Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
ARMAGEDDON ?

Novembre 29th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

ARMAGEDDON ?

(română)

Trăim vremuri foarte fluide datorită faptului că Vechea Ordine Mondială
(OWO) intenţionează să se reformeze în condiţiile în care actuala paradigmă nu mai e SUSTENABILĂ… astfel a conceput THE BIG RESET, care are ca punct de plecare „PANDEMIA” în curs, după cum au afirmat în mod explicit reprezentanţii OWO la WORLD ECONOMIC FORUM.
Aşa cum am mai scris, deviza WEF este „TU nu o să ai nimic şi TU o să fi fericit”.
Dacă ar fi fost „NOI nu o să avem nimic şi NOI vom fi fericiţi”, am fi putut avea un punct comun de vedere. Dar cum îşi poate imagina cineva că S
CHWAB şi PRINŢUL CHARLES ar putea subscrie aşa ceva ???
Încă din 1992 s-au pus bazele acestei schimbări de paradigmă cu AGENDA 21.
După aceea, au simulat prin EVENT 201 exact măsurile de luat în cazul unei pandemii de coronavirus transmis de la lilieci la om, care să vezi minune minunată, chiar s-a produs imediat după SIMULARE !?
Reamintesc tuturor că nu e vorba de o TEORIE A CONSPIRAŢIILOR, ci de ACŢIUNI CONCRETE ce pot fi cunoscute în detaliu din aceste trei legături:

https://www.weforum.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html


Este tot mai evidentă încercarea lor disperată de a-şi menţine PRIVILEGIILE, OWO vrând, în puţine cuvinte, să instaureze în OCCIDENT un AUTORITARISM de tip chinezesc, fără să ţină cont de diferenţele abisale dintre MENTALITĂŢILE populaţiilor şi FORŢA STATELOR în chestiune.
Putem noi compara chinezii care până acum 30 de ani abia aveau asigurată o masă pe zi şi care azi sunt unde sunt, cu occidentalii care în aceiaşi 30 de ani cad tot mai jos din toate punctele de vedere???
Pricepe OWO că chinezii au toate motivele să fie mulţumiţi de STATUL lor, pe când occidentalii, nu ??? Priviţi ce se petrece în Pieţele occidentului zilele acestea,
ca să pricepeţi starea de spirit a popoarelor occidentale... şi aici e vorba de cei mai DEŞTEPTAŢI, ci nu de TURMA COVIDIOATĂ.
Putem noi compara un
STAT PUTERNIC MONOCULTURAL precum China cu STATELE practic INEXISTENTE occidentale, fragmentate de Feminism, Rasism, Multiculturalism, Migraţia Sălbatică, LGTB, BLM, Religii, Partidism, Politically Correctness ???
Este de domeniu public faptul că MINORITĂŢILE nu prezintă importanţă pentru Partidul Comunist Chinez, atenţia lor concentrându-se pe MAJORITATEA care-i asigură FORŢA.
În zadar se străduie occidentul să semene zâzanie în China pe aceste teme !!!
China a învăţat din experienţele fostelor state comuniste din Europa şi s-a dotat de Măsuri de Protecţie ce în viitor pot fi decisive în evoluţia globală.
Părerea mea este că dacă aceste atacuri hibride asupra Chinei vor continua, o
SCHIMBARE MAJORĂ DE TACTICĂ ŞI STRATEGIE a Chinei va fi foarte uşor de actuat rapid. Noi ca iluminişti pitagoreici ne dorim ca această Schimbare să netezească drumul spre MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ, ca Sinteză Superioară a Tezei Capitalism şi a Antitezei Comunism. După cum ştiu cei care au citit cărţile ILLUMINATI, aceştia nu au exclus transferarea Cartierului lor General în noul Centru De Putere Globală, aşa cum au procedat de milenii.
Occidentul încă mai jubilează căderea comunismului în lume, uitând că în China există şi e prosper, chiar dacă e hibriddeocamdată!?
Poate cineva să-şi imagineze sprijinul populaţiei celor două tabere în caz de război ?
Aşa cum am mai scris, puţini înţeleg
DIALECTICA MASTER-SLAVE a lui Hegel:
Sclavul care PRODUCE, devine conştient că e superior Stăpânului şi în final îl deposedează de PUTERE… acum spuneţi voi cine e ce, între Occident şi China !?
Aşa cum am ipotizat în cartea CORONA TSUNAMI şi drafturile ulterioare, China „a stat la jocul Occidentului” în prima fază de COHOAX, profitând pentru a-şi extinde propriul AUTORITARISM.
Acum, asistăm la un asalt al Occidentului împotriva Chinei cu intenţia evidentă de a-i frâna CREŞTEREA ECONOMICĂ.
Asta a împins imediat China la semnarea unui Acord de Prietenie cu RUSIA, altă ţară ţintă a atacurilor hibride ale Occidentului care uită dependenţa sa de gazele naturale ruseşti. Asistăm fără îndoială la reactivarea RĂZBOIULUI RECE între Occident şi noua alianţă ruso-chineză. În ciuda sancţiunilor de tot felul impuse de Occident RUSIEI sub pretexte ridicole, aceasta stă încă în expectativă, dar între timp se pregăteşte de război.
Occidentul greşeşte grav dacă scoate din amorţeală URSUL şi mai ales DRAGONUL.
Un alt fenomen tot mai evident este încrederea tot mai mică a fostelor ţări comuniste în Uniunea Europeană.
Acestea au înţeles că CEDAREA DE SUVERANITATE către Bruxelles nu le poate aduce decât un CONTROL, ci nu AVANTAJE concrete. Tot mai mult, Opinia Publică din aceste ţări a ajuns la concluzia că „Era Mai Bine Când Era Mai Rău !?”
În acest context, o să încerc să prospectez SCENARII POSIBILE pentru următorii ani,
pornind de la un ELEMENT DECLANŞATOR tot mai contemplat în lume: un BLACKOUT de câteva zile, poate săptămâni, după cum se poate verifica cu o căutare Google cu „blackout europe”.
https://www.google.com/search?q=blackout+in+europe+2021&oq=blackout&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.10659j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Ce poate declanşa o aşa CATASTROFĂ ?
– În primul rând
lipsa gazelor naturale ruseşti din diferite motive posibile, cea mai probabilă fiind retorsiunea Rusiei faţă de politica agresivă a NATO, în special în zona Mării Negre şi Ucrainei.
– în al doilea rând, o foarte probabilă şi vehiculată DEZOBEDIENŢĂ CIVILĂ în condiţiile menţinerii DICTATURII SANITARE actuate de
către guvernele occidentale. Nu este exclusă un fel de GREVĂ GENERALĂ care să blocheze TOATE ACTIVITĂŢILE. Cu cât mai multe cicluri de vaccinare se vor perpetua, cu atât NESUFERINŢA MASELOR va creşte, inclusiv în rândul TURMEI COVIDIOATE. Pe de altă parte, nici promotorii acestei MASCARADE nu pot să bată în retragere, deoarece nu e greu de intuit ce i-ar aştepta în acea situaţie. Ghinionul lor final, va fi că aşa-zisul vaccin, care de fapt nu este un vaccin, ci o terapie genică experimentală, îşi va demonstra INEFICIENŢA, deja denunţată de tot mai mulţi în „reţelele alternative Mediei Oficiale”. În eventualitatea TOXICITĂŢII acestuia, după cum avertizează tot mai mulţi oameni de ştiinţă, instinctul primar al TURMEI va face restul. Puţini au studiat Revoluţia Bolşevică, pentru a şti că aceasta a fost declanşată de Trupele care au întors armele dinspre duşmanii externi, către cei interni… şi a curs mult sânge !!!
În al treilea rând, escaladarea tensiunii în Asia, poate conduce la declanşarea unor acţiuni militare cu grave consecinţe globale, inclusiv energetice.
– În al
patrulea rând, Mama Natura poate lua măsuri împotriva „viruşilor umani”, care îşi bat joc de Ea.

