QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
GLOBALISM

Febbraio 5th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„Designul “global” care rescrie parametrii conceptului de familie și sex de apartenență (pardon, “gender”), care ne vrea nomazi, fără rădăcini și amestecaţi, fără patrie, fără frontiere și fără identitate, este un proiect dorit, finanțat, promovat de Capitalismul Terminal și de Capitalul Financiar Liberal-Libertarian (care văd în Marxismul Cultural și evoluțiile sale numit Globalism sau Mondialism, o cârjă solidă) pentru a acționa fără piedici, fără amestec, fără opoziție organizată și fără obstacole care ar putea să-l încetinească, să-l împiedice sau amortizeze.
 

Omul trebuie să fie funcțional cu Bunurile și Capitalul (de aici prevalenţa Economicului asupra Politicului): lichid, “fără frontiere” și Consumator; Singur, Apatrid și, prin urmare, Impotenți și Neajutorați.”

Este posibil ca imaginea să conţină: text

Il disegno “global” che riscrive i parametri del concetto di famiglia e di sesso d’appartenenza (pardon “genere”), che ci vuole nomadi, senza radici e mescolati, senza patria, senza frontiere e senza identità è un progetto auspicato, finanziato e portato avanti dal capitalismo terminale e dal capitale finanziario liberal-liberista (che vedono nel marxismo culturale e nelle sue evoluzioni chiamate globalismo o mondialismo una solida stampella) allo scopo di agire senza disturbi, senza ingerenze, senza opposizioni organizzate e senza ostacoli che potrebbero rallentarlo, ostacolarlo e amortizzarlo.

L’uomo deve essere funzionale alle merci e al capitale (da qui la scavalcata dell’economico sul politico): liquido, “no-border” e consumatore; solo, apolide e quindi impotente e indifeso.

Weltanschauung Italia

Videoconferinţa Mişcării Dacia din 31.10.2018

Novembre 1st, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia