Dacia Iluministă » Blog Archive » TOLERANŢA
QR Code Business Card

TOLERANŢA

Aprile 5th, 2010 Posted in Politica romena

Despre Toleranţă

Aşa cum am specificat şi cu alte ocazii, ”Mişcarea Virtuală DACIA” are în rândurile sale reprezentanţi ai tuturor etniilor şi cultelor prezente în teritoriu, români din afara graniţelor şi cetăţeni de altă naţionalitate, legaţi sub o formă sau alta de idealurile noastre.

Acest fapt, este în conformitate cu Spiritul acestei Mişcări, ce-şi propune Dialogul şi Respectul Reciproc, drept bază de pornire a acţiunii politice.

În acest context, TOLERANŢA devine o obligaţie a tuturor membrilor !

În rândurile noastre avem inclusiv persoane ce provin din ambienturi … radicale, iar prezenţa lor alături de noi, sub ”umbrelaProgramului, sper să fie semnalul acceptării acestui imperativ, pentru că noi nu suntem adepţii unor acţiuni de forţă, pentru impunerea unui punct de vedere !

Orice etnie prezentă pe teritoriul DACIEI, are garantate aceleaşi Drepturi şi Obligaţii !

Orice Credinţă Religioasă, … sau lipsa ei, nu constituie motiv de intoleranţă !

Orice convingere politică extremistă este în contrast puternic cu Principiile şi Programul nostru !

Trebuie să încetăm a ne lăsa manipulaţi pe baza dictonului roman ”Divide et Impera” (ăsta da că vine de la … Roma) !

Aplicarea acestor principii, coroborate cu viitoare acţiuni politice menite să rescrie reguli şi legi azi ne-existente sau ignorate, vor permite asigurarea unei baze sănătoase, reclădirii societăţii civile.Related PostLeave a Reply