QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Despre GUVERNUL MONDIAL

Gennaio 17th, 2015 No Comments   Posted in Politica romena

AAA

Că există nişte PĂPUŞARI care hotărăsc soarta omenirii, este evident!
Problema, este că Lumea nu merge bine, deci PĂPUŞARII nu demonstrează că au acţionat cum trebuie.
Este de asemenea evident, că aceştia au cultivat SCLAVAGISMUL de mii de ani, pentru a-şi asigura INTERESUL DE GRUP RESTRÂNS, în dauna INTERESULUI GENERAL.
Cum altfel s-ar explica degradarea sistemelor de educaţie şi sănătate, în condiţiile în care datorită cuceririlor ştiinţei şi tehnicii, acestea ar fi trebuit să facă un important salt calitativ?
Cum altfel s-ar explica degradarea ambientului, epuizarea logaritmică a resurselor şi adâncirea diferenţelor în distribuirea acestora?
Cum se mai poate susţine CREŞTEREA NESUSTENABILĂ, trâmbiţată de politicienii aflaţi în slujba SISTEMULUI?
Cum se mai poate susţine GLOBALIZAREA, când EFECTELE COLATERALE ale acesteia (emigraţie, neocolonialism, epuizarea resurselor vitale, terorism de stat, etc.) împing omenirea spre EXTINCŢIE ÎN MASĂ?
Cum de mai este promovată STRATEGIA TENSIUNII, după sloganul DEZBINĂ ŞI STĂPÂNEŞTE?
Cum de primează încă DEGRADAREA AMBIENTULUI pentru obţinerea PROFITULUI, când EFECTELE COLATERALE sunt atât de evidente?
CONCLUZIA este simplă: GUVERNUL MONDIAL (să-l numim aşa) ori este incapabil să ocupe locul pe care se află, ori şi-a propus să DEGENEREZE şi să DIMINUEZE populaţia terestră!!!
Cuceririle ştiinţei şi tehnicii fac necesară o FORŢĂ DE MUNCĂ tot mai mică, deoarece MUNCA OAMENILOR este tot mai mult înlocuită de MUNCA „MAŞINILOR”. Deci, MASA DE SCLAVI necesară SISTEMULUI, este tot mai mică. Iată motivul pentru care este subminat sistemul de educaţie şi sănătate!
Prin EDUCAŢIE CU OPORTUNITĂŢI EGALE, omenirea ar fi capabilă să progreseze intelectual, cu beneficii directe asupra CONSERVĂRII AMBIENTULUI NATURAL, fără a fi necesară o SCĂDERE NUMERICĂ A LOCUITORILOR, dar ar asigura şi o CONŞTIENTIZARE/DEŞTEPTARE ce ar demola actualul SISTEM, cu PĂPUŞARI cu tot!
Prin asigurarea paritară a SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI, s-ar garanta evoluţia speciei omeneşti, care astăzi este metodic subminată!?
Este evident că NIMIC NU POATE CREŞTE LA NESFÂRŞIT, deci nici ECONOMIA, şi nici POPULAŢIA, dar asta nu înseamnă că trebuie ca cineva să provoace războaie, epidemii, să otrăvească hrana cu OGM şi produse chimice toxice, să distrugă ambientul, să epuizeze resursele vitale, etc., deoarece asta ar indica prezenţa unor GRAVE AFECŢIUNI PSIHIATRICE!? Nu ar fi pentru prima oară că cei cu „sânge albastru” ar demonstra aşa ceva, şi cu atât mai de neînţeles, este afecţiunea unor contemporani pentru MONARHISM!?!?
MIŞCAREA DACIA porneşte de la ideea că PROBLEMELE LUMII există şi că trebuiesc CONŞTIENTIZATE, deoarece prima măsură pentru a îndrepta RĂUL, este RECUNOAŞTEREA sa!!!
PRINCIPIILE MIŞCĂRII DACIA ţin cont de aceste PROBLEME şi proiectează OBIECTIVE PAŞNICE, NON-VIOLENTE pentru remedierea lor. Se poate imagina şi proiecta O NOUĂ LUME, a OPORTUNITĂŢILOR EGALE, în care bineînţeles că soarta omenirii, să fie încredinţată COMPETENŢILOR, ci nu pe principii de EREDITATE.
Şi noi vorbim de O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, dar avem în vedere alte PRINCIPII pentru aşa ceva!!!
Omenirea a fost condusă până în prezent de o ELITĂ INDIVIDUALISTĂ ŞI MATERIALISTĂ, iar noi la MIŞCAREA DACIA proiectăm O NOUĂ LUME care să fie condusă de o ELITĂ ALTRUISTĂ ŞI SPIRITUALĂ!
Pământul este un adevărat ORGANISM, dar în viziunea noastră şi nu numai, acesta are ORGANE, care sunt NAŢIUNILE, fiecare cu TRADIŢIILE, CULTURA, OBICEIURILE lor, motiv pentru care ne declarăm NAŢIONALIŞTI.
NAŢIONALISMUL SĂNĂTOS este viitorul omenirii!… acel NAŢIONALISM, care NU se bazează pe anihilarea IDENTITĂŢII NAŢIONALE a unor naţiuni. Noi suntem adepţii conceptului de UNITATE ÎN DIVERSITATE, spre deosebire de GLOBALIZATORI, care militează pentru UNITATE PRIN DEZNAŢIONALIZARE!
Evident că actualilor GUVERNANŢI MONDIALI OBSCURI, nu le-ar conveni PIERDEREA PRIVILEGIILOR MULTIMILENARE, dar în momentul de faţă nu mai există SOLUŢII DE COMPROMIS!
CONŞTIENTIZAREA a atins un astfel de nivel, chiar dacă nesesizat încă de „majoritatea democratică”, încât LEGILE NATURALE îşi vor face datoria: TOTUL NAŞTE, CREŞTE ŞI… MOARE!… inclusiv actualul SISTEM MATERIALIST-SCLAVAGIST!