Care sunt urmările ?
Ţinând cont de încăpăţânarea Vechii Ordini Mondiale şi a lacheilor săi, conştienţi că pierderea Puterii îi va transforma în VICTIME SACRIFICALE, dar şi de disperarea maselor puse în situaţii limită de SUPRAVIEŢUIRE, nu sunt greu de dedus CONSECINŢELE GRAVE pentru întreaga omenire.
Singura speranţă de a nu se ajunge la ARMAGEDDON, este ca ţările din afara sferei de influenţă a Occidentului, să nu cadă în capcana acestuia. Chiar şi aşa, perspectivele nu sunt deloc roze, deoarece un HOLOCAUST NUCLEAR ne pândeşte în orice caz, şi asta deoarece TURMA este incapabilă să RAŢIONEZE şi să priceapă că Vechea Ordine Mondială o MANIPULEAZĂ cu toate mijloacele posibile, cultivând FRICA, DIVIZAREA, STRATEGIA TENSIUNII, DEZINFORMAREA, SUBCULTURA, SUBMINAREA PROCESULUI EDUCATIV şi a celui SANITAR.
Cât de PRO
ASTĂ trebuie să fie TURMA să nu sesizeze CARACTERUL DEMONIC AL OWO în toate astea ?
Cât de PROŞTI pot fi reprezentanţii OWO să nu priceapă CONSECINŢELE NEFASTE PE TERMEN LUNG ale acestei STRATEGII ?? Popoarele care nu se DEŞTEAPTĂ vor fi destinate
DECLINULUI din toate punctele de vedere şi atunci SCHIMBAREA va veni din altă parte, fiind NATURAL ca PROCESUL DIALECTIC AL EVOLUŢIEI să nu se oprească !!!
IMPERII au fost şi vor mai fi, iar cauza dispariţiei lor a fost şi va fi IMPLOZIA. Azi avem create deja toate condiţiile pentru DECLINUL OCCIDENTULUI şi e un mare păcat, deoarece acesta a fost LEAGĂNUL CIVILIZAŢIEI ACTUALE, statut pe cale de a fi CEDAT !?
Chiar trebuie să-i aşteptăm pe chinezi sau pe ruşi (sau împreună), pe post de SALVATORI ???
În zadar s-au ridicat Voci de Avertizare de-a lungul anilor, deoarece DECLINUL nu s-a oprit, ba chiar s-a accentuat !?
În zadar se zbat unii DEŞTEPTAŢI să lumineze TURMA.
Noi
la MIŞCAREA DACIA am făcut partea noastră şi am produs chiar şi un PROIECT DE ŢARĂ pentru O NOUĂ LUME, dar TURMA IGNORANŢĂ nu mai citeşte, că asta ar presupune activarea NEOCORTEXULUI, în vreme ce ea foloseşte doar CREIERUL REPTILIAN şi cel LIMBIC !?
Noi la MIŞCAREA DACIA am anticipat în cărţile noastre chiar şi PANDEMIA ca ELEMENT DECLANŞATOR al unei MARI SCHIMBĂRI, deoarece suntem capabili să ne punem cât de cât în Mintea OWO.
Noi
la MIŞCAREA DACIA am propus după puterile noastre o UTOPIE în contrast cu DISTOPIA actuală, lăsând spaţiu de contribuţie pozitivă şi altora, dar nu s-a prezentat nimeni !?

BUN ARMAGEDDON TUTUROR !

……………………….


ARMAGEDDON ?
(english)

We live in very fluid times due to the fact that the Old World Order (OWO) intends to reform in the conditions in which the current paradigm is no longer SUSTAINABLE … this is how THE BIG RESET conceived, which has as a starting point the “PANDEMIC” in progress, as OWO representatives at the WORLD ECONOMIC FORUM explicitly stated.

As I wrote before, the motto of WEF is “YOU will have nothing and YOU will be happy”.

If it had been “WE will have nothing and WE will be happy”, we could have a common point of view. But how can anyone imagine that SCHWAB and PRINCE CHARLES could subscribe to such a thing ???

Since 1992, the foundations of this paradigm shift with AGENDA 21 have been laid.

After that, they simulated with EVENT 201 exactly the measures to be taken in case of a coronavirus pandemic transmitted from bats to humans, which you can see a wonderful miracle, it even happened immediately after the SIMULATION !?

I remind everyone that this is not a THEORY OF CONSPIRACIES, but CONCRETE ACTIONS that can be known in detail from these three links:

https://www.weforum.org/

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

Their desperate attempt to maintain their PRIVILEGES is becoming increasingly evident, with the OWO wanting, in a nutshell, to establish a Chinese-type AUTHORITY in the WEST, regardless of the abysmal differences between the MENTALITIES of the people and the STRENGTH of the STATES in question.

Can we compare the Chinese who until 30 years ago barely had a meal a day and who are where they are today, with Westerners who in the same 30 years are falling lower in all domains ???

The OWO understands that the Chinese have every reason to be satisfied with their STATE, while the Westerners don’t ??? Look at what is happening in the West these days, to understand the mood of the western peoples … and this is about the smartest, but not the COVIDIOT HERD.

Can we compare a STRONG MONOCULTURAL STATE like China with practically non-existent western STATES, fragmented by Feminism, Racism, Multiculturalism, Wild Migration, LGBT, BLM, Religions, Partisanship, Politically Correctness ???

It is in the public domain that MINORITIES are of no importance to the Chinese Communist Party, with their attention focused on the MAJORITY that provides them with STRENGTH.

In vain the West strives to sow confusion in China on these issues !!!

China has learned from the experiences of former communist states in Europe and has provided protection measures that may be decisive in the future in global developments.

My view is that if these hybrid attacks on China continue, a MAJOR CHANGE OF TACTICS AND STRATEGY of China will be very easy to act quickly.
We, as Pythagorean Illuminists, want this Change to pave the way for the ILLUMINIST MERITOCRACY, as the Superior Synthesis of the Thesis of Capitalism and the Antithesis of Communism. As those who have read the ILLUMINATI books, they have not ruled out the transfer of their Headquarters to the new Center of Global Power, as they have done for millennia.

The West is still rejoicing at the fall of communism in the world, forgetting that it exists and is prosperous in China, even if it is a hybrid … for now !?

Can anyone imagine the support of the population of the two camps in case of war?

As I have written before, few understand Hegel’s MASTER-SLAVE DIALECTICS:

The slave who PRODUCES, becomes aware that he is superior to the Master and finally deprives him of POWER … now you say who is what, between the West and China !?

As we hypothesized in the book “CORONA TSUNAMI” and subsequent drafts, China “stood by the game of the West” in the first phase of COHOAX, taking advantage to expand its own AUTHORITY.

We are now witnessing an assault by the West on China with the obvious intention of halting its ECONOMIC GROWTH. This immediately prompted China to sign a Friendship Agreement with RUSSIA, another target country of hybrid Western attacks, that forget its dependence on Russian natural gas. We are undoubtedly witnessing the reactivation of the COLD WAR between the West and the new Russian-Chinese alliance.
Despite all sorts of sanctions imposed by the West under ridiculous pretexts, Russia is still waiting, but in the meantime it is preparing for war.

