Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
CETĂȚENUL PERFECT – în viziunea ELITEI

ottobre 21st, 2017 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

În primul rând, cetățeanul nu ar trebui să se gândească la el însuși altfel decât ca la un Subiect (în modul în care poporul britanic este subiectul unei regine).

El ar trebui să recunoască o autoritate superioară (elită) îndreptățită, împuternicită divină și niciodată să nu o conteste.

El trebuie să se supună voinței lor în orice moment.

Subiectul capitalist perfect ar trebui să fie încărcat cu datorii, deci îngrozit de a-și pierde locul de muncă, deci docil, fără a-și înfrunta vreodată conducătorii inepți și corupți.

Ar trebui să fie epuizat după muncă, pentru a nu crea probleme.

Ar trebui să stea în fața unei varietăţi de ecrane luminoase, care să-l inducă a crede că trăieşte într-o Lume Fantastică.

El nu ar trebui să citească, deoarece un Subiect Educat va provoca probleme.

Ar trebui să aibă la îndemână cardul de credit în orice moment, să facă Shopping.

Ar trebui să dobândească plăcerea intensă în a cumpăra obiecte.

La sfârșit de săptămână, ar trebui să meargă la mall-uri și la orice tip de magazin unde poate cheltui mai mulți bani.

El ar trebui să fie preocupat de consumerism și să aibă zero preocupări spirituale , cu excepția celor instituționale de control religios aprobat, cum ar fi creștinismul.

Tot ce face ar trebui să facă bani pentru un capitalist pe undeva. Nu are nicio altă funcție legitimă decât să îmbogățească bogații cumpărând bunurile și serviciile lor.
Ar Trebui să fie timid și docil.
Trebuie să sprijine legea și ordinea și să nu-i provoace niciodată pe managerii și liderii lor.

Asta e tot ce doreşte elita de la el: să fie un bun consumator, ci nu o ființă umană care refuză să-i accepte Sistemul.

“A trăi este cel mai rar lucru din lume. Majoritatea oamenilor există, asta este totul.”-
G. Orwell

Sunteți un cetățean capitalist perfect?
Dacă sunteți, nu este timpul să VĂ TREZIŢI?
Nu este timpul să spui EU REFUZ?
Nu veți mai face temenele elitei capitaliste. Nu veți mai respecta sistemul lor de privilegii care vă penalizează și vă face un cetățean de clasa a doua. Dacă acceptați să fiți la nivelul inferior al unei societăți pe două nivele, atunci cu adevărat sunteți un ratat.”

Sursa: „CRAPITALISM” – Michael Faust

DE CE NU ARE SUCCES „MIŞCAREA DACIA”? (2)

marzo 5th, 2017 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Să vedem cine sunt PRIZONIERII SISTEMULUI:

1. ABRAHAMICII

Marea majoritate a cetăţenilor se declară CREŞTINI de diverse confesiuni, fără a avea noţiuni elementare despre alte religii majore. Noi la MIŞCAREA DACIA avem acele noţiuni de bază şi putem afirma că toate cele trei RELIGII ABRAHAMICE sunt toxice fiind INSTRUMENTE DE BAZĂ ALE SISTEMULUI SCLAVAGIST. Cu toate astea, nu negăm dreptul fiecărui individ de a CREDE în ce vrea. În acelaşi timp însă, considerăm că „LIBERTATEA UNUIA se termină unde începe LIBERTATEA ALTUIA”. Asta înseamnă că RELIGIILE pot fi acceptate în SPAŢIUL INDIVIDUAL, dar nu şi în SPAŢIUL PUBLIC. Principala consecinţă a unei astfel de abordări este
”Excluderea BISERICILOR din sfera ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, SĂNĂTĂŢII, ECONOMIEI şi POLITICII. Această atitudine poate fi susţinută inclusiv de LIPSA DE COMPETENŢE SPECIFICE în domeniile respective.”
Primul pas este SECULARIZAREA AVERILOR BISERICEŞTI.
STATUL trebuie să favorizeze pentru cei interesaţi cunoaşterea TUTUROR RELIGIILOR, în aşa fel ca fiecare individ să poată decide la un moment dat, fără nicio CONSTRÂNGERE, pe baza LIBERULUI ARBITRU şi a CUNOAŞTERII, care i se pare mai valabilă şi dacă există aşa ceva!?
Bineînţeles că poziţia MIŞCĂRII DACIA în această privinţă, este respinsă de „majoritatea democratică”, dar noi nu renunţăm la promovarea CUNOAŞTERII, RAŢIUNII şi ADEVĂRULUI, de dragul POPULARITĂŢII!
Din punct de vedere Istoric, menţionăm că IUDEO-CREŞTINISMUL este o religie izvorâtă din arealul SEMITIC, iar noi suntem DUNĂRENI şi avem la ORIGINI alte RELIGII NEMATERIALISTE, motiv pentru care surâdem ironic apropos de „dacii creştini”, de „identitatea naţională creştină”, şamd…. o facem pe baza CUNOAŞTERII RELIGIILOR MAJORE, atâta cât ne e necesar pentru a proiecta O NOUĂ LUME eliberată de „cărţile sfinte” pe care le considerăm „satanice”. Cum pot fi altfel considerate, de dată ce toate cele trei RELIGII ABRAHAMICE sunt la baza nenumăratelor HOLOCAUSTURI de-a lungul mileniilor??? Nu este singurul MOTIV, iar celor interesaţi le putem furniza multe altele.
Toate CREDINŢELE şi TRADIŢIILE strămoşilor au fost DETURNATE şi DENATURATE de IUDEO-CREŞTINISM, conform STRATEGIEI SISTEMULUI ce se bazează pe DEZNAŢIONALIZARE. A venit vremea ca TEOLOGII să se întoarcă la RĂDĂCINI şi să adapteze vremurilor actuale o RELIGIE PROPRIE, în care OMUL să fie „parte din Dumnezeu”, ci nu SUPUS al acestuia!

„Când citim aceste cărți, atribuite lui Moise, Isus etc., că ei (Israeliții) au venit pe furiș asupra unor întregi popoare care, așa cum arată istoria, nu le-au adus nici un afront; că au trecut toate aceste națiuni prin sabie; că nu au cruțat nici bătrânii nici copiii, că pur și simplu au măcelărit bărbații, femeile și copiii; că nu au mai lăsat respirație nici unui suflet; fapte care sunt repetate mereu și mereu în aceste cărți și asta cu ferocitate exuberantă; suntem siguri că acestea sunt fapte reale? Suntem siguri că, Creatorul omului a comandat acestea să fie înfăptuite? Suntem siguri că aceste cărți au fost scrise sub autoritatea sa?”

Thomas Paine, The Age of Reason

CUNOAŞTEREA nu este accesibilă oricui în actuala PARADIGMĂ şi asta trebuie să înceteze!
CUNOAŞTEREA nu trebuie înţeleasă doar în domeniul RELIGIILOR, ci şi al FILOSOFIEI, PSIHOLOGIEI, MATEMATICII, FIZICII, CHIMIEI, BIOLOGIEI, şamd. adică tot ce ţine de LOGOS.
Astăzi, LOGOS este „sufocat” de MYTOS, rupându-se ECHILIBRUL NATURAL (HOMEOSTAZA) cu inevitabile GRAVE CONSECINŢE.
Trebuie să acordăm rapid OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU TOŢI COPIII, deoarece adulţii sunt PRIZONIERII SISTEMULUI SCLAVAGIST şi numai o foarte mică parte din ei ar fi capabili de ONESTITATE INTELECTUALĂ pentru a-şi schimba opiniile şi de a se ILUMINA pe baza CUNOAŞTERII şi RAŢIUNII.
Atâta timp cât vor trăi sub imperiul FRICII, CREDINŢEI OARBE, SPIRITULUI DE TURMĂ şi MATERIALISMULUI, promovate de RELIGIILE MAJORE, oamenii „vor bate pasul pe loc” şi nu vor deveni LIBERI în adevăratul sens al cuvântului. Ei vor rămâne afectaţi de SINDROMUL STOCKHOLM şi vor apăra inconştient un SISTEM OPRESIV!