SCURTĂ ANALIZĂ… INTER-ELECTORALĂ

Novembre 10th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Cu prilejul celor două turnuri electorale pentru Prezidenţiale, se confirmă nocivitatea PARTIDISMULUI în forma în care este practicat şi a SISTEMULUI ELECTORAL aşa-zis democratic, consfinţit de legile actuale.
Asistăm pe zi ce trece la DIVIZAREA NAŢIEI, ajungându-se la SEMĂNAREA URII între cetăţeni, ba chiar şi între REGIUNILE ISTORICE, sau între românii „de acasă” şi cei din diaspora!?
Toate astea conduc la SLĂBIREA COEZIUNII NAŢIONALE, oferind DUŞMANILOR care ne împresurează, ocazia de a-şi desăvârşi OPERA DE DEZAGREGARE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
O vorbă românească spune: „când doi se ceartă, al treilea profită!”
Situaţia este chiar hilară, deoarece indiferent cine va câştiga postul de Preşedinte, va fi sigur reprezentant al aceleiaşi entităţi malefice: ACTUALUL SISTEM SOCIO-ECONOMIC!?!?
MIŞCAREA DACIA va continua să promoveze VOTUL NUL, deoarece cunoaştem acest ADEVĂR şi nu acceptăm „teoria răului minor”! Dacă am face-o, am contribui la supravieţuirea acestui SISTEM SCLAVAGIST!

Această situaţie nu este luată în seamă de nicio organizaţie a societăţii civile, sau partid actual, asumându-şi astfel IMENSE RESPONSABILITĂŢI PENTRU VIITORUL PATRIEI!
MIŞCAREA DACIA are printre PRINCIPII un nou SISTEM ELECTORAL şi măsuri pentru transformarea CONFRUNTĂRII PARTIDICE în eficiente forme de DEZBATERE DIALECTICĂ, în cadrul conceptului de DEMOCRAŢIE DIRECTĂ.
Limitarea alegerilor la NIVEL LOCAL (10.000 – 100.000 cetăţeni), va elimina confruntarea violentă de azi la nivel naţional.
La nivel local, DEZBATEREA POLITICĂ este mult mai eficientă şi limitată în timp, amortizarea tensiunilor determinate de variate opinii, fiind favorizată de numerele mici şi teritorialitatea reprezentanţilor locali, conlocuirea pacifică fiind mult mai uşor de realizat.
Prin implementarea DEMOCRAŢIEI DIRECTE, se asigură participarea la DEZBATERI strict pe bază de COMPETENŢĂ, deoarece actualul sistem aşa-zis democratic, pune în aceeaşi oală un analfabet şi un cercetător ştiinţific, ceea ce este NENATURAL! … nu poţi amesteca la numărătoare mere cu pere, fără a greşi rezultatul!
Poate ar fi momentul să cuantificăm GREUTATEA VOTULUI în funcţie de COMPETENŢĂ şi FEEDBACK!?!?… vom analiza această chestiune în dezbaterile viitoare ale Mişcării Dacia.

”CA O CÁNDELĂ”

Dicembre 15th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Ca să „vizualizez” diferenţa substanţială dintre ACTUALA PARADIGMĂ şi NOUA PARADIGMĂ pe care încercăm s-o proiectăm noi la „MIŞCAREA DACIA”, o să apelez ca conceptul de CÁNDELĂ :

CÁNDELA „ideală” este aceea care cuprinde numai ULEI. Realitatea este că uleiul este „rar” şi atunci, se umple vasul contenitor cu mai multă, sau mai puţină apă, în funcţie de posibilităţi. Aceasta se separă la fund, uleiul rămânând la suprafaţă, atâta cât e suficient pentru a înmuia FITILUL, purtător de FLACĂRĂ-LUMINĂ.

Tot aşa, SOCIETATEA OMENEASCĂ este alcătuită din „ulei şi apă”, în proporţii variabile de la naţie la naţie, în funcţie de „posibilităţi”. Desigur că există diverse calităţi de „ulei”, care influenţează calitatea ILUMINĂRII !

În actuala paradigmă, SISTEMUL, prin „grija” FORŢELOR OCULTE care guvernează Lumea, răspândesc ILUZIA că vasul ar fi plin numai cu ulei, convingând APA CHIOARĂ că e ULEI, inventând un „concept ajutător” numit… DEMOCRAŢIE.

IDEAL, ar fi ca să avem în Societatea Omenească 100/100 ULEI, dar REALITATEA nu este aşa, iar APA „NU ARDE” … NU FACE LUMINĂ!… e greu de suportat ideea, de către MAJORITATE, dar acesta este ADEVĂRUL!… iar LUCRURILE BUNE se bazează exclusiv pe ADEVĂR!!!
MINCIUNA produce ILUZII DEŞARTE, deci e mai bine să CONSTRUIM PE BAZĂ DE ADEVĂR.
PROMOVAREA ADEVĂRULUI este diferenţa fundamentală între ACTUALA PARADIGMĂ şi NOUA PARADIGMĂ !!!
Repet un concept al Mişcării Dacia care spune că Societatea Omenească este precum o ARMATĂ, fiind alcătuită din OŞTENI şi OFIŢERI.
Pentru ca această „armată” să fie „victorioasă”, trebuie să avem OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT, iar dacă se asigură OŞTENILOR „un baston de mareşal” în desagă, cu atât mai bine pentru „soarta luptei”… este ceea ce vrea MIŞCAREA DACIA : să organizeze societatea omenească pe criterii de COMPETENŢĂ şi să asigure OPORTUNITĂŢI EGALE tuturor!
Mai sunt şi alţii care vorbesc de MERITOCRAŢIE, dar numai MIŞCAREA DACIA vorbeşte şi de OPORTUNITĂŢI EGALE!
Mai sunt şi alţii care vorbesc de OPORTUNITĂŢI EGALE, dar nu vorbesc de MERITOCRAŢIE!
Şi ca să fim bine înţeleşi, MIŞCAREA DACIA nu se proclamă o „MASĂ DE COMPETENŢI”, ci pur şi simplu, îi caută, pentru a le oferi SPRIJIN, asigurându-se că aceşti COMPETENŢI nu vor „deraia” spre AUTORITARISM!
Nu spunem nimic „revoltător”, ci doar facem referire la INTELIGENŢA POPULARĂ : 
„Omul potrivit la locul potrivit!”
„Să ne vedem lungul nasului!”
„Să ne întindem cât ne este plapuma!”
„Să nu facem din ţănţar , armăsar!”
„Minciuna are picioare scurte!”… nu ajunge departe !
samd.
(vezi PROVERBE ŞI ZICĂTORI RUMÂNEŞTI, care guvernează SPIRITUL acestui popor de MILENII !).

 

 

ADDENDUM (ADĂUGIRE)

Nu fără profunde semnificaţii, este etimologia cuvântului CÀNDELĂ :

„CÁNDELĂ, candele, s. f. 1. Lampă cu ulei, care se pune la icoane sau la morminte sau care servea, în trecut, la iluminat. 2. Unitate de măsură pentru calcularea intensității unui izvor de lumină. 3. Stâlp rotund de lemn, întrebuințat pentru susținerea bolților unui tunel până la turnarea betonului. – Din sl. kanŭdilo sau ngr. kandíla, (2) din fr. candela.”  (DEX)

Slavii nu puteau să ne aducă CANDELĂ, deoarece din aceeaşi familie face parte : CANDELABRU şi POLICANDRU cu clare origini clare greco-latine şi care nu se regăsesc la slavi, fiind elemente de „cultură superioară”. Slavii au preluat acest cuvânt din greco-latină (cro. luster, bg. polilei, rus. liustra, fr. lustre, rom lustră, ita. lampadario, gr. polyélaios, etc.) Apropos de LAMPA, şi acesta a fost preluat de SLAVI şi GERMANICI din ROMANO-GRECE, deoarece situaţia inversă ar fi de tot râsul !… cu toate astea, LINGVIŞTII noştri nu se dau în lături de a fi RIDICOLI :

LÁMPĂ, lămpi, s. f. Aparat ori dispozitiv care produce lumină prin arderea unui combustibil sau cu ajutorul curentului electric. ◊ Lampă fulger = blitz. Lampă cu halogen = lampă cu incandescență în balonul căreia se introduce un amestec de gaze inerte care conține halogeni, în scopul măririi duratei de funcționare și a strălucirii. Lampă de radio = tub electronic. Lampă de sudat (sau de lipit) = aparat care produce o flacără foarte puternică, necesară în operația de lipire a unor piese metalice. – Din germ. Lampe, rus. lampa, fr. lampe.
Sursa: DEX ’98 (1998)

„CANDELÁBRU, candelabre, s. n. Suport cu mai multe brațe (bogat ornamentat), pentru lumânări sau becuri electrice; policandru. – Din fr. candélabre, lat. candelabrum.” (DEX)

„POLICÁNDRU, policandre, s. n. Candelabru cu mai multe brațe. – Din ngr. polikándelon.
 Sursa: DEX ’98 (1998) ”

Încă o dovadă că nu numai ISTORIA trebuie rescrisă, ci şi DICŢIONARELE!!!

PORTALUL Mişcării Dacia

Ottobre 31st, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

De câteva zile, s-a deschis PORTALUL Mişcării Dacia la adresa http://www.miscareadacia.ro !

sigla md

Cineva ar putea spune : ei şi ?
Acestora le voi răspunde că „Mişcarea Dacia” are ceea ce niciun partid românesc nu are !?
Numai PARTIDUL PIRAT mai are ceva denumit PORTAL, dar de fapt este un BLOG , mult mai puţin COMPLEX şi LIMITAT PENTRU DEZVOLTĂRI, decât un adevărat PORTAL, precum avem noi.
Unii vor spune : ei şi ?
Păi cum să pretinzi tu partid românesc (şi nu numai) că eşti DEMOCRATIC, dacă NU DAI VOCE „BOBORULUI” ???
PORTALUL Mişcării Dacia dă posibilitatea membrilor săi, să-şi expună IDEILE şi să PARTICIPE la stabilirea TACTICII şi STRATEGIEI… bineînţeles că o vor face pornind de la PREMISA împărtăşirii chiar şi parţiale a PRINCIPIILOR şi OBIECTIVELOR şi a intenţiei manifestate, de a CONTRIBUI la cauza Mişcării Dacia. În urma INFORMĂRII din documentele noastre elaborate pe parcursul a mai bine de 4 ani şi a DEZBATERILOR pe FORUM, unul poate să decidă dacă va vota  sau nu, Mişcarea Dacia, atunci când aceasta îi va cere votul !… vi se pare puţin ?
Dacă urmărim ACTIVITATEA PE NET  a „partidelor tradiţionale” ce-şi împart puterea politică în România, vom observa că se limitează la MESAJE UNIDIRECŢIONALE, DE LA „CENTRU” SPRE „PERIFERIE”, fără să se dea posibilitatea INTERACŢIUNII cu membrii !? Această „interacţiune” se restrânge la raportul „baroni-plebe”, rezolvat cu regularitate de „câţiva mici şi-o bere”, sau alte „atenţii electorale” !?
Unii ar putea să spună : ei şi ?… la voi pe FORUM sunt „o mână de oameni”, care nu reprezintă nicidecum MAJORITATEA DEMOCRATICĂ !
Este foarte adevărat, dar se uită că noi nu vorbim de DEMOCRAŢIE „ca restul lumii”, ci de o DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ.
Asta se rezumă în puţine cuvinte, la a PARTICIPA DACĂ VREI şi dacă ai COMPETENŢE !… că de aia vorbim noi de PLATFORME LIQUID FEEDBACK, un fel de MECANISM DE PARTICIPARE ŞI SELECŢIE ŞTIINŢIFIC. Pe scurt, unul PROPUNE, iar dacă propunerea este ÎMPĂRTĂŞITĂ ca fiind lucrarea unui COMPETENT, eventual ÎMBOGÂŢITĂ PRIN CONTRIBUŢIA ALTOR COMPETENŢI, „se ridică spre nivelul de guvernare”, iar dacă nu… NU !
Noi avem chiar un „element de unicitate” apropos de COMPETENŢĂ, prevăzând chiar şi ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ÎN MOD COMPUTERIZAT de la un anumit nivel în sus… că „omul e supus greşelii”, mai mult ca o „maşină bine programată” !… se cunoaşte deja SUPERIORITATEA ROBOŢILOR FAŢĂ DE OM în anumite domenii.

Noi ştim că „lupta” noastră este aproape imposibilă, dar numai … aproape !
Noi ştim că SISTEMUL este mult mai puternic decât îşi imaginează unii „protestatari” !
Avem însă convingerea că ceea ce facem este în interesul BINELUI şi că nu putem fi doar SPECTATORI ai unei adevărate DRAME !
Avem CAPACITATEA şi OBLIGAŢIA de a „schimba scenariul” !
Eu unul, nu aş vrea ca urmaşii mei să poată spune batjocoritor : TU UNDE ERAI !? Voi ?

 

MERITOCRAŢIA

Ottobre 13th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Am fost „bombardat” în ultimul timp de către aderenţi ai Mişcării Dacia, cu semnalări ale apariţiei unei MIŞCĂRI MERITOCRATE, , probabil în perspectiva unei COLABORĂRI (!?) , ideată de PRIMO LAURENŢIU, care o promovează în spaţiul virtual, inclusiv la NAŞUL.TV , la propria televiziune online şi pe blogul http://meritocratia.ro/ .

