minoritari la noi !… iată un motiv în plus al EURO-SCEPTICISMULUI meu !
Bineînţeles că au apărut pe scenă EURO-OPTIMIŞTII, mai ales de factură uslaşă, în frunte cu „kaghebistul emanat”, care a criticat acţiunea guvernului pe motiv că strică prietenia cu Serbia şi cu …Olanda !?!? … băi emanatule, aici vorbim de FRAŢII NOŞTRI băăăăăă !… ah pardon… uitasem că nu sunt şi ai tăi !?
Acelaşi tratament, îl aplică valahilor (de secole) şi bulgarii în partea lor de Tribalia !
Îmi vine în minte o povestioară cu un cioban de la sud de Dunăre, ce era însoţit în permanenţă de un jandar bulgar, ca nu cumva să scape vreun cuvânt rumânesc (sau valah, ca să facem pe plac vecinilor noştri). Ajuns cu oile la Dunăre pentru adăpat, ignorantele patrupede nu voiau în ruptul capului să bea apă !? Atunci jandaru îl întrebă pe cioban de ce nu le spune oilor să se ducă la adăpat. Ciobanul răspunse sec : păi ele nu pricep decât rumâneşte !
Aceste politici de SLAVIZARE FORŢATĂ au fost folosite (mai mult sau mai puţin) şi de ucrainieni şi de ruşi şi de polonezi şi de cehoslovaci.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre maghiari !… nuuuu, ei au… MAGHIARIZAT FORŢAT !
Păi ce au în comun fainele unguroaice cu yazighii, hunii şi alte năluci din stepele asiatice ??? Ăia au fost o mână de oameni, care au instituit o DICTATURĂ LINGVISTICĂ şi care au avut „prezenţa de spirit” să se catolicizeze şi să primească misiuni de evanghelizare/conversiune printre „barbarii ortodocşi”, ale căror pământuri le-au fost dăruite în schimb !!! … ba chiar li s-a confecţionat şi o existenţă milenară pe acele pământuri, pe care le-ar fi găsit … nepopulate, deoarece dacii fuseseră ucişi până la unul, de romanii care nu ocupaseră decât 18% din teritoriul lor !?!?… păi să nu-ţi vină să râzi ???
Dar NU ! … mie îmi vine să plâng atunci când aud diverşi „istorici cu patalama” ce susţin formarea poporului român în băile romanilor, unde femeile dace erau … culturalizate !?!?… sau alţii care susţin că am fi… cumani !?… dar cumani vorbitori de rumânească, nu de cumană… că şi ăia, în suta de ani ce s-au perindat prin Europa… s-au catolicizat !
Păi bulgarii erau TURCICI ! … vi se pare că sunt bulgarii… turcici ? … nici ei nu cred, ba chiar se recheamă la …traci ! … adevăr grăiesc, deoarece BAZA POPULAŢIEI Imperiului Valaho-Bulgar al Asăneştilor, erau… traco-geto-daci !!! Odată cu separarea de valahi, au început SLAVIZAREA FORŢATĂ a populaţiei majoritare, fiind ajutaţi şi de Biserica Ortodoxă de Constantinopol.
Noi suntem de milenii pe aceste meleaguri şi suntem gata să „oferim pâine şi sare”, dar cerem … RESPECT !
Cine vrea să ştie „DE CE ?” acest respect, să citească mai jos :

„Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor , vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor” . (Huszti Andras)

„ În secuime peste 60.000 de români întrebuinţează chiar şi în vatra familială limba maghiară , ne mai având altă dovadă a naţionalităţii lor , decât religia lor ortodoxă” . ( Carl F. Marienburg )

„ Aceşti bieţi ţărani , cu mantăile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap , ei de care se râsese atâta , dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că le curge în vine tot sângele vechilor DACI” . ( Kohn Abrest )

„Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN ; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate , unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?” ( Ştefan Ludwig Roth , 1848 )

„Maghiarii sunt un popor plin de îngâmfare care locuind în mijlocul naţiunilor străine lor prin rasă , au pretins totdeauna şi pretind încă să le domine şi să le maghiarizeze şi asta într-un fel de care însăşi ştiinţa suferă . În recensăminte , de pildă , domneşte voinţa bine hotărâtă de a arăta maghiarii mai numeroşi decît sunt în realitate”. ( Prof. Dr. Julius Jung , 1877 )

„ În toate Pannoniile există obiceiuri şi moravuri Romane , dar şi un fel de limbă Romană şi mulţi se ocupă şi cu literatura.” ( Veleius Paterculus )
„Geţii vorbeau aceiaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri . Grecii dădeau , atât geţilor din Bulgaria cât şi dacilor din Moldova , Valahia , Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”. ( L. A. Gebhardi , Geschichte des Reichs Hungarn und der damit Verbudenen Stateen , I. Theil , Leipzig ,1778 ,p. 43-44.)

„În cele mai vechi timpuri cunoscute , în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii , care mai erau denumiţi şi geţi , şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova , Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia.” ( Martin Hochmeister , Siebenburgische Provinziaalblatter , vol. III , fasc. 3 , Sibiu ,1808 , p. 126 )

„Dacii sunt primii strămoşi ai românilor de azi . Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii . Aceiaşi origine , aceiaşi limbă . Asupra acestui punct toate mărturiile din vechime concordă”. ( Abdolonyme Ubicini , Les origines de l’historie roumaine , Ernest Laroux , Paris ,1866 , p. 6 )

„ Grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani , sub 20 de împăraţi romani , pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou , i-au bătut pe romani , le-au adus mari pagube şi , în sfîrşit , au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma , ca să se răzbune şi s-o ruşineze , de unde a ieşit proverbul : Nullum violentum diuturnum ( nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează ).” ( Johannes Tröster, în Vechea si Noua Dacie germană secolul 17 )

„ Nădejdea lui Decebal se împlinise : Imperiul fusese dărâmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre , Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic.” ( Isidor De Sevilla între 560 – 636 )
„Polonezii sunt urmaşii acelor daci care , neîmpăcându-se cu cucerirea romană , şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord.” ( Jan Trynkowski , istoric polonez )

„Romanii nu au ajuns nici în Maramureş , cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică , spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice . Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman , armatele Geto-Dace , numite de unii şi gotice.” ( Waclaw Aleksander Maciejowski 1792 – 1883 , în lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor )

„ Daco-geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor ( Cronicile spaniolilor 25 , p. 179 ) ; Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii popoarelor nordice ( Gesta Normanorum , Cronica ducilor de Normandia , Carolus Lundius etc. ) ; Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii teutonilor , prin saxoni şi frizieni , ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci ( Dutch ) şi ai Anglilor.” ( Leibniz , Collectanea Etymologica etc. )

„ Neamul tracilor este cel mai numeros din lume , după cel al inzilor . Dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar înţelege între ei , neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile.” ( Istoricul Herodot 484-425 î.Chr. )

Sunt 2000 de ani că ne tot împing unii şi alţii pe crestele Carpaţilor şi Balcanilor !!!
Şi tot aceiaşi soartă au avut-o VOLOHII(Ceho-Slovacia), HUŢULII (Polonia) VLASII, AROMÂNII, MEGLENOROMÂNII,ISTROROMÂNII (Balcani), FRIULII, LADINII, ROMANŞII (Alpii italieni şi elveţieni) şi mocanii Pirineilor (care mai transmit încă din tată în fiu renumele lui Zalmoxe, Decebal, Burebista şi Deceneu).

Nu dorim reconstituirea DACIEI MARI, nu dorim schimbarea frontierelor, ci doar să asigurăm celor de un sânge cu noi DEMNITATEA NAŢIONALĂ, prin crearea unui SPAŢIU COMUN, în care toate popoarele să poată să-şi cultive… IDENTITATEA NAŢIONALĂ !
NOUA POLITICĂ REGIONALĂ, trebuie să se bazeze în concepţia Mişcării Dacia, pe RESPECTUL RECIPROC şi COOPERAREA RECIPROC AVANTAJOASĂ a popoarelor dintre Baltică, Adriatică, Ionică şi Marea Neagră !
Traco-geto-daco-românii sunt coborâtori din hiperboreenii care poate au fost prima verigă a contactului cu civilizaţii anterioare.
Cine ştie că într-o zi, nu se va reveni CEL PUŢIN la splendoarea de pe vremea… DACIEI !?!?
Şi să nu creadă cineva, că această splendoare se va datora VALORILOR MATERIALE ce caracterizează actualul SISTEM !
Şansa noastră de afirmare, este în plan… SPIRITUAL !!!