Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
LARGI AUTONOMII LOCALE

Maggio 9th, 2016 No Comments   Posted in Politica romena

Acesta este un element esenţial al proiectului MIŞCĂRII DACIA pentru O NOUĂ LUME, izvorât din SPIRITUL ANCESTRAL al locuitorilor spaţiului carpato-dunăreano-pontic, care ne-a asigurat stabilitatea şi continuitatea.
Acest PRINCIPIU este strâns legat de alte principii privitoare la: AUTARHIE, UN NOU CONCEPT DE HABITAT, ELIMINAREA MOŞTENIRII, DESFIINŢAREA ACTUALULUI CONCEPT DE PROPRIETATE (ce este înlocuit de cele două forme: INDIVIZĂ şi INDIVIDUALĂ), GRILA DE SALARIZARE, CONDUCEREA COLECTIVĂ, MERITOCRAŢIA, ARMONIA CU NATURA, DESCREŞTEREA FERICITĂ, REFORMA JUSTIŢIEI, SUVERANITATEA NAŢIONALĂ şi mai ales, OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE.
Pentru COORDONAREA CENTRALIZATĂ, se impune un STAT PUTERNIC, NEPROPRIETAR, ci doar ADMINISTRATOR SUPREM AL INTERESULUI OBŞTESC.

A. OBŞTILE SĂTEŞTI
TRIBURILE geto-dacilor au format Uniuni în faza prestatală, ajungând la maxima extensiune în vremea lui Burebista şi au constituit forma primordială de organizare socio-economică ce era caracterizată de PROPRIETATEA INDIVIZĂ şi de LEGEA PĂMÂNTULUI.
După slăbirea/desfiinţarea/deturnarea formelor prestatale geto-dace, determinată de cucerirea romană şi invazia migratorilor astfel favorizată, populaţia autohtonă s-a grupat în ceea ce vor fi cunoscute ca OBŞTI SĂTEŞTI, pe modelul TRIBURILOR, ce au stat la baza formării prin comasare, a statelor feudale şi au existat ca atare, rezistând presiunilor feudalilor până la începutul secolului al XIX-lea, când începe „demontarea” SISTEMULUI OBŞTESC prin contribuţia decisivă a unei clase conducătoare hrăpăreţe şi de cele mai multe ori, alogene.
Aşa cum am menţionat, OBŞTEA SĂTEASCĂ era bazată pe PROPRIETATEA INDIVIZĂ asupra întregului său teritoriu şi pe PROPRIETATEA INDIVIDUALĂ asupra propriei gospodării, ambele NEÎNSTRĂINABILE.
Administrarea obştei se făcea în conformitate cu LEGEA PĂMÂNTULUI, cunoscută mai târziu ca LEGEA VALAHĂ şi era atribuţia SFATULUI BĂTRÂNILOR/ MOŞILOR / BUNILOR / ÎNŢELEPŢILOR, care desemna periodic şi un LIDER REPREZENTATIV, în persoana CNEAZULUI/JUDELUI, care asigura raportul cu celelalte obşti, sau ulterior, cu statul.
OBŞTILE asigurau propriilor locuitori tot necesarul existenţei, în modalitatea etică ce rezulta din CONDUCEREA COLECTIVĂ şi participau la DIVIZIUNEA MUNCII şi la APĂRAREA COMUNĂ în cadrul statelor de apartenenţă.

B. COMUNITATEA / ŞCOALA PITAGOREICĂ
MIŞCAREA DACIA se inspiră masiv pentru proiectul său, şi de la COMUNITATEA PITAGOREICĂ, ce avea caracteristici asemănătoare cu cele ale comunităţilor geto-dace (vezi Agatârşii) din sec.VI-V î.C. (nu aveau sclavi, proprietatea era indiviză, copii erau crescuţi în comun, femeile erau egale bărbatului fără legături familiare, cântau slujbele religioase, practicau Culturi Solare, samd.) Trebuie să ţinem cont de afirmaţia marelui filosof iluminat, care spunea că „la geţi, nu trebuie să te duci să-i înveţi, ci pentru a învăţa”. De menţionat este şi legătura dintre ZAMOLXE şi PITAGORA, ce nu putea fi de SCLAV-STĂPÂN, deoarece în comunitatea filosofului nu existau sclavi. Apoi, după Herodot, Zamolxe ar fi trăit cu mult înaintea lui Pitagora. Locul de baştină al lui Pitagora era insula SAMOS, în plin areal proto-tracic, unde se divinizau ZEITĂŢI TRACICE precum ORFEU, DIONIS, PERSEFONA, etc. şi de unde filosoful a plecat/fugit spre MAGNA GRECIA din sudul peninsulei italice (Crotona 530 î.C.), unde a fondat COMUNITATEA/ŞCOALA PITAGOREICĂ, cu puternic caracter spiritual şi etic.