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

M.Eminescu

Suntem DACI CREŞTINI???

aprile 8th, 2016 No Comments   Posted in Attualità

MIŞCAREA DACIA este cu adevărat ancorată în SUFLETUL STRĂMOŞILOR!!!
Păi cum să ne declarăm noi GETO-DACI CREŞTINI, când strămoşii noştri au fost ZAMOLXIENI, după cum specifică documentele vremii???
Vreţi un PROFET?
Îl avem pe ZAMOLXE! Acela care este strâns legat de primul GNOSTIC celebru: PITAGORA
Vreţi o RELIGIE?
Aveam una GNOSTICO-PANTEISTĂ, un CULT SOLAR, până ce semitul PAUL a venit la ROMA să demoleze IMPERIUL cu o religie rezultată din „amestecul mecanic” al MITRAISMULUI cu IUDAISMUL.
Toţi cei 9 împăraţii GEŢI ai IMPERIULUI ROMAN din sec.al III-lea d.C., nu erau CREŞTINI!… cum puteam să fim noi „muritorii de rând”???
Priviţi animaţia de mai jos şi veţi pricepe că noi am fost „PĂGÂNI” PÂNĂ LA VENIREA MIGRATORILOR, cărora IMPERIUL de-acum CREŞTIN, le-a dat licenţă să ne DEZNAŢIONALIZEZE şi să ne DEPOSEDEZE de pământul strămoşesc!!!
Cereţi clerului român să renunţe la RĂDĂCINILE SEMITICE ale CREŞTINISMULUI şi să se racordeze la TRADIŢIILE STRĂBUNE.
DUMNEZEUL nostru e ÎN TOT ŞI-N TOATE, INCLUSIV ÎN NOI, CI NU ÎN AFARA NOASTRĂ!
DUMNEZEUL nostru nu e al FRICII ŞI SUPUNERII, că nu degeaba se spune că strămoşii noştri se credeau NEMURITORI!?… pentru că nu aşteptau ca proştii PEDEPSE ŞI RĂSPLATĂ, ci trăgeau cu săgeţi în ARHONI.
BISERICA noastră eram NOI ÎNŞINE, ci nu o creatură absurdă aflată în afara INFINITULUI!
Chiar nu realizaţi că RELIGIA ABRAHAMICĂ ce vi s-a impus, asemenea celorlalte două, este un element de bază al SISTEMULUI SCLAVAGIST MATERIALIST???
DEŞTEPTAREA, dacă vreţi O NOUĂ LUME!
Trebuie s-o luăm de la capăt, de acolo de unde ne-a smuls OCULTA, că de 2000 de ani DORMIM!?!?
Iată mai jos DOVEZI că suntem PROSTIŢI cu bună ştiinţă, de mai bine de 2000 de ani:

„Mithraism – True Christianity?

