Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Ce voia să zică Eminescu prin … „DACIZAREA ROMÂNIEI” ?

Maggio 25th, 2013 3 Comments   Posted in Politica romena

EMINESCU este frecvent citat în ultimul timp de „deşteptare a spiritului dacic”, că ar fi cerut DACIZAREA ROMÂNIEI !…dar nimeni nu s-a gândit CE VOIA SĂ SPUNĂ !?

„Totul trebuie smuls din mâna acestor oameni cu-o înnăscută incapacitate de-a pricepe adevărul şi lipsiţi de posibilitatea patriotismului: totul trebuie dacizat oarecum de acum-nainte.” ([Distinguendum est], „Timpul”, 29 iulie l88l).

Cine va citi Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia, va pricepe că ne aliniem aproape în totalitate, OPEREI SOCIO-ECONOMICE a jurnalistului Eminescu !
Mişcarea Dacia” este SINGURA mişcare ce şi-a propus încă de la ÎNCEPUTURI această … DACIZARE !
Există diverse ambienturi unde este CULTIVAT DACISMUL, dar noi ne deosebim în mod fundamental, ieşind din „sfera contemplării”, sau a „studiului istoric” , ca să nu mai pomenesc de „sfera comercială”, concentrându-ne pe un PROIECT DE ARHITECTURĂ SOCIO-ECONOMICĂ, elaborat „fără vreun sprijin exterior”,  care să aibă la bază CEEA CE SE CUNOAŞTE DESPRE STRĂMOŞII NOŞTRI :

1. Se spune că „dacii nu aveau sclavi”, deci erau OAMENI LIBERI.

Mişcarea Dacia dezvăluie Mitul Cavernei (Platon) şi Sindromul Stockholm, care bântuie în Spaţiul Mioritic şi nu numai, punând astfel BAZELE TREZIRII !… nu suntem singurii care o fac, dar… citiţi şi ce urmează !
Faptul de „a nu avea sclavi”, înseamnă că domnea în acele vremuri un SPIRIT ETIC ŞI MORAL, superior a ceea ce avem azi „sub ochi şi mai ales pe piele” !
Astfel, Mişcarea Dacia a introdus în Principii :
– GRILA DE SALARIZARE
– MUNCĂ PENTRU TOŢI.
– NU CATEGORIC GLOBALIZĂRII, ca formă de NEOCOLONIALISM.
– SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIE GRATIS, CU PARITATE DE OPORTUNITĂŢI.

