QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Analiză Freudiană

Giugno 12th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Astăzi, Dumnezeu și Diavolul sunt interschimbabili, ca şi Binele și Răul. Ceea ce conservatorii numesc Dumnezeu și Bine sunt interpretate ca Diavol și Rău de către liberali și invers. Aceasta duce la o confuzie totală pe de o parte, iar pe de altă parte, la un nivel mai mare de fanatism decât în întreaga istorie a umanității. Este o situație incontestabilă … o fractură totală a Psihicului Uman.

Conservatorii au devenit expresii ale ID-ului freudian, asociat cu Individualismul extrem și detestarea Colectivului – în timp ce Liberalii sunt expresii ale SUPEREGO-ului freudian, preocupaţi de Corectitudine Politică, Multiculturalism, Toleranță…

Rasa umană și-a pierdut mințile.

În modelul lui Freud al psihicului, EGO-ul mediază între ID şi SUPEREGO.
EGO, „mediatorul”, este exact ceea ce a pierdut omenirea. Acum există o confruntare permanentă între Id și Superego și nicio posibilitate de a stabili o punte între ele. Polarizarea este totală. Este o situație fără precedent în istoria omenirii, iar ferocitatea sa este amplificată enorm de către Social-Media.
Ceva va „exploda”. Situația este nesustenabilă.”

http://www.armageddonconspiracy.co.uk/

Părere personală asupra chestiunii HOMOSEXUALITĂŢII

Maggio 18th, 2013 No Comments   Posted in Attualità

S-a întâmplat ca la grupul fb „Mişcarea Virtuală Dacia” să se işte o dispută aprinsă pe această temă, care a culminat cu insulte, ceea ce nu se concepe potrivit Principiile noastre !
În această chestiune fiecare este îndreptăţit să aibă PROPRIA OPINIE, fără ca acesta să constituie motiv de violenţă verbală.
Părerea mea , care cred că este de bun simţ, este că ADEVĂRUL SE AFLĂ LA MIJLOC, între cele două „tabere extreme”.
1. Este adevărat că HOMOSEXUALITATEA există de când lumea şi nu cred că mai e nevoie să citez marile personalităţi din toate domeniile de activitate, care şi-au adus contribuţii importante la evoluţia omenirii !?
2. Este adevărat că HOMOSEXUALII au nevoie azi de un „cadru legal  de recunoaştere a statutului lor”, fără ca să subziste „motive de discriminare de orice fel”. Ei trebuie să poată trăi în pace alături de perechea lor şi să aibă toate drepturile care derivă din această uniune (ereditate, fiscalitate, sănătate, asistenţă socială, etc.)
3. Este adevărat că sunt frecvente cazuri de SINUCIDERI în rândul homosexualilor, datorate DISCRIMINĂRII în familie şi societate, şi asta NU E BINE, deoarece „vinovaţii” îşi încarcă Conştiinţa cu un PĂCAT !
4. Nu sunt de acord a se considera homosexualitatea drept BOALĂ, deoarece nu există probe în acest sens. Pe de altă parte, chiar dacă ar fi o BOALĂ, trebuie să ţinem cont că TOŢI oamenii sunt mai mult sau mai puţin bolnavi, dar asta nu trebuie să constituie MOTIV DE DISCRIMINARE !
5. Trebuie ţinut cont că noi suntem MAMIFERE şi se pare că fenomenul nu este caracteristic numai nouă !!!
6. Trebuie să ţinem cont că HOMOSEXUAL, se poate descoperi că este şi un fiu al nostru şi că acesta ar putea fi grav afectat de poziţia noastră asupra chestiunii !… „ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face !”
7. Se cheamă IPOCRIZIE  atunci când ne scandalizăm împotriva homosexualilor şi nu scoatem o vorbă despre INDUSTRIA PORNOGRAFICĂ HETEROSEXUALĂ , care afectează grav SPIRITUALITATEA GENERAŢIILOR VIITOARE şi care numai pe Internet ocupă o treime din spaţiul care ar putea fi folosit în mod UTIL SOCIETĂŢII !? Este o situaţie similară „grijei faţă de câinii vagabonzi” promovată de aşa-zişi IUBITORI DE ANIMALE (cunoaşteţi opiniile mele apropos de ONG-uri !?), care ignoră cu desăvârşire … OAMENII care sunt muşcaţi cu zecile de mii, cu mari costuri sociale şi economice pentru noi toţi !?
ADEVĂRATELE PROBLEME trebuiesc soluţionate cu ECHILIBRU şi în mod GENERALIZAT, ţinându-se în consideraţie cât mai mult posibil, multitudinea de aspecte corelate, aşa cum îşi propune Mişcarea Dacia !!!

Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte :
8. Pretenţia de uniune în MATRIMONIU foarte „la modă” azi, este exagerată, dacă ţinem cont de ETIMOLOGIA cuvântului !
„Cuvântul provine de la latinescul matrimonio, care este unirea a două cuvinte latine, Mater, (mamă) și munus ( sarcina, datorie). Matrimonio este în dreptul roman, o “lucrare de maternitate”, ceea ce înseamnă căsătoria ca o legătură cu scopul de a face copii legitimi născuți din Uniune. În mod similar, patrimoniul este un cuvânt care subliniază “sarcina tatălui” pentru a asigura întreținerea a familiei.” -wiki
9. Pretenţia de a putea ADOPTA copiii altora, este nejustificată dacă ţinem cont că LIBERTATEA UNUIA SE TERMINĂ ACOLO UNDE ÎNCEPE LIBERTATEA ALTUIA !… ori un copil nu este întrebat „care este voinţa sa” în cazul unei astfel de ADOPTĂRI şi nici nu ar fi în măsură să dea un „răspuns matur”. Deci se crează condiţiile „lipsirii de libertate a unui om pentru viitor”. Situaţia este diferită în cazul „naşterilor naturale, chiar dacă în urma însămânţării artificiale, sau inchirierii unui uter (ce urât concept !?)”, unde homosexualii îşi asumă RĂSPUNDERI MORALE IMPORTANTE faţă de prole, conştienţi fiind de DISCRIMINAREA care se practică încă pe scară largă. După mine ar fi mai LOGIC ca homosexualii să se împace cu soarta care le-a fost dată, şi anume aceea de a nu procrea, dar asta este o OPINIE PERSONALĂ ! Ei ar putea să se dedice ÎN ALTE FORME „creşterii” copiiilor, ţinând cont că există şi multe CUPLURI  HETEROSEXUALE care nu au copii, fără a le produce probleme mai mari decât un cancer, sau alte afecţiuni grave, de care suferă o mulţime de persoane. Repet că este OPINIE PERSONALĂ, care poate fi împărtăşită, sau nu !!!
10. Practicarea diverselor forme de însămânţări artificiale, utere cu chirie, etc., considerate „cuceriri tehnologice” şi larg folosite de cupluri homosexuale (dar nu numai !?) îşi pot demonstra pe viitor o oarecare NOCIVITATE, ca multe alte „cuceriri” , deoarece „se rupe lanţul unei  LEGI NATURALE”, eliminându-se anumite „zale”, iar noi avem PRINCIPII clare în acest sens ! Recomand din nou ÎMPĂCAREA SU SOARTA !… din nou, părere personală !
11. REALITATEA este că PARADELE GAY şi LARGA REPREZENTARE MEDIATICĂ  a fenomenului, sunt promovate de „cercuri oculte”, care „aţâţă” lumea, cu scopul nedeclarat de MANIPULARE A CONŞTIINŢELOR, în vederea OBSCURĂRII ADEVĂRATELOR PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ OMENIREA ! Nu poate fi considerat MOTIV DE ORGOLIU faptul de a fi DIVERS, deoarece „se dă apă la moară”… „opoziţiei” !
12. Este adevărat că trebuie să fim TOLERANŢI , deoarece fiecare dintre noi are „particularităţi”, care ne DISTING, dar trebuie să fim şi DISCREŢI, deoarece aşa „am moştenit din străbuni” !… recomandare tuturor, inclusiv homosexualilor !
13. Eu nu exclud că acest „fenomen” al homosexualităţii este „natural” !? … se prea poate, ca „Mama Natura” să ia măsuri pentru a evita SUPRAPOPULAŢIA !?… de aici ar rezulta o altă interpretare a „fenomenului” !!!

Citiţi cu SPIRIT TOLERANT rândurile mele, inclusiv pentru faptul de a nu da o „acoperire totală a chestiunii” şi aplicaţi principiul : PACE TUTUROR !

TOLERANŢA

Aprile 5th, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Despre Toleranţă

Aşa cum am specificat şi cu alte ocazii, ”Mişcarea Virtuală DACIA” are în rândurile sale reprezentanţi ai tuturor etniilor şi cultelor prezente în teritoriu, români din afara graniţelor şi cetăţeni de altă naţionalitate, legaţi sub o formă sau alta de idealurile noastre.

Acest fapt, este în conformitate cu Spiritul acestei Mişcări, ce-şi propune Dialogul şi Respectul Reciproc, drept bază de pornire a acţiunii politice.

În acest context, TOLERANŢA devine o obligaţie a tuturor membrilor !

În rândurile noastre avem inclusiv persoane ce provin din ambienturi … radicale, iar prezenţa lor alături de noi, sub ”umbrelaProgramului, sper să fie semnalul acceptării acestui imperativ, pentru că noi nu suntem adepţii unor acţiuni de forţă, pentru impunerea unui punct de vedere !

Orice etnie prezentă pe teritoriul DACIEI, are garantate aceleaşi Drepturi şi Obligaţii !

Orice Credinţă Religioasă, … sau lipsa ei, nu constituie motiv de intoleranţă !

Orice convingere politică extremistă este în contrast puternic cu Principiile şi Programul nostru !

Trebuie să încetăm a ne lăsa manipulaţi pe baza dictonului roman ”Divide et Impera” (ăsta da că vine de la … Roma) !

Aplicarea acestor principii, coroborate cu viitoare acţiuni politice menite să rescrie reguli şi legi azi ne-existente sau ignorate, vor permite asigurarea unei baze sănătoase, reclădirii societăţii civile.