Dacia Iluministă » Blog Archive » ARMAGEDDON ?
QR Code Business Card

ARMAGEDDON ?

Novembre 29th, 2021 Posted in Dacia Iluministă

ARMAGEDDON ?

(română)

Trăim vremuri foarte fluide datorită faptului că Vechea Ordine Mondială
(OWO) intenţionează să se reformeze în condiţiile în care actuala paradigmă nu mai e SUSTENABILĂ… astfel a conceput THE BIG RESET, care are ca punct de plecare „PANDEMIA” în curs, după cum au afirmat în mod explicit reprezentanţii OWO la WORLD ECONOMIC FORUM.
Aşa cum am mai scris, deviza WEF este „TU nu o să ai nimic şi TU o să fi fericit”.
Dacă ar fi fost „NOI nu o să avem nimic şi NOI vom fi fericiţi”, am fi putut avea un punct comun de vedere. Dar cum îşi poate imagina cineva că S
CHWAB şi PRINŢUL CHARLES ar putea subscrie aşa ceva ???
Încă din 1992 s-au pus bazele acestei schimbări de paradigmă cu AGENDA 21.
După aceea, au simulat prin EVENT 201 exact măsurile de luat în cazul unei pandemii de coronavirus transmis de la lilieci la om, care să vezi minune minunată, chiar s-a produs imediat după SIMULARE !?
Reamintesc tuturor că nu e vorba de o TEORIE A CONSPIRAŢIILOR, ci de ACŢIUNI CONCRETE ce pot fi cunoscute în detaliu din aceste trei legături:

https://www.weforum.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html


Este tot mai evidentă încercarea lor disperată de a-şi menţine PRIVILEGIILE, OWO vrând, în puţine cuvinte, să instaureze în OCCIDENT un AUTORITARISM de tip chinezesc, fără să ţină cont de diferenţele abisale dintre MENTALITĂŢILE populaţiilor şi FORŢA STATELOR în chestiune.
Putem noi compara chinezii care până acum 30 de ani abia aveau asigurată o masă pe zi şi care azi sunt unde sunt, cu occidentalii care în aceiaşi 30 de ani cad tot mai jos din toate punctele de vedere???
Pricepe OWO că chinezii au toate motivele să fie mulţumiţi de STATUL lor, pe când occidentalii, nu ??? Priviţi ce se petrece în Pieţele occidentului zilele acestea,
ca să pricepeţi starea de spirit a popoarelor occidentale... şi aici e vorba de cei mai DEŞTEPTAŢI, ci nu de TURMA COVIDIOATĂ.
Putem noi compara un
STAT PUTERNIC MONOCULTURAL precum China cu STATELE practic INEXISTENTE occidentale, fragmentate de Feminism, Rasism, Multiculturalism, Migraţia Sălbatică, LGTB, BLM, Religii, Partidism, Politically Correctness ???
Este de domeniu public faptul că MINORITĂŢILE nu prezintă importanţă pentru Partidul Comunist Chinez, atenţia lor concentrându-se pe MAJORITATEA care-i asigură FORŢA.
În zadar se străduie occidentul să semene zâzanie în China pe aceste teme !!!
China a învăţat din experienţele fostelor state comuniste din Europa şi s-a dotat de Măsuri de Protecţie ce în viitor pot fi decisive în evoluţia globală.
Părerea mea este că dacă aceste atacuri hibride asupra Chinei vor continua, o
SCHIMBARE MAJORĂ DE TACTICĂ ŞI STRATEGIE a Chinei va fi foarte uşor de actuat rapid. Noi ca iluminişti pitagoreici ne dorim ca această Schimbare să netezească drumul spre MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ, ca Sinteză Superioară a Tezei Capitalism şi a Antitezei Comunism. După cum ştiu cei care au citit cărţile ILLUMINATI, aceştia nu au exclus transferarea Cartierului lor General în noul Centru De Putere Globală, aşa cum au procedat de milenii.
Occidentul încă mai jubilează căderea comunismului în lume, uitând că în China există şi e prosper, chiar dacă e hibriddeocamdată!?
Poate cineva să-şi imagineze sprijinul populaţiei celor două tabere în caz de război ?
Aşa cum am mai scris, puţini înţeleg
DIALECTICA MASTER-SLAVE a lui Hegel:
Sclavul care PRODUCE, devine conştient că e superior Stăpânului şi în final îl deposedează de PUTERE… acum spuneţi voi cine e ce, între Occident şi China !?
Aşa cum am ipotizat în cartea CORONA TSUNAMI şi drafturile ulterioare, China „a stat la jocul Occidentului” în prima fază de COHOAX, profitând pentru a-şi extinde propriul AUTORITARISM.
Acum, asistăm la un asalt al Occidentului împotriva Chinei cu intenţia evidentă de a-i frâna CREŞTEREA ECONOMICĂ.
Asta a împins imediat China la semnarea unui Acord de Prietenie cu RUSIA, altă ţară ţintă a atacurilor hibride ale Occidentului care uită dependenţa sa de gazele naturale ruseşti. Asistăm fără îndoială la reactivarea RĂZBOIULUI RECE între Occident şi noua alianţă ruso-chineză. În ciuda sancţiunilor de tot felul impuse de Occident RUSIEI sub pretexte ridicole, aceasta stă încă în expectativă, dar între timp se pregăteşte de război.
Occidentul greşeşte grav dacă scoate din amorţeală URSUL şi mai ales DRAGONUL.
Un alt fenomen tot mai evident este încrederea tot mai mică a fostelor ţări comuniste în Uniunea Europeană.
Acestea au înţeles că CEDAREA DE SUVERANITATE către Bruxelles nu le poate aduce decât un CONTROL, ci nu AVANTAJE concrete. Tot mai mult, Opinia Publică din aceste ţări a ajuns la concluzia că „Era Mai Bine Când Era Mai Rău !?”
În acest context, o să încerc să prospectez SCENARII POSIBILE pentru următorii ani,
pornind de la un ELEMENT DECLANŞATOR tot mai contemplat în lume: un BLACKOUT de câteva zile, poate săptămâni, după cum se poate verifica cu o căutare Google cu „blackout europe”.
https://www.google.com/search?q=blackout+in+europe+2021&oq=blackout&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.10659j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Ce poate declanşa o aşa CATASTROFĂ ?
– În primul rând
lipsa gazelor naturale ruseşti din diferite motive posibile, cea mai probabilă fiind retorsiunea Rusiei faţă de politica agresivă a NATO, în special în zona Mării Negre şi Ucrainei.
– în al doilea rând, o foarte probabilă şi vehiculată DEZOBEDIENŢĂ CIVILĂ în condiţiile menţinerii DICTATURII SANITARE actuate de
către guvernele occidentale. Nu este exclusă un fel de GREVĂ GENERALĂ care să blocheze TOATE ACTIVITĂŢILE. Cu cât mai multe cicluri de vaccinare se vor perpetua, cu atât NESUFERINŢA MASELOR va creşte, inclusiv în rândul TURMEI COVIDIOATE. Pe de altă parte, nici promotorii acestei MASCARADE nu pot să bată în retragere, deoarece nu e greu de intuit ce i-ar aştepta în acea situaţie. Ghinionul lor final, va fi că aşa-zisul vaccin, care de fapt nu este un vaccin, ci o terapie genică experimentală, îşi va demonstra INEFICIENŢA, deja denunţată de tot mai mulţi în „reţelele alternative Mediei Oficiale”. În eventualitatea TOXICITĂŢII acestuia, după cum avertizează tot mai mulţi oameni de ştiinţă, instinctul primar al TURMEI va face restul. Puţini au studiat Revoluţia Bolşevică, pentru a şti că aceasta a fost declanşată de Trupele care au întors armele dinspre duşmanii externi, către cei interni… şi a curs mult sânge !!!
În al treilea rând, escaladarea tensiunii în Asia, poate conduce la declanşarea unor acţiuni militare cu grave consecinţe globale, inclusiv energetice.
– În al
patrulea rând, Mama Natura poate lua măsuri împotriva „viruşilor umani”, care îşi bat joc de Ea.