2. TRIBURILE DACICE erau independente şi se uneau când le era periclitată IDENTITATEA NAŢIONALĂ.

Este ceea ce a făcut şi Burebista când a apărut Imperiul Roman, care începuse deja să „macine” triburile traco-geto-dace şi ale aliaţilor celţi.
El a creeat o „forţă de reacţiune”, prin unificarea cu binele, dar şi cu forţa, a tuturor triburilor din areal şi a combătut IMORALITATEA şi VICIUL   „tăind chiar şi viile” (precum noi vrem să tăiem CORUPŢIA) . Urmarea a fost o FORMAŢIUNE PRE-STATALĂ, care a frânat avansarea „civilizatorilor” (a se citi jefuitorilor) pentru mulţi ani. Azi, „duşmanul” este GLOBALIZAREA DEZNAŢIONALIZANTĂ, care trebuie combătută, fiind numai o NOUĂ FORMĂ DE COLONIALISM.
Tot apropos de modalităţile în care Burebista a realizat UNITATEA TRIBURILOR din arealul carpato-dunăreano-pontic, Mişcarea Dacia acordă maximă atenţie REUNIRII CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI, dar nu CU FORŢA, sau prin mâna ACTUALELOR PARTIDE, ci PROMOVÂND ROMÂNISMUL ÎN BASARABIA şi proiectând României o SOCIETATE SUPERIOARĂ celei actuale, în măsură să stimuleze REDESCOPERIREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE de către BASARABENI !… ei trebuie „să vină la România” ÎN MASĂ, convinşi de regăsirea  LOCULUI LOR NATURAL  !
„Mişcarea Dacia” militează pentru LARGI AUTONOMII LOCALE, ca o formă de TRIBALISM MODERN,  pentru instaurarea AUTARHIEI, adică a AUTO-SUFICIENŢEI pe plan local, condiţie obiectivă a asigurării AUTARHIEI la nivel NAŢIONAL. Deci, ASIGURAREA EXCLUSIV DIN INTERIOR a tot ce este STRICT NECESAR, este un principiu de bază la MD !
Pentru asigurarea acestor NECESITĂŢI, se impune un STAT PUTERNIC cu o singură PUTERE … cea a SFATULUI ŢĂRII, unde să fie prezenţi REPREZENTANŢI COMPETENŢI ai tuturor domeniilor INTERESULUI NAŢIONAL : administrativ, executiv, legislativ, militar, social, industrial, agricol, medical, educativ, cultural, ştiinţific, etc. care să CONDUCĂ COLECTIV în spiritul RESPONSABILITĂŢII COLECTIVE. Şeful Statului ar urma să aibă ROL REPREZENTATIV, neavând niciun alt drept în plus faţă de ceilalţi SFETNICI !!!
O condiţie importantă pentru realizarea unui STAT PUTERNIC în viziunea noastră, este APARTIDISMUL şi asta deoarece CONFLICTUALITATEA PARTIDICĂ este doar APARENTĂ (partidele lucrând de fapt împreună împotriva INTERESELOR NAŢIONALE) şi în acelaşi timp contrară SPIRITULUI UNITAR, care va trebui să se bazeze pe DIALECTICĂ, ci nu pe STRATEGIA TENSIUNII !!!
Un segment important al STATULUI PUTERNIC, va fi JURIDICUL. Pe această direcţie, se va face o REFORMĂ A CODURILOR, simplificându-le şi dezambiguizându-le, în spiritul LEGILOR FRUMOASE-LEGILE BELAGINE, cunoscute şi ca LEGILE LUI ZAMOLXE.
Se va trece la denumiri specific rumâneşti pentru parlament/parlamentari, ministere, funcţii administrative, forme de organizare teritorială, etc., ca formă de „conservare a spiritului naţional”.
Un STAT PUTERNIC nu poate fi conceput decât prin REGULI INECHIVOCE, aprobate prin REFERENDUM NAŢIONAL şi APLICATE strict.
În acest sens, noi am introdus conceptul de DICTATURĂ A BUNULUI SIMŢ, în puternic contrast cu DICTATURA NESIMŢIRII de azi !
Sunt unii care se sperie de primul cuvânt, fără a citi şi „finalul” şi fără a pricepe că aceste REGULI vor fi acceptate printr-un REFERENDUM POPULAR !? Aceste REGULI vor fi concepute pentru fiecare domeniu în parte, de grupuri de COMPETENŢI din domeniile respective.
Tot de un STAT PUTERNIC avem nevoie şi pentru RELAŢIILE CU VECINII, ţinând cont că suntem POPORUL CEL MAI NUMEROS ÎN AREALUL CARPATO-BALCANIC. În această direcţie, Mişcarea Dacia a proiectat o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, de prietenie cu toţi vecinii. Pentru a se ajunge la RELAŢII PRIETENEŞTI cu aceştia, o importantă măsură pe care o avem în vedere, este CONVOCAREA UNEI MESE DE TRATATIVE în problema MINORITĂŢILOR, cu scopul UNIFORMIZĂRII TRATAMENTULUI ACESTORA. Se vor stabili REGULI GENERAL VALABILE PENTRU TOATE MINORITĂŢILE din statele respective (România, Bulgaria, Grecia, ex-Yugoslavia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Albania, Austria).

3. Societatea dacică era alcătuită din TARABOSTES şi COMAŢI, fiecare cu rolul lor specific.

Mişcarea Dacia nu dă doi bani pe actualul concept de DEMOCRAŢIE, deoarece este „golit de conţinut” !
Noi milităm pentru o DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ , axată pe REPREZENTATIVITATE TERITORIALĂ ŞI COMPETENTĂ.
Ca şi într-o OASTE, în societate există „generali” şi „oşteni”, care nu pot avea succes IZOLAŢI, dar nici FĂRĂ RESPECTAREA IERARHIEI !… deci să DECIDĂ fiecare pentru CE ŞTIE !… pentru ce este COMPETENT ! A se aplica zicătoarea : SĂ-ŞI VADĂ FIECARE LUNGUL NASULUI ! Nu putem să cerem babei Veta păreri apropos de nuclear (de exemplu) !?
… cine vă spune aşa ceva … VĂ MINTE !… şi o face cu un INTERES precis !… cel PROPRIU, sau şi mai grav al STRĂINILOR !
Noi spunem ADEVĂRUL, chiar dacă multora nu le place (conform ACTUALEI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE? !

4. Traco-carpo-geto-dacii trăiau ÎN ARMONIE CU NATURA.

Strămoşii noştri erau mai conştienţi decât noi azi, de faptul că NU SUNTEM STĂPÂNI asupra a nimic şi mai ales, asupra NATURII !… astfel, ei trăiau ÎN ARMONIE CU NATURA, mulţumindu-se cu ceea ce le oferea şi respectând-o pentru acest „detaliu” !… toate tradiţiile lor, inclusiv religioase, erau legate de CICLURILE NATURALE !
În zadar vor face săpături arheologii pentru a descoperi CETĂŢI în Dacia, deoarece odată cu DĂRÂMAREA lor de COTROPITORUL ROMAN, populaţia s-a retras „în munţi şi păduri”, trăind simplu, în construcţii azi desemnate ca ECOLOGICE, din lemn şi pământ, adică din materiale NATURALE, RECICLABILE de Mama Natura. Comunităţile odată expuse MIGRAŢIILOR, prin DĂRÂMAREA CETĂŢILOR de către cei pe care unii îi cinstesc azi (!?), şi-au simplificat existenţa şi HABITATUL, fiind gata la nevoie să-şi ia avutul în spinare, să otrăvească fântânile şi să se retragă în desişul pădurilor şi pe piscurile munţilor, însoţiţi numai de animalele domestice.
Mişcarea Dacia propune în acest context, un alt CONCEPT DE HABITAT, care să se inspire de la strămoşii noştri. Astfel concepem CONSTRUCŢII ECO-COMPATIBILE şi mai ales AUTARHIA (independenţa de exterior), începând de la propria locuinţă, continuând cu AUTARHIA LOCALĂ şi terminând cu AUTARHIA NAŢIONALĂ. O prioritate pe această direcţie, este ASIGURAREA NECESITĂŢILOR ENERGETICE DIN SURSE ALTERNATIVE COMBUSTIBILILOR FOSILI , RECICLAREA, REFOLOSIREA, RECUPERAREA  materialelor, folosirea intensivă a APEI DE PLOAIE în gospodării, producerea de BUNURI DURABILE (nu ca azi !), etc.
În ziua de azi, OMUL  a rupt echilibrul cu NATURA, batjocorind-o chiar, prin majoritatea acţiunilor sale !?
„Mişcarea Dacia”  îşi propune RESTABILIREA ECHILIBRULUI BINOMULUI OM-NATURĂ, prin implementarea PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII SUSTENABILE. Studii ale unor prestigioşi sociologi şi economişti citaţi în materialele mişcării noastre, arată că 75 % din activităţile omeneşti sunt … FUTILE, adică nu „răspund unor necesităţi vitale ale omenirii”, ci sunt doar consumatoare de resurse  şi energie, ba chiar producătoare de DEZECHILIBRE SOCIALE şi POLUAREA MEDIULUI !? Tot aceste studii, demonstrează cum activitatea productivă, deci MUNCA, va trebui redimensionată, redistribuită şi scurtată, corespunzător procentului indicat !… aşa se completează conceptul nostru de MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI !
„ARMONIA CU NATURA” înseamnă şi RESPINGEREA CATEGORICĂ A CULTURILOR AGRICOLE DE OGM şi reducerea la strictul necesar a producţiei INDUSTRIEI CHIMICE şi FARMACEUTICE, cu impulsionarea viguroasă a „soluţiilor naturale-alternative” în toate domeniile.
Tot la acest capitol se încadrează NOUL CONCEPT DE PROPRIETATE !… păi, dacă „nu suntem stăpâni pe nimic şi lăsăm totul aici”, Proprietatea trebuie redefinită în aşa fel, ca niciun neghiob să nu mai poată tăia pădurile, sau să înfometeze Naţia necultivându-şi terenul , pentru că aşa vrea pălăria sa de PROPRIETAR !!!… Proprietatea trebuie subordonată INTERESULUI NAŢIONAL, deci se pune problema unei COORDONĂRI CENTRALIZATE  A ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE ( sprijinind astfel şi conceptul de STAT PUTERNIC).
De aici, ajungem la PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, concept „de piaţă”, combătut de noi prin SPIRITUL OPEN/FREE-SOURCE.
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ are ca provenienţă INVESTIŢIA  întregii societăţi, care nu poate fi pusă SĂ PLĂTEASCĂ DE DOUĂ ORI !!!

