QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
MANIFEST al MERITOCRAŢIEI

Gennaio 18th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

MANIFESTUL MERITOCRAŢIEI
[în 7 puncte]

1. O lume in care fiecare copil primeste o sansa egala de a reusi in viata.
2. Abolirea partidelor politice.
3. Numai persoanele care au o educație și o experiență profesională relevante ar trebui să aibă dreptul de a vota, mai degrabă decât oricine care a ajuns la vârsta de 18 sau 21 de ani.
4. Introducerea unui impozit de moștenire de 100%, astfel încât superbogaţii să nu mai poată transfera bogăția lor unor puţini la număr (privilegiaţii lor copii). Aceasta ar însemna sfârșitul dinastiei elitelor și monarhiei ereditare.
5. Un sistem de învățământ radical reformat, bazat pe tipurile de personalități Myers-Briggs, și inspirat de la inovatori radicali precum Rudolf Steiner și Maria Montessori.
6. Înlocuirea capitalismului pieței libere cu capitalismul social și înlocuirea democrației cu o republică meritocratică totală, sub o constituție meritocratică.
7. Sfârșitul nepotismului, cronismului, discriminării, privilegiilor și șanselor inegale.

ADDENDUM: “Din punct de vedere politic, încercăm să înlocuim Democrația cu Meritocrația. Democrația este triumful mulțimii, turmei comune, celui mai mic numitor comun, celor care se afundă în abisul ignoranţei. La un alt nivel, Democraţia a fost deturnată de cei bogați , ceea ce înseamnă că în practică, este pur și simplu o Plutocrație deghizată, este guvernarea poporului de către bogați pentru bogați,
HL Mencken a spus: “Democrația este arta și știința conducerii circului din cușca maimuțelor.”
Din punct de vedere Economic,urmărim a înlocui capitalismul de piață liberă cu capitalismul social, cunoscut și ca Piaţa Socialistă (unde macrostructura economică este socialistă, dar microstructura este determinată de piață) “.

– Faust, Michael. – ”The Case for Meritocracy” – (The Political Series Book 3) . Hyperreality Books. Kindle Edition.

Ded Kowboi

THE MERITOCRACY MANIFESTO

[in 7 points]

1. A world in which every child gets an equal chance to succeed in life.

2. The abolishment of party politics.

3. Only those with a relevant education and work experience should be allowed to vote, rather than just anyone who has reached 18 or 21.

4. The introduction of 100% inheritance tax, so that the super-rich can no longer pass on their wealth to a select few (their privileged children). This would mean the end of the elite dynasties and hereditary monarchy.

5. A radically reformed education system, based on the MBTI personality types, and insights from radical innovators such as Rudolf Steiner and Maria Montessori.

6. To replace free market capitalism with social capitalism and to replace democracy with a fully transparent meritocratic republic, under a meritocratic constitution.

7. The end of nepotism, cronyism, discrimination, privilege and unequal chances.

ADDENDUM: “Politically, we seek to replace democracy with meritocracy. Democracy is the triumph of the mob, the common herd, the sheeple, the lowest common denominator, those racing for the bottom. On another level, it has been hijacked by the rich, meaning that democracy in practice is simply disguised plutocracy. It is government of the people by the rich for the rich. H. L. Mencken said, “Democracy is the art and science of running the circus from the monkey-cage.” Economically, we seek to replace free-market capitalism with social capitalism, also known as market socialism (where the economic macrostructure is socialist, but the microstructure is market driven).” – Faust, Michael. The Case for Meritocracy (The Political Series Book 3) . Hyperreality Books. Kindle Edition.

PORTALUL Mişcării Dacia

Ottobre 31st, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

De câteva zile, s-a deschis PORTALUL Mişcării Dacia la adresa http://www.miscareadacia.ro !

