QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Biblia

Marzo 11th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

“Istoria nu susține Biblia, care este o ficțiune pură. Domnilor şi doamnelor, sunteți complet înșelaţi și nu gândiţi cu Mintea dumneavoastră. Dumnezeul Avraamic este cea mai mare Făcătură. Îndoctrinând copiii despre un om imaginar cu o carte de acum 2000 de ani și spunându-le că este Adevărul, este Spălare de Creier. Nu există nici o dovadă a lui Dumnezeu, doar Minciuni, Mituri și false Minuni. Niciuna din poveștile din Biblie, nu s-a întâmplat așa cum e scris. Majoritatea nu s-au întâmplat deloc. Exodul este o mistificare în proporție de 100%. A fost un Faron Ramses al II-lea, dar el nu a întâlnit niciodată un Moise şi nu a avut nicidecum 600 000 de sclavi evrei. Spuneți-mi cum a găsit Isus 12 oameni cu nume europene în Orientul Mijlociu acum peste 2000 de ani?…

Biblia este ficțiune și majoritatea, dacă nu chiar toate afirmațiile istorice sunt false.

Faceți niște cercetări vă rog, puteți învăța ceva nou. Eu am cercetat în biblioteci și baze de date pentru a găsi dacă există fapte sau obiecte fizice care să indice vreo probă. Există falsuri peste falsuri. Giulgiul din Torino este un fals de succes din Evul Mediu. O Făcătură foarte veche, foarte reușită. Oh, și vă pot spune de ce biblia este cunoscută sub numele de “cartea”. Înainte de inventarea tiparului în anii 1500, biblia era singura carte pe care o văzuseră mai mulți oameni în acel timp. De asemenea, în anii 1500, biserica avea mari Bogății și Putere, astfel încât majoritatea cărților tipărite cu cele mai vechi prese de tipărire erau biblii. Biblia pe care o cunoaștem cel mai bine astăzi a fost creată de Cler pentru a forţa masele să-l accepte pe Dumnezeul Avraamic și cu el, Puterea Bisericii. Nu e de mirare că biblia este cea mai vândută din toate vremurile, deoarece în timp, “cartea” avea un avantaj nedrept asupra tuturor celorlalte cărți.

Pentru a cumpăra o astfel de încărcătură de ficțiune, trebuie să fii prost.

Desigur, majoritatea creștinilor știu foarte puțin despre istoria religiei lor, astfel încât poate că unii sunt doar Prost Informați și nu sunt de fapt, Idioți. Sper că este așa. Cum Capitalismul și Suprapopularea ne vor ucide pe toți dacă nu ieșim în Spațiu, având nevoie de mai mulți oameni inteligenți pentru asta. Credința poate să fi construit cele mai mari Biserici, dar nu este foarte bună pentru crearea Navelor Spațiale.

Dacă tu crezi cu adevărat că Biblia este o scriere despre Dumnezeu, atunci ești un Idiot și nu vei fi de niciun folos pentru ca Omenirea să ajungă la Stele. Dacă sunteți capabili să depășiți Spălarea Creierului încă din Copilărie, ar putea exista o anumită Speranță pentru dumneavoastră.”

– by Phil Smith

DE CE NU ARE SUCCES „MIŞCAREA DACIA”? (2)

Marzo 5th, 2017 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Să vedem cine sunt PRIZONIERII SISTEMULUI:

1. ABRAHAMICII

Marea majoritate a cetăţenilor se declară CREŞTINI de diverse confesiuni, fără a avea noţiuni elementare despre alte religii majore. Noi la MIŞCAREA DACIA avem acele noţiuni de bază şi putem afirma că toate cele trei RELIGII ABRAHAMICE sunt toxice fiind INSTRUMENTE DE BAZĂ ALE SISTEMULUI SCLAVAGIST. Cu toate astea, nu negăm dreptul fiecărui individ de a CREDE în ce vrea. În acelaşi timp însă, considerăm că „LIBERTATEA UNUIA se termină unde începe LIBERTATEA ALTUIA”. Asta înseamnă că RELIGIILE pot fi acceptate în SPAŢIUL INDIVIDUAL, dar nu şi în SPAŢIUL PUBLIC. Principala consecinţă a unei astfel de abordări este
”Excluderea BISERICILOR din sfera ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, SĂNĂTĂŢII, ECONOMIEI şi POLITICII. Această atitudine poate fi susţinută inclusiv de LIPSA DE COMPETENŢE SPECIFICE în domeniile respective.”
Primul pas este SECULARIZAREA AVERILOR BISERICEŞTI.
STATUL trebuie să favorizeze pentru cei interesaţi cunoaşterea TUTUROR RELIGIILOR, în aşa fel ca fiecare individ să poată decide la un moment dat, fără nicio CONSTRÂNGERE, pe baza LIBERULUI ARBITRU şi a CUNOAŞTERII, care i se pare mai valabilă şi dacă există aşa ceva!?
Bineînţeles că poziţia MIŞCĂRII DACIA în această privinţă, este respinsă de „majoritatea democratică”, dar noi nu renunţăm la promovarea CUNOAŞTERII, RAŢIUNII şi ADEVĂRULUI, de dragul POPULARITĂŢII!
Din punct de vedere Istoric, menţionăm că IUDEO-CREŞTINISMUL este o religie izvorâtă din arealul SEMITIC, iar noi suntem DUNĂRENI şi avem la ORIGINI alte RELIGII NEMATERIALISTE, motiv pentru care surâdem ironic apropos de „dacii creştini”, de „identitatea naţională creştină”, şamd…. o facem pe baza CUNOAŞTERII RELIGIILOR MAJORE, atâta cât ne e necesar pentru a proiecta O NOUĂ LUME eliberată de „cărţile sfinte” pe care le considerăm „satanice”. Cum pot fi altfel considerate, de dată ce toate cele trei RELIGII ABRAHAMICE sunt la baza nenumăratelor HOLOCAUSTURI de-a lungul mileniilor??? Nu este singurul MOTIV, iar celor interesaţi le putem furniza multe altele.
Toate CREDINŢELE şi TRADIŢIILE strămoşilor au fost DETURNATE şi DENATURATE de IUDEO-CREŞTINISM, conform STRATEGIEI SISTEMULUI ce se bazează pe DEZNAŢIONALIZARE. A venit vremea ca TEOLOGII să se întoarcă la RĂDĂCINI şi să adapteze vremurilor actuale o RELIGIE PROPRIE, în care OMUL să fie „parte din Dumnezeu”, ci nu SUPUS al acestuia!