5. Activităţile comerciale ale vechilor traco-carpo-geto-daci se bazau pe … TROC.

Există astăzi teorii ale unor personalităţi COMPETENTE în Economie, care prevăd reimplementarea TROCULUI în schimburile comerciale internaţionale, pentru a curma INTERMEDIEREA MONEDELOR ETALON, care aduc foloase numai „emiţătorilor/tipăritorilor”, în dauna celor ce le folosesc.  Bineînţeles că această măsură este condiţionată de RENUNŢAREA LA GLOBALIZARE, ŞTERGEREA DATORIILOR SUVERANE şi ulterior, „restrângerea INTERESELOR ECONOMICE strict ÎN INTERIORUL STATELOR”.
Bursa de Valori va fi înlocuită de o Bursă de Produse, Naţională şi Internaţională, unde fiecare stat îşi va pune la dispoziţia Pieţei EXCEDENTELE, după ce a satisfăcut CEREREA INTERNĂ.
Schimburile comerciale se vor face MARFĂ CONTRA MARFĂ, fără nicio intermediere monetară.
Banii vor avea doar CIRCULAŢIA NAŢIONALĂ şi se vor alinia criteriului de UTILITATE SOCIALĂ.
COMERŢUL INTERN va fi  PREPONDERENT ELECTRONIC, pentru a răspunde CERINŢELOR AMBIENTALE şi se vor generaliza BANII ELECTRONICI.
Va exista o unică BANCĂ NAŢIONALĂ, iar IMPOZITAREA se va face după LEGEA VALAHĂ : 10 % din producţie (al zecelea miel şi kil de lapte/brânză pentru „păşune”). În ziua de azi „păşunea” este Statul, care trebuie să asigure astfel : apărarea, educaţia, sănătatea, infrastructurile, cercetarea ştiinţifică, cultura, investiţiile, etc.

6. Tracii erau PAŞNICI

Se spunea despre TRACI că dacă s-ar uni, nimeni nu le-ar sta în cale !… şi cu toate astea , nu o făceau !?
Astra se datorează PACIFISMULUI , ci nu DELĂSĂRII, cum insinuează unii „prieteni”, sau autolezionişti autohtoni !
Eu obişnuiesc să spun : „am fost şi suntem, proşti de buni” !
Noi îi primim pe cei cu gânduri bune cu PÂINE ŞI SARE, în vreme ce alţii plăteau salariile mercenarilor cu aceste produse !
Important, e că A FI BUNI este o caracteristică comportamentală SUPERIOARĂ !… Mişcarea Dacia se aliniază acestei trăsături şi concepe o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ , într-un SPIRIT DE UNITATE NAŢIONALĂ, fără a prejudicia INTERESELE ALTOR NAŢIUNI SAU ETNII, etc.
Dacă CRITICĂM, o facem pentru a TREZI CONŞTIINŢE, ci nu conform STRATEGIEI TENSIUNII !
Noi nu vom chema pe nimeni în piaţă, nu vom cultiva sub nicio formă VIOLENŢA şi nu vom DEMOLA SISTEMUL, deoarece … se va demola singur !… noi proiectăm doar … CE VA FI DUPĂ !
Desigur că implementarea unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE conforme PROIECTULUI nostru, va necesita ZECI DE ANI şi mai ales, CONJUNCTURI FAVORABILE !… dacă nu am crede, nu am mai fi pe aici !
Celor care ar putea crede că suntem o „mişcare elitistă”, le aduc la cunoştinţă că existăm în Mediul Virtual, că suntem „deschişi” tuturor fără niciun fel de restricţii în afară de acceptarea Principiilor noastre şi că avem tot caracterul unei MIŞCĂRI DE JOS ÎN SUS !… este adevărat că suntem în căutarea unei NOI ELITE, dar aceasta va acţiona după REGULI DE TRANSPARENŢĂ ŞI MORALITATE impuse de la bun început pe baza Principiilor, în aşa fel, ca să nu se ajungă din nou la ADÂNCIREA INECHITĂŢII SOCIALE, sau şi mai grav, la AUTORITARISM.
Celor sceptici, care ne acuză de UTOPISM, le spunem că PROIECTUL nostru se bazează , nu pe ce a gândit subsemnatul, ci alţii mult mai DEŞTEPŢI (deci atenţie , că nu vă contraţi cu mine, ci cu unii sigur mai deştepţi şi ca voi !) dintre care numesc câţiva : Platon, Lazlo, Russell, Grof, Rath, Fresco, Grillo, Casaleggio, Strada, Adams, P.Joseph, Chomsky, Eliade, Cioran, etc. ca să nu-l mai amintesc pe… EMINESCU !
Am prezentat în sprijinul PROIECTULUI nostru diverse MATERIALE VIDEO din care amintesc : seria Zeitgeist Movement, diverse materiale de la Passaparola ale Mişcării 5 Stele din Italia cu care avem multe în comun, Mişcarea de Tranziţie, Prosperă, Apelul dr. Rath, Creierul Global, Activistul Cuantic, Downshifting, I’m awake !, etc.

Închei cu o traducere a unei zicători italieneşti, apropos de PROIECTUL nostru :

DACĂ SUNT FLORI , VOR ÎNFLORI !
(şi completez pe rumâneşte)
DACĂ NU, SE VOR PLIVI !