sigla md

Cineva ar putea spune : ei şi ?
Acestora le voi răspunde că „Mişcarea Dacia” are ceea ce niciun partid românesc nu are !?
Numai PARTIDUL PIRAT mai are ceva denumit PORTAL, dar de fapt este un BLOG , mult mai puţin COMPLEX şi LIMITAT PENTRU DEZVOLTĂRI, decât un adevărat PORTAL, precum avem noi.
Unii vor spune : ei şi ?
Păi cum să pretinzi tu partid românesc (şi nu numai) că eşti DEMOCRATIC, dacă NU DAI VOCE „BOBORULUI” ???
PORTALUL Mişcării Dacia dă posibilitatea membrilor săi, să-şi expună IDEILE şi să PARTICIPE la stabilirea TACTICII şi STRATEGIEI… bineînţeles că o vor face pornind de la PREMISA împărtăşirii chiar şi parţiale a PRINCIPIILOR şi OBIECTIVELOR şi a intenţiei manifestate, de a CONTRIBUI la cauza Mişcării Dacia. În urma INFORMĂRII din documentele noastre elaborate pe parcursul a mai bine de 4 ani şi a DEZBATERILOR pe FORUM, unul poate să decidă dacă va vota  sau nu, Mişcarea Dacia, atunci când aceasta îi va cere votul !… vi se pare puţin ?
Dacă urmărim ACTIVITATEA PE NET  a „partidelor tradiţionale” ce-şi împart puterea politică în România, vom observa că se limitează la MESAJE UNIDIRECŢIONALE, DE LA „CENTRU” SPRE „PERIFERIE”, fără să se dea posibilitatea INTERACŢIUNII cu membrii !? Această „interacţiune” se restrânge la raportul „baroni-plebe”, rezolvat cu regularitate de „câţiva mici şi-o bere”, sau alte „atenţii electorale” !?
Unii ar putea să spună : ei şi ?… la voi pe FORUM sunt „o mână de oameni”, care nu reprezintă nicidecum MAJORITATEA DEMOCRATICĂ !
Este foarte adevărat, dar se uită că noi nu vorbim de DEMOCRAŢIE „ca restul lumii”, ci de o DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ.
Asta se rezumă în puţine cuvinte, la a PARTICIPA DACĂ VREI şi dacă ai COMPETENŢE !… că de aia vorbim noi de PLATFORME LIQUID FEEDBACK, un fel de MECANISM DE PARTICIPARE ŞI SELECŢIE ŞTIINŢIFIC. Pe scurt, unul PROPUNE, iar dacă propunerea este ÎMPĂRTĂŞITĂ ca fiind lucrarea unui COMPETENT, eventual ÎMBOGÂŢITĂ PRIN CONTRIBUŢIA ALTOR COMPETENŢI, „se ridică spre nivelul de guvernare”, iar dacă nu… NU !
Noi avem chiar un „element de unicitate” apropos de COMPETENŢĂ, prevăzând chiar şi ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ÎN MOD COMPUTERIZAT de la un anumit nivel în sus… că „omul e supus greşelii”, mai mult ca o „maşină bine programată” !… se cunoaşte deja SUPERIORITATEA ROBOŢILOR FAŢĂ DE OM în anumite domenii.

Noi ştim că „lupta” noastră este aproape imposibilă, dar numai … aproape !
Noi ştim că SISTEMUL este mult mai puternic decât îşi imaginează unii „protestatari” !
Avem însă convingerea că ceea ce facem este în interesul BINELUI şi că nu putem fi doar SPECTATORI ai unei adevărate DRAME !
Avem CAPACITATEA şi OBLIGAŢIA de a „schimba scenariul” !
Eu unul, nu aş vrea ca urmaşii mei să poată spune batjocoritor : TU UNDE ERAI !? Voi ?

 

Grillo „debarcă” în Europa… Finanţa şi Partidele tremură !!!

Marzo 17th, 2013 No Comments   Posted in Politica italiana, Politica romena

„Grillo sbarca in Europa

“La nostra rivoluzione per funzionare davvero non può limitarsi a un Paese, non può restare in Italia. Dobbiamo coinvolgere tutta l’Europa. Per dare uno scossone alla finanza, ai partiti”. Così Beppe Grillo spiega ai suoi la strategia futura: sbarcare in Europa. Il Fatto Quotidiano vi racconterà in esclusiva i tentativi di diffondere lo spirito del Cinque Stelle, di trovare interlocutori affidabili, di tessere una rete in tutto il continente. Obiettivo: fare il pieno anche nel Parlamento europeo alle elezioni del 2015. Perché, dice Grillo, “io sono un europeista convinto, ma ci vuole un’Europa nuova

TRADUCERE :

„Grillo debarcă în Europa

„Pentru ca REVOLUŢIA noastră să funcţioneze într-adevăr, nu se poate limita la o ţară, nu poate rămâne numai în Italia. Trebuie să implicăm toată Europa. Pentru a da un şoc Finanţei şi Partidelor”.
 Aşa explică alor săi strategia viitoare: DEBARCAREA  ÎN  EUROPA.
„Il Fatto Quotidiano” vă va povesti în exclusivitate, tentativele de difuzare a Spiritului M5S, de a găsi interlocutori de încredere, de a ţese o Reţea pe tot continentul.
 OBIECTIVUL : „a face plinul” şi în Parlamentul European la alegerile din 2015. Deoarece, zice Grillo,, „EU SUNT UN EUROPEIS CONVINS, DAR AVEM NEVOIE DE O ALTĂ EUROPĂ”

„Mişcarea Dacia” este „PE RECEPŢIE” !!!