Am avut răbdarea să urmăresc filmuleţul de mai sus şi am intrat pe blogul menţionat, pentru a pricepe „fenomenul”, mai ales că şi noi avem printre PRINCIPII la loc de frunte PROMOVAREA COMPETENŢEI, ceea ce în mare măsură este acelaşi lucru.
Primo Laurenţiu, a scris chiar o carte intitulată „MERITOCRAŢIA –  SFÂRŞITUL DEMOCRAŢIEI” (ceea ce seamănă un pic cu ceea ce zicem şi noi la Mişcarea Dacia), prezentată astfel :
Descriere
O carte socanta… o carte care va juca probabil in istorie un rol asemanator cu cel jucat de ‘Capitalul’ lui Marx – va duce probabil la miscari sociale si va reusi in cele din urma sa schimbe cursul istoriei. Sper ca aceasta carte va reusi sa schimbe lumea in care traim intr-o lume mai buna, mai dreapta, mai frumoasa. (Profesor Vasile Ion)
Prima impresie a fost aceea ce a recunoaşte în MIŞCAREA MERITOCRATĂ, o mai veche MIŞCARE TEHNOCRATĂ :.. dacă greşesc, voi fi adus pe calea adevărului !? Ambele „formaturi” se declară ANTI-SISTEM, fără a pune însă în discuţie CAPITALISMUL, ci doar LIDESHIP-UL şi mai nou DEMOCRAŢIA !? Se ştie că definiţia conceptului de ANTI-SISTEM, noi o dăm altfel, dar iată ce am descoperit la MIŞCAREA MERITOCRATICĂ  de pe blog :
1. O prezentare video a unei luări de poziţie apropos de MERITOCRAŢIE a lui Ben Bernanke – preşedinte Federal Reserve.
2. „Candidatul la alegerile prezidentiale din partea Fundatiei Primo va fi DESEMNAT prin vot liber exprimat de catre membri fundatiei. Propunerile de candidati pot fi facute doar de catre fondator, Laurentiu Primo”.
… şi din filmuleţ :
1. Mişcarea Meritocratică doreşte implementarea PEDEPSEI CU MOARTEA !?!?
2. Bilderbergii ar fi „NIŞTE PROŞTI” !?!? … asta pentru a sugera probabil că tot nişte proşti ar putea face ce fac ei ???
3. Primo Laurenţiu a scris SINGUR o CONSTITUŢIE, deşi noi am repetat că această „scriere”, se poate realiza NUMAI de un COLECTIV DE CONSTITUŢIONALIŞTI ŞI ALŢI REPREZENTANŢI AI SOCIETĂŢII, datorită COMPLEXITĂŢII deosebite a unui asemenea demers. De fapt, au mai încercat şi alţii să scrie o CONSTITUŢIE A CETĂŢENILOR, fiind la fel de „duşi cu pluta”, deoarece in primis, trebuiesc stabilite PRINCIPIILE unei NOI CONSTITUŢII şi doar în FINAL se poate imagina o RESCRIERE  a acestui ACT FUNDAMENTAL AL UNUI STAT , bineînţeles în urma constituirii unei ADUNĂRI CONSTITUANTE şi a desfăşurării unui REFERENDUM NAŢIONAL !!!
4. Primo ne sugerează că a primit recent INFORMAŢII REZERVATE de la PERSOANE INNOMINABILE, cum că se va opri GULFSTREAM-ul şi că asta ar duce la o NOUĂ ERĂ GLACIALĂ în scurt timp !?!?… îmi vine să-l întreb, de ce mai pierde timp cu MERITOCRAŢIA !?!?… ca să nu-i mai zic ceva despre filmuleţe de acum 7 (şapte) ani, care „dezvăluie” acest „secret”, după cum se poate constata pe youtube !?!?
 5 Ca să nu mai pierd timp, mai amintesc d-lui Primo, că o creştere cu 7 m a nivelului oceanului planetar, nu va conduce la acoperirea a 7 etaje ale hotelului preferat, deoarece : sigur hotelul e cu ceva metrii deasupra nivelului mării, parterul hotelurilor are de regulă peste 4 m, iar un etaj e mai înalt de o juma de metru !

Multe ar mai fi de spus, dar e suficient să spunem ceea ce am mai spus… din păcate : NU AVEM CU CINE !!!
Este însă ciudat, că astfel de „personaje” găsesc CALEA MEDIATIZĂRII, iar noi NU !?… o explicaţie există, dar puţini o pricep ! Noi pricepem şi mai ştim că atunci când vom APĂREA, pre mulţi o să popim !!!