… depinde de NOI !

„Mişcarea Dacia” şi Iniţiativa Cetăţenească de Modificare a Constituţiei

Maggio 25th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Mişcarea Dacia nu a participat la INIŢIATIVA CONSTITUŢIONALĂ CETĂŢENEASCĂ , deoarece cunoştea dinainte concluziile de mai jos ale CELOR ÎN DREPT. Aşa cum am specificat atunci când am refuzat invitaţia, iniţiativa cetăţenească a fost TIMP PIERDUT … o adevărată încercare de JUSTIFICARE A SISTEMULUI ACTUAL… pornită de NEspecialişti în Drept Constituţional, fapt în profund contrast cu Principiul de Competenţă ce ne aparţine.
Mişcarea Dacia are în vedere MODIFICĂRI CONSTITUŢIONALE RADICALE, dar în momentul când vom avea PUTEREA POLITICĂ şi când vom avea dreptul de a convoca o ADUNARE CONSTITUANTĂ. Cred că a devenit clar pentru INIŢIATORI, că o NOUĂ CONSTITUŢIE se poate gândi numai în cadrul unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, care să ne SCOATĂ RADICAL DIN ACTUALA PARADIGMĂ !… când vor fi condiţii şi CONJUNCTURI FAVORABILE, vă vom arăta noi CONSTITUŢIE , conformă cu Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia.
Apropos de DACIA, şi de UNIREA cu Basarabia, noi avem IDEILE CLARE şi milităm pentru o FEDERAŢIE (prilej pentru o NOUĂ CONSTITUŢIE), realizată DOAR atunci când BASARABENII VOR DORI-O !… iată de ce trebuie „lucrat” acolo, unde noi facem CE TREBUIE , adică REDEŞTEPTĂM SPIRITUL NAŢIONAL AL BASARABENILOR, inclusiv prin numărul mare de aderenţi (poate cei mai mult reprezentaţi în MD !!!)
Iată concluziile Consiliului Legislativ (din final) pe care nu avem cum să nu le găsim justificate:

„Având în vedere observaţiile formulate în prezentul aviz, rezultă că, din punctul de vedere al coeziunii normelor propuse cu dispoziţiile constituţionale rămase nemodificate, proiectul este deficitar, în numeroase cazuri existând necorelări şi contradicţii ale noilor soluţii în raport cu cele al căror conţinut nu se schimbă. În plus, mare parte din prevederile constituţionale propuse nu sunt suficiente şi eficiente şi, prin urmare, nu pot fi aplicate efectiv în practică. Prezenta iniţiativă nu corespunde nici exigenţelor de redactare a unui act constituţional, aceasta nefiind sistematizată corespunzător şi nici redactată într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, clar şi precis, care să excludă orice echivoc.

Având în vedere amploarea şi consistenţa intervenţiilor legislative propuse asupra Constituţiei, prezenta iniţiativă cetăţenească, în loc să aducă un plus de valoare actualei reglementări, nu face decât să favorizeze interpretările eronate şi confuziile cu privire la normele din cadrul Legii fundamentale. În aceste condiţii, în redactarea actuală, iniţiativa legislativă cetăţenească privind revizuirea Constituţiei nu întruneşte condiţiile necesare pentru a fi promovată.
-****-
PREŞEDINTELEConsiliului Legislativ dr. Dragoş Iliescu
Bucureşti, 22 aprilie 2013/nr. 308”

http://www.nouaconstitutie.info/dezbateri/actiuni-cetatenesti/2-initiative/195-consiliul-legislativ-avizeaza-negativ-initiativa-legislativa-promovata-de-miscarea-pentru-constitutia-cetatenilor-mcc.html

ATENŢIE ! Nu luaţi în balon „Mişcarea Dacia” !

