Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Videoconferinţa Mişcării Dacia din 24.10.2018

Ottobre 24th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


BIBLIOGRAFIE ILLUMINATI

Ottobre 22nd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

IGNAVI

Ottobre 22nd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„- Ignavi
 
La începutul Infernului lui Dante (Canto III), acesta întâlnește un grup de suflete blestemate, un grup care reprezintă majoritatea oamenilor din lumea contemporană. Dante și ghidul său, vechiul poet roman Virgil, trec prin poarta mare a iadului care poartă recele avertisment:
“Lăsați orice speranță, voi ce intrați aici.”
În jurul lor, pot auzi țipetele chinului și suferinței sufletelor celor blestemați. Ei se găsesc într-un peisaj pustiu şi întunecos, vestibul iadului, rezervat oamenilor care sunt respinși atât de rai cât și de iad. Iadul în sine se întinde peste Râul Acheron, iar Charon, este ghidul infernal, însărcinat cu transportul celor blestemați peste râul îngrozitor. (Râul Styx se află mai adânc în cercurile iadului). Dar aici, în „sala de așteptare” a iadului, o mare de suflete este captivă pentru eternitate. Ei nu vor trece niciodată prin poarta iadului și nici nu vor trece vreodată râul. Ei sunt într-o Nicăieri Veșnic.
Acesta este Vestibulul Indiferenţilor, Nesemnificativilor, Neutrilor. Ei sunt numiţi „Ignavi” – sufletele moderate sau fricoase care nu s-au angajat niciodată în nicio Cauză. Ei au refuzat să facă o alegere în viață. Ei erau neutri, blazaţi, cei care au rămas în umbră în timp ce mari Evenimente se produceau. Ei erau prea slabi si patetici pentru a ajunge la o Opinie despre orice.
Ignavi sunt cei care nu lasă urme în lume. Ei sunt la derivă prin viață: necombativi, cu jumătate de inimă, monotoni, trişti și gri. Nu contribuie semnificativ la nimic. Există miliarde de astfel de oameni. Ei nu au fost niciodată cu adevărat vii; ei nu și-au explorat niciodată potențialul și nu au pornirea de a trăi pe deplin viața. Ei sunt Anti-Faustieni. Cei mai mulți oameni din lume sunt de acest tip : Zombi consumerişti și birocraţi a căror sarcină cea mai dificilă în fiecare zi este manipularea unei bucăți de hârtie de colo-colo sau cumpărarea de futilităţi pentru a-i face să se simtă bine cu ei înșiși. Ei nu știu și nici nu le pasă de mari Cauze, de Luptele Eroice și de Campaniile de Schimbare a Lumii. Ei prefera să vadă American Idol.” – Mike Hockney

„The Ignavi
Near the beginning of Dante’s Inferno (Canto III), Dante encounters a vile group of damned souls, a group that represents most of the people in the contemporary world. Dante and his guide, the ancient Roman poet Virgil, pass through the great gate of hell that bears the chilling warning, “Abandon all hope, ye who enter here.” All around them, they can hear the screams of torment and anguish of the souls of the damned. They find themselves in a dark, dismal landscape, the vestibule of hell, reserved for people who are rejected by both heaven and hell. Hell itself lies across the River Acheron, and Charon, the infernal boatman, is charged with ferrying the damned across the dreadful river. (The River Styx lies deeper within the circles of hell.) But here, in the waiting room of hell, a great host is permanently trapped. They will never escape through hell’s gate, and nor will they ever cross the river. They are in an eternal nowhere.
This is the Vestibule of the Indifferent, the Indecisive, the Neutrals. They are called the “Ignavi” – the lukewarm or cowardly souls who never committed themselves to any cause. They refused to make a choice in life. They were apathetic neutrals, those who remained on the sidelines while great events transpired. They were too weak, feeble and pathetic to reach a conclusion about anything.
The Ignavi are those who leave no mark on the world. They drift through life: non-committal, half-hearted, bland, dreary and grey. They make no meaningful contribution. There are billions of such people. They have never been truly alive; they have never explored their potential and have no concept of living life to the full. They are the anti-Faustians. Most people in the world of this type – zombie consumerists and office workers whose most difficult task each day is shuffling a piece of paper from the in-tray to the out-tray, or deciding what meaningless trinket they will purchase to make them feel good about themselves. They neither know nor care about great causes, about heroic struggles and campaigns to change the world. They would rather watch American Idol.”
– Mike Hockney

Videoconferinţa din 17.10.2018

Ottobre 17th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


Despre NOUMENONS: „fenomene” psihice

Ottobre 16th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Iată două filmuleţe ce demolează actuala PARADIGMĂ ŞTIINŢIFICĂ, ambele interzise de TED ca fiind „eretice”!?

1. Rupert Sheldrake, autorul teoriei despre CONŞTIENŢA COLECTIVĂ, demolează cele 10 DOGME ale ŞTIINŢEI actuale ce o plasează alături de RELIGIILE MAJORE. Film interzis de TED!?
Un lucru e sigur: ACTUALA PARADIGMĂ, inclusiv cea ŞTIINŢIFICĂ sunt destinate „arhivării”, iar ILUMINIŞTII sunt în prima linie!

2. Russell Targ (Târg???) despre PERCEPŢIA EXTRASENZORIALĂ (ESP), film interzis de TED!?
Se demonstrează faptul că MINTEA (nelocalizată) nu este rezultatul CREIERULUI (localizat): încă o DOVADĂ că actuala PARADIGMĂ ŞTIINŢIFICĂ este „INCOMPLETĂ”, deci FALSĂ.

1.

2.