C. FALANSTERUL
COMUNITATEA PITAGOREICĂ a constituit un model şi pentru FALANSTERELE ideate de CHARLES FOURIER la începutul sec. al XIX-lea, concepute ca MODEL URBAN, în condiţiile declanşării REVOLUŢIEI INDUSTRIALE. În această formă de organizare socio-economică, se practica cu largă anticipaţie, ziua de muncă de 8 ore, salarizare echitabilă, egalitatea femeii cu bărbatul, dreptul egal la instrucţie şi la învăţământ, condiţii civilizate la locul de muncă etc. O poziţie ce este împărtăşită de MIŞCAREA DACIA, era aceea a lui LA BABEUF, care susţinea că „proprietatea privată trebuie „suprimată”, iar creaţiile mâinii şi creierului uman trebuie socializate pentru a curma suferinţa.”
Trebuie menţionat aici FALANSTERUL DE LA SCĂIENI-PRAHOVA, existent între 1835 şi 1836 (al doilea în ordine temporală după cel de la Conde-sur-Vesgres – 1833-1835), din iniţiativa lui TEODOR DIAMANT, la întoarcerea de la studiile de matematică la Munchen și la Paris, unde a fost discipolul lui Charles Fourier. În 1833 la SCĂIENI, au fost eliberaţi din ROBIE/SCLAVIE primii ţigani, înainte de reglementarea din 1855-1856 a lui Barbu Ştirbei.

D. VENUS PROJECT
Jacque Fresco a pus bazele PROIECTULUI VENUS, care se poate aplica la nivel de COMUNITATE, extins rapid la nivel NAŢIONAL, iar în momentul mondializării NOII PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, şi la nivel GLOBAL.

Din SINTEZA acestor 4 MODELE şi ţinând cont de actualele CONJUNCTURI şi de cele previzibile pentru viitorul apropiat, MIŞCAREA DACIA proiectează O NOUĂ LUME, în care Naţiunea să fie alcătuită din COMUNITĂŢI CU LARGI AUTONOMII, cu diverse OCUPAŢII DE BAZĂ, care să fie COORDONATE / INTERCONECTATE de către un STAT PUTERNIC, singurul în măsură să asigure o REDISTRIBUIRE ETICĂ A RESURSELOR, condus MERITOCRATIC, punând pe primul loc RAŢIUNEA şi VALORIFICAREA MAXIMĂ A POTENŢIALULUI CREATOR AL CETĂŢENILOR.
Acest PROIECT are un caracter PLASTIC, putând şi trebuind să fie ACTUALIZAT permanent, în funcţie de CONJUNCTURILE VARIABILE şi implică o adevărată REVOLUŢIE în toate domeniile de activitate, inclusiv în recalificarea şi redistribuirea populaţiei în teritoriu, precum şi la nivel de TACTICI ŞI STRATEGII NAŢIONALE.
ROMÂNIA poate fi „vârful de lance” al unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE!
Ω NOUĂ LUME ESTE POSIBILĂ!bunicul

DACISMUL… MIŞCĂRII DACIA

Maggio 5th, 2016 No Comments   Posted in Attualità

 

Cei mai mulţi aderenţi la MIŞCAREA DACIA trăiesc cu impresia că noi am face parte din categoria DACIŞTILOR, DACOMANILOR, DACOPAŢILOR, DACOLOGILOR, etc., ceea ce este greşit!
Noi ne numim MIŞCAREA DACIA, ci nu MIŞCAREA DACILOR!
Voci autorizate, ne reproşează chiar că ar trebui să ne raportăm la GEŢI, ci nu la DACI şi au dreptate în felul lor, deşi, repet, nu POPULAŢIA reprezintă INTERESUL nostru, ci SPIRITUL… TERITORIUL… STATUL!!!
Iată pe scurt, câteva motive pentru care ne numim MIŞCAREA DACIA şi câteva consideraţii despre DACISM:

1. DACIA, este numele statului INDEPENDENT şi SUVERAN, slăbit, cucerit şi destrămat de către IMPERIUL ROMAN, acum aproape 2000 de ani.
A fost ultima formă statală ce a avut acest STATUT, iar noi „tânjim” să REDEVENIM astfel, după 2000 de ani de SCLAVIE!
MIŞCAREA DACIA proiectează un STAT PUTERNIC, INDEPENDENT ŞI SUVERAN în arealul carpato-dunăreano-pontic, în care să se afirme O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, aşa cum nimeni nu a mai proiectat pe la noi, dar care are PUNCTE DE REFERINŢĂ IMPORTANTE la alţii „mai deştepţi ca noi”, ce pot fi identificaţi din materialele noastre de SUSŢINERE IDEOLOGICĂ.
Această NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ nu va păstra NIMIC din actuala, ba chiar va avea diverse „elemente” din TRECUTUL nostru, aşa cum oricine va putea constata din PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIA!?
Iată o primă justificare a numelui mişcării!

2. MIŞCAREA DACIA respinge categoric IUDEO-CREŞTINISMUL şi în mod special, teoria potrivit căreia DACII AR FI FOST CREŞTINI, ÎNAINTE DE CRISTOS, cum afirmă diverşi IGNORANŢI „DACI CREŞTINI”!?
DOVEZI ale faptului că ne tragem dintr-o populaţie ce avea un CULT SOLAR, GNOSTIC, sunt, şi nu o să stau aici să rememorez! Deci, mai degrabă invităm pe toată lumea, inclusiv PRELAŢII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, să redescopere ZAMOLXIANISMUL, strâns integrat cu MITRAISMUL şi alte CULTURI SOLARE şi GNOSTICE!
Fără îndoială că TRADIŢIILE POPULARE sunt in majoritate precrestine. Asadar sarbatoarea crestina a fost cea care s-a suprapus peste traditiile populare, si nu invers. Că ne/le place sau nu, ele fac parte din bagajul identitar al poporului roman.
IUDEO-CREŞTINISMUL este o „făcătură” a unuia pe nume PAUL, fost GNOSTIC, ce a creat o nouă RELIGIE cu scopul de a demola puterea IMPERIULUI ROMAN, ceea ce i-a şi reuşit!
IUDEO-CREŞTINISMUL este un „amestec mecanic” al IUDAISMULUI cu MITRAISMUL, acesta din urmă fiind COPIAT ÎN FORMĂ, DAR ANIHILAT ÎN FOND!… a rămas o RELIGIE ABRAHAMICĂ, MATERIALISTĂ, suport al unei PARADIGME MASTER-SLAVE, la fel ca IUDAISMUL şi ISLAMUL de mai târziu. Toate trei RELIGII MAJORE au deci un FOND SEMITIC., ABRAHAM fiind prezent în toate trei, cu celebrul şi de neînţeles (pentru oamenii normali) îndemn de a-şi demonstra CREDINŢA către „DUMNEZEUL DIN AFARA INFINITULUI”, prin uciderea propriului fiu!?!? Nemernicul de SATANA, ar fi încercat să salveze progenitura, dar a fost „gonit cu pietre” de trei ori!?
Se impune o meditaţie serioasă asupra întrebării:
CINE a fost BUN şi cine a fost RĂU?
Voi în locul lui ABRAHAM, ce aţi fi făcut???
În funcţie de răspuns, pretind că pot afirma cu certitudine cine e IDIOT şi cine NU!
Apoi, meditaţi şi asupra PĂCATULUI PRIMORDIAL şi decideţi dacă CUNOAŞTEREA BINELUI ŞI RĂULUI este cu adevărat un PĂCAT!? Acum, mai ţineţi cont că ŞARPELE reprezenta altceva în tradiţia PĂGÂNĂ, decât în cele trei RELIGII ABRAHAMICE!
Desigur că pentru cei care cred că trebuie SĂ CREZI ŞI SĂ NU CERCETEZI, răspunsurile sunt scontate!?
Nu avem nimic cu SEMIŢII, care pot face ce vor „acasă la ei”, dar noi afirmăm cu tărie că avem o SPIRITUALITATE EUROPEANĂ, SOLARĂ, GNOSTICĂ şi ne rezervăm DREPTUL de a ne-o redobândi!!!
Iată o a doua justificare!