Maggio 25th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Nu sunt puţini aceia care iau „în balon” Mişcarea Dacia !?
Tuturor acestora, le aduc la cunoştinţă că „Mişcarea Dacia” este o MIŞCARE DE IDEI, ci nu de OAMENI !!!
Tuturor acestora, le mai aduc la cunoştinţă că IDEILE noastre sunt LARG DIFUZATE ÎN OCCIDENT şi curând vor schimba „faţa” acestuia şi nu numai !… şi suntem singurii în spaţiul mioritic, pe această poziţie „de neînţeles pentru ghiolbănime” !
Acestea sunt motivele pentru care sute de oameni „care nu au priceput ESENŢA”au fost EXCLUŞI din MD !… la noi BOLNAVII DE PROTAGONISM nu au ce căuta, deoarece singurul criteriu de admitere este COMPETENŢA , coroborată cu LIPSA ORICĂREI SPERANŢE PENTRU UN OS DE ROS şi deci, cu un profund PATRIOTISM !!!
Este evident că cine vrea PROTAGONISM, nu-l va obţine, deoarece IDEILE noastre sunt FIXE, iar „avantajele materiale” nu există pentru liderii mişcării (vedeţi Principiile MD unde există GRILA DE SALARIZARE, BANII ELECTRONICI, AUTONOMIA LOCALĂ, şi tot ce mai găsiţi pe acolo) !!!
Eu însumi „mă voi retrage în Grota mea” peste puţin timp, pentru a demonstra că nu sunt animat de astfel de TARE SOCIALE !
Cine crede că ne interesează ASPECTUL NUMERIC, greşeşte, deoarece noi suntem convinşi că O MÂNĂ DE OAMENI pot face mai mult decât un popor întreg !… de aici şi atitudinea noastră fără echivoc în ceea ce priveşte DEMOCRAŢIA, aşa cum e percepută azi !
Cine crede că poate DETURNA ideile noastre, este mic copil !
Cine crede că avem COLOCĂRI IDENTICE (CONFLICTE DE INTERESE), se înşeală : nu avem nimic în comun cu nimeni printre „mioritici” !!!
La grupul „Mişcarea Virtuală Dacia” sunt peste 2663 de aderenţi (cu toate eliminările care se succed !) şi mai există şi un „grup fb selecţionat” numit chiar  „Mişcarea Dacia”,unde CINE VREA SĂ SE IMPLICE şi CREDE în Principiile şi Obiectivele noastre, POATE CERE ADERAREA… ca să nu mai spun, că există şi „oameni în umbră”, care vor „ieşi la lumină” la momentul potrivit ! … că doar nu credeţi că suntem „veniţi cu pluta” şi nu ne cunoaştem … ADVERSARUL !?
Când vom ajunge să avem 100 „unde trebuie şi cum trebuie”, vă vom arăta noi ce-i aia REVOLUŢIE !

„Teoria Conspiraţiei”

Maggio 22nd, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Mulţi dintre noi, nu cred în TEORIA CONSPIRAŢIEI, în primul rând deoarece sunt DEZINFORMAŢI, sau mai bine zis NU SUNT INFORMAŢI, deşi Netul abundă de INFORMAŢII pe această temă. Este adevărat că multe din materiale nu au susţinere în realitate, deoarece se propagă şi multă „maculatură”. Astăzi am avut ocazia să „rămân ca la dentist”, oprind chiar maşina în afara carosabilului, pentru a asculta pe primul canal radiofonic RAI ceva ULUITOR !
Un medic care activează într-o structură dedicată COPIILOR AUTISTICI, spunea (şi spre stupefacţia jurnalistului) că dacă acum 20 de ani, AUTISMUL se manifesta la 1 copil din 1.000, azi s-a ajuns la 1 la 20 !?!?… practic o creştere logaritmică, după cum se poate observa din graficul de mai jos :