Care sunt urmările ?
Ţinând cont de încăpăţânarea Vechii Ordini Mondiale şi a lacheilor săi, conştienţi că pierderea Puterii îi va transforma în VICTIME SACRIFICALE, dar şi de disperarea maselor puse în situaţii limită de SUPRAVIEŢUIRE, nu sunt greu de dedus CONSECINŢELE GRAVE pentru întreaga omenire.
Singura speranţă de a nu se ajunge la ARMAGEDDON, este ca ţările din afara sferei de influenţă a Occidentului, să nu cadă în capcana acestuia. Chiar şi aşa, perspectivele nu sunt deloc roze, deoarece un HOLOCAUST NUCLEAR ne pândeşte în orice caz, şi asta deoarece TURMA este incapabilă să RAŢIONEZE şi să priceapă că Vechea Ordine Mondială o MANIPULEAZĂ cu toate mijloacele posibile, cultivând FRICA, DIVIZAREA, STRATEGIA TENSIUNII, DEZINFORMAREA, SUBCULTURA, SUBMINAREA PROCESULUI EDUCATIV şi a celui SANITAR.
Cât de PRO
ASTĂ trebuie să fie TURMA să nu sesizeze CARACTERUL DEMONIC AL OWO în toate astea ?
Cât de PROŞTI pot fi reprezentanţii OWO să nu priceapă CONSECINŢELE NEFASTE PE TERMEN LUNG ale acestei STRATEGII ?? Popoarele care nu se DEŞTEAPTĂ vor fi destinate
DECLINULUI din toate punctele de vedere şi atunci SCHIMBAREA va veni din altă parte, fiind NATURAL ca PROCESUL DIALECTIC AL EVOLUŢIEI să nu se oprească !!!
IMPERII au fost şi vor mai fi, iar cauza dispariţiei lor a fost şi va fi IMPLOZIA. Azi avem create deja toate condiţiile pentru DECLINUL OCCIDENTULUI şi e un mare păcat, deoarece acesta a fost LEAGĂNUL CIVILIZAŢIEI ACTUALE, statut pe cale de a fi CEDAT !?
Chiar trebuie să-i aşteptăm pe chinezi sau pe ruşi (sau împreună), pe post de SALVATORI ???
În zadar s-au ridicat Voci de Avertizare de-a lungul anilor, deoarece DECLINUL nu s-a oprit, ba chiar s-a accentuat !?
În zadar se zbat unii DEŞTEPTAŢI să lumineze TURMA.
Noi
la MIŞCAREA DACIA am făcut partea noastră şi am produs chiar şi un PROIECT DE ŢARĂ pentru O NOUĂ LUME, dar TURMA IGNORANŢĂ nu mai citeşte, că asta ar presupune activarea NEOCORTEXULUI, în vreme ce ea foloseşte doar CREIERUL REPTILIAN şi cel LIMBIC !?
Noi la MIŞCAREA DACIA am anticipat în cărţile noastre chiar şi PANDEMIA ca ELEMENT DECLANŞATOR al unei MARI SCHIMBĂRI, deoarece suntem capabili să ne punem cât de cât în Mintea OWO.
Noi
la MIŞCAREA DACIA am propus după puterile noastre o UTOPIE în contrast cu DISTOPIA actuală, lăsând spaţiu de contribuţie pozitivă şi altora, dar nu s-a prezentat nimeni !?

BUN ARMAGEDDON TUTUROR !

……………………….


ARMAGEDDON ?
(english)

We live in very fluid times due to the fact that the Old World Order (OWO) intends to reform in the conditions in which the current paradigm is no longer SUSTAINABLE … this is how THE BIG RESET conceived, which has as a starting point the “PANDEMIC” in progress, as OWO representatives at the WORLD ECONOMIC FORUM explicitly stated.

As I wrote before, the motto of WEF is “YOU will have nothing and YOU will be happy”.

If it had been “WE will have nothing and WE will be happy”, we could have a common point of view. But how can anyone imagine that SCHWAB and PRINCE CHARLES could subscribe to such a thing ???

Since 1992, the foundations of this paradigm shift with AGENDA 21 have been laid.

After that, they simulated with EVENT 201 exactly the measures to be taken in case of a coronavirus pandemic transmitted from bats to humans, which you can see a wonderful miracle, it even happened immediately after the SIMULATION !?

I remind everyone that this is not a THEORY OF CONSPIRACIES, but CONCRETE ACTIONS that can be known in detail from these three links:

https://www.weforum.org/

https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

Their desperate attempt to maintain their PRIVILEGES is becoming increasingly evident, with the OWO wanting, in a nutshell, to establish a Chinese-type AUTHORITY in the WEST, regardless of the abysmal differences between the MENTALITIES of the people and the STRENGTH of the STATES in question.

Can we compare the Chinese who until 30 years ago barely had a meal a day and who are where they are today, with Westerners who in the same 30 years are falling lower in all domains ???

The OWO understands that the Chinese have every reason to be satisfied with their STATE, while the Westerners don’t ??? Look at what is happening in the West these days, to understand the mood of the western peoples … and this is about the smartest, but not the COVIDIOT HERD.

Can we compare a STRONG MONOCULTURAL STATE like China with practically non-existent western STATES, fragmented by Feminism, Racism, Multiculturalism, Wild Migration, LGBT, BLM, Religions, Partisanship, Politically Correctness ???

It is in the public domain that MINORITIES are of no importance to the Chinese Communist Party, with their attention focused on the MAJORITY that provides them with STRENGTH.

In vain the West strives to sow confusion in China on these issues !!!

China has learned from the experiences of former communist states in Europe and has provided protection measures that may be decisive in the future in global developments.

My view is that if these hybrid attacks on China continue, a MAJOR CHANGE OF TACTICS AND STRATEGY of China will be very easy to act quickly.
We, as Pythagorean Illuminists, want this Change to pave the way for the ILLUMINIST MERITOCRACY, as the Superior Synthesis of the Thesis of Capitalism and the Antithesis of Communism. As those who have read the ILLUMINATI books, they have not ruled out the transfer of their Headquarters to the new Center of Global Power, as they have done for millennia.

The West is still rejoicing at the fall of communism in the world, forgetting that it exists and is prosperous in China, even if it is a hybrid … for now !?

Can anyone imagine the support of the population of the two camps in case of war?

As I have written before, few understand Hegel’s MASTER-SLAVE DIALECTICS:

The slave who PRODUCES, becomes aware that he is superior to the Master and finally deprives him of POWER … now you say who is what, between the West and China !?

As we hypothesized in the book “CORONA TSUNAMI” and subsequent drafts, China “stood by the game of the West” in the first phase of COHOAX, taking advantage to expand its own AUTHORITY.

We are now witnessing an assault by the West on China with the obvious intention of halting its ECONOMIC GROWTH. This immediately prompted China to sign a Friendship Agreement with RUSSIA, another target country of hybrid Western attacks, that forget its dependence on Russian natural gas. We are undoubtedly witnessing the reactivation of the COLD WAR between the West and the new Russian-Chinese alliance.
Despite all sorts of sanctions imposed by the West under ridiculous pretexts, Russia is still waiting, but in the meantime it is preparing for war.

The West is seriously wrong to wake the BEAR and especially the DRAGON.

Another increasingly obvious phenomenon is the declining confidence of former communist countries in the European Union. They understood that the CESSION OF SOVEREIGNTY to Brussels can only bring them CONTROL, not concrete ADVANTAGES. Increasingly, Public Opinion in these countries has come to the conclusion that “Was It Better When It Was Worse !?”