„Când citim aceste cărți, atribuite lui Moise, Isus etc., că ei (Israeliții) au venit pe furiș asupra unor întregi popoare care, așa cum arată istoria, nu le-au adus nici un afront; că au trecut toate aceste națiuni prin sabie; că nu au cruțat nici bătrânii nici copiii, că pur și simplu au măcelărit bărbații, femeile și copiii; că nu au mai lăsat respirație nici unui suflet; fapte care sunt repetate mereu și mereu în aceste cărți și asta cu ferocitate exuberantă; suntem siguri că acestea sunt fapte reale? Suntem siguri că, Creatorul omului a comandat acestea să fie înfăptuite? Suntem siguri că aceste cărți au fost scrise sub autoritatea sa?”

Thomas Paine, The Age of Reason

CUNOAŞTEREA nu este accesibilă oricui în actuala PARADIGMĂ şi asta trebuie să înceteze!
CUNOAŞTEREA nu trebuie înţeleasă doar în domeniul RELIGIILOR, ci şi al FILOSOFIEI, PSIHOLOGIEI, MATEMATICII, FIZICII, CHIMIEI, BIOLOGIEI, şamd. adică tot ce ţine de LOGOS.
Astăzi, LOGOS este „sufocat” de MYTOS, rupându-se ECHILIBRUL NATURAL (HOMEOSTAZA) cu inevitabile GRAVE CONSECINŢE.
Trebuie să acordăm rapid OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU TOŢI COPIII, deoarece adulţii sunt PRIZONIERII SISTEMULUI SCLAVAGIST şi numai o foarte mică parte din ei ar fi capabili de ONESTITATE INTELECTUALĂ pentru a-şi schimba opiniile şi de a se ILUMINA pe baza CUNOAŞTERII şi RAŢIUNII.
Atâta timp cât vor trăi sub imperiul FRICII, CREDINŢEI OARBE, SPIRITULUI DE TURMĂ şi MATERIALISMULUI, promovate de RELIGIILE MAJORE, oamenii „vor bate pasul pe loc” şi nu vor deveni LIBERI în adevăratul sens al cuvântului. Ei vor rămâne afectaţi de SINDROMUL STOCKHOLM şi vor apăra inconştient un SISTEM OPRESIV!

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

M.Eminescu

„Mişcarea DACIA” şi… Religia

Febbraio 13th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Pornesc de la premiza că m-am născut creştin-ortodox şi că o să mor aşa !

De asemenea, refuz să-mi imaginez o Românie „fără Dumnezeu” ! (asta ar mai lipsi !)

Învit de asemenea pe toţi, să recunoască rolul important al Bisericii noastre în menţinerea Identităţii Naţionale, indiferent dacă sunt sau nu credincioşi, mai mult sau mai puţin practicanţi, sau de altă confesiune. Spun acest lucru, deoarece „Mişcarea DACIA” este deschisă tuturor, deci respectul este o chestiune de Bun Simţ, care la noi este „instituţionalizat” !

Cu toate acestea, Marea Schimbare pe care noi o preconizăm, nu poate să nu atingă şi Biserica, deoarece, dacă omenirea a ajuns în halul actual, ceva responsabilităţi există.

Cunoaştem cu toţii (unii mai mult, alţii mai puţin), că actuala Dogmă este fructul a sute de ani de „cristalizări”, care încă nu s-au epuizat, dacă ţinem cont de apariţia continuă a diverselor secte. Asta demonstrează că „nimic nu e bătut în cuie” şi că aceasta poate suferi modificări în viitor (că doar de aceea există Sinoduri).