autism
AUTISM este un nume generic pentru o serie de tulburări comportamentale fundamentale.
Pentru cine doreşte amănunte despre această PLAGĂ SOCIALĂ, recomand cel puţin wikipedia, dar nu în română, deoarece „subţire”.
De remarcat că graficul se referă la SUA şi arată inclusiv creşterea constantă şi a altor forme de DIZABILITĂŢI (handicapuri) !!!
Întrebarea firească pe care ne-o punem este : CUM DE E POSIBIL AŞA CEVA ÎN CHIAR FIEFUL CIVILIZAŢIEI ACTUALE ?
A doua întrebare  pe care ne-o punem în mod firesc este : CE DETERMINĂ UN ASTFEL DE CURS TOCMAI ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE, de dată ce e un fenomen ce nu se petrece şi în „lumea a treia” ?
EXPLICAŢIE devine simplă : ĂŞTIA VOR SĂ SCAPE DE ĂIA „MAI RĂSĂRIŢI”, CAPABILI SĂ LE RĂSTOARNE PLANURILE !!!
Acesta este numai un CAZ PARTICULAR desigur, deoarece există cu duiumul ALTE EXEMPLE de cum în special MULTINAŢIONALELE DIN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ, „menţin pe Piaţă” (reţineţi cuvântul PIAŢĂ !) BOLI altfel curabile pe baza CUCERIRILOR ŞTIINŢIFICE ACTUALE, numai pentru a-şi asigura PROFITUL, aşa cum se bănuieşte şi pentru cazul AUTISMULUI !
Medicul pomenit anterior, susţinea sus şi tare, că VINOVATE de apariţia şi creşterea logaritmică a cazurilor de AUTISM, ar fi … VACCINURILE şi mai ales MERCURUL şi compuşii CALCIU-SODIU ce abundează în acestea !!!
GRABA de a face PROFIT, mai susţinea acesta, împinge multinaţionalele farmaceutice să :
– nu mai caute EFECTELE COLATERALE,
– să folosească MATERIALE DUBIOASE,
– să fabrice „prin spelunci” (vezi lumea a treia).
– să grăbească în toate modurile, cu ignorarea CALITĂŢII , trecerea de la CERCETARE la PRODUCŢIE-DESFACERE. De exemplu, primul lot de vaccin antigripal din sezonul 2012-2013, a fost retras de pe piaţă în Italia, deoarece era infestat de bacterii !?!?
-etc.
Răspunsul „oficial” al „inculpaţilor” (parcă l-am mai întâlnit de câteva zeci de ori) : NU S-A DEMONSTRAT ŞTIINŢIFIC LEGĂTURA … !?!?
Presupunând că „inculpaţii” au dreptate, trebuie să pricepem că dacă cineva VREA SĂ NE „OTRĂVEASCĂ”, o face ţinând cont de NECESITĂŢILE FIZIOLOGICE şi trebuie să căutăm deci în altă parte (AER, APĂ ŞI HRANĂ) , ajungând însă la aceleaşi CONCLUZII FUNDAMENTALE !
Încă o dată, se demonstrează că PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE Mişcării Dacia sunt mai URGENTE decât îşi imaginează majoritatea românilor !
Noi suntem SINGURII care milităm pentru SCHIMBAREA MODULUI DE VIAŢĂ , prin IMPLEMENTAREA UNEI NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, care să scoată din „ecuaţia vieţii omeneşti” concepturi precum : PROFIT, CREŞTERE, CONSUMERISM, CONCURENŢĂ, GLOBALISM, etc. care stau la baza unor „fenomene” ca cel descris aici !!!

Părere personală asupra chestiunii HOMOSEXUALITĂŢII

Maggio 18th, 2013 No Comments   Posted in Attualità

S-a întâmplat ca la grupul fb „Mişcarea Virtuală Dacia” să se işte o dispută aprinsă pe această temă, care a culminat cu insulte, ceea ce nu se concepe potrivit Principiile noastre !
În această chestiune fiecare este îndreptăţit să aibă PROPRIA OPINIE, fără ca acesta să constituie motiv de violenţă verbală.
Părerea mea , care cred că este de bun simţ, este că ADEVĂRUL SE AFLĂ LA MIJLOC, între cele două „tabere extreme”.
1. Este adevărat că HOMOSEXUALITATEA există de când lumea şi nu cred că mai e nevoie să citez marile personalităţi din toate domeniile de activitate, care şi-au adus contribuţii importante la evoluţia omenirii !?
2. Este adevărat că HOMOSEXUALII au nevoie azi de un „cadru legal  de recunoaştere a statutului lor”, fără ca să subziste „motive de discriminare de orice fel”. Ei trebuie să poată trăi în pace alături de perechea lor şi să aibă toate drepturile care derivă din această uniune (ereditate, fiscalitate, sănătate, asistenţă socială, etc.)
3. Este adevărat că sunt frecvente cazuri de SINUCIDERI în rândul homosexualilor, datorate DISCRIMINĂRII în familie şi societate, şi asta NU E BINE, deoarece „vinovaţii” îşi încarcă Conştiinţa cu un PĂCAT !
4. Nu sunt de acord a se considera homosexualitatea drept BOALĂ, deoarece nu există probe în acest sens. Pe de altă parte, chiar dacă ar fi o BOALĂ, trebuie să ţinem cont că TOŢI oamenii sunt mai mult sau mai puţin bolnavi, dar asta nu trebuie să constituie MOTIV DE DISCRIMINARE !
5. Trebuie ţinut cont că noi suntem MAMIFERE şi se pare că fenomenul nu este caracteristic numai nouă !!!
6. Trebuie să ţinem cont că HOMOSEXUAL, se poate descoperi că este şi un fiu al nostru şi că acesta ar putea fi grav afectat de poziţia noastră asupra chestiunii !… „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face !”
7. Se cheamă IPOCRIZIE  atunci când ne scandalizăm împotriva homosexualilor şi nu scoatem o vorbă despre INDUSTRIA PORNOGRAFICĂ HETEROSEXUALĂ , care afectează grav SPIRITUALITATEA GENERAŢIILOR VIITOARE şi care numai pe Internet ocupă o treime din spaţiul care ar putea fi folosit în mod UTIL SOCIETĂŢII !? Este o situaţie similară „grijei faţă de câinii vagabonzi” promovată de aşa-zişi IUBITORI DE ANIMALE (cunoaşteţi opiniile mele apropos de ONG-uri !?), care ignoră cu desăvârşire … OAMENII care sunt muşcaţi cu zecile de mii, cu mari costuri sociale şi economice pentru noi toţi !?
ADEVĂRATELE PROBLEME trebuiesc soluţionate cu ECHILIBRU şi în mod GENERALIZAT, ţinându-se în consideraţie cât mai mult posibil, multitudinea de aspecte corelate, aşa cum îşi propune Mişcarea Dacia !!!

Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte :
8. Pretenţia de uniune în MATRIMONIU foarte „la modă” azi, este exagerată, dacă ţinem cont de ETIMOLOGIA cuvântului !
„Cuvântul provine de la latinescul matrimonio, care este unirea a două cuvinte latine, Mater, (mamă) și munus ( sarcina, datorie). Matrimonio este în dreptul roman, o “lucrare de maternitate”, ceea ce înseamnă căsătoria ca o legătură cu scopul de a face copii legitimi născuți din Uniune. În mod similar, patrimoniul este un cuvânt care subliniază “sarcina tatălui” pentru a asigura întreținerea a familiei.” -wiki
9. Pretenţia de a putea ADOPTA copiii altora, este nejustificată dacă ţinem cont că LIBERTATEA UNUIA SE TERMINĂ ACOLO UNDE ÎNCEPE LIBERTATEA ALTUIA !… ori un copil nu este întrebat „care este voinţa sa” în cazul unei astfel de ADOPTĂRI şi nici nu ar fi în măsură să dea un „răspuns matur”. Deci se crează condiţiile „lipsirii de libertate a unui om pentru viitor”. Situaţia este diferită în cazul „naşterilor naturale, chiar dacă în urma însămânţării artificiale, sau inchirierii unui uter (ce urât concept !?)”, unde homosexualii îşi asumă RĂSPUNDERI MORALE IMPORTANTE faţă de prole, conştienţi fiind de DISCRIMINAREA care se practică încă pe scară largă. După mine ar fi mai LOGIC ca homosexualii să se împace cu soarta care le-a fost dată, şi anume aceea de a nu procrea, dar asta este o OPINIE PERSONALĂ ! Ei ar putea să se dedice ÎN ALTE FORME „creşterii” copiiilor, ţinând cont că există şi multe CUPLURI  HETEROSEXUALE care nu au copii, fără a le produce probleme mai mari decât un cancer, sau alte afecţiuni grave, de care suferă o mulţime de persoane. Repet că este OPINIE PERSONALĂ, care poate fi împărtăşită, sau nu !!!
10. Practicarea diverselor forme de însămânţări artificiale, utere cu chirie, etc., considerate „cuceriri tehnologice” şi larg folosite de cupluri homosexuale (dar nu numai !?) îşi pot demonstra pe viitor o oarecare NOCIVITATE, ca multe alte „cuceriri” , deoarece „se rupe lanţul unei  LEGI NATURALE”, eliminându-se anumite „zale”, iar noi avem PRINCIPII clare în acest sens ! Recomand din nou ÎMPĂCAREA SU SOARTA !… din nou, părere personală !
11. REALITATEA este că PARADELE GAY şi LARGA REPREZENTARE MEDIATICĂ  a fenomenului, sunt promovate de „cercuri oculte”, care „aţâţă” lumea, cu scopul nedeclarat de MANIPULARE A CONŞTIINŢELOR, în vederea OBSCURĂRII ADEVĂRATELOR PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ OMENIREA ! Nu poate fi considerat MOTIV DE ORGOLIU faptul de a fi DIVERS, deoarece „se dă apă la moară”… „opoziţiei” !
12. Este adevărat că trebuie să fim TOLERANŢI , deoarece fiecare dintre noi are „particularităţi”, care ne DISTING, dar trebuie să fim şi DISCREŢI, deoarece aşa „am moştenit din străbuni” !… recomandare tuturor, inclusiv homosexualilor !
13. Eu nu exclud că acest „fenomen” al homosexualităţii este „natural” !? … se prea poate, ca „Mama Natura” să ia măsuri pentru a evita SUPRAPOPULAŢIA !?… de aici ar rezulta o altă interpretare a „fenomenului” !!!

Citiţi cu SPIRIT TOLERANT rândurile mele, inclusiv pentru faptul de a nu da o „acoperire totală a chestiunii” şi aplicaţi principiul : PACE TUTUROR !