The West is seriously wrong to wake the BEAR and especially the DRAGON.

Another increasingly obvious phenomenon is the declining confidence of former communist countries in the European Union. They understood that the CESSION OF SOVEREIGNTY to Brussels can only bring them CONTROL, not concrete ADVANTAGES. Increasingly, Public Opinion in these countries has come to the conclusion that “Was It Better When It Was Worse !?”

In this context, I will try to prospect POSSIBLE SCENARIOS for the coming years, starting from a TRIGGERING ELEMENT increasingly contemplated in the world: a BLACKOUT of a few days, maybe weeks, as can be verified with a Google search with “blackout europe” .

https://www.google.com/search?q=blackout+in+europe+2021&oq=blackout&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.10659j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

What can trigger such a DISASTER?
– First of all, the lack of Russian natural gas for various possible reasons, the most probable being Russia’s retaliation against NATO’s aggressive policy, especially in the Black Sea area and Ukraine.

Secondly, a very probable and circulated CIVIL DISOBEDIENCE under the conditions of maintaining the SANITARY DICTATORSHIP acted by the western governments. A type of GENERAL STRIKE that blocks ALL ACTIVITIES is not excluded. The more vaccination cycles are perpetuated, the greater the MASS SUFFERING will be, including among the COVIDIOT HERD. On the other hand, even the promoters of this MASCARADE cannot beat in retreat, because it is not difficult to intuit what would await them in that situation. Their final misfortune will be that the so-called vaccine, which is not really a vaccine, but an experimental gene therapy, will prove its INEFFICIENCY, already denounced by more and more people in the “alternative networks of the Official Media”. In the event of its TOXICITY, as more and more scientists warn, the HEARD’s primary instinct will do the rest. Few have studied the Bolshevik Revolution, to know that it was triggered by the Troops who turned their weapons from external enemies to internal ones … and a lot of blood flowed !!!

– Thirdly, escalating tensions in Asia could lead to military action with serious global consequences, including energy.

– Fourth, Mother Nature can take action against “human viruses” that make fun of her.

What are the consequences?
Given the stubbornness of the Old World Order and its lackeys, aware that the loss of power will turn them into SACRIFICE VICTIMS, but also the despair of the masses put on the brink of SURVIVAL, it is not difficult to deduce the SERIOUS CONSEQUENCES for all mankind. The only hope of not reaching ARMAGEDDON is that countries outside the sphere of influence of the West will not fall into its trap. Even so, the prospects are not rosy at all, because a NUCLEAR HOLOCAUST lurks in any case, and this is because the HERD is unable to REASON and understand that the Old World Order MANIPULATES it by all possible means, cultivating FEAR, DIVISION, TENSION STRATEGY, DISINFORMATION, SUBCULTURE, IMPAIRMENT OF THE EDUCATIONAL AND SANITARY SYSTEMS.

How FOOLISH must the HERD be to not notice the DEMONIC CHARACTER OF OWO in all this?

How FOOLISH the OWO representatives can be, not to understand the LONG-TERM CONSEQUENCES OF THIS STRATEGY? The peoples who do not WAKE UP will be destined for DECLINE from all points of view and then the CHANGE will come from elsewhere, being NATURAL that the DIALECTICAL PROCESS OF EVOLUTION will not stop !!!

EMPIRES have been and will be, and the cause of their disappearance has been and will be … IMPLOSION. Today we have already created all the conditions for the DECLINE OF THE WEST and it is a great sin, because this was the CRADLE OF CURRENT CIVILIZATION, a status about to be GIVEN !?

Do we really have to wait for the Chinese or the Russians (or together) as SAVIORS ???

Warning Voices have been raised in vain over the years, because the DECLINE has not stopped, it has even intensified !?

In vain some AWAKENED are struggling to enlighten the HERD.

We at the DACIA MOVEMENT did our part and even produced a COUNTRY PROJECT for A NEW WORLD, but the IGNORANT HERD no longer reads, that this would imply the activation of NEOCORTEX, while it uses only the REPTILIAN and LIMBIC BRAIN !?

We at the DACIA MOVEMENT have anticipated in our books even the PANDEMIC as a TRIGGERING ELEMENT of a GREAT CHANGE, because we are able to put ourselves in the OWO’s Mind.

We at the DACIA MOVEMENT proposed according to our powers an UTOPIA in contrast to the current DYSTOPIA, leaving room for positive contribution to others, but no one showed up !?

HAVE A GOOD ARMAGEDDON !


FABIAN SOCIETY

Novembre 27th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

FABIAN SOCIETY

(română)

În această perioadă se vorbeşte deschis despre TEHNOCRAŢIE, când în mod concret, cu a Patra Revoluţie Industrială, se urmăreşte de fapt instaurarea unei PLUTOCRAŢII TEHNOCRATE.
Noile Tehnologii vor fi puse în slujba aceleiaşi Elite Individualiste şi de Grup Privilegiat, care ar urma să instaureze CONTROLUL TOTAL AL MASELOR.
Se poate spune fără îndoială că am intrat în
EPOCA FABIANĂ.
Puţini cunosc detalii despre
FABIAN SOCIETY care „acţionează azi la lumina zilei” şi care promovează SOCIALISMUL LIBERAL.
Numele societăţii vine de la generalul roman Quintus Fabius Maximus Verrucosus, care a luptat cu succes cu Hannibal în sec. al III-lea î.e.n. Acesta e renumit pentru Tactica de Gherilă, de Hărţuială, pe care a aplicat-o în acele vremuri, devenind în cele din urmă … DICTATOR. Tot aşa şi Fabienii vor să se impună, ocupând rând pe rând Centrele De Putere, pentru „a lovi necruţător duşmanii” în cele din urmă. Se pare că azi au reuşit.
Nu degeaba aveau la începuturi ca simbol un Lup învelit cu o piele de Oaie.
Vechea Ordine Mondială se află azi „pe cai mari”, ştiindu-se că jubilează când MĂSURI NEPOPULARE sunt luate de … STÂNGA. Istoria „socialiştilor” nazişti şi fascişti se repetă, iar omenirea nu pricepe !?
Ideile fabiene se regăsesc îîn parte în societatea ezoterică THULE, care a avut o mare influenţă în afirmarea Nazismului. Nu sunt puţini istoricii care susţin „frăţia” dintre aceste societăţi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
„Şcoala De Cadre” a acestei Societăţi este LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, prin care au trecut într-un mod sau altul, toţi liderii actuali ai Occidentului… şi nu numai.
De exemplu, GEORGE SOROS a trecut pe la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, imediat după WW2.
În continuare
o să punctez pe scurt cele mai importante idei de pe Agenda lor şi poziţia noastră faţă de chestiune:

ELIMINAREA PROPRIETĂŢII PRIVATE PENTRU MASE.
Ei spun „TU nu o să posezi nimic şi o să fi fericit”
(vezi primul punct din Agenda OWO expimată la WORLD ECONOMIC FORUM) şi nu folosesc nicidecum cuvântul „NOI”.
De aici se deduce că nu se are în vedere INTERESUL GENERAL pe care-l promovăm noi Iluminiştii Pitagoreici, ci INTERESUL INDIVIDUAL ŞI DE GRUP al actualei elite definite de POSESIUNEA aproape totală a RESURSELOR PLANETARE.
Şi noi milităm pentru eliminarea Proprietăţii Private sub orice formă de manifestare, inclusiv Intelectuală, dar avem în vedere PROPRIETATEA OBŞTEASCĂ (COMUNITARĂ).
TAXA DE SUCCESIUNE DE 100% pe care o avem în vedere este primul pas către Proprietatea Obştească (Comunitară), aceasta asigurând fără îndoială Dispariţia actualei Elite Individualiste.

Cultivă DISPREŢUL PENTRU MASE şi promovează în acest context IDEI EUGENETICE RADICALE, FASCISTOIDE.
În prezent, datorită Robotizării, Internetizării şi altor Noi Tehnologii, necesarul de Forţă De Muncă Umană s-a redus considerabil şi va scădea în continuare accelerat, transformând o mare parte a Omenirii într-un BALAST ce trebuie redus ţinând cont de
SUSTENABILITATE, de Deficitul Resurselor Naturale (Natural Resources Scarcity), tot mai evident.
Şi noi ţinem cont de SUSTENABILITATE şi de EXCESUL DE OAMENI pe Planeta noastră, dar propunem o Reducere Conştientă şi Treptată, Netraumatică, a acestui exces. Trebuie să punem CALITATEA mai presus de CANTITATE, dar în limitele combinate ale Raţiunii şi Empatiei.
În acest context, DEMOCRAŢIA este considerată TOXICĂ atât de Fabieni, cât şi de noi, cu diferenţa că noi avem în vedere o ADEVĂRATĂ DEMOCRAŢIE, de dată ce vrem să instaurăm o adevărată COMUNITATE DE ZEI ŞI ZEIŢE.
Din punct de veder RELIGIOS, spre deosebire de Fabienii care vor o Omenire Sclavizată, Ignorantă şi Bolnavă, în sintonie cu Preceptele Avraamice, noi vrem o Lume bazată pe Libertatea Pozitivă, care să acceseze CUNOAŞTEREA şi să fie SĂNĂTOASĂ atât Material, cât mai ales MENTAL. Noi pornim de la Ideea că Dumnezeu ne vrea Deştepţi, de dată ce noi înşine suntem PARTE DIN DUMNEZEU, ca toate cele. Noi suntem Noii Gnostici şi nu ne raportăm la un Dumnezeu Exterior, Antopomorfizat, ideat în pustiuri, ci unuia Interior pe care să-l actualizăm până la Punctul Omega, când vom trece „de-a dreapta Tatălui”.
Părerea noastră, bazată pe REÎNCARNARE, este că în zilele noastre se reîncarnează MINŢI INFERIOARE tot mai multe şi că trebuie să „lăsăm loc” unora cât mai Evoluate.
„Decât Mult şi Prost, mai bine Puţin şi Bun!”, dar asta în limitele Raţiunii şi Empatiei.

Din punct de vedere Social, putem afirma că până în zilele noastre, EUGENETICA era aplicată în special prin RĂZBOAIE în care erau decimate generaţii întregi, ceea ce azi nu poate fi acceptat datorită apariţiei ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ şi a MULTIPOLARISMULUI MILITAR. Se apelează deci la RĂZBOAIE LOCALE încă posibile fără implicaţii nefaste pentru promotori şi mai ales la RĂZBOAIE HIBRIDE : Pandemii Provocate sau Imaginare, Fragmentarea Socială pentru împiedicarea creării unei Mase Critice Revoluţionare (vezi Feminismul, Rasismul, BLM, LGTB, Multiculturalismul, Corectitudinea Politică, Gândirea Unică), Slăbirea Sistemelor Sanitare şi alte Metode Subtile care conduc tot mai evident la scăderea FORŢATĂ a Speranţei de Viaţă şi mai ales, a Natalităţii la nivel global. De exemplu, în Italia cea recunoscută pentru longivitatea locuitorilor săi, Speranţa de Viaţă a scăzut în ultimul an cu 1,2 ani, ceea ce este enorm… şi această situaţie nu priveşte doar Italia !?

Din punct de vedere PSIHOLOGIC, trăim timpuri în care Sistemul „excită” numai Creierul Reptilian şi cel Limbic al oamenilor, nelăsând spaţiu Neocortexului (vezi TRIUNE BRAIN în cărţile noastre).
Prin Politica Violentă
şi Emoţională pe care o duc, Socialiştii Liberali duc la apogeu excitarea acestor Straturi Inferioare ale Creierului Uman.
Dacă ne referim la BICAMERALISM (vezi detalii în cărţile noastre), Veche Ordine Mondială (OWO) are ca Obiectiv activarea tot mai mult a Emisferei Celebrale Drepte a oamenilor, cea care e responsabilă de RECEPŢIONAREA ORDINELOR LUI DUMNEZEU… Dumnezeu fiind evident EI. Ordinele sunt transmise direct sau subliminal prin Media, Reţele Sociale, Guverne, Organizaţii Globaliste Suprastatale, Organizaţii Non Guvernative (ONG).
Vechea Ordine Mondială duce azi un RĂZBOI PSIHOLOGIC împotriva omenirii de o intensitate niciodată atinsă în trecut, având ei azi la dispoziţie TEHNOLOGIA şi MEDIA.
Ei încă nu realizează că tocmai TEHNOLOGIA îi va învinge,
deoarece aceasta este apanajul Minţilor cel mai Iluminate, care mai devreme sau mai târziu, se vor DEŞTEPTA.
Nu este o afirmaţie hazardată, ci una bazată pe DIALECTICA MASTER-SLAVE… când Sclavul ajunge să facă totul pentru Stăpân, acesta va Conştientiza asta şi se va debarasa de el (Hegel).
IDIOCRAŢIA pe care OWO o are în AGENDĂ se va întoarce împotriva lor
.

Din punct de vedere POLITIC, deşi se declară DE STÂNGA, cele mai multe şi fundamentate critici le vin tocmai de acolo, ci nu de la Dreapta !?
Fapt este, că se pot defini
azi ca fiind în realitate de … DREAPTA.
Să nu uităm că fascismul şi nazismul au avut rădăcini de … STÂNGA.

De exemplu, Tony Blayr a fost un Fabian şi nu am dubii că şi
Massimo D’Alema cu care a bombardat Belgradul, s-a adăpat pe la Fabieni. Roberto Speranza, în prezent ministrul Sănătăţii în Italia, a trecut şi el pe la London School Of Economics şi se vede: a instaurat o DICTATURĂ SANITARĂ alături de un altul ce se defineşte ca fiind SOCIALIST LIBERAL : Mario Draghi, primul ministru al Italiei şi „prezidenţiabil” cu sprijinul larg al Dreptei Italiene.
De unde D’Alema şi Speranza erau comunişti, „au deviat” evident către Dreapta, ca şi FABIAN SOCIETY…
mai ştim noi foşti comunişti „deviaţi” şi pe la „periferia Imperiului”.
Aşa se face că azi nu mai există practic o adevărată şi substanţială Forţă Politică De Stânga, nicăieri în lume. Am rămas noi, dar nu suntem „substanţiali”:
Dacă la începuturile Fabianismului existau personaje de talia lui G.B.Shaw şi George
Orwell, azi avem nişte „mici burghezi”, care au deviat puternic spre Dreapta. Nu întâmplător George Orwell s-a delimitat în ultima perioadă a vieţii de fabieni şi a scris ceea ce azi este un simbol al Luptei Împotriva Autoritarismului : „1984”.
Este deci evident că azi FABIAN SOCIETY este membră activă a Vechii Ordini Mondiale !


………………..

FABIAN SOCIETY

(english)

During this period, there is open talk about TECHNOCRACY, when concretely, with the Fourth Industrial Revolution, the aim is to establish a TECHNOCRATED PLUTOCRACY.

The new Technologies will be put at the service of the same Individualist and Privileged Elite, which would establish TOTAL CONTROL OF THE MASSES.

It can be said without a doubt that we have entered the FABIAN AGE.

Few know details about FABIAN SOCIETY which “acts in the light of day” and which promotes LIBERAL SOCIALISM.

The name of the company comes from the Roman general Quintus Fabius Maximus Verrucosus, who successfully fought with Hannibal in the third century BC. He is famous for the Guerrilla Tactics, of Harassment, which he applied in those times, finally becoming … DICTATOR. In the same way, the Fabians want to impose themselves, occupying the Power Centers one by one, in order to “hit the enemies relentlessly” in the end. Looks like they succeeded today.

It was not for nothing that in the beginning they had as a symbol a Wolf wrapped in a sheepskin.

The Old World Order is “on the big track” today, knowing that it rejoices when UNPOPULAR MEASURES are taken by … THE LEFT. The history of the Nazi and fascist “socialists” repeats itself, and humanity does not understand !?

Fabian ideas are found in part in the esoteric THULE society, which had a great influence on the assertion of Nazism. There are many historians who support the “brotherhood” between these societies.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society

The “Executive School” of this Society is the LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, through which all the current leaders of the West have passed in one way or another.
For example, GEORGE SOROS is one who went to LONDON SCHOOL OF ECONOMICS immediately after WW2.

Below I will briefly point out the most important ideas on their Agenda and our position on the issue:

– ELIMINATION OF PRIVATE PROPERTY FOR MASSES.

They say “YOU will own nothing and YOU will be happy” (see the first item on the OWO Agenda expressed at the WORLD ECONOMIC FORUM) and do not use the word “WE” at all.

It follows that they do not take into account the GENERAL INTEREST that we Pythagorean Enlightenment promote, but the INDIVIDUAL AND PRIVILEGED GROUP INTEREST of the current elite defined by the almost total POSSESSION of PLANETARY RESOURCES.

We also militate for the elimination of Private Property in any form of manifestation, including Intellectual, but we have in mind the COMMUNITARIAN PROPERTY.

THE 100% SUCCESSION TAX we have in mind is the first step towards Public (Communitarian) Property, which undoubtedly ensures the disappearance of the current Individualist Elite.

– Cultivates CONTEMPT FOR THE MASS and promotes in this context the RADICAL EUGENETIC FASCISTOID IDEA.

Currently, due to Robotization, Internetization and other New Technologies, the need for Human Labor has decreased considerably and will continue to decrease rapidly, turning a large part of Humanity into a BALLAST that must be reduced taking into account SUSTAINABILITY, Natural Resources Deficit (Natural Resources Scarcity), more and more obvious.

We also take into account SUSTAINABILITY and the EXCESS OF PEOPLE on our Planet, but we propose a Conscious and Gradual Reduction, Non-Traumatic, of this excess. We must put QUALITY above QUANTITY, but within the combined limits of Reason and Empathy.

In this context, DEMOCRACY is considered TOXIC by both Fabians and us, with the difference that we have in mind a TRUE DEMOCRACY, since we want to establish a true COMMUNITY OF GODS AND GODDESSES.

From a RELIGIOUS point of view, unlike the Fabians who want a Slavery, Ignorant and Sick Mankind, in tune with the Abrahamic Precepts, we want a World based on Positive Freedom, which can access KNOWLEDGE and be HEALTHY both Material and especially MENTAL . We start from the idea that God wants us to be Smart, since we ourselves are PART OF GOD, like all things. We are the New Gnostics and we are not referring to an Outer, Anthropomorphized God, conceived in the wilderness, but to an Inner God to be updated to the Omega Point, when we pass “at the right hand of the Father.”

Our opinion, based on REINCARNATION, is that in our days INFERIOR MINDS are reincarnated more and more and that we must “leave room” for some as Evolved as possible.

“Better fewer and Intelligent than many and stupid “, but this is within the bounds of Reason and Empathy.

From a SOCIAL point of view, we can say that until today, EUGENETICS was applied especially through WARS in which whole generations were decimated, which today cannot be accepted due to the appearance of WEAPONS OF MASS DESTRUCTION and MILITARY MULTIPOLARISM. Thev OWO therefore resort to LOCAL WARS still possible without harmful implications for promoters and especially to HYBRID WARS: Provoked or Imaginated Pandemics, Social Fragmentation to prevent the creation of a Revolutionary Critical Mass (see Feminism, Racism, BLM, LGBT, Multiculturalism, Unique Thought, Politically Corectness), weakening of Sanitary Systems and other Subtle Methods that lead more and more obviously to the FORCED decrease of the Life Expectancy and especially, of the Birth rate globally. For example, in Italy, which is known for the longevity of its inhabitants, Life Expectancy has decreased by 1.2 years in the last year, which is enormous … and this situation does not concern only Italy !?

From a PSYCHOLOGICAL point of view, we live in times when the System “excites” only the Reptilian and Limbic Brain of humans, leaving no room for the Neocortex (see TRIUNE BRAIN in our books).

Through their Violent and Emotional Politics, the Liberal Socialists are at the height of the excitement of these Inferior Layers of the Human Brain.

If we refer to BICAMERALISM (see details in our books), the Old World Order (OWO) aims to activate more and more the Right Celebral Hemisphere of people, which is responsible for RECEIVING GOD’S ORDERS … God being obviously THEM. Orders are transmitted directly or subliminally through the Media, Social Networks, Governments, Superstate Globalist Organizations, Non-Governmental Organizations (NGOs).

Today, the Old World Order is waging a PSYCHOLOGICAL WAR against humanity of an intensity never reached in the past, with TECHNOLOGY and MEDIA at its disposal.

They still do not realize that it is precisely TECHNOLOGY that will defeat them, because this is the prerogative of the most Enlightened Minds, who will sooner or later wake up.

It is not a risky statement, but one based on the MASTER-SLAVE DIALECTICS … when the Slave gets to do everything for the Master, he will become aware of this and get rid of him (Hegel).

The IDIOCRACY that OWO has on the AGENDA will turn against them.

From a POLITICAL point of view, although they declare themselves LEFTISTS, most and well-founded criticisms come from there, but not from the Right !?

The fact is that they can be defined by the Center-Left.

For example, Tony BlaIr was a Fabian and I have no doubt that Massimo D’Alema, with whom he bombed Belgrade, also learned from Fabians. Roberto Speranza, currently the Minister of Health in Italy, also visited the London School Of Economics and it can be seen: he established a HEALTH DICTATORSHIP alongside another who defines himself as a LIBERAL SOCIALIST: Mario Draghi, Prime Minister of Italy and future president, with the broad support of Italian Right Wingers.

The fact is, they can be defined today as actually being … RIGHT.

Let’s not forget that fascism and Nazism had roots in … LEFT.
From where D’Alema and Speranza were communists, they “deviated” obviously to the Right, like FABIAN SOCIETY … we also know former communists “deviated” and on the “periphery of the Empire”.

This is why today there is practically no real and substantial Left Political Force, anywhere in the world. We are, but we are not “substantial”:

If at the beginning of Fabianism there were characters like G.B.Shaw and George Orwell, today we have some “petty bourgeois” who deviated strongly to the Right. It is no coincidence that the fabian George Orwell delimited himself in the last period of his life and wrote what is today a symbol of the Fight Against Authoritarianism: “1984”.

It is therefore obvious that today FABIAN SOCIETY is an active member of the Old World Order!


”INDEPENDENT” FACT CHECKERS

Novembre 25th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă

INDEPENDENT FACT CHECKERS
(română)
Motto:
„Proştii au numai Certitudini, iar Deştepţii o grămadă de Dubii”

În aceste vremuri de COHOAX, a apărut o nouă meserie:
FACT CHECKING.
Bineînţeles că au apărut şi „lucrătorii” şi „întreprinzătorii” de rigoare.
Deci există CINEVA care plăteşte „lucrătorii” şi are un PROFIT de pe urma lor.
Cine sunt „întreprinzătorii” ?
FOLLOW THE MONEY ! … şi noi ştim că numai ELITA PRIVILEGIATĂ are aceşti Bani.
Gates, Soros, Bezos, Zuckerberg şi alţi „binefăcători” sunt desigur printre „întreprinzători”.
Noi susţinem că această ELITĂ este PSIHOPATICĂ, deci
nu mai este cazul să ne exprimăm opiniile despre ea şi acţiunile sale.
La prima vedere este ceva pozitiv când se intenţionează a deschide calea Adevărului şi a se combate Minciuna.
La o abordare mai atentă
însă, ştiind noi DEŞTEPTAŢII că azi TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ cultivată de o ELITĂ PSIHOPATICĂ, ne vin în Minte nişte DUBII PUTERNICE.
Nu cumva cei care şi-au asumat această misiune de FACT CHECKING au altă menire decât cea reclamată ? Nu de alta, dar pretenţia lor de a fi deţinători exclusivi ai ADEVĂRULUI, îmi aduce în minte motto-ul acestui text:
„PROŞTII au numai Certitudini, iar DEŞTEPŢII o grămadă de DUBII”
Pretenţia de a fi deţinători absoluţi ai ADEVĂRULUI şi negarea
şi chiar CENZURAREA oricărei alte Opinii, este deci o dovadă de PROSTIE. Iată cum de fapt FACT CHECKERS sunt de fapt nişte PROŞTI, aflaţi evident sub EFECTUL DUNNING KRUGER ca şi Stăpânii lor şi eu o să argumentez în continuare această afirmaţie.
„Lucrătorii” din acest sector nu trebuie să ignore o întrebare ce poate fi adresată tuturor lacheilor Sistemului (Media, Politică,Poliţie, Armată, Justiţie, Economie, Educaţie, Sănătate) : „dacă în final se va demonstra că sunt în eroare, au în vedere CONSECINŢELE ?”
Le reamintesc
tuturor faptul că la Nuremberg, argumentul respectării ordinelor nu i-a scutit pe unii de Ştreang ! Azi asistăm cu stupoare la ignorarea crasă a NUREMBERG-ului !?
Ceea ce este diferit faţă de Trecut, este că azi suntem în pragul unei REVOLUŢII ce are în vedere SISTEMUL în totatalitatea sa, ci nu numai părţi ale acestuia. Se poate deduce că URMĂRILE vor fi mult mai TRAUMATICE pentru Vechea Ordine Mondială şi susţinătorii acesteia, dar din păcate, şi pentru noi.
Un lucru e sigur :
„Cine seamănă vânt, culege furtună” – proverb românesc
„Cu cât o Revoluţie e mai întârziată, cu atât va fi mai violentă” – JFK
Încercarea Sistemului de a frâna
Procesul Dialectic este contro-natura.
Violenţa Sistemului împotriva omenirii este
„o Forţă de Acţiune căreia i se va opune în mod natural o Forţă de Reacţiune, Egală şi de Sens Contrar”.
FACT CHECKERS, FIŢI ATENŢI, CĂ VĂ STRICAŢI CV !!!
O să Argumentez în continuare pe scurt aberaţia FACT CHECKING-ului cultivat în ultima vreme:
ŞTIINŢA ste invocată adesea de Fact Checkers, la unison cu Media, Guvernanţi, Big Pharma şi Big Tech.
Toţi cei care
NU se aliniază GÂNDIRII UNICE sunt categorisiţi ca fiind ANTI-ŞTIINŢĂ !?
Vreau să reamintesc
în acest context vorbele lui Max Planck : “Science progresses one funeral at a time”. Adică, ceea ce azi e acceptat ca Adevăr, mâine se poate demonstra Fals.
Noi iluminiştii pitagoreici negăm printre multe altele, până şi Interpretarea Copenhagen asupra Mecanicii Cuantice, aşa că nu ne sfiim să combatem argumentat ORICE, inclusiv GÂNDIREA UNICĂ (PENSIERO UNICO / SINGLE THOUGHT) propăvăduită de fact checkers.
Când nu mai avansează ŞTIINŢA, sau când este frânată ?
Când PROCESUL DIALECTIC este întrerupt.
Cum altfel poate fi definită CENZURAREA Antitezelor de către Fact Checkers, decât ceea ce este: ÎNTRERUPEREA PROCESULUI DIALECTIC.
Procesul Dialectic este la baza EVOLUŢIEI.
Frânarea EVOLUŢIEI poate duce la INVOLUŢIE şi chiar EXTINCŢIE în cazul Omenirii,în caz de perpetuare a Frânării.
Noi ca iluminişti pitagoreici ar trebui să avem ideile clare despre
ŞTIINŢA EMPIRICIST MATERIALISTĂ pusă în slujba Vechii Ordini Mondiale (OWO) şi de aceea mă miră şi mă supără apelurile recente ale unor „iluminişti de fakebook” de a purta mască, de a se distanţa social, de a se vaccina împotriva RĂCELII, susţinând Tezele alarmiste ale OWO !? În opinia mea, e vorba de o INFILTRARE A ILUMINIŞTILOR PITAGOREICI !!! RUŞINE !!!
Cum poţi tu iluminist pitagoreic să vorbeşti precum Media, Guvernanţi şi Big Pharma ?
Cum poţi fi tu iluminist pitagoreic şi să propagi Narativa unui Gates, Soros, S
chwab (World Economic Forum), Charles (the prince of my balls), Bilderbergs şamd. ?
Aceştia finanţează inclusiv FACT CHECKING-ul, ca şi FALSE FLAGS-urile cu care destabilizează geo-politic întreaga planetă. Ambele au ca scop DIVIDE ET IMPERA !
Cum poţi tu să crezi că cei care au creat şi susţinut Sistemul sunt capabili să-l schimbe ?
Cum poţi fi tu iluminist pitagoreic şi să condamni
SPIRITUL FREE SOURCE şi să aperi astfel PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ce stă la baza PROFITULUI MULTINAŢIONALELOR ?
Ori eşti INFILTRAT, ori IGNORANT şi departe de a deveni GOD !?

Despre „oamenii de ştiinţă” ce proliferează pe ecranele TEMBELIZOARELOR, ce să mai vorbim !? Sunt toţi SLUGI CUMPĂRATE ALE SISTEMULUI !
ŞTIINŢA a devenit prin contribuţia lor şi a Fact Checkers-ilor, o NOUĂ RELIGIE, care asemenea celei Avraamice, propăvăduieşte CREDE ŞI NU CERCETA !?
La fel ca şi Religiile Majore, induc FRICA în Omenire.
Oamenii de ştiinţă empiricişti materialişti habar nu au CE suntem,
UNDE suntem şi DE CE suntem aici. Numai IDEALIŞTII RAŢIONALIŞTI ca noi, iluminiştii pitagoreici, pot răspunde de pe poziţii RAŢIONALE la aceste întrebări.
Cei care nu se aliniază GÂNDIRII UNICE, chiar dacă sunt eminenţe în domeniile lor de cercetare, sunt marginali
zaţi, batjocoriţi, şi chiar eliminaţi fizic !?
În schimb, jurnalişti, influenţeri, p
seudo oameni de ştiinţă, politicieni şi artişti IGNORANŢI umplu ecranele televizoarelor cu Mesajele OWO !? Ăsta e un semn clar de IDIOCRAŢIE !!!
„Spune-mi cu cine te însoţeşti şi-ţi voi spune cine eşti ” se zice pe la noi.
Puţini iluminişti sunt capabili să înţeleagă Mesajele Iluminaţilor Pitagoreici în favoarea Medicinei
Homeopate. Toţi au căzut în plasa Medicinii Alopate.
Mare parte din Publicitatea Mincinoasă din Media este ocupată (printre alte tâmpenii) de promovarea MEDICAMENTELOR, când „Natura oferă Leacuri pentru totalitatea bolilor”.
Nimeni nu vorbeşte de ADEVĂRATELE CAUZE ale bolilor:
Suprapopulaţia, Ignoranţa, Poluarea Aerului, Apei şi Solului, Medicina Empiricist Materialistă Alopată, Hrana Nesănătoasă Modificată Genetic în fuga după PROFIT fără studii aprofundate, Stresul provocat Omenirii de un Sistem Capitalist în care totul, inclusiv oamenii, este MARFĂ. Totul se supune Economiei de Piaţă, unde Economia este (după spusele lui DAVID SUZUKI) o formă de PSIHOPATIE. Cum poate fi categorisită altfel, de dată de peste 75% din Activităţile Economice actuale sunt FUTILE, fără REAL APORT SOCIAL, ci doar CONSUMATOARE DE RESURSE şi SURSĂ DE PROFIT pentru o ELITĂ PSIHOPATICĂ!?
Mulţi oameni de ştiinţă care ar avea potenţialul de a înţelege argumentaţia ştiinţifică a unor alţi oameni de ştiinţă integrii, dau dovadă de DISONANŢĂ COGNITIVĂ, din Comoditate şi dorinţa de a nu ieşi din Zona De Confort.
Intelighenţia a fost aproape în totalitate CUMPĂRATĂ de Sistem !!!
Omul de Ştiinţă VÂNDUT SISTEMULUI este un Mr. Hyde capabil să producă arme chimice biologice şi nucleare, fertilizanţi şi erbicide dăunătoare Ambientului şi Omului, tehnologii de control în slujba regimurilor totalitare, organisme modificate genetic fără studii aprofundate asupra nocivităţii lor, medicamente ce fac mai mult rău decât bine, că doar Big Pharma nu are nevoie de oameni sănătoşi şamd.

Cu toate astea, închei într-o notă optimistă.
„O mână de oameni determinaţi şi cărora le pasă, pot schimba lumea. Ei au făcut-o întotdeauna” spunea antropologa Margaret Mead.
Nu „majoritatea democratică” va forma MASA CRITICĂ ce va da bobârnacul final Sistemului aflat în plin proces de IMPLOZIE.

EROII sunt puţini la număr şi rămân în Istorie, pe când IGNAVI vor bântui pe vecie în LIMBO. Ei nu vor trece prin celelalte Cercuri ale Infernului şi nu vor ajunge în veci la LUMINĂ !!!


…………………………..

“INDEPENDENT” FACT CHECKERS

(english)

Motto:

“Stupids have only Certainties, and the Intelligents a lot of Doubts”

In these times of COHOAX, a new profession has emerged: FACT CHECKING.

Of course, the necessary “workers” and “entrepreneurs” have also appeared.

So there is SOMEONE who pays the “workers” and has a PROFIT from them.

Who are the “entrepreneurs”?

FOLLOW THE MONEY! … and we know that only the PRIVILEGED ELITE has this Money.

Gates, Soros, Bezos, Zuckerberg and other “benefactors” are of course among the “entrepreneurs.”

We claim that this ELITE is PSYCHOPATHIC, so it is no longer necessary to express our opinions about them and their actions.

At first glance it is a positive thing when it is intended to open the way to the Truth and to fight the Lie.

On a more careful approach, however, knowing that we are living in a LIE cultivated by a psychopathic elite, some POWERFUL DOUBTS come to mind.

Don’t those who have taken on this FACT CHECKING mission have a different purpose than the one claimed? Not for nothing, but their claim to be exclusive holders of the TRUTH, reminds me of the motto of this text:

“STUPIDS have only Certainties, and THE iNTELLIGENTS a lot of DOUBTS”

The claim to be absolute holders of the TRUTH and the denial and even CENSORSHIP of any other Opinion, is therefore a proof of STUPIDITY. This is how FACT CHECKERS are actually STUPIDS, obviously under the DUNNING KRUGER EFFECT like their Masters, and I will continue to argue this statement.

Workers” in this sector must not ignore a question that can be asked of all the lackeys of the System (Media, Politics, Police, Army, Justice, Economy, Education, Health): “if in the end it is proved that they are in error, are you CONSIDERING THE CONSEQUENCES? ”

I remind everyone that in Nuremberg trial, the argument of obedience to orders did not exempt some from Death Penalty! Today we are witnessing with amazement the gross ignorance of NUREMBERG !?

What is different from the Past is that today we are on the threshold of a REVOLUTION that considers the SYSTEM in its entirety, but not only parts of it. It can be deduced that the CONSEQUENCES will be much more TRAUMATIC for the Old World Order and its supporters, but unfortunately, for us as well.

One thing is for sure:

“He who sows the wind reaps the storm” – Romanian proverb

“The later a Revolution, the more violent it will be” – JFK

The System’s attempt to slow down the Dialectic Process is counter-nature.

The violence of the System against humanity is “a Force of Action which will naturally be opposed by a Force of Reaction, Equal and Opposite.”

FACT CHECKERS, BE CAREFUL, YOU’RE BREAKING YOUR CV !!!

I will further briefly argue the aberration of FACT CHECKING cultivated lately:
SCIENCE is often invoked by Fact Checkers, in unison with Media, Governors, Big Pharma and Big Tech.

All those who do NOT align with SINGLE THOUGHT are categorized as ANTI-SCIENCE !?

In this context, I want to recall Max Planck’s words: “Science progresses one funeral at a time.” That is, what is accepted today as Truth, tomorrow can be proven False.

We Pythagorean Illuminists deny, among other things, even the Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics, so we are not afraid to argue ANYTHING, including the SINGLE THOUGHT (PENSIERO UNICO) preached by fact checkers.

When does SCIENCE no longer advance, or when is it slowed down?

When the DIALECTIC PROCESS is interrupted.

How else can the Censorship of Antitheses by Fact Checkers be defined, other than what it is: INTERRUPTION OF THE DIALECTICAL PROCESS.

The Dialectic Process is the basis of EVOLUTION.

The braking of EVOLUTION can lead to INVOLUTION and even EXTINCTION in the case of Humanity, in case of perpetuation of Braking.

We as Pythagorean Illuminists should have clear ideas about the EMPIRICIST MATERIALIST SCIENCE put in the service of the Old World Order (OWO) and that is why I am surprised and upset by the recent calls of some “fakebook illuminists” to wear a mask, to distance themselves socially. , to be vaccinated against COLD, supporting the alarmist theses of the OWO !? In my opinion, this is an INFILTRATION OF THE PYTHAGOREAN ILLUMINISTS !!! SHAME ON YOU !!!

How can you Pythagorean Illuminist speak like the Media, Governors and Big Pharma?

How can you be a Pythagorean Illuminist and propagate the Narrative of a Gates, Soros, Schwab (World Economic Forum), Charles (the prince of my balls), Bilderbergs and so on ?