3. INTERESUL nostru pentru DACISM, nu este alimentat de dorinţa de a demonstra că suntem mai breji ca alţii, ci de preocuparea noastră de a DEMITIZA tot ceea ce SISTEMUL ne bagă pe gât de 2000 de ani!… în acest caz, ISTORIA şi LINGVISTICA.
Este evident că ISTORIA ESTE SCRISĂ DE ÎNVINGĂTORI, iar noi suntem cu regularitate ÎNVINŞI de 2000 de ani, începând tocmai cu cucerirea de către IMPERIUL ROMAN.
SPĂLAREA CREIERELOR s-a concretizat în ASCUNDEREA ADEVĂRULUI ISTORIC şi înlocuirea sa cu MINCIUNA GOGONATĂ! În acelaşi context se află şi LINGVISTICA.
Astfel, ni s-a băgat în cap că am fi mai proşti ca alţii, că am fi venetici în propriul areal, că nu am avea o limbă cu rădăcini multimilenare, că am fi predestinaţi să fim SCLAVII altora, etc.
Singura acuzaţie pe care ne-o însuşim şi cu care chiar ne mândrim, este că am fost şi suntem consideraţi descendenţi din… PĂGÂNI!
MIŞCAREA DACIA nu concepe să acorde poporului nostru supercalităţi, dar nici „prostul satului” nu acceptă să fim consideraţi!? Asta se cheamă DEMNITATE NAŢIONALĂ!

4. Unul din PRINCIPIILE MIŞCĂRII DACIA este REÎNTREGIREA ŢĂRII ÎN VECHILE HOTARE, care nu ar însemna mai mult, decât RE-UNIREA celor două state româneşti.
Ce nume este mai potrivit decât DACIA???
ROMÂNIA MARE este o ţară pe care nu mai vrem s-o avem!
Nu mai vrem MONARHIE ALOGENĂ, INEGALITATE SOCIALĂ, PRIVILEGII MOŞTENITE, PARTIDISM, CAPITALISM, GLOBALIZARE, LIPSA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE, ÎNSTRĂINAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE, DEPENDENŢA DE MONEDE ETALON ŞI DE SISTEME FINANCIAR-BANCARE STRĂINE, INEGALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE, samd!!!
Vrem o ŢARĂ NOUĂ, într-O NOUĂ LUME, bazată pe O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ!!!
Vrem DACIA!!!

5. MIŞCAREA DACIA afirmă răspicat că nu are nimic în comun cu următorele categorii:
– dacopaţii ignoranţi, care deseori au dificultăţi în a scrie româneşte, deoarece LECTURILE lor sunt egale cu zero.
– „dacii creştini”, care ignoră ISTORIA RELIGIILOR.
– dacomanii care „trăiesc pe seama geto-dacilor” neştiind să facă altceva, alimentând foamea de senzaţional a APLAU-DACILOR, vânzându-le tricouri, şi alte „mărfuri”. Vom continua să apreciem ADEVĂRATELE INFORMAŢII, dar vom combate ce este ABSURD!
„Afară cu mercanţii din Templu!”
– dacopaţii ce se consideră 100% daci, de rasă superioară altor popoare şi care mai vorbesc încă limba dacă!?
– traseiştii politici de tot felul, care au găsit în DACISM „o vacă de muls”.
– diverşii „guru” ce vând ILUZII şi SPIRITUALITATE DE DOI BANI.
Toate aceste specimene fac mai mult rău, decât bine, DACISMULUI!!!

foto2

MIŞCAREA DACIA trece într-o nouă etapă de EVOLUŢIE şi curând vom prezenta FORMA FINALĂ a PRINCIPIILOR, într-un MANIFEST ce va fi publicat.
În acest context, e necesar să explicăm DENUMIREA MIŞCĂRII şi să dezambiguizăm SCOPULUI acesteia.