The absurdly close parallels between Christianity and Mithraism are summarised below. Mithras was:
1) Born on 25 December.
2) Born of a virgin.
3) Born in a cave and attended by shepherds and wise men who gave him gifts.
4) The Son of God and intermediary between God and humanity.
5) Regarded as a “King” and Saviour who shed eternal blood.
6) Said to have sacrificed himself to save humanity.
7) Celibate.
8) Mithras had a Last Supper of bread and wine with his twelve companions.
9) Sunday (the day of the Sun) was his sacred day, not the Saturday Sabbath of Yahweh.
10) His followers were baptized.
11) They regarded wine as linked to the sacrificial blood.
12) They called themselves “brothers”.
13) A cross with perpendicular, equidistant arms (the “Greek” cross) was an ancient symbol of the sun. (The Knights Templar used a Greek cross as their central emblem.)
14) The followers of Mithras ate loaves of bread marked by this cross (the prototypes of “hot cross buns”).
15) The highest official grade of Mithraism was “Pater” (Father): Catholic priests are called Father.
16) There was a “Father of Fathers” (Pater Patrum), elected by the Fathers from amongst their number. He was Mithras’s earthly representative, the “vicar” of Mithras (just as the Pope is called the vicar of Christ). Another title associated with the highest grade was Pater Sacrorum (Father of the Mysteries). He wore a red cap, a red robe, had a ring of office, and carried a shepherd’s staff.
17) Mithras’s mother was given the title “Mother of God”.
18) Mithras represented an ethical system in which community and brotherhood were encouraged as a means of defeating the forces of evil.
19) Mithras was regarded as a great travelling teacher.
20) Mithras had twelve companions (equated with the twelve signs of the zodiac).
21) Mithras performed miracles such as raising the dead, casting out demons, making the blind see and the lame walk, healing the sick etc.
22) Mithras died, was buried in a tomb and rose again after three days, ascending to heaven.
23) His principal festival was celebrated every year at the spring equinox to commemorate his resurrection. The Christian Easter festival to celebrate Christ’s resurrection takes place at the same time.
24) Mithras was called “the Good Shepherd.”
25) Mithras was referred to as: “The Way, the Truth and the Light, the Redeemer, the Saviour, the Messiah.”
26) He was identified with both the Lion and the Lamb.
27) He carried the keys to the kingdom of heaven.
28) He was the god of light and truth, the god who mediated between Man and the True God.
29) One of his symbols was the sun disk and he was known as the “Light of the World”.
30) The All-Seeing Eye was a symbol chosen by Mithraists to show that nothing could be hidden from Mithras.
31) Because of its links to Persian Zoroastrianism, Mithraism was also able to incorporate Zoroastrian ideas such as heaven and hell, an apocalypse, a day of judgement, a resurrection of the dead and a second coming (where Mithras would destroy the Evil One). All of the most distinctive elements of the Christian myth can be found in the tales surrounding assorted ancient gods and demi-gods such as Osiris, Tammuz, Dionysus, Adonis, Attis, Krishna and Mithras. There is nothing new or imaginative about Christianity except for one thing. No one had previously thought of making a myth about a God into a literal truth. No one had dared to seriously suggest that a living, breathing human being was miraculously born on earth as the actual Son of God. No Greek expected to sit down and share a drink with the real Dionysus. No Roman thought he would bump into Mithras in the forum. When Roman emperors declared themselves gods, no one took it seriously. They were very powerful people, but manifestly not divine. In fact they were
usually insane and deemed in need of assassination. It was Paul’s melding of Messianic Judaism with the traditional pagan religions that was an
astonishing, and disastrous, innovation. Paul never met Jesus and didn’t bother to see Jesus’ apostles before starting his own mission to convert the world. His radical, strange and mystical version of Christianity had virtually nothing in common with anything Jesus said. In all probability, Paul knew
next to nothing about the man Jesus or his companions or what Jesus said and taught. Nothing had been written down at that time, Paul hadn’t met any eyewitnesses, so he was getting all of his information via hearsay, gossip and the drunken exaggeration of travellers’ tales. But he didn’t need
anything else, and he certainly didn’t need the truth. All he was doing was preaching Mithraism, with a Messianic Jew playing the part of Mithras. Simple. Most people who had known Jesus had no idea what planet Paul was on. What he claimed Jesus said bore no resemblance to what he
actually said. Paul’s epistles are the oldest part of the New Testament, written around 50 AD while the gospels were written around 70-100 AD. Paul’s famous letters received little or no acceptance by the early church. The Apostles never mentioned Paul in their writings. There is no doubt they regarded him as a strange pagan trying to distort Jesus’ message. Paul’s so-called fanatical Judaism is a complete fabrication. This was the man who couldn’t wait to announce the end of Mosaic Law and all the customs of Judaism. No one was better suited to appeal to Gentiles than Paul because, to all intents and purposes, he was a Gentile.
Paul’s version of Christianity succeeded largely because the other factions, based in Jerusalem, were effectively wiped out when Titus destroyed Jerusalem in 70 CE, following a Jewish insurrection against the Roman occupation. Paul’s Christians were based in many places outside Palestine, hence survived the destruction wrought by the Romans.
As soon as Christianity became the state religion of the Roman Empire, the Christians set about destroying the temples of Mithras, often building churches on the sites. Paul, who hoped that Christianity and Mithraism would merge and sweep across the world would have been horrified.
His new religion had gone catastrophically wrong.

Conclusion
Christianity is nothing but a bastardised version of Mithraism; Paul’s grotesque blend of Judaism and Mithraism. None of it makes any sense because Judaism and Mithraism have nothing in common, just as Judaism and Akhenaten’s Atenism had nothing in common. Atenism (symbolised
by the sun disk) and Mithraism, however, did have a great deal in common.
Imagine a world without Christianity, Judaism and Islam. Can any sane person doubt that the world would instantly be an enormously better place? These Abrahamic religions were (and are) the main vehicles of Satanism. They are perversions of the pagan religions of light: they are how the
Demiurge managed to bring his darkness into the heart of religion.”

http://https://www.facebook.com/imperiumromanum753/videos/1180280958649689/

Din nou despre… IPOCRIZIE, dar şi despre IGNORANŢĂ

gennaio 1st, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

De curând am citit aceste rânduri pe un site ce conduce la „FUNDAŢIA DE BINEFACERE JOZSEF” – MISIUNE CREŞTINĂ ÎN ÎNCHISORI ŞI NU NUMAI… ROMÂNIA” :

„PENTRU TINE, PREFACUTULE…..

Da, cu tine vorbesc! Daca te-as avea in fata, m-as uita adanc in ochii tai si te-as ruga sa-ti dai jos masca. Nu cauta sa eviti privirea mea, nu cauta sa deschizi gura sa te aperi. Pentru ca am tacut destul… Da-ti jos masca ce-ai purtat-o atatia ani, cea cu care ne-ai inselat si te-ai afisat ca un sfant printre pacatosi. Pentru cata vreme vom inghiti toate predicile pe care le rostesti , dar pe care niciodata nu le implinesti? Cata vreme va trece pana mana ta se va intinde sa mangaie si sa ridice, in loc sa loveasca si sa ameninte? Am tacut destul, dar astazi vreau sa stau de vorba cu tine. Si aceasta pentru ca am asteptat de la tine fapte, nu vorbe goale! Spune-mi, cand ai dat ultimul tau ban din portofel unui sarac? Cand ai hranit ultima data o gura flamanda? Cand ai privit cu mila in jur, sa vezi lumea ce zace in durere, in intuneric? Cand ti-ai sacrificat timpul si comoditatea ta ca sa auzi strigatele de ajutor a celor in suferinta? Cand? Cand? Dar tu stai, ridici din umeri si astepti o minune. Dumnezeu ar realiza prin tine minuni, dar tu dai inapoi si fugi ca un las. Insa pentru a-i judeca pe ceilalti te consideri vrednic, sa propavaduiesti dragostea stii, dar, vai, tu esti sarac si gol pe dinauntru! Pentru bunastarea ta, pentru tine, dragul meu, te zbati in sudori, mergi pana si-ngenuchi prin ploi, ore si nopti, numai sa saruti icoane sfinte… Dar “mila voiesc, iar nu jertfa” spune Domnul. Ai timp de fotbal, de shopping, ai timp sa mergi la coafor, sa te uiti la telenovele, sa joci jocuri pe calculator, ai timp pentru fericirea ta. Insa lumea care are nevoie de tine se afla dupa usa indiferentei tale. Este usor sa arunci vina pe cel de langa pentru ce se intampla in societate, sa te prefaci ca esti crestin. Dar Dumnezeu nu o sa te intrebe de cate ori ai fost la biserica, de cate ori ai predicat sau de cate ori te-ai rugat. Ci a pus o lege simpla, dar greu de implinit: ” Iubeste-l pe aproapele tau ca pe tine insuti”. Si cand o vei face, abia atunci vei avea dreptul sa vorbesti de iubire, de mila si bunatate! Paseste, te rog, afara! Uita-te in jurul tau si nu mai sta nepasator. Vorbesc serios, iesi afara si s-ar putea sa gasesti ceva ce a fost dintotdeauna acolo, dar tu ai fost prea ocupat ca s-o vezi! Satui suntem toti de ipocrizia ta! Mie nu-mi ajung niste cuvinte si promisiuni aruncate la intamplare. Vrei ca lumea sa se schimbe? Schimba-te tu, mai intai!