They also fund FACT CHECKING, as well as FALSE FLAGS that geo-politically destabilize the entire planet. Both aim to DIVIDE AND EMPIRE!

How can you believe that those who created and supported the System are able to change it?

How can you be a Pythagorean Illuminist and condemn the SPIRIT FREE SOURCE and thus defend the INTELLECTUAL PROPERTY that underlies the PROFIT OF MULTINATIONALS?

Either you are INFILTRATED, or IGNORANT and far from becoming GOD !?

About the “scientists” that proliferate on the screens of the Media, what more can we say !? They are all BUYED SERVANTS OF THE SYSTEM!

SCIENCE has become through their contribution and that of the Fact Checkers, a NEW RELIGION, which like the Abrahamic one, preaches BELIEVE AND DO NOT RESEARCH !?

Like the Major Religions, they induce FEAR in Mankind.
Materialistic empiricist scientists have no idea
WHAT we are, WHERE we are and WHY we are here. Only RATIONALIST IDEALISTS like us, the Pythagorean Illuminists, can answer these questions from RATIONAL positions.

Those who do not align with SINGLE THOUGHT, even if they are eminent in their fields of research, are marginalized, mocked, and even physically eliminated !?

Instead, journalists, influencers, pseudo scientists, politicians and IGNORANT artists fill TV screens with OWO Messages !? This is a clear sign of IDIOCRACY !!!

“Tell me who you’re with and I’ll tell you who you are” they say.

Few illuminists are able to understand the Messages of the Pythagorean ILLUMINATI in favor of Homeopathic Medicine. They all fell into the trap of Allopathic Medicine.

Much of the Advertising in the Media is occupied (among other nonsense) by the promotion of MEDICINES, when “Nature offers Cures for all diseases.”

Nobody talks about the TRUE CAUSES of diseases: Overpopulation, Ignorance, Air, Water and Soil Pollution, Allopathic Materialist Empiricist Medicine, Genetically Modified Unhealthy Food on the run after PROFIT without in-depth studies, Stress caused to Humanities by the Predatory Capitalist System. Everything is subject to the Market Economy, where the Economy is (according to DAVID SUZUKI) a form of PSYCHOPATHY. How can it be categorized differently, since over 75% of the current Economic Activities are FUTILE, without REAL SOCIAL CONTRIBUTION, but only CONSUMERS OF RESOURCES and SOURCE OF PROFIT for a PSYCHOPATHIC ELITE !?

Many scientists who would have the potential to understand the scientific argument of other honest scientists, show COGNITIVE DISSONANCE, for convenience and the desire not to leave the Comfort Zone.
Intelligentsia was almost entirely PURCHASED by the System !!!

The Scientist SOLD TO THE SYSTEM is a Mr. Hyde capable of producing biological, chemical and nuclear weapons, fertilizers and herbicides harmful to the Environment and Humankind, control technologies in the service of totalitarian regimes, genetically modified organisms without in-depth studies on their harmfulness, drugs that do more bad than good, because the Big Pharma doesn’t need healthy people, and so on.

However, I conclude on an optimistic note.

A handful of determined people who care, can change the world. They always did ” said anthropologist Margaret Mead.

It is not the “democratic majority” that will form the CRITICAL MASS that will give the final push to the System that is in the process of IMPLOSING.

HEROES are few in number and remain in History, while IGNAVI will haunt forever in LIMBO.
They will not go through the other Circles of Hell and will never reach the LIGHT !!!


PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII

Novembre 25th, 2021 No Comments   Posted in Dacia Iluministă


PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII


(english)
PROFILE OF PARENTS WHO VACCINATE THEIR CHILDREN

Adults who get vaccinated for COHOAX are, in my opinion, either IGNORANT or EASY TO MANIPULATE by a System proven BROKEN today, but that does not make me hate them, but to pity them. When you do not understand that BIG PHARMA, MEDIA and GOVERNMENTS do not aim at the GENERAL INTEREST, maybe it is good to undergo a Genetic Experiment, because we are already too Many and too Stupid !?

If you don’t understand that VACCINE ABUSE is as harmful as ANTIBIOTIC ABUSE, maybe it’s better for Mother Nature to intervene to make a little SELECTION !?

The data of the problem are much more serious when the PARENTS decide that their own children should be vaccinated, although it is known for sure that COHOAX does not affect them at all. The question for them is this:

“WHY DO THEY DO IT?”

The LOGIC answer is:

“FEAR FOR THEIR HEALTH”

Doesn’t that seem like an EXACERBATE INDIVIDUALISM?

Don’t you think they are DISTORTED PARENTS?

Of course, it is not surprising that such PSYCHOPATHIC BEHAVIOR of 90% of the population (“Democratic Majority”). It is known that they are IGNORANT, ZOMBIES, DRONES, IGNAVI.

What about the SYSTEM? Give children the FREEDOM (???) to choose their GENDER, but not to be vaccinated or not !?

The Press in Service of the System immediately brought to our attention the case of a child who obtained in court the right to be vaccinated despite the opposition of his parents. But this is the EXCEPTION, not the RULE!

Does a child have the KNOWLEDGE needed to decide on very complex issues?

NO !!!

It is true that in general “The chip does not jump far from the Trunk”, so maybe it’s better this way !?

………………………………….

(romanian)

PROFILUL PĂRINŢILOR CARE-ŞI VACCINEAZĂ COPIII

Adulţii care se vaccinează pentru COHOAX sunt după părerea mea ori IGNORANŢI, ori UŞOR MANIPULABILI de un Sistem demonstrat azi FALIMENTAR, dar asta nu mă determină să-i urâsc, ci să-i compătimesc. Atunci când nu pricepi că BIG PHARMA , MEDIA şi GUVERNANŢII nu au ca obiectiv INTERESUL GENERAL, poate e bine să te supui unui Experiment Genetic, pentru că deja suntem prea Mulţi şi prea Proşti !?

Dacă nu pricepi că ABUZUL DE VACCINURI este la fel de dăunător ca şi ABUZUL DE ANTIBIOTICE, poate e mai bine să intervină Mama Natura să facă un pic de SELECŢIE !?

Datele problemei sunt mult mai grave când PĂRINŢII decid ca proprii fii să fie vaccinaţi, deşi se ştie cu siguranţă că COHOAX-ul nu-i afectează deloc. Întrebarea este în cazul acestora următoarea:

DE CE O FAC ?”

Răspunsul LOGIC este:

DE FRICĂ PENTRU PROPRIA SĂNĂTATE”

Nu vi se pare un INDIVIDUALISM EXACERBAT ?

Nu vi se pare că sunt nişte PĂRINŢI DENATURAŢI ?

Desigur că nu e de mirare un astfel de COMPORTAMENT PSIHOPATIC de dată de 90% din populaţie („Majoritatea Democratică”) e IGNORANTĂ, ZOMBI, DRONE, IGNAVI

De SISTEM ce să mai vorbim ? Lasă copiilor LIBERTATEA (???) de a-şi alege GENUL, dar nu şi pe aceea de a se vaccina sau nu !?

Presa Aservită Sistemului ne-a adus imediat la cunoştinţă cazul unui copil care a obţinut în instanţă dreptul de a se vaccina în pofida opoziţiei părinţilor. Dar asta este EXCEPŢIA, ci nu REGULA!

Are un copil CUNOAŞTEREA necesară pentru a decide în chestiuni foarte complexe ?

NICIDECUM !!!

Este adevărat că în general „Aşchia nu sare departe de Trunchi”, aşa că poate e mai bine aşa !?