In this context, I will try to prospect POSSIBLE SCENARIOS for the coming years, starting from a TRIGGERING ELEMENT increasingly contemplated in the world: a BLACKOUT of a few days, maybe weeks, as can be verified with a Google search with “blackout europe” .

https://www.google.com/search?q=blackout+in+europe+2021&oq=blackout&aqs=chrome.2.69i57j0i512l9.10659j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

What can trigger such a DISASTER?
– First of all, the lack of Russian natural gas for various possible reasons, the most probable being Russia’s retaliation against NATO’s aggressive policy, especially in the Black Sea area and Ukraine.

Secondly, a very probable and circulated CIVIL DISOBEDIENCE under the conditions of maintaining the SANITARY DICTATORSHIP acted by the western governments. A type of GENERAL STRIKE that blocks ALL ACTIVITIES is not excluded. The more vaccination cycles are perpetuated, the greater the MASS SUFFERING will be, including among the COVIDIOT HERD. On the other hand, even the promoters of this MASCARADE cannot beat in retreat, because it is not difficult to intuit what would await them in that situation. Their final misfortune will be that the so-called vaccine, which is not really a vaccine, but an experimental gene therapy, will prove its INEFFICIENCY, already denounced by more and more people in the “alternative networks of the Official Media”. In the event of its TOXICITY, as more and more scientists warn, the HEARD’s primary instinct will do the rest. Few have studied the Bolshevik Revolution, to know that it was triggered by the Troops who turned their weapons from external enemies to internal ones … and a lot of blood flowed !!!

– Thirdly, escalating tensions in Asia could lead to military action with serious global consequences, including energy.

– Fourth, Mother Nature can take action against “human viruses” that make fun of her.

What are the consequences?
Given the stubbornness of the Old World Order and its lackeys, aware that the loss of power will turn them into SACRIFICE VICTIMS, but also the despair of the masses put on the brink of SURVIVAL, it is not difficult to deduce the SERIOUS CONSEQUENCES for all mankind. The only hope of not reaching ARMAGEDDON is that countries outside the sphere of influence of the West will not fall into its trap. Even so, the prospects are not rosy at all, because a NUCLEAR HOLOCAUST lurks in any case, and this is because the HERD is unable to REASON and understand that the Old World Order MANIPULATES it by all possible means, cultivating FEAR, DIVISION, TENSION STRATEGY, DISINFORMATION, SUBCULTURE, IMPAIRMENT OF THE EDUCATIONAL AND SANITARY SYSTEMS.

How FOOLISH must the HERD be to not notice the DEMONIC CHARACTER OF OWO in all this?

How FOOLISH the OWO representatives can be, not to understand the LONG-TERM CONSEQUENCES OF THIS STRATEGY? The peoples who do not WAKE UP will be destined for DECLINE from all points of view and then the CHANGE will come from elsewhere, being NATURAL that the DIALECTICAL PROCESS OF EVOLUTION will not stop !!!

EMPIRES have been and will be, and the cause of their disappearance has been and will be … IMPLOSION. Today we have already created all the conditions for the DECLINE OF THE WEST and it is a great sin, because this was the CRADLE OF CURRENT CIVILIZATION, a status about to be GIVEN !?

Do we really have to wait for the Chinese or the Russians (or together) as SAVIORS ???

Warning Voices have been raised in vain over the years, because the DECLINE has not stopped, it has even intensified !?

In vain some AWAKENED are struggling to enlighten the HERD.

We at the DACIA MOVEMENT did our part and even produced a COUNTRY PROJECT for A NEW WORLD, but the IGNORANT HERD no longer reads, that this would imply the activation of NEOCORTEX, while it uses only the REPTILIAN and LIMBIC BRAIN !?

We at the DACIA MOVEMENT have anticipated in our books even the PANDEMIC as a TRIGGERING ELEMENT of a GREAT CHANGE, because we are able to put ourselves in the OWO’s Mind.

We at the DACIA MOVEMENT proposed according to our powers an UTOPIA in contrast to the current DYSTOPIA, leaving room for positive contribution to others, but no one showed up !?

HAVE A GOOD ARMAGEDDON !Leave a Reply