Articol scris de: Luta Anca

sursa : http://misiunecrestinaucenicii.webs.com/

Oricărui om cu bun simţ îi vor place aceste cuvinte !
În final e scris :
Paseste, te rog, afara! Uita-te in jurul tau si nu mai sta nepasator. Vorbesc serios, iesi afara si s-ar putea sa gasesti ceva ce a fost dintotdeauna acolo, dar tu ai fost prea ocupat ca s-o vezi! Satui suntem toti de ipocrizia ta! Mie nu-mi ajung niste cuvinte si promisiuni aruncate la intamplare. Vrei ca lumea sa se schimbe? Schimba-te tu, mai intai!

Iată că ajungem la aceeaşi situaţie, în care se descrie perfect o REALITATE, dar nu se indică o CALE DE SCHIMBARE EFICIENTĂ !?
În acest caz particular, avem de-a face cu o iniţiativă lăudabilă privitor la soarta încarceraţilor şi a păturilor defavorizate, ceea ce este foarte frumos, dar NU SE ATACĂ ADEVĂRATA CAUZĂ A DEGRADĂRII UMANE care este SISTEMICĂ : nu se poate demonstra „că eşti bun” numai manifestând MILĂ ŞI COMPASIUNE, deoarece se formează astfel în timp o PĂTURĂ SOCIALĂ  CARE ÎNTINDE MÂNA la o altă pătură socială de OAMENI CU POSIBILITĂŢI MAJORE !!!
Deci avem de-a face cu o acţiune APARENT DE BUN SIMŢ, dar care produce EFECTE SOCIALE DEVASTANTE DE 2000 DE ANI şi care este întreţinută din IGNORANŢĂ sau CU BUNĂ ŞTIINŢĂ, DE APARTENENŢII LA CEA DE-A DOUA CATEGORIE !
Nu se vorbeşte nicăieri de DEMNITATEA UMANĂ, ce nu poate fi respectată fără ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE TRAI PRIN MIJLOACE PROPRII !?!?
Se zice „IEŞI AFARĂ ŞI VEI VEDEA!”… şi apoi ??? După ce „ai văzut”, ce faci ???
De văzut, văd toţi, numai că puţini şi PRICEP care este CAUZA şi, şi mai puţini au idee de CE TREBUIE FĂCUT şi UNDE TREBUIE AJUNS !?
Ca şi în alte situaţii de criză (vezi gazele de şist, Roşia Montana, Datoriile, Imoralitatea, etc.), CAUZA este SISTEMUL care de data asta favorizează DELINCVENŢA prin AMBIGUITATEA LEGILOR şi IMORALITATEA SISTEMULUI DE VALORI !… SISTEMUL trebuie combătut !!!… şi trebuie combătut PAŞNIC prin mijloacele puse la dispoziţie de acesta. Unii se TEM că aceste „condiţii” pot fi anulate de SISTEM , dar asta ar însemna o AUTO-DECREDIBILIZARE şi mai profundă a acestuia, grăbindu-i „soarta pecetluită” !!!