Mie personal nu-mi place când se zice că Dumnezeu ne-a făcut STĂPÂNI asupra CREATULUI, deoarece nu Îl imaginez capabil de a inventa acest concept urât : STĂPÂN ! Eu cred că Dumnezeu ne sfătuieşte să TRĂIM ÎN ARMONIE CU CREATUL, ceea ce este cu totul şi cu totul altceva.

De asemenea :„crede şi nu cerceta”, mi se pare în contradicţie cu SETEA DE CUNOAŞTERE insuflată de CREATOR, ce se află la baza EVOLUŢIEI, inclusiv spirituale.

Tot aşa cum nu-mi place creştinarea cu spada a unor popoare, sau lipsirea de dreptul de a slăvi pe Dumnezeu în limba maternă. Nu-mi place binecuvântarea agresiunilor armate, chiar când se susţine, că s-ar produce pentru instaurarea… Democraţiei. Nu-mi place când slujitorii Bisericii se amestecă în politică, de multe ori extremistă şi „murdară”. Nu-mi place când anumiţi slujitori se lasă pradă „ochiului necuratului” . Etc.

Deci este loc „de mai bine”, iar dacă nu se va ţine cont de aceste chestii de bun-simţ, declinul observat în Occident, va cuprinde şi Orientul ! Asta va comporta o adâncire a PĂCATULUI la care ne conduce necuratul. Înălţarea de noi biserici, este un fenomen unic în Lume şi a caracterizat România ultimilor 20 de ani, deoarece oamenii erau în căutarea SUBCONŞTIENTĂ a unor alte valori SPIRITUALE. Dacă nu se va primi ceva AUTENTIC, acest fenomen se va opri şi va începe DECONSACRAREA , precum în Occident !

De curând, am citit că Patriarhia nu dă relaţii despre soarta Plăcuţelor de la Sinaia şi că cele două rămase chiar la Mânăstire, nu sunt la dispoziţia publicului. De asemenea, am auzit că o scrisoare a lui Carol, în care-şi cerea scuze pentru faptul de a fi distrus acele plăcuţe, s-ar afla la… Vatican !?

Ar fi foarte grav dacă acesta ar fi adevărul, deoarece o astfel de „ascundere” şi „colaboraţionism”, ar aduce daune chiar… Identităţii Naţionale !

Situaţia nu este deci „roză” şi nimeni nu trebuie să „doarmă pe urechi”!

Biserica va trebui să înceteze să sprijine IMORALITATEA POLITICII, să se întoarcă la RĂDĂCINILE MILENARE ale unei credinţe fundamentate pe ARMONIA CU NATURA ÎNCONJURĂTOARE, să condamne fără echivoc orice formă de VIOLENŢĂ, să citească mai puţin din Vechiul Testament şi să explice mai mult credincioşilor, că nu trebuie să umple râurile de sticle de plastic, să se preocupe mai puţin de patrimoniul mânăstirilor şi să explice de ce pădurile nu trebuiesc tăiate şi înstrăinate, etc. Trebuie să se manifeste ca un bun păstor, care NU-şi duce turma în iarbă putredă !

Pornind de la realitatea CUNOŞTINŢELOR ASTRONOMICE ale preoţilor vechilor civilizaţii şi de la ignoranţa celor ce până nu demult susţineau GEOCENTRISMUL, putem spune că CEVA S-A PIERDUT PE DRUM ! Cum altfel să interpretăm aberaţiile prezente în TOATE scrierile, ale TUTUROR actualelor religii !?

Iată unul din motivele pentru care ne chemăm „Mişcarea DACIA”!

Iată de ce preconizăm la Obiective constituirea unui FORUM INTER-RELIGIOS ÎN DACIA !

Se ştie că în trecut au fost arse multe biblioteci, s-au „ascuns” multe scrieri, s-au „spălat” multe identităţi naţionale. Nu asta poate fi o BAZĂ SĂNĂTOASĂ, pentru o adevărată SPIRITUALITATE.

Profeţi au fost mulţi şi au transmis mesaje de avangardă pentru timpurile în care s-au manifestat, dar odată cu difuzarea lor, mai ales prin scris, ESENŢA s-a DENATURAT ! Poate de aceea preoţii antici NU SCRIAU, ci transmiteau înţelepciunea lor, pe cale orală, mai puţin expusă… interpretărilor „de parte”. Nu vreau să spun că preoţii daci erau „mai cu moţ”, deoarece procesul de „alterare a mesajului iniţial, preluat probabil de la civilizaţii dispărute azi”, … începuse deja ! … dar oricum, erau mai … aproape !

Cert este că Biserica Ortodoxă românească este cea mai apropiată de SURSĂ, deoarece a pierdut poate mai puţin „pe drum” şi de aceea este chemată să înceapă prima MAREA SCHIMBARE, alături de noi TOŢI !

Să nu uităm că Biserica este alcătuită din oameni, pentru oameni şi că are o mare responsabilitate, mai ales în actualele vremuri tulburi. Demersul meu, nu se vrea eretic, ci ca dovadă a dragostei faţă de SPIRITUALITATEA acestui popor ales !