Sursa :

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/16/il-fatto-del-lunedi-grillo-sbarca-in-europa/531553/

 

DESPRE AROGANŢA OCCIDENTULUI

Marzo 6th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Ascultam la radio un important personaj italian, spunând că 300.000 de italieni cu pregătire universitară au emigrat în nordul Europei, deoarece în Italia nu sunt valorizaţi, producând daune în valoare de 40 de miliarde de euro, cifră rezultată din cheltuielile statale pentru şcolarizarea lor !!! Mi-a venit în minte, că din România a ajuns în Italia, aproximativ acelaşi număr de „creiere”, iar restul până la circa 1 milion, au fost „primiţi” (a se citi RACOLAŢI) tot de acest nord al Europei !?
Puteţi cuantifica DAUNELE pentru România ???… pentru că Italia, iese la paritate din acest fenomen migratoriu !
Rezultă că beneficiarii „ajutorului românesc”, sunt tocmai aceia care nu ne acceptă în Schengen, deşi suntem o Piaţă Nouă pentru ei şi deşi au faţă de noi, datorii de miliarde de euro din vremea celui de al doilea război mondial !… ba ei au avut „permisiunea” să se reunească, pe când noi NU, chiar dacă Pactul Ribbentrop-Molotov a fost dezavuat în unanimitate !?
Mă întreb : „oare euroscepticii sunt proşti, sau ceilalţi ?”
În aceste condiţii, eu mă declar EUROSCEPTIC şi mă rog la Dumnezeu ca această „uniune sovietică a Europei” să se ducă de râpă !… ba nici cu alianţa atlantică nu sunt mai optimist, deoarece noi dăm totul tuturor şi nici măcar o intrare fără viză nu avem dincolo de ocean !?!? Cred că a venit vremea „să jucăm şi alte cărţi”, că ăştia ne-au luat de fraieri, beneficiind de sprijinul „alor noştri cu mucii pe piept” din TOATE PARTIDELE ACTUALE” !!!
Şi eu vreau o Europă Unită, dar în care să nu mai avem „atitudini arogante” ale „nordicilor” şi să nu mai fie numai în beneficiul unora, ci al tuturor, deoarece dacă suntem „înapoiaţi”, lor o datorăm, ca fiind ei, promotorii VECHI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE !
Sentimentul antieuropean creşte văzând cu ochii în estul Europei, dar şi în vest, deoarece „gradientul de welfare” se lărgeşte în favoarea Nordului şi în defavoarea Sudului şi Estului, fiind o consecinţă a SISTEMULUI SCLAVAGIST MULTIMILENAR bazat pe PROFIT, unde „cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale” !
Nu aş vrea să se înţeleagă că sunt FUNDAMENTAL EUROSCEPTIC, ci doar că UE aşa cum e acum, nu-mi place şi o spun ca şi un părinte, care-şi „ceartă” copilul.
România trebuie să deschidă o DEZBATERE DIALECTICĂ în UE, în urma căreia se va constata că „am primit”, dar mai ales că „am dat” !!!… şi asta de mii de ani !
Nu acceptăm aroganţa nimănui, pe motiv că „ne-au primit la ei”, când de fapt „noi i-am primit la noi”, iar ei „au pus piciorul în chiar pragul nostru” !
Bineînţeles că această „întoarcere de pagină” nu o vor face actualii „ai noştri cu mucii pe piept”, ci o vom face noi, cei de la Mişcarea Dacia, imediat ce vom avea prilejul şi pe baza unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE care se afirmă tot mai pregnant la nivel mondial !!!

REGULI DE COMPORTARE pentru viitorii LIDERI ai Mişcării Dacia (document în lucru)

Novembre 10th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

ACESTE REGULI ODATĂ DEFINITIVATE, VOR FI CUPRINSE ÎN STATUT.
Aceste reguli au la bază principiile :
– NICIUN DIALOG ŞI NICIO ALIANŢĂ CU ACTUALELE PARTIDE !
– ORGANELE MEDIATICE NU TREBUIE SĂ FORMEZE OPINII POLITICE, CI SĂ LE CONSEMNEZE !

1. Liderii Mişcării Dacia nu vor participa la DEZBATERI RADIO şi TELEVIZIVE ÎN CONTRADICTORIU, ci doar ca invitaţi, pentru a prezenta Principiile şi Obiectivele mişcării, în prezenţa unui moderator care pune doar întrebări, fără comentarii şi exprimări ale propriilor opinii. Judecarea ideilor noastre, este de competenţa cetăţenilor, ci nu a jurnaliştilor, care trebuie să se limiteze la CONSEMNARE JURNALISTICĂ, ci nu la FORMARE DE OPINIE, care nu este de COMPETENŢA lor !!!
2. Mandatarea „purtătorilor de cuvânt” în acest context, se face exclusiv de către SFATUL MIŞCĂRII, orice iniţiativă particulară, atrăgând excluderea imediată a vinovatului.
3. Orice aderent al mişcării este invitat să nu dea naştere în nicio situaţie la CONTRADICTORIU, ci să se limiteze la expunerea propriilor idei într-un mod civilizat.Dacă acest lucru nu este posibil, se recomandă părăsirea imediată a dezbaterii.
4. Aderenţii de rând ai mişcării nu vor apare ÎN NUMELE MIŞCĂRII în talk-show-uri, sau alte emisiuni radio-televizive, la care participă şi „forţe contradictorii”.
5. Odată ajunşi la GUVERNARE, intervenţia liderilor MD în organele mediatice, se va restrânge la PREZENTAREA UNOR MATERIALE OFICIALE,
MD va recomanda acest comportament pentru întregul APARAT DE STAT.