Mişcarea Dacia” are „ideile clare” de cum trebuie atacată CAUZA :

– Nu e suficient să ieşi în Piaţă pentru a opri EXPLOATAREA AURULUI la Roşia Montană, ci trebuie eliminată DEPENDENŢA DE AUR, care nu e altceva decât un MIJLOC DE ACUMULARE pentru unii şi de POLUARE pentru majoritate !
– Nu e suficient să combaţi exploatarea GAZELOR DE ŞIST, ci TREBUIE LĂSAT PĂMÂNTUL SĂ SE ODIHNEASCĂ, iar noi umanii, să CONSUMĂM MAI PUŢIN, în special prin ELIMINAREA ACTIVITĂŢILOR FUTILE şi prin CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, nu dedicată PROFITULUI , ci REDUCERII NECESARULUI DE ENERGIE.
– Nu e suficient să fi un „bun creştin milostiv” pentru a SCHIMBA LUMEA, ci trebuie DEMOLAT ACTUALUL SISTEM vechi de  milenii şi nu mi se pare că vreo ramură a creştinătăţii are aşa ceva în vedere !?… şi asta are iz de MANIPULARE MULTISECULARĂ … şi încă foarte subtilă !

Oricum, e foarte probabil că s-ar putea petrece aşa cum a scris şi autoarea :

Dar Dumnezeu nu o sa te intrebe de cate ori ai fost la biserica, de cate ori ai predicat sau de cate ori te-ai rugat. Ci a pus o lege simpla, dar greu de implinit: ” Iubeste-l pe aproapele tau ca pe tine insuti”.”

… şi adaug eu :

Ce ai FĂCUT ca să-mi faci pe plac ???

Sfânta Paraschiva

ottobre 14th, 2012 No Comments   Posted in Attualità

Încă o dată se verifică presupunerea că sărbătorile religioase creştine, se suprapun pe tradiţii pre-creştine. Asta nu înseamnă că suntem creştini dinainte de Cristos, ci că spiritualitatea arhaică s-a perpetuat, cu adăugiri şi cu pierderi pe care fiecare le poate interpreta în funcţie de propria conştiinţă/cunoaştere :

„Astfel, in folclorul romanesc, Sfanta Parascheva este asemanata cu Sfanta Vineri, o batrana respingatoare, dar care tinea post si avea un suflet mare, vindecandu-i de boli grave pe oameni, protejandu-i de fenomene meteorologice periculoase, iar pe copii aparandu-i impotriva deochiului.

Cei de la sate aprind focul in curte pentru a alunga spiritele rele, iar flacaii fac un fel de joc de artificii, aruncand cu faclii aprinse in aer.

Se spune ca in aceasta zi, daca frunzele copacilor se ingalbenesc si cad repede, va urma un an bogat in recolte.

Tot in aceasta zi, in multe zone ale tarii se organizeaza targuri de toamna cu produse din gospodaria taraneasca, iar ciobanii, dupa ce, dis-de-dimineata, verifica modul cum s-au odihnit oile, coboara de la munte cu carne, lapte si branzeturi. Daca oile au stat gramada toata noaptea e semn ca iarna va fi geroasa, iar daca acestea s-au odihnit rasfirate, iarna va fi blanda”

… mă întreb :
– cum de puteau CIOBANII să facă legătura între felul cum au dormit oile şi cum va fi iarna ?
– ce-i ăla DEOCHI ?
– ce semnificaţie are POSTUL ?
– ce semnificaţie are FOCUL ?
– care e legătura între căderea frunzelor într-o zi anume şi viitoarele RECOLTE ?
– etc.

Bineînţeles că o EXPLICAŢIE există, numai că nimeni nu o poate da, deoarece se pare că oamenii au pierdut între timp ADEVĂRATA CUNOAŞTERE !


